AUDIO: Kniha Vo Svetle Pravdy (Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina) - čistý zdroj poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu

09.12.2023 | 12:30
  35
V rokoch 1923 až 1938 uverejnil Abd-ru-shin 168 prednášok, ktoré navzájom usporiadal a zhrnul do svojho hlavného diela „Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“. Autor v ňom podáva rozsiahle vysvetlenie stvorenia a jeho stále zákony, ako aj ich význam pre každého jednotlivca a pre každú oblasť života. Vytvoril tým základné dielo poznania o stvorení. Kniha vnesie nepokoj do mnohých kruhov; každého jednotlivca postaví pred životné rozhodnutie. Lebo toto posolstvo znie ako fanfára priamo do dnešnej doby, bezohľadne, tvrdo a neúprosne podľa logického vývoja myšlienok. Nevyriešené otázky ľudského bytia sú v ňom zodpovedané s úplnou jasnosťou. Získané poznatky sú tak ohromné, že nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu a napredovaniu. Knihu nahovorili slovenské herecké legendy Jozef Šimonovič a Eva Kristínová. Čítanie (počúvanie audio) knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie.

Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce.

Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

 


 

Kniha vnesie nepokoj do mnohých kruhov; každého jednotlivca postaví pred životné rozhodnutie. Lebo toto posolstvo znie ako fanfára priamo do dnešnej doby, bezohľadne, tvrdo a neúprosne podľa logického vývoja myšlienok. Nevyriešené otázky ľudského bytia sú v ňom zodpovedané s úplnou jasnosťou. Získané poznatky sú tak ohromné, že nezaujatého čitateľa nútia k zamysleniu, skúmaniu a napredovaniu.

Ten, kto žil bezstarostne a nechával veciam voľný priebeh, sa možno aj preľakne v obave, že na tom nemôže nič zmeniť. Môže ho pojať hrôza z toho, čo premeškal a čo sa zdá byť stratené. Avšak toho, kto má v sebe iskierku dobrého chcenia, prevedie Posolstvo celým stvorením v radostnom poznaní nových, jasných ciest. Človek s prekvapením zistí, akú dôležitosť má jeho bytie v tomto stvorení. Uvedomí si, že zničujúce účinky moci, ktorá je mu podriadená a ktorú doteraz prehliadal, sa obracajú proti nemu samému, ak ju nevyužíva k dobrému.

Kto sa nebojí nadvihnúť závoj tam, kde pre neho ešte dnes spočívajú veľké záhady života, tomu kniha prinesie taký bohatý úžitok ako nijaká iná. Stane sa mu živým posolstvom Grálu.

Tento rozsiahly výklad sveta, ktorý vychádza zo známych prírodných zákonov, umožňuje čitateľovi spoznať skryté súvislosti bytia a tým mu ponúka hodnotné životné pomoci.

Prednášky, ktoré sú v tejto knihe zahrnuté, vznikali počas rokov 1923 až 1938, a do dnešnej podoby boli prepracované a usporiadané v rokoch 1938 až 1941.

Dielo „Vo svetle Pravdy“ sa stalo vo svete známym predovšetkým preto, lebo ponúka jasné a logické odpovede na zásadné otázky ľudského bytia, ako napríklad zmysel života, spravodlivosť v osude alebo pokračovanie života po smrti. Doteraz bolo preložené do 23 jazykov a je celosvetovo dostupné.

Cieľom autora bolo priblížiť čitateľovi pravdivý život, ponúknuť mu cenné impulzy pre vývoj jeho osobnosti a viesť ho na ceste poznania, ktorá v sebe zahŕňa aj poznanie Boha. Prednášky zahrnuté v diele „Vo svetle Pravdy“ by mali byť čitateľovi „svetlom a oporou“, nezávisle od náboženského postoja alebo cirkevnej príslušnosti. Abd-ru-shin nechcel priniesť nové náboženstvo, ani založiť novú cirkev.

Výklady obsiahnuté v diele „Vo svetle Pravdy“ sú postavené na základe jednoduchých, zrozumiteľných prírodných zákonov, ktoré pôsobia vo svete vonkajšom ako aj vnútornom, duševnom. Obracajú sa tak k ľudským skúsenostiam, odhaľujú silné a slabé stránky a upozorňujú na skryté nedostatky – ale aj na mnohé príležitosti, ktoré ponúka každodenný život pre duchovný pokrok. Čitateľ tým má možnosť opätovne objavovať obsah prednášok vo vlastnom živote a spoznávať ich pravdivosť. Tak môžu byť spojené osobne prežité skúsenosti s vecnými a logickými závermi do jedného obsiahleho, celistvého obrazu sveta, v ktorom niet odlúčenia medzi vedeckým a náboženským spôsobom hľadania pravdy.

Kniha „Vo svetle Pravdy“ nesie podtitul „Posolstvo Grálu“. Pojem „Grál“ sa dnes väčšinou spája s obrazmi túžby po ideáloch a s víziami, ktoré sa podávali v mýtoch, legendách a predovšetkým v umeleckých dielach. Abd-ru-shin vysvetľuje, že tieto tradičné podania majú základ v skutočnosti, ktorá má zásadný význam pre existenciu a trvanie celého stvorenia.

Dielo „Vo svetle Pravdy“ ukazuje jasnú a jednoduchú cestu. Nemá nič spoločné s mystikou alebo s ezoterikou, ale kladie značné požiadavky na nás samých, podobne ako pôvodné Ježišovo učenie. Podporuje nielen samostatné, vecné myslenie bez predsudkov, ale predovšetkým „pevné chcenie k dobrému“. Táto práca na sebe samom a v službe blížnemu môže viesť človeka k duchovnej zrelosti.

 

Knihu nahovorili slovenské herecké legendy Jozef Šimonovič a Eva Kristínová.

 

Na Úvod - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu:


1. Čo hladáte? - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

2. Volanie po pomocníkovi - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

3. Antikrist - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

4. Mravnosť - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

5. Prebuďte sa! - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

6. Mlčanie - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

7. Vzostup - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

8. Kult - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

9. Strnulosť - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

10. Detskosť - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

11. Cudnosť - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu

12. Prvý krok - Vo Svetle Pravdy: Posolstvo Grálu


Tri zväzky diela „Vo svetle Pravdy“ zahŕňajú celkovo 168 prednášok, ktoré obsahovo na seba nadväzujú a podávajú úplný obraz celého stvorenia.

Pre správne pochopenie Posolstva Grálu je nevyhnutné čítať prednášky v danom poradí. V opačnom prípade vzniknuté medzery znemožnia porozumenie celku.

Poradie všetkých prednášok TU.


Zdroj: InfoVojna / YouTube In the Light of Truth: The Grail message audio / abdrushin.sk / poslanie-gralia.org

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti