Arcibiskup Carlo Maria Viganò o diabolskom pozadí nového svetového poriadku

14.09.2021 | 11:20
  6
Úvahy o veľkom resete a novom svetovom poriadku.

„Nikto nebude súčasťou Nového svetového poriadku, pokiaľ si neuctí Lucifera. Nikto nevstúpi do Nového veku, ak neprijme luciferiánske zasvätenie.“ ~ David Spangler riaditeľ projektu Planetárna iniciatíva OSN Úvahy o Kristovi, Findhorn, 1978

Už viac ako rok a pol sme bezmocnými svedkami sledu nesúrodých udalostí, ktoré väčšina z nás si nedokáže rozumne zdôvodniť. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou mimoriadne jasne poukázala na rozpory a nelogickosť opatrení, ktoré podľa názvu máme chápať, že slúžia na obmedzenie nákazy: lockdowny, zákazy vychádzania, zatváranie podnikateľských činností, obmedzovanie verejných služieb a vyučovania, pozastavenie práv občanov, ale ktoré sú denne popierané opačnými mienkami, jasnými dôkazmi o neúčinnosti, rozpormi zo strany tých istých zdravotníckych orgánov.

Bolo by zbytočné vymenúvať tu opatrenia, ktoré prijali takmer všetky vlády sveta bez toho, aby dosiahli sľubované výsledky. Ak by sme sa obmedzili na predpokladané výhody, ktoré experimentálne génové sérum malo priniesť spoločnosti – predovšetkým imunitu voči vírusu a obnovenie slobody pohybu – zistime, že štúdia Oxfordskej univerzity uverejnená v časopise The Lancet (1) uviedla, že vírusová nálož u osôb očkovaných dvojitou dávkou je 251-krát vyššia ako u prvých kmeňov vírusu (2), napriek vyhláseniam svetových lídrov, počnúc talianskym premiérom Máriom Draghim, podľa ktorých „Kto sa dá zaočkovať, žije, kto sa nedá, zomrie“.

Carlo Maria Viganò: „Bergoglio è il consapevole liquidatore della Chiesa Cattolica“

Vedľajšie účinky génového séra, ktoré sú šikovne maskované, alebo ich národné zdravotnícke orgány zámerne neregistrujú, akoby potvrdzovali nebezpečenstvo jeho aplikovania a znepokojujúce neznáme dôsledky pre zdravie občanov, ktorým budeme musieť čoskoro čeliť.

Od vedy k „vedizmu“

Medicína nie je veda, ale aplikácia vedeckých princípov na zakaždým iné prípady na základe skúseností a experimentov, sa zriekla svojej obozretnosti v mene mimoriadnej situácie, ktorá sa dostala na úroveň kňazstva náboženstva vedy, ktoré, aby nim mohlo byť, sa zahalilo do dogmatizmu hraničiaceho s poverami. Služobnici tohto kultu sa vynorili ako kasta nedotknuteľných, ktorá je vyňatá z akejkoľvek kritiky, aj keď sú ich tvrdenia popreté evidentnými faktami. Zásady medicíny, ktoré sa do februára 2020 považovali za všeobecne platné, ustúpili improvizácii, a to až do takej miery, že sa odporúča očkovanie počas plnej pandémie, nariaďuje sa povinnosť nosiť rúška, hoci boli vyhlásené za zbytočne, nariaďujú sa bizarné vzdialenosti, zakazuje sa liečba účinnými liekmi a nariaďuje sa experimentálna génová terapia v rozpore s bežnými bezpečnostnými pravidlami. A tak, ako sa objavujú noví covidoví kňazi, tak sa objavujú aj noví heretici, teda ti, ktorí odmietajú nové pandemické náboženstvo a chcú zostať verní Hippokratovej prísahe. Nezriedka sa zdá, že aura neomylnosti, ktorá obklopuje virológov a iných viac či menej titulovaných vedcov, je spochybňovaná pre konflikt záujmov a pre značné finančné výhody, ktoré dostávajú od farmaceutických spoločností, čo by za normálnych podmienok bolo škandalózne a trestné.

Mnohí však nechápu tento rozpor medzi deklarovanymi cieľmi a prostriedkami, ktoré sa na ich dosiahnutie neustále prijímajú a menia. Ak absencia lockdownov a rúšok vo Švédsku neviedla k vyššej miere infekcie ako v krajinách kde boli ľudia zatvorení vo svojich domovoch, alebo kde sa rúška používali aj na základných školách, tento prvok sa za dôkaz neúčinnosti opatrení nepovažuje. Ak v Izraeli alebo vo Veľkej Británii masové očkovanie zvýšilo množstvo infikovaných a urobilo ľudí zraniteľnejšími, tento príklad vodcov ostatných krajín nenabáda k opatrnosti v očkovacej kampani, ale skôr ich tlačí k tomu, aby zvážili povinné očkovanie. Ak sa ivermektin alebo hyperimúnna plazma ukazujú ako dobré liečebné prostriedky, nestačí to na ich schválenie, nieto ešte na ich odporúčanie. A ti, ktorí sa zamýšľajú nad dôvodom tejto znepokojujúcej iracionality, sa nakoniec zdržia úsudku a akosi fideisticky akceptujú výroky kňazov-covidovcov alebo naopak považujú lekárov za nespoľahlivých čarodejníkov.

Jeden scenár pod jediným vedením

Ako som už povedal, čelíme obrovskému klamstvu, založenému na lži a podvode. Tento podvod vychádza z predpokladu, že dôvody, ktorými autority odôvodňujú svoje kroky, sú úprimne. Jednoduchšie povedané, omyl spočíva v tom, že veríme, že vládcovia sú úprimní a predpokladáme, že nás neklamú. Preto vytrvalo hľadáme viac či menej vierohodné zdôvodnenia s jediným cieľom, aby sme si nepriznali, že sme objektom sprisahania, naplánovaného do najmenších detailov. A zatiaľ čo sa snažíme racionálne vysvetliť naše iracionálne správanie, zatiaľ čo vidíme logiku v nelogickom konaní tých, ktorí nám vládnu, táto kognitívna disonancia nás vedie k tomu, že zatvárame oči pred realitou a veríme tým najnehanebnejším klamstvám.

Mali by sme pochopiť – ako som napísal už pred časom, že plán veľkého resetu nie je výsledkom bláznovstva nejakého „konšpiračného teoretika“, ale surový dôkazom zločinného plánu, ktorý sa koncipuje celé desaťročia, a ktorého cieľom je nastolenie všeobecnej diktatúry, v rámci, ktorej menšina nesmierne bohatých a mocných ľudí chce zotročiť a podriadiť cele ľudstvo globalistickej ideológii. Obvinenie z „teórie sprisahania“ by možno malo zmysel, keď sprisahanie ešte nebolo zjavné, ale popierať dnes to, čo elity plánovali od 50. rokov minulého storočia, je neospravedlniteľné. To, čo Kalergi, Rothschildovci, Rockefellerovci, Klaus Schwab, Jacques Attali a Bill Gates hovorili už od druhej svetovej vojny, a bolo to publikované v knihách i novinách, komentované a prevzaté medzinárodnými spoločnosťami a nadáciami, si strany a vlády väčšiny vzali za svoje.

Spojené štáty európske, nekontrolovaná imigrácia, znižovanie miezd, zrušenie odborových záruk, zrieknutie sa národnej a štátnej suverenity, jednotná mena, kontrola občanov pod zámienkou pandémie a znižovanie počtu obyvateľov pomocou vakcín s novými technológiami nie sú súčasné vynálezy, ale výsledok plánovanej, organizovanej a koordinovanej akcie. Akcie, ktorá sa jasne prejavuje, že sa dokonale drží jediného scenára pod jedným vedením.

Zločinná bohyňa rozumu

Akonáhle pochopíme, že súčasné udalosti boli zamýšľané s cieľom dosiahnuť určité výsledky – a teda sledovať určite záujmy v prospech istej malej časti ľudstva s nevyčísliteľnou škodou pre väčšinu, musíme mať aj toľko cti, aby sme spoznali aj zločinné centrum autorov tohto plánu. Tento zločinný zámer nám tiež umožňuje pochopiť podvod, ktorého sa dopúšťajú občianska autority, keď predstavujú určité opatrenia, že sú nevyhnutnou reakciou na nepredvídateľné udalosti, hoci tieto udalosti boli umelo vytvorené a zveličené s jediným cieľom legitimizovať revolúciu, ktorú Schwab označuje ako štvrtú priemyselnú revolúciu. Elity túto revolúciu chcú uskutočniť na škodu celého ľudstva.

Podriadenie sa autoritám je na druhej strane aj výsledkom procesu, ktorý sa začal ešte skôr, Francúzskou revolúciou a ktorý z politickej triedy urobil služobníka: nie Boha, (ktorého mocou nehanebne pohŕda) ani suverénneho ľudu, (ktorým tiež pohŕda a využíva ho len na legitimizáciu seba samého). Politici tak konajú podľa záujmov ekonomických a finančných potentátov, medzinárodnej oligarchie bankárov a úžerníkov, nadnárodných korporácií a farmaceutických spoločnosti. V skutočnosti, pri bližšom pohľade, všetky tieto subjekty patria malému počtu známych veľmi bohatých rodín.

Rovnaké zotročenie sa prejavuje aj v médiách: novinári bez akýchkoľvek výčitiek svedomia súhlasili s tým, že sa prostituujú mocným, pričom zachádzajú tak ďaleko, že cenzurujú pravdu a šíria nehanebné lži bez toho, aby sa im snažili dodať zdanie dôveryhodnosti. Ak v minulom roku novinári počítali „obete“ covidu tak, že každého, kto mal pozitívny test, prezentovali ako smrteľne chorého; dnes tých, ktorí zomreli po očkovaní, sú pre nich len tí, „ktorým prišlo zle“ a ešte pred pitvami úradne rozhodnú, že medzi smrťou človeka a podaním génového séra nie je nijaká súvislosť. Beztrestne tak prekrúcajú pravdu, keď táto nepotvrdzuje ich príbeh a ohýbajú ju podľa svojho účelu.

To, čo sa deje už rok a pol, do najmenších detailov avizovali samotní tvorcovia veľkého resetu; rovnako, ako nám boli oznámené aj opatrenia, ktoré bude potrebné prijať.

Známy bankár James Warburg 17. februára 1950 v Senáte USA povedal: „Budeme mať svetovú vládu, či sa vám to páči alebo nie. Jediná otázka je, len tá, či to táto svetová vláda bude nastolená konsenzom alebo silou.“

O štyri roky neskôr vznikla skupina Bilderberg, ktorá medzi svojich členov vzala také osobnosti ako taliansky podnikateľ Gianni Agnelli, Henry Kissinger, Mario Monti a súčasný taliansky premiér Mario Draghi.

V roku 1991 David Rockefeller napísal: „Svet je pripravený na svetovú vládu. Nadnárodná suverenita intelektuálnej elity a svetových bankárov je určite lepšia ako národné sebaurčenie praktizovane v minulých storočiach.“ A dodal: „Nachádzame sa na pokraji globálnej transformácie. Všetko čo potrebujeme, je len „správna“ globálna kríza, a národy prijmú Nový svetový poriadok.“ Dnes môžeme potvrdiť, že tato „správna kríza“ sa zhoduje s pandemickou krízou a s „Lockstepom“, ktorý už od roku 2010 naznačil dokument Rockefellerovej nadácie Scenáre budúcnosti technológií a medzinárodného rozvoja. V ňom sú predvídané všetky udalosti, ktorých sme dnes svedkami (3).

Stručne povedané, títo vytvorili falošný problém, aby mohli zaviesť opatrenia na kontrolu populácie ako zdanlivé riešenie, lockdownami a covidpassmi zrušiť malé a stredné podniky v prospech niekoľkých nadnárodných skupín, zničiť školstvo zavedením dištančného vzdelávania, znížiť náklady na pracovnú silu a zamestnancov vďaka práci z domu, tzv. home office, sprivatizovať verejne zdravotníctvo v prospech veľkých farmaceutických firiem a umožniť tak vládam využívať výnimočný stav na vydávanie nariadení v rozpore so zákonmi a zaviesť tzv. vakcíny pre celú populáciu, čím sa občania budú sledovaní vo všetkých svojich pohyboch.

Všetko, čo elita chcela urobiť aj urobila. A, čo je nepochopiteľné, tvárou v tvar dôkazom o pripravenosti tohto hrozného zločinu proti ľudskosti, na ktorom sa podieľajú ako spolupáchatelia a zradcovia vodcovia takmer celého sveta, sa nenájde takmer ani jeden sudca, ktorý by sa proti nim postavil, aby zistil pravdu a vinníkov i spoluvinníkov odsúdil. Ten, kto nesúhlasí, je nielen cenzurovaný, ale aj označovaný za verejného nepriateľa, za šíriteľa nákazy, za nečloveka, ktorému sa nepriznáva nijaké právo.

Temný štát a temná cirkev (Deep State a Deep Church)

Tvárou v tvar zločineckému plánu by bolo logické ho aspoň oznámiť a zverejniť, aby sme ho potom mohli odvrátiť a súdiť vinníkov. Zoznam zradcov by sa mal začať od predsedov vlád, ministrov a poslancov, potom pokračovať virológmi a skorumpovanými lekármi, s komplicmi v rozličných funkciách, veliteľmi ozbrojených síl, ktorí sú neschopní postaviť sa proti porušovaniu ústavy, so zapredanými novinármi, zbabelými sudcami a poslušnými odbormi. V tomto dlhom zozname, ktorí sa možno jedného dňa zostaví, by mali byť uvedení aj predstavitelia Katolíckej cirkvi, počnúc Bergogliom a nie malým počtom biskupov, ktorí sa stali horlivými vykonávateľmi svetskej vôle oproti mandátu, ktorý dostali od Krista. Určite by sa v tomto zozname spoznal rozsah sprisahania i počet sprisahancov, čo nám len potvrdí krízu autorít a zvrátenie občianskej i náboženskej moci. Skrátka, pochopíme, že skorumpovaná časť občianskej moci – temný štát – a skorumpovaná časť cirkevnej moci – temná cirkev – to sú dve strany tej istej mince, pričom obe napomáhajú nastoleniu Nového svetového poriadku.

Aby sme pochopili toto spojenectvo medzi občianskou a cirkevnou mocou, je potrebné uvedomiť si duchovný a eschatologický rozmer súčasného konfliktu a vsadiť ho do kontextu vojny, ktorú Lucifer od svojho pádu vedie proti Bohu.

Tato vojna, o výsledku ktorej sa rozhodlo ab aeterno nezvratnou porážkou Satana a Antikrista a jasným víťazstvom Ženy obklopenej hviezdami, sa teraz blíži k svojmu záveru. Preto sú sily temna v súčasnosti také divoké, také netrpezlivé, aby vymazali meno nášho Pána na zemi, aby zničili jeho hmatateľnú prítomnosť v našich mestách nielen búraním kostolov, strhávaním krížov a potláčaním kresťanských sviatkov, ale aj likvidáciou pamäte, zrušením kresťanskej civilizácie, falšovaním jej učenia, znevažovaním kultu. Preto je určite prítomnosť vernej a odvážnej hierarchie, ktorá je pripravená podstúpiť mučenícku smrť, aby bránila kresťanskú vieru a morálne učenie, veľkou prekážkou. Preto bolo už od počiatočnej fázy globalistického plánu nevyhnutné cirkevnú hierarchiu skorumpovať v morálke a učení, infiltrovať ju piatou kolónou so spiacimi bunkami, zbaviť ju akejkoľvek nadprirodzenej túžby a urobiť ju zraniteľnou voči vydieraniu vďaka finančným a sexuálnym škandálom; to všetko s cieľom vylúčiť ju a zlikvidovať po dosiahnutí svojho cieľa podľa zaužívanej praxe.

Tato infiltračná operácia sa začala už koncom päťdesiatych rokov, keď sa projekt Nového svetového poriadku práve formoval. Svoje vlastne dielo rozvratu začala o niekoľko rokov neskôr, s Druhým vatikánskym ekumenickým koncilom, v očakávaní ktorého zvolenie Roncalliho a vylúčenie „papabile“ Siriho, ktorého chcel Pacelli (Pius XII.) na poste pápeža, predstavovalo dôvod nadšenia tak pre pokrokový a modernistický element Cirkvi, ako aj pre komunistický, liberálny a slobodomurársky element občianskeho sveta. Druhy vatikánsky koncil predstavoval v rámci cirkevného spoločenstva to isté, čo prísaha tenisového kurtu [Serment du Jeu de paume] počas Francúzskej revolúcie pre občiansku spoločnosť: počiatok revolúcie. A ak som pri mnohých príležitostiach upozorňoval na rozvratnú povahu koncilu, dnes verím, že pozornosť si zaslúži historická analýza, v ktorej zdanlivo nesúvisiace fakty nadobúdajú znepokojujúci význam, čo vysvetľuje mnohé skutočnosti.

Nebezpečné známosti

Ako uviedol Michael J. Matt v nedávnom videu na portáli The Remnant (4), dnes začíname skladať všetky sklíčka mozaiky a zisťujeme – podľa priznania samotného jedného z exponentov, že Mons. Helder Camara, arcibiskup Olindy a Recife v Brazílii, sa v oných rokoch stretol s mladým Klausom Schwabom, zakladateľom Svetového ekonomického fóra a teoretikom Veľkého resetu. Nakoľko Schwab poznal Camaru pre jeho odpor k tradičnej Cirkvi a jeho revolučné a pauperistické teórie, pozval ho na fórum do Davosu, a jeho účasť na tomto podujatí považoval za mimoriadne dôležitú z hľadiska projektu Nového svetového poriadku. Vieme, že Helder Camara patril medzi organizátorov Paktu z katakomb, ktorý 16. novembra 1965, niekoľko dni pred ukončením koncilu, podpísalo približne štyridsať ultraprogresivistických biskupov.

Medzi heretickými tézami tohto dokumentu je aj spolupráca pri zavádzaní „iného, nového spoločenského poriadku“(5) (bod č. 9) založeného na spravodlivosti a rovnosti. A neprekvapuje nás, že medzi signatármi bol aj Mons. Enrique Angeles, pomocný biskup z Cordoby v Argentíne, „referenčný bod vtedajšieho otca Jorge Maria Bergoglia“(6). Samotný Bergoglio hneď na začiatku svojho pontifikátu vyhlásil, že súhlasí s požiadavkami Paktu z katakomb. Dňa 20. októbra 2019, počas synody o Amazónii, sa v Katakombách svätej Domitilly zopakovala oslava tohto paktu sprisahancov(7), ako potvrdenie, že plán začatý na koncile našiel naplnenie práve v Jorge Mariovi Bergogliovi.

Bergoglio sa ani zďaleka nedištancuje od ultraprogresivistov, ktorí ho podporujú a ktorí rozhodli o jeho zvolení v poslednom konkláve. Nikdy nevynechá príležitosť, aby podal dôkaz o svojej dokonalej súdržnosti s plánom Nového svetového poriadku, počnúc spoluprácou vatikánskych komisií a dikasterií s environmentalistami maltuziánskeho razenia a ich účasťou v Rade pre inkluzivny kapitalizmus, čo je globálna aliancii s Rothschildovcami, Rockefellerovou nadáciou a s veľkými bankami. Takže na jednej strane tu máme Davida Rockefellera s Trilaterálnou komisiou a na druhej strane Klausa Schwaba, ktorý je v rodine s Rothschildovcami(8), so Svetovým ekonomickým fórom a obaja idú ruka v ruke s hlavou Katolíckej cirkvi, aby nastolili Nový svetový poriadok prostredníctvom Veľkému resetu, ako sa to plánuje od 50. rokov minulého storočia.

Plán zníženia počtu obyvateľov

Medzi spolupracovníkov tohto zločinného paktu (pactum sceleris) treba zaradiť aj niektorých členov Pápežskej akadémie pre život, ktorej organizačnú štruktúru nedávno rozvrátil sám Bergoglio, keď odvolal jej členov, ktorí boli najviac verní Magistériu a nahradil ich zástancami depopulácie, antikoncepcie a potratov. Podpora vakcín zo strany Svätej stolice nie je žiadnym prekvapením. V júni 2011 priniesol denník Sovereign Independent na titulnej strane článok: Depopulation Through Forced Vaccination: The Zero Carbon Solution! [Depopulácia prostredníctvom násilného očkovania: Riešenie s nulovou emisiou uhlíka!] (9). A vedľa titulku bola fotografia Billa Gatesa doplnená týmto komentárom: „Svet ma dnes 6,8 miliardy ľudí a smeruje k približne deviatim miliardám. Ak teraz urobíme naozaj veľký kus práce s novými vakcínami, v zdravotnej starostlivosti, reprodukčného zdravia, (teda potratu a antikoncepcie), znížime svetovú populáciu možno o 10 alebo 15 percent. Toto hovoril Bill Gates pred jedenástimi rokmi.

On, Bill Gates, je dnes je jedným z akcionárov skupiny Black Rock, ktorá financuje farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny, je jedným z hlavných sponzorov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a nespočetného množstva verejných a súkromných subjektov spojených so zdravotníctvom. Po jeho boku, aké zaujímavé, nájdeme Georga Sörösa, „filantropa“ z Open Society, ktorý spolu s nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov nedávno investoval do britskej spoločnosti, ktorá vyrába testy na Covid.(10)

A, keď už hovoríme o ekonomických otázkach, rad by som pripomenul, že Svätá stolica vlastnila akcie v hodnote okolo 20 miliónov eur v dvoch farmaceutických spoločnostiach, ktoré vyrábali antikoncepčné tabletky(11). Nedávno investovala aj do fondu, ktorý zaručoval veľmi vysoké zisky v prípade geopolitickej alebo pandemickej krízy vďaka valutovým špekuláciám. Vatikán investoval tiež do fondu Geo-Risk, ktorý spravuje investičná banka Merrill Lynch, ktorá ho ale musela zatvoriť kvôli prudko rastúcim výnosom po prvých mesiacoch pandémie(12). Ďalší kapitál, pochádzajúci zo zbierky Halier sv. Petra, sa použil na financovanie rozličných ďalších iniciatív, aj v spolupráci s Lapom Elkannom [taliansky podnikateľ, vnuk Gianniho Agnellio, bývalého šéfa Fiatu], medzi ktorého aktivity patri aj Rocketman, autobiografický film o Eltonovi Johnovi. Nehovoriac o špekuláciách s nehnuteľnosťami a kúpe londýnskej budovy na Sloane Avenue 60, o ktorej nás médiá hojne informovali; o tejto kúpe viem z dôveryhodného zdroja, že o nej rozhodol sám Bergoglio. Ešte dodám, že aj tu, vždy v mene súdržnosti a „chudobnej cirkvi pre chudobných“ – ten výraz má Bergoglio mimoriadne rád – máme tu takých, ktorí sa domnievajú, že tajná dohoda s Čínou pripravená jezuitmi a bývalým kardinálom Theodorom McCarrickom, mala priniesť značné finančné prostriedky od komunistického režimu v Pekingu výmenou za mlčanie Vatikanu o prenasledovaných katolíkov a porušovaní ľudských práv(13).

To iste platí aj o imigračnom podvode: medzi tými, ktorí profitujú z priemyslu prijímania imigrantov, sú okrem rozličných ľavicových firiem a organizácií aj vatikánske komisie a biskupské konferencie, ktorým štáty poskytujú značne finančne prostriedky na prijímanie nelegálnych imigrantov. Hrozný pamätník bronzovej lode, ktorý Bergoglio postavil na Svätopeterskom námestí, je rukolapným zobrazením pokrytectva, ktoré je charakteristickým znakom tohto pontifikátu. Na nedávnej stredajšej audiencii sme mohli počuť tieto slova: „Pokrytec je človek, ktorý sa pretvaruje, lichotí a klame, lebo žije s maskou na tvári a nemá odvahu pozrieť sa pravde do očí. […] Pokrytectvo v Cirkvi je obzvlášť odporné; a žiaľ, pokrytectvo v Cirkvi existuje a je veľa pokryteckých kresťanov a služobníkov“(14). Myslím si, že tu nie je potrebný žiadny komentár.

Zasahovanie temného štátu (Deep State)

Existuje mnoho príkladov zasahovania temného štátu do života Cirkvi. Nemôžeme zabudnúť na e-maily Johna Podestu a Hillary Clintonovej, ktoré poukazujú na zámer zosadiť Benedikta XVI. z pápežského stolca, a tak iniciovať novú „Jar Cirkvi“, Cirkvi, ktorá by bola progresivisticka a globalistická, čo sa neskôr uskutočnilo odstúpením Benedikta a zvoleného Argentínčana. Nemožno si tu nevšimnúť zasahovanie subjektov a inštitúcií, ktoré majú k náboženstvu vzťah, ktorý isto nemožno nazvať blízky, ako napr. B’nai B’rith, ktoré by chceli diktovať smerovanie „obnovy“ Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile a predovšetkým za tohto pontifikátu.

Napokon by sme si mali pripomenúť na jednej strane pohŕdavé odmietanie audiencií konzervatívnym politickým a inštitucionálnym osobnostiam a na druhej strane vášnivé úsmevné stretnutia s lídrami ľavice a progresivizmu spolu s prejavmi ich nadšeného uspokojenia pri príležitosti Bergogliovho zvolenia. Mnohí z nich vďačia za svoj úspech tomu, že študovali na univerzitách vedených Spoločnosťou Ježišovou, alebo kruhy katolicizmu, ktoré sme v Taliansku nazývali Dossettiho katolíci, kde sieť spoločenských a politických vzťahov predstavuje akési pokrokové slobodomurárstvo a zabezpečuje svojim členom, tzv. „dospelým katolíkom“ oslnivé kariéry. Mám tu na mysli takých, ktorí používajú slovo „kresťan“ bez toho, aby sa vo verejnej službe správali v súlade s kresťanskou vierou a morálkou: napr. Joe Biden, Nancy Pelosiová, Romano Prodi, Mario Monti, Giuseppe Conte či Mario Draghi, aby sme vymenovali aspoň niektorých. Ako vidíme, spolupráca medzi temným štátom a temnou cirkvou je dlhodobá a už aj priniesla výsledky, v ktoré dúfali ich stúpenci, s veľmi vážnymi škodami pre štát i náboženstvo.

Zatvorenie kostolov začiatkom roka 2020, ešte predtým ako civilné úrady nariadili lockdown, zákaz slávenia sv. omši a vysluhovania sviatosti počas pandémie; groteskný obrad ktorý urobil Bergoglio 27. marca 2020 na Námestí sv. Petra(15); nátlak očkovať a propagácia vakcín ako morálne legitímnych, napriek tomu, že boli vyrobené s použitím bunkovej línie pochádzajúcej z potratených ľudských embryí; Bergogliove vyhlásenia, že génová terapia predstavuje „morálnu povinnosť“ pre každého kresťana; zavedenie zdravotného zeleného Green Passu vo Vatikane a nedávno aj v katolíckych školách a v niektorých seminároch; zákaz Svätej stolice biskupom vyjadrovať sa, že sú proti povinnému očkovaniu – niektoré biskupské konferencie si to osvojili a okamžite schválili, toto všetko sú prvky, ktoré dokazujú podriadenosť temnej cirkvi príkazom temného štátu a skutočnosť, že Bergogliova cirkev je integrálnou súčasťou globalistického plánu.

Ak toto všetko spojíme s modloslužobným kultom Pachamamy priamo v Bazilike sv. Petra; s naliehaním na irenistický ekumenizmus, pacifizmus a pauperizmus; so schvaľovaním situačnej etiky, a v podstate s legitimizaciou cudzoložstva a konkubinátu v Amoris Laetitia; s hlásaním, že trest smrti je morálne nedovolený; s podporou ľavicových politikov, revolučných vodcov a potratových aktivistov; so slovami porozumenia pre požiadavky LGBT, homosexuálov a transsexuálov; s mlčaním o legitimizácii homosexuálnych zväzkov a s ešte horším o požehnaniach sodomitských párov nemeckými biskupmi a kňazmi; a ak k tomu pridáme zákaz Tridentskej omše zrušením Motu proprio Summorum Pontificum Benedikta XVI., si uvedomujeme, že Jorge Mario Bergoglio plní úlohu, ktorou ho poverila globalistická elita, ktorá z neho chce mať likvidátora Katolíckej cirkvi a zakladateľa filantropickej a ekumenickej sekty inšpirovanou slobodomurárstvom. Tá má predstavovať univerzálne náboženstvo na podporu Nového svetového poriadku. Či sa už táto činnosť uskutočňuje s plným vedomím, zo strachu alebo pod vplyvom vydierania, nič neznižuje závažnosť toho, čo sa deje, ani morálnu zodpovednosť tých, ktorí to podporujú.

Luciferiánska schéma nového svetového poriadku

Na tomto mieste je potrebné objasniť, čo sa mysli pod pojmom Nový svetový poriadok, resp., čo majú na mysli jeho tvorcovia bez ohľadu na to, čo hovoria verejne. Totiž, na jednej strane je pravda, že projekt existuje, že ho určití ľudia vymysleli a sú poverení jeho realizáciou, no na druhej strane je však pravda aj to, že inšpiratívne princípy tohto projektu nie sú vždy známe, alebo aspoň nemožno otvorene priznať, že úzko súvisia s tým, čo sa dnes deje, lebo takéto priznanie by vyvolalo odpor, aj u tých najpokojnejších a najumiernenejších. Jedna vec je vnútiť všetkým zelený pas pod zámienkou pandémie, a úplne iná vec je priznať si, že účelom tohto pasu je, aby sme si zvykli, že nás sledujú, a ešte iná vec je povedať, že táto totálna kontrola je znamením šelmy, o ktorom hovorí kniha Zjavenia sv. Jána (Zjv 13, 16 – 18). Čitateľ mi hádam odpustí, ak na zdôvodnenie svojich argumentov sa musím uchýliť k použitiu citátov takej závažnosti, ktoré vzbudzujú až údiv a hrôzu, ale je to nevyhnutne, ak chceme pochopiť, aké sú skutočne zámery architektov tohto sprisahania a aká je skutočná povaha epochálneho boja, ktorý vedú proti Kristovi a jeho Cirkvi.

Aby sme pochopili ezoterické korene myšlienok, ktoré sú základom Organizácie Spojených národov, po ktorých túžil už Giuseppe Mazzini [taliansky politický aktivista v 19. storočí], nemôžeme sa nezamyslieť nad postavami, ako boli Albert Pike, Eliphas Levy, Helena Blavatská, Alice Anna Baileyová či ďalší žiaci luciferiánskych siekt. Ich spisy, publikované od konca 19. storočia, nám ozrejmujú mnohé veci.

Albert Pike, Mazziniho priateľ a slobodomurársky kolega, predniesol v roku 1889 vo Francúzsku prejav k najvyšším vrstvám slobodomurárstva, ktorý potom 19. januára 1935 publikoval anglicky časopis The Freemason. Pike v ňom vyhlásil:
„To, čo musíme povedať davu, je, že uctievame boha, ale je to boh, ktorý sa uctieva bez povier […]. Slobodomurárske náboženstvo by sme mali udržiavať v čistote luciferiánskeho učenia my všetci, ktorí sme zasvätení do najvyšších stupňov. Keby Lucifer nebol bohom, ktorého skutky dokazujú jeho krutosť, zákernosť a nenávisť voči človeku, barbarstvo a odpor k vede, tak Adonai [boh kresťanov] s jeho kňazmi by ho ohovárali? Áno, Lucifer je boh a Adonai je nanešťastie tiež boh. Večný zákon hovorí, že niet svetla bez tieňa, niet krásy bez škaredosti, niet bielej bez čiernej, lebo absolútno môže existovať len ako dve božstvá: tma je nevyhnutná pre svetlo, aby s ním bola v kontraste, tak ako podstavec je nevyhnutný pre sochu a brzda pre lokomotívu… doktrína satanizmu je heréza; a pravé, čisté filozofické náboženstvo je viera v Lucifera, rovného Adonaiovi, ale Lucifer, boh svetla a boh dobra, bojuje za ľudstvo proti Adonaiovi, bohu tmy a zla.“

Toto vyznanie viery v božstvo Satana je nielen priznaním toho, kto je skutočný Veľký Architekt, ktorému sa slobodomurárstvo klania, ale je aj rúhavým politickým projektom, ktorý prešiel ekumenizmom II. Vatikánskeho koncilu; jeho prvou teoretickou líniou bolo práve slobodomurárstvo: „Kresťan, žid, moslim, budhista, nasledovník Konfucia a Zoroastra sa môžu zjednotiť ako bratia a sa spojiť modlitbe s jediným bohom, ktorý je nad všetkými ostatnými bohmi“(16). A kto by mal byť tento „jediný boh, ktorý je nad všetkými ostatnými bohmi“, bola dobre vysvetlená v predchádzajúcom citáte.

V inom liste Pike napísal Mazzinimu:

„Vypustíme nihilistov a ateistov a vyvoláme hrozivú sociálnu kataklizmu, ktorá národom jasne ukáže v celej svojej hrôze účinok absolútneho ateizmu, pôvod barbarstva a krvavého rozvratu. Potom občania na celom svete, nútení brániť sa proti svetovej menšine revolucionárov, dostanú pravé svetlo prostredníctvom univerzálneho prejavu čistého Luciferovho učenia, ktoré sa pred zrakom verejnosti konečne odhalí; prejavu, po ktorom bude nasledovať zničenie kresťanstva a zároveň aj ateizmu: budú porazené a rozdrvené!“(17)

Neujde našej pozornosti, že veľká heréza rozdelenia znie zaujímavo v zhode s ekumenizmom, ktorý odsúdil Pius XI. v encyklike Mortalium animos, ekumenizmom, ktorý bol prijatý v deklarácii Dignitatis humanae a nedávno splynul s doktrínou inkluzivnosti, formulovanou tým, kto dovolil, aby sa v Bazilike sv. Petra konala modloslužba k Pachamame. Je jasne, že termín rozdelenie má v úmysle označiť v negatívnom zmysle nevyhnutné oddelenie dobra od zla, pravdy od nepravdy, správneho od nesprávneho; to všetko predstavuje kritérium morálneho posudzovania ľudského správania sa. Inkluzivnosť sa stavia proti tomuto oddeľovaniu, zámerne sa necháva kontaminovať zlom, aby skazilo dobro, zrovnoprávňuje pravdu a lož s cieľom skorumpovať prvú a dať legitimitu druhej.

Spoločné ideologické korene ekumenizmu

Ak nechápeme, že ideologické korene ekumenizmu sú vnútorné spojené so slobodomurárskym luciferiánskym ezoterizmom, nemôžeme pochopiť súvislosť, ktorá spája doktrinálne odchýlky Druhého vatikánskeho koncilu s plánom Nového svetového poriadku. Revolúcia v roku 1968 bola smutným príkladom týchto pacifistických a ekumenistických ambícií, v ktorých Vek Vodnára oslavovali v hudbe Hair in Aquarius (1969) a neskôr John Lennon skladbou Imagine (1971):
„Predstav si, že neexistuje nebo. Je to jednoduché, keď to skúsiš. Žiadne peklo pod nami. Nad nami len obloha. Predstav si všetkých tých ľudí, žijúcich pre dnešný deň… Predstav si, že neexistujú štáty. Nie je ťažké si to predstaviť. Nemať prečo zabíjať či zomierať. A tiež žiadne náboženstvo. Predstav si všetkých tých ľudí, žijúcich v mieri… Možno si hovoríš, že som rojko. Ale ja nie som jediný. Dúfam, že sa k nám jedného dňa pripojíš. A svet bude v jednote. Predstav si, že nie je žiadny majetok. Zaujímalo by ma, či to dokážeš. Nie je potreba byť nenásytný či hladovať pre bratstvo človeka. Predstav si všetkých tých ľudí, ako zdieľajú celý svet… Možno si hovoríš, že som rojko, ale ja nie som jediný. Dúfam, že sa k nám jedného dňa pripojíš. A svet bude žiť v jednote“(18)

Tento manifest slobodomurárskeho nihilizmu možno považovať za hymnu globalizmu a nového univerzálneho náboženstva: nie náhodou bola použitá ako ústredná pieseň olympijských hier v Londýne v roku 2012 a nedávno aj tých v Tokiu (2021). Duša, ktorá sa nedala zviesť na scestie, môže pri týchto rúhavých slovách pociťovať len hrôzu. To iste platí aj o slovách Lennonovej piesne God (1970): „Boh je pojem, ktorým meriame svoju bolesť. […] Verím len v seba.“

Chápem, že pre mnohých je znepokojujúce prijať fakt, že cirkevná hierarchia sa možno nechala oklamať svojimi nepriateľmi a ich požiadavky prijala za svoje v otázkach, ktoré sa dotýkajú samotnej duše Cirkvi. Je iste, že existovali slobodomurárski preláti, ktorým sa podarilo vniesť svoje myšlienky do koncilu tak, že ich zamaskovali, ale s plným vedomím, že neúprosne povedú k uskutočneniu ničenia náboženstva, ktoré je predpokladom nastolenia novej éry – veku Vodnára, v ktorej je náš Pán vyhnaný zo spoločnosti, aby sme do nej prijali Antikrista. Potom možno pochopiť, že aj mnohé katolícke osobnosti – okrem iných mám tu na mysli kardinálov Martiniho a Ravasiho, ktorí zhovievavo hľadia na slobodomurárstvo a sú proti exkomunikácii slobodomurárov, ktorú pápeži obnovili voči tejto sekte. Človek chápe aj nadšenie slobodomurárskych lóží pri zvolení Bergoglia a naopak ich ťažko skrývanú nenávisť voči Benediktoví XVI., považovaného za kathèkona [toho, ktorý obmedzuje] (porov. 2 Sol 6-7), ktorého treba odstrániť.

S istými rozpakmi treba pripomenúť aj to, že niektoré Ratzingerove výroky naznačujú snahu kristianizovať globalistický projekt bez toho, aby ho odsúdili ako antikristovský a proti-kresťanský: Nech vás betlehemské dieťa vezme za ruku! Nebojte sa, dôverujte mu! Životodarná sila jeho svetla je podnetom na budovanie nového svetového poriadku. Tieto slova, žiaľ, potvrdzujú nesprávnosť hegeliánskeho myslenia, ktoré ovplyvňovalo profesora z Tübingenu až po jeho nástup na pápežský trón. Iste, pápežovo nezaujatie stanoviska umožnilo, aby Ratzinger bol istým spôsobom považovaný za spojenca globalistického plánu, keď to potvrdil taliansky prezident Giorgio Napolitano vo svojom prejave k Talianom na konci roku 2006: „Spoločne s pápežom Benediktom podporujeme nový svetový poriadok“(19)(31. decembra 2006).

Na druhej strane, hegeliánsky proces téza – antitéza – syntéza, je ozvenou hesla alchýmie Solve et coagula [Rozpusť a vyzrážaj], ktoré prevzalo slobodomurárstvo a luciferiánsky ezoterizmus. Je to heslo, ktoré sa objavuje na erbe Bafometa, pekelného bôžika uctievaného najvyššími vrstvami slobodomurárskej sekty, ako to priznávajú jej významní členovia. Filip Jones vo svojej eseji Lucifer Rising [Lucifer vstáva], upresňuje, že hegeliánska dialektika „Spája istú formu kresťanstva ako tézu s pohanským špiritizmom ako antitézou, pričom výsledkom je syntéza, ktorá je veľmi podobná babylonským mysterióznym náboženstvám“.

Globalistický panteizmus Theilarda de Chardina

Ekumenizmus je jednou z kľúčových tém globalistického myslenia. Potvrdzuje to aj Robert Muller, ktorý bol asistentom generálneho tajomníka OSN: „Musíme čo najrýchlejšie smerovať k vytvoreniu jedinej svetovej vlády, jediného svetového náboženstva a jediného svetového vodcu.“ Ešte pred nim jeden zo zakladateľov Spoločnosti národov Arthur Balfour založil Syntetickú spoločnosť, ktorej cieľom bolo vytvorenie „jediného svetového náboženstva“. Samotný Pierre Theilard de Chardin SJ, jezuitský heretik, odsúdený Svätým oficiom a dnes slávny teológ progresivizmu, považoval OSN za „Progresivistické inštitucionálne stelesnenie svojej filozofie“, pričom vyjadril nádej, že „všeobecné zbližovanie náboženstiev na univerzálnom Kristovi, ktorý ich všetky naplní… sa mi zdá byť jedinou možnou konverziou sveta a jedinou formou, v ktorej možno koncipovať náboženstvo budúcnosti“, aby sa „zmenšila priepasť medzi panteizmom a kresťanstvom tým, že sa vytiahne to, čo možno nazvať kresťanskou dušou panteizmu alebo panteistickým aspektom kresťanstva“.

Nemožno nevidieť, že Pachamama a pripisovanie mariánskych konotácií Matke Zemi mení tieto Chardinove koncepcie na znepokojujúcu skutočnosť. A to nie je všetko: Robert Muller, teoretik Svetovej vlády, ktorý je zároveň žiakom teozofky Alice A. Baileyovej, vyhlasuje: „Teilhard de Chardin ovplyvnil svojho spoločníka [jezuitského pátra Emmanuela Sagueza de Breuveryho, ktorý zastával významné funkcie v OSN], ktorý zasa inšpiroval svojich kolegov a tí zasa iniciovali účinný proces globálneho a dlhodobého myslenia v rámci OSN, ktorý ovplyvnil mnohé národy a ľudí na celom svete.

Teilhard ma hlboko ovplyvnil.“ Vo svojej knihe The future man [Budúci človek] Teilhard píše: „Aj keď jej podoba ešte nie je viditeľná, zajtra sa ľudstvo prebudí v pan-organizovanom svete.“ Muller bol zakladateľom projektu World Core Curriculum, ktorého cieľom bolo „Orientovať naše deti na globálne občianstvo, vieru v Zem, socialistické hodnoty a kolektívne myslenie, ktoré sa stávajú požiadavkou na pracovnú silu 21. storočia“ (New Man Magazíne). A ak sa hrdo hlási najmä k Alici A. Baileyovej ako inšpirátorke, zistime, že ona bola žiačkou Teozofického hnutia, ktoré založila Helena Blavatská, známa luciferiánka. Aby sme správne pochopili charakter Blavatskej, uvádzame niekoľko citátov s jej spisov: „Lucifer predstavuje život, myšlienku, pokrok, civilizáciu, slobodu, nezávislosť… Lucifer je Logos, Had, Spasiteľ.“ A takmer anticipuje Pachamamu: „Nebeská Panna sa tak zároveň stáva Matkou bohov a démonov, pretože je večne milujúcim dobrotivým božstvom… Ale v staroveku a v skutočnosti je meno [tohto boha] Lucifer. Lucifer je božské a pozemské Svetlo, Duch Svätý a zároveň Satan.“ A uzatvára: „Je to Satan, ktorý je bohom našej planéty a jediným bohom“.

Bola to Alice A. Baileyová, ktorá založila vydavateľstvo Lucifer Publishing Company, dnes je známe ako Lucis Publishing Company, a je úzko spojené s Lucis Trust, predtým Lucifer Trust, ktorý je uznaný OSN ako mimovládna organizácia. Ak k tejto hromade pekelných blábolov pridáme slova Davida Spanglera, riaditeľa projektu Planetárna iniciatíva OSN, uvedomíme si, aká strašná je hrozba, ktorá nad nami všetkými visí: „Nikto sa nestane súčasťou Nového svetového poriadku, ak nevykoná akt uctievania Lucifera. Nikto nevstúpi do Nového veku, ak neprijme luciferiánske zasvätenie.“ (Reflections on the Christ, Findhorn, 1978).

Alice A. Baileyová o New Age píše: „Úspechy vedy, úspechy národov a dobývanie území poukazujú na metódu veku Rýb [Kristovho veku] s jeho idealizmom, bojovnosťou a izolovanosťou vo všetkých oblastiach – náboženskej, politickej i ekonomickej. Nastáva však vek syntézy, inklúzie a porozumenia a do ľudskej aury musí začať veľmi jemne prenikať nová výchova veku Vodnára [vek Antikrista]. Dnes vidíme, ako vyučovacie metódy, ktoré vo Svetových základných učebných osnovách teoreticky rozpracoval Muller, si osvojili takmer všetky národy, vrátane ideológie LGBT, teórie gender a všetkých ostatných foriem indoktrinácie. Potvrdzuje to aj bývalý riaditeľ WHO Dr. Brook Chisolm, ktorý vysvetľuje, čo by vzdelávacia politika OSN chcela dosiahnuť: „Aby sa dosiahla svetová vláda, je potrebné odstrániť z mysle ľudí ich individualizmus, vernosť rodinným tradíciám, národný patriotizmus a náboženské dogmy“(20).

Pozrime sa ešte raz na fil rouge [červenú niť], ktorá spája nielen Klausa Schwaba s Helderom Camarom, ale aj Roberta Mullera a Alice A. Baileyovu s Pierrom Theilardom de Chardinom a Emmanuelom Saguezom de Breuvery, vždy v globalistickom kľúči a pod neblahou inšpiráciou luciferiánskeho myslenia. Hĺbková analýza týchto znepokojujúcich aspektov nám umožní osvetliť pravdu a odhaliť spoluvinu a zradu nemálo cirkevníkov, ktorí sú v službe nepriateľa.

Naša odpoveď na krízu autority

Skazenosť autority je taká veľká, že je veľmi ťažké – aspoň z ľudského hľadiska – čo i len hypoteticky navrhnúť pokojné východisko. Totalitné režimy v priebehu dejín boli zvrhnuté silou. Je ťažké si predstaviť, že proti zdravotníckej diktatúre, ktorá bola nastolená v posledných mesiacoch, by sa dalo bojovať inak, nakoľko v tomto zločine sú komplicmi všetky štátne moci, všetky informačné prostriedky, všetky medzinárodné verejné a súkromné inštitúcie, všetci ekonomickí a finanční potentáti.

Tvárou v tvár tomuto bezútešnému scenáru korupcie a konfliktu záujmov je nevyhnutné, aby sa všetci ti, ktorí nepodliehajú globalistickému plánu, spojili do kompaktného a súdržného frontu s cieľom brániť svoje prirodzené a náboženské práva, zdravie svoje i svojich blízkych, svoju slobodu a svoj majetok. Tam, kde autorita si neplní svoje povinnosti a dokonca zrádza svoj účel, pre ktorý bola zriadená, je neposlušnosť nielen zákonná, ale aj povinná: nenásilná neposlušnosť, aspoň zatiaľ, ale rozhodná a odvážna. Neposlušnosť voči nelegitímnemu a tyranskému diktátu občianskych autorít a rozhodná opozícia voči diktátu cirkevnej vrchnosti všade tam, kde sa ukáže, že je spolupáchateľom pekelného plánu Nového svetového poriadku.

Záver

Dovoľte mi zakončiť tuto úvahu krátkou duchovnou myšlienkou. Všetko čo vieme, objavujeme a chápeme o globálnom sprisahaní, ktoré sa v súčasnosti odohráva, nám ukazuje hroznú skutočnosť, ktorá je zároveň ostrá a jasne definovaná: existujú dve zoskupenia, Božie a satanovo, strana detí Svetla a strana detí temnoty. Nie je možné zmieriť sa s nepriateľom, ani nie je možné slúžiť dvom pánom (Mt 6, 24). Slová nášho Pána sa nám musia vryť do pamäti: „Kto nie je so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje“ (Mt 12, 30). Dúfať, že sa podarí vybudovať svetovú vládu, v ktorej bude Božie Kráľovstvo Ježiša Krista postavené mimo zákon, je šialené a rúhavé. Nikomu, kto ma takýto plán, sa to nikdy nepodarí. Tam, kde vládne Kristus, vládne pokoj, harmónia a spravodlivosť; tam, kde Kristus nevládne, je tyranom satan. Dobre si to zvážme, keď v mene falošného mierového spolužitia sa máme rozhodnúť, či uzavrieť dohodu s protivníkom! A nech si to dobre zvážia aj tí preláti a tí vládcovia, ktorí si myslia, že ich spoluvina sa týka len ekonomických alebo zdravotných otázok a tvária sa, že nevedia, čo je za tým všetkým.

Vráťme sa ku Kristovi, Kristovi, ktorý je Kráľom sŕdc, rodín, spoločnosti a národov. Vyhlásme ho za nášho Kráľa a Najsvätejšiu Pannu Máriu za našu Kráľovnú. Iba tak možno poraziť zlý projekt Nového svetového poriadku. Len tak sa môže svätá Cirkev očistiť od zradcov a odpadlíkov. A nech Boh vypočuje našu modlitbu.

† Carlo Maria Viganò, arcibiskup

28. augusta 2021

Na sv. Augustína, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi

Pôvodný text:
https://www.aldomariavalli.it/2021/08/31/monsignor-vigano-libera-nos-a-malo-considerazioni-sul-great-reset-e-sul-nuovo-ordine-mondiale/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qlzNdL-Splk

(1) Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733.

(2)OPERATORI SANITARI VACCINATI CON DOPPIA DOSE PORTATORI DI UNA CARICA VIRALE 251 VOLTE SUPERIORE AI PRIMI CEPPI DEL VIRUS – Lo studio dell’Università di Oxford; https://www.byoblu.com/2021/08/25/operatori-sanitari-vaccinati-con-doppia-dose-portatori-di-una-carica-virale-251-volte-superiore-ai-primi-ceppi-del-virus-lo-studio-delluniversita-di-oxford/?__cf_chl_jschl_tk__=-pmd_Krer3OWfSFZ5NIQSKAB_CHKHvmWkiX5iy4CUqH64mv0-1630680390-0-gqNtZGzNAuWjcnBszQbl.

(3) Scenarios for the Future of Technology and International Development. https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf .

(4) DAVOS in the CATACOMBS: Klaus Schwab’s Secret Vatican Connection. https://remnant-tv.com/video/444/davos-in-the-catacombs-klaus-schwab-s-secret-vatican-connection-the-editor%60s-desk-?channelName=RemnantTV.

(5) In ricordo di dom Helder Câmara Il „Patto delle catacombe“ per una Chiesa serva e povera. http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/AllegatiArt/222/Patto-delle-Catacombe.pdf.

(6)LORENZO FAZZINI: 50 anni l’accordo siglato da una quarantina di vescovi di tutto il mondo. CATACOMBE: il Patto per una chiesa povera. In: Avvenire, sabato 7 novembre 2015; https://www.avvenire.it/agora/pagine/catacombe.

(7) Amedeo Lomonaco e Silvonei Protz: Un gruppo di padri sinodali rinnova il “Patto delle catacombe” https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-10/sinodo-amazzonia-padri-sinodali-patto-catacombe-domitilla.html

(8) Schwab (Rothschild), Marianne; https://www.holocaustcenter.org/visit/library-archive/oral-history-department/schwab-rothschild-marianne/

(9) https://twitter.com/Zieleds/status/1429460663731048452.

(10)ROBERTO VIVALDELLI: George Soros e Bill Gates comprano l’azienda leader dei test rapidi. In: Il Giornale, 5 agosto 2021; https://www.ilgiornale.it/news/mondo/george-soros-e-bill-gates-comprano-lazienda-leader-dei-test-1967220.html .

(11)FRANCESCO ANTONIO GRANA: Il Vaticano ha investito per oltre 20 anni in un’industria che produceva la pillola del giorno dopo. In: Il Fatto quotidiano, 27 aprile 2021; https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/27/il-vaticano-ha-investito-per-oltre-20-anni-in-unindustria-che-produceva-la-pillola-del-giorno-dopo/6179543/

(12)Covid, “il Vaticano ha speculato in Borsa sulla pandemia”; https://www.imolaoggi.it/2021/05/27/vaticano-speculato-borsa-pandemia, https://www.libreidee.org/2021/05/borsa-il-vaticano-ha-scommesso-e-lucrato-sul-covid .

(13) McCarrick architetto dello sciagurato accordo Cina-Vaticano; https://www.corrispondenzaromana.it/notizie-dalla-rete/mccarrick-architetto-dello-sciagurato-accordo-cina-vaticano .

(14) Adnkronos: Papa, l’anatema: „Detestabile l’ipocrisia nella Chiesa“. „Tanti cristiani e ministri sono ipocriti“. 25 agosto 2021; https://www.adnkronos.com/papa-lanatema-detestabile-lipocrisia-nella-chiesa_1RQufwBSmqBf45OYXMXJ7j; https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210825_udienza-generale.html.

(15) MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA PRESIEDUTO DAL SANTO PADRE FRANCESCO. Sagrato della Basilica di San Pietro, venerdì, 27 marzo 2020 https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html.

(16)ALBERT PIKE: Morals and Dogma. Foggia : Bastogi, 1984, VI. zv., s. 153.

(17) Porov. List z 15. augusta 1871 Giuseppemu Mazzinimu, Knižnica Britského múzea v Londýne.

(18) Preklad podľa https://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/lennon-john/imagine-1656

(19) MESSAGGIO URBI ET ORBI DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI . NATALE 2005; https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20051225_urbi.html .

(20) Porov. Christian World Report, zv. 3, marec 1991.

Zdroj: alianciazanedelu.sk

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti