Anthony Fauci lhal pod přísahou, jím sponzorovaná neziskovka v březnu 2018 žádala americkou agenturu DARPA o grant na výzkum a zesílení funkce netopýřích koronavirů!

17.01.2022 | 11:35
  4
DARPA se snažila třaskavý dokument utajit, protože odhaluje, že za vznikem SARS-Cov-2 stojí americký výzkum bojových virů prováděný nelegálně jménem nastrčené civilní neziskové organizace!

Anthony Fauci lhal pod přísahou, jím sponzorovaná neziskovka v březnu 2018 žádala americkou agenturu DARPA o grant na výzkum a weaponizaci netopýřích koronavirů! DARPA grant zamítla jako vysoce rizikový projekt a navíc v rozporu s americkým moratoriem na zesilování funkcí virů! EcoHealth Alliance se tak obrátila na čínské soudruhy a laboratoře ve Wuhanu! DARPA se snažila třaskavý dokument utajit, protože odhaluje, že za vznikem SARS-Cov-2 stojí americký výzkum bojových virů prováděný nelegálně jménem nastrčené civilní neziskové organizace! A je to venku!

Před několika dny přinesla americká občanská iniciativa Project Veritas šokující odhalení, že šéf Národního institutu pro alergie a nakažlivé choroby (NIAID) Anthony Fauci lhal pod přísahou před americkým Kongresem když tvrdil, že NIAID nikdy poskytoval peníze žádné organizaci, která by se zabývala tzv. weaponizací virů, tedy odborně řečeno “zesilováním jejich funkcí za účelem vyšší nakažlivosti, přenositelnosti, množení, šíření a především lethality, tedy smrtelnosti. Jenže Project Veritas se dostal k materiálům [1], které odhalují šokující důkaz a doznání přímo neziskové organizace, kterou Fauciho NIAID platil a sponzoroval. Touto organizací je EcoHealth Alliance a její šéf Peter Daszak je blízkým přítelem Fauciho.

Dvojka v saku. Peter Daszak, šéf EcoHealth Alliance a šéf NIAID Anthony Fauci, který Daszakovi sponzoroval výzkum netopýřích virů v Číně

 

Fauciho NIAID totiž sypal do jeho neziskovky peníze v podobě grantů, které ovšem nešly realizovat na území USA kvůli moratoriu, které v roce 2014 vyhlásil prezident Barack Obama [2]. Ten svým prezidentským dekretem uvalil moratorium na výzkum virů s cílem jejich weaponizace, tedy zesílení funkce. Americké organizace nesmí na území USA tento výzkum provádět. Ovšem dekret se vztahuje pouze na území Spojených států, takže americké laboratoře začaly tento výzkum vyvážet do mnoha zemí světa, např. do Kazachstánu, do Indie, do Jižní Koreje, ale především do Číny.

A právě Fauciho úřad poslal do čínského Wuhanu hned několik milionů dolarů [3]. Jenže, to nebyly peníze pro čínské soudruhy napřímo, ale byly to peníze pro pokračování amerického výzkumu a amerických firem, ale na území Číny poté, co v tom již nemohly pokračovat na půdě USA. Proto si všimněte, že po odchodu Donalda Trumpa, který netušil, která bije, najednou americká administrativa mlčí a už nechce po čínské vládě žádné odškodné za způsobení světové pandemie. Chápete?

Žalovat Číňany za vznik viru by znamenalo odhalit jeho americký původ. A proto Trump musel od válu

Donald Trump nevěděl naprosto nic. Nepustili ho k ničemu, k žádným informací. Působil tak potom jako slon v porcelánu a nemehlo, protože neměl informace a nevěděl, že virus má americký původ, a že když se začne moc a nahlas křičet na Číňany, že ti přestanou držet basu, protože tu basu oni stále dosud drží, a začnou na Američany odhalovat svinstva a špínu, od koho že ten virus doopravdy přišel a kdo ho vařil ve Wuhanu, a hlavně, kdo ho financoval a posunoval z USA do Číny.

Anthony Fauci a Donald Trump

 

I to byl jeden z důvodů, proč Trump musel pryč z Bílého domu, protože hrozilo, že opravdu začne po Číně vymáhat kompenzace za celosvětovou pandemii. A Číně opravdu docházela trpělivost. Proto od nástupu Joea Bidena do Bílého domu je ticho po pěšině a na Čínu ohledně viru už nikdo neřekne ani jediné křivé slovo. Všichni to chtějí zamést pod koberec, že Američané spáchali největší světový zločin, když převedli výzkum bojových virů a jejich weaponizaci na soukromé civilní subjekty maskované za neziskové organizace. Když už nemohly americké laby provádět weaponizace virů po vyhlášení moratoria, tak to začaly převádět na americké neziskové subjekty. Pojďme si tedy ocitovat, co Project Veritas vlastně odhalil.

Vojenské dokumenty o zesílení funkce virů jsou v rozporu s Fauciho svědectvím pod přísahou

  • Vojenské dokumenty uvádějí, že EcoHealth Alliance se v březnu 2018 obrátila na DARPA s žádostí o financování výzkumu zesílení funkce koronavirů přenášených netopýry. Návrh, nazvaný Project Defuse, byl odmítnut DARPA kvůli obavám o bezpečnost a kvůli tomu, že porušuje moratorium na výzkum zesilování funkcí virů.
  • Hlavní zpráva týkající se návrhu EcoHealth Alliance unikla na internet před několika měsíci, dosud zůstávala neověřena. Projekt Veritas však nyní získal samostatnou zprávu adresovanou generálnímu inspektorovi ministerstva obrany, kterou napsal major americké námořní pěchoty Joseph Murphy, bývalý člen DARPA.
  • Návrh nezmiňuje ani nehodnotí potenciální rizika výzkumu Gain of Function (GoF),” je přímá citace z zamítavého dopisu DARPA [4].
  • Projekt Veritas se obrátil na DARPA s žádostí o komentář ohledně těchto skrytých dokumentů a hovořil s šéfem komunikace Jaredem Adamsem, který řekl: “Nezní mi to normálně,” když byl dotázán na způsob, jakým byly dokumenty pohřbeny v archivu DARPA.

Projekt Veritas získal překvapivé a dosud neuveřejněné dokumenty týkající se původu SARS-Cov-2, výzkumu zesílení funkcí virů, vakcín a potenciální léčby, která byla potlačena, a snahy vlády to všechno utajit. Zmíněné dokumenty pocházejí ze zprávy Agentury pro pokročilé obranné výzkumné projekty, lépe známé jako DARPA, které byly ukryty v přísně utajeném sdíleném disku. DARPA je agentura spadající pod americké ministerstvo obrany (Pentagon), která má na starosti usnadnění výzkumu v oblasti technologií s potenciálními vojenskými aplikacemi.

Projekt Veritas získal samostatnou zprávu adresovanou generálnímu inspektorovi ministerstva obrany, kterou napsal major americké námořní pěchoty Joseph Murphy, bývalý člen DARPA. Zpráva uvádí, že nezisková organizace Aliance EcoHealth se v březnu 2018 obrátila na vojenskou organizaci DARPA a hledala finanční prostředky na provádění výzkumu zesílení funkce koronavirů přenášených netopýry. Návrh, nazvaný Project Defuse, byl odmítnut ze strany DARPA kvůli bezpečnostním obavám a kvůli tomu, že porušuje moratorium na výzkum zesílení funkce virů, tedy na jejich weaponizaci.

 

Podle těchto nových dokumentů je potvrzeno, že NIAID pod vedením Dr. Fauciho pokračoval ve výzkumu weaponizovaných virů v čínském Wu-chanu a k tomu navíc na několika místech po celých Spojených státech v rozporu s moratoriem. Dr. Fauci opakovaně pod přísahou tvrdil, že NIH a NIAID nebyly zapojeny do výzkumu zesilování funkcí virů v programu EcoHealth Alliance. Ale podle dokumentů získaných projektem Veritas, které nastiňují, proč byl návrh EcoHealth Alliance zamítnut, DARPA jistě klasifikovala výzkum jako zesilování funkcí virů, o tom není nejmenších pochyb. V dokumentu se totiž jasně uvádí:

Návrh nezmiňuje ani nehodnotí potenciální rizika výzkumu Gain of Function (GoF),” je přímá citace ze zamítavého dopisu DARPA ve věci žádosti o grant.

Zpráva majora Murphyho pokračuje podrobnostmi o velkých obavách z programu zesílení funkčnosti SARS-Cov-2, ze zatajování dokumentů, z potlačování potenciálních léčebných prostředků jako je Ivermectin a hydroxychlorochin, a obavy z vakcín mRNA.

 

Projekt Veritas se obrátil na DARPA s žádostí o komentář ohledně těchto dokumentů a hovořil s šéfem komunikace Jaredem Adamsem, který řekl: “Nezní mi to normálně,” když byl dotázán na způsob, jakým byly dokumenty zahaleny tajemstvím a pohřbeny v archivu DARPA. “Pokud je něco vedeno v utajovaném režimu, pak by to mělo být vhodně označeno,” řekl Adams. “Nejsem vůbec obeznámen s neoznačenými dokumenty, které se nacházejí v utajovaném režimu, ne.”

Ve videu, které tento příběh zveřejnilo v pondělí večer, generální ředitel projektu Veritas, James O’Keefe, položil DARPA základní otázku:

Kdo v DARPA se rozhodl pohřbít původní zprávu? Mohli vyvěsit červené vlajky Pentagonu, Bílému domu nebo Kongresu, což mohlo zabránit celé této pandemii, která vedla k úmrtí 5,4 milionu lidí po celém světě a způsobila mnoho bolesti a utrpení mnoha milionům dalších. Dr. Anthony Fauci dosud neodpověděl Projektu Veritas na žádost o komentář k této kauze.”

Americká armáda podle uniklých dokumentů zřejmě po roce 2014 přesunula výzkum weaponizovaných virů na soukromé neziskové subjekty financované z USA v cizích zemích

Weaponizace virů je proces, kdy se zesilují funkce jednotlivých virů s cílem jejich vyšší lethality a distribuce. Tento výzkum zakazují mezinárodní smlouvy na zákaz vývoje chemických a biologických zbraní a jediná výjimka, která je zdrojem zneužívání, je výzkum léků a obranných látek proti bojovým virům. Tím se maskuje jejich výzkum a vývoj. Nejprve se vyvine zabijácký virus nebo hemoragická bakterie, geneticky se v laboratoři upraví s cílem zesílení funkcí, vyzkouší se a následně se proti ní vyrobí vakcína, supresant, deaktivační látka atd. Oficiálně se tedy uvede, že došlo k objevu nové ochranné látky, ale ve skutečnosti od počátku bylo cílem, pod maskováním, vyvinout právě ten bojový virus nebo kombatantní bakterii.

V roce 2014 se toto obcházení vývoje a výzkumu weponizovaných virů dostalo do fáze, kdy Barack Obama zakázal na území USA tento výzkum. Jenže, za nové weaponizované viry jsou některé vlády a především famraceutické společnosti ochotny zaplatit astronomické částky. Vyrobte nám prosím zabijáckou chřipku, pošle výrobce vakcín objednávku neziskovce XY, která potají v Číně provádí výzkum weaponizovaných netopýřích koronavirů.

Potřebujeme pandemii, nejen na vydělání astronomických peněz, ale na zrychlení nasunování Nového světového řádu a Total Control schématu řízení obyvatelstva. Toho lze dosáhnout jen pandemií. A výsledkem objednávky je nejen vyrobený weaponizovaný virus, ale i jeho deployment, tady vypuštění mezi obyvatelstvo. Tohle DARPA velmi dobře tuší, proto dokument pohřbila bez označení formy utajení hluboko do archivů na disku, kde se žádné takové dokumenty nacházet nemají.

Pravidlo první instance a první viny

Virus provedl přesně to, co se očekávalo. Po vypuštění zabíjel, potom zmutoval, ale stačilo to k zahájení Velkého resetu a jako záminka pro zavedení Total Control. A když do toho začal vrtat Donald Trump, který naprosto netušil, co se okolo něho děje, tak prostě musel být odejit. Zažalovat Čínu za virus by byl největší omyl a chucpe v historii americké diplomacie, tak obrovský výstřel do vlastní nohy,  který by odahlil mnoho vysoce postavených lidí v USA, vysoké důstojníky z Pentagonu, lidi okolo NIAID, okolo nastrčených neziskovek, které po světě vyrábí bojové viry pod rouškou výzkumu obranných látek proti zlým virům. Čína ze situace těží tak maximálně, jak to jde.

Joe Biden přesně v té pozici, v jaké je i Pentagon ve vztahu k Číně a k utajení původu viru

 

Čína totiž ví, že Američané ví, že když se do toho začne vrtat, vina za virus v první instanci padne na USA a teprve ve druhé instanci na Čínu. A jak v Pekingu vědí, v diplomacii a politice se na druhé instance nehraje, ty nikoho nezajímají. Proto Čína je mimo proces a pozornost médií. Ani slovo o Číně, všimněte si, že po odchodu Trumpa utichly i útoky proti Číně v médiích, s výjimkou zpomalené Prahy, která je vždy zpomalená a trvá jí nějakou dobu, než se pražská politická náplavka vzpamatuje a zorientuje.

Útoky proti Číně prostě nejsou teď v USA v kurzu. Pentagon sice zbrojí proti Číně, neoconi třískají o sebe plechovými tácy, ale mediálně Američané drží s Čínou tichou basu. Pouze pražští “trumbelos” v čele s novou vládou to ještě nepochopili. Ale kde nic v hlavě není, ani smrt nebere. Stačí se podívat, kolik členů Bakalova Aspenu je v nové vládě a ve sněmovně a v tom okamžiku už si hlavu drbat nemusíte. Docvakne vám to.

Nejen o tomto novém odhalení o původu viru budeme hovořit dnes od 19:30 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na na Svobodném vysílači CS (Nejen o tomto novém odhalení o původu viru, ale i aktuální témata z domova i ze světa):

 

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

 
Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti