Ako podať odpor v prípade pokuty od Mikasovho úradu za nenosenie rúška

16.03.2021 | 09:59
  24
Právnička JUDr. Katarína Burdyová zverejnila návod ako podať odpor proti rozkazu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zaplatiť pokutu za neprekrytie dýchacích ciest.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, tak ako v mnohých tisíckach prípadov, rozhodol občanovi uložiť pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva.

 

Právnička JUDr. Katarína Burdyová zverejnila návod na prvú pomoc pri postihnutí pokutou:

1. Dôsledne , radšej aj viackrát  prečítať  rozhodnutie  o priestupku, na  základe ktorého  bol vypracovaný odpor.

2. Porovnať s rozhodnutím, ktoré Vám   bolo doručené .  

3. V prípade, že bol  priestupok  „ spáchaný „  v období do 14. 10.2020 a je rozhodnutie vydané regionálnym úradom verejného  zdravotníctva   a priestupok ako aj  jeho odôvodnenie v rozhodnutí je  totožné , možno zverejnený  odpor  použiť ako „ návod“ na vypracovanie  odporu v konkrétnej / vašej / veci. 

4. V prípade, že priestupok  je iný a stal sa po 14.10.2020 vrátane, je možné  použiť selektívne  body 3. , 4.  a 5, taktiež sa dá  použiť aj  návrh  na rozhodnutie. Úvod odporu je  formulovaný podľa  toho čo je  uvedené v rozhodnutí o priestupku, ktoré Vám  bolo doručené.

5. Dôležité je odpor  v lehote  podľa  poučenia v  rozhodnutí  podať alternatívne a to  do podateľne Úradu s potvrdením podania alebo na poštu  doporučene s návratkou  vykázania  doručenia.
           

JUDr. Burdyová zároveň zverejnila návod ako podať odpor proti rozkazu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zaplatiť pokutu za neprekrytie dýchacích ciest.

V právnom odôvodnení odporu sa okrem iného uvádza:

Podľa Čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“.

Podľa článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky „Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd,“.

Podľa článku 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky „Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.“.

Návod si môžete stiahnuť TU.

 

Zdroj: InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti