Advokát Ivor: Vakcinačná kampaň ministerstva zdravotníctva až mrazivo pripomína propagandu nacistického ministra Goebbelsa

31.01.2021 | 16:15
  65
Pod rúškom údajnej pandémie respiračného vírusu sme svedkami totálneho rozkladu právneho štátu a doslova likvidácie základných práv a slobôd, ktoré nám okrem Ústavy SR garantuje i Európsky dohovor pre ľudské práva, zdôrazňuje právnik Peter Ivor.

„Vakcína je sloboda“ sa nápadne ponáša na smutne známe „Práca oslobodzuje“ (Arbeit macht frei)

Uvedené šialené propagandistické vakcinačné heslá až mrazivo pripomínajú propagandu nacistického ríšskeho ministra propagandy, Josepha Goebbelsa, pričom takúto propagandu nemal na podporu svojich zvrátených experimentov na ľuďoch ani známy nacistický „lekár“ a vojnový zločinec Dr. Josef Mengele, ktorý robil neľudské medicínske pokusy na väzňoch v koncentračnom tábore.

Avšak takúto sofistikovanú propagandu, aká nastúpila v týchto dňoch pre klinicky neoverenú a experimentálnu vakcínu proti ochoreniu Covid, nemal ani uvedený nacistický propagandista Goebbels, ani sovietsky komunistický, či náš socialistický režim, v porovnaní so súčasnou propagandou to boli doslova propagandisti amatéri!

Pod rúškom údajnej pandémie respiračného vírusu sme svedkami totálneho rozkladu právneho štátu a doslova likvidácie základných práv a slobôd, ktoré nám okrem Ústavy SR garantuje i Európsky dohovor pre ľudské práva, pričom rozsah údajnej Covid „pandémie“ nedosahuje ani rozsah bežných chrípkových epidémii, ktoré sa u nás vyskytovali každoročne (za epidémiu bol považovaný výskyt respiračných ochorení pri počte chorých cca. 1600 až 1800 ľudí na 100 000 obyvateľov) a viacero lekárskych štúdií, vrátane štúdie elitného vedca a lekára Prof. Ioannidesa z Univerzity Stanford, zverejnenej aj samotnou WHO, publikujú, že ochorenie Covid-19 má smrtnosť max. 0,23% (dokonca smrtnosť na Slovensku uvádza iba 0,10 %), čo nepresahuje smrtnosť bežnej chrípky a túto analýzu prezentovalo aj predsedníctvo Slovenskej lekárskej komory na svojej tlačovej konferencii dňa 28. októbra 2020.

https://lekarskenoviny.sk/index.php/2020/10/30/nechapem-ako-je-mozne-moju-studiu-nazvat-hoaxom/

 

Je škandalózne a absolútne neakceptovateľné, ak štátna moc a korporačné média v 21. storočí, v členskom štáte údajne najslobodnejšej a najdemokratickejšej časti sveta, Európskej únii, kde máme údajne zavedenú tú bájnu „liberálnu demokraciu“, vymývajú obyvateľom mozgy takouto chorou a zvrátenou propagandou, pričom obyvateľom sľubujú vrátanie garantovaných základných práv a slobôd, ktoré im boli protiprávne a tyransky odňaté, pichnutím si akejsi pochybnej vakcíny proti respiračnému ochoreniu, ktoré nie je nebezpečnejšie a ani smrteľnejšie, ako bežná chrípka, ktorá šokujúco a záhadne úplne zmizla a v štatistkách ju v súčasnosti vôbec neevidujú!

Za posledný rok sa stali krutou realitou viaceré údajne „konšpiračné“ teórie, ktoré opakovane upozorňovali, že ľudia budú doslova nútení nechať sa vakcinovať a že úplne bežné základné ľudské práva budú podmieňované vakcináciou a slobodné cestovanie Covid pasmi!

Je príznačné, že v tejto propagandistickej kampani klasicky nechýbajú rôzni konformní pro režimní umelci, športovci, politici a samozrejme vládni „vedci“ z akéhosi neústavného orgánu konzília „odborníkov“ (z ktorých viacerí sú akoby „náhodou“ sponzorovaní výrobcom vakcín Pfizer), ktorí zaručene z úplne NEZIŠTNÝCH dôvodov presviedčajú na smrť vystrašených ľudí, že jedine nová prevratná a klinicky neoverená vakcína proti Covid je ich jedinou záchranou!

Je neprípustné, že ohľadne vakcín proti Covid nie sú ľudia objektívne informovaní, že bola absolútne potretá verejná odborná diskusia, hoci na ňu vyzývajú viaceré lekárske kapacity, vrátane Slovenskej lekárskej únie špecialistov, že vakcíny sú stále v štádiu klinického testovania, že boli iba dočasne podmienene registrované pre EÚ Európskou liekovou agentúrou (EMA), že ich výrobcovia sa zbavili akejkoľvek právnej zodpovednosti za prípadné vedľajšie účinky na zdravie, vrátane smrti a vieme, že prípadov smrti, resp. poškodenia zdravia po uvedenej vakcíne už boli desiatky len z radov zdravotníkov, o bežnej populácii ani nehovorím a to najmä medzi očkovanými seniormi.

V našej spoločnosti doslova prestal existovať zdravý rozum, likvidovaná je sloboda a pluralita názorov, vrátane názorov odborných, zavádza sa iba JEDNA pravda, JEDNA ideológia, JEDEN správny názor, všetky ostatné názory sú označované ako „hoaxy, konšpirácie, dezinformácie, hybridná informačná vojna, kremelská propaganda a pod.“, z ktorých podstatná časť sa však už v priebehu pár mesiacov stáva smutnou realitou a dokonca sú už prípady, kedy sú ľudia trestne stíhaní za vyjadrenie názoru. Pod falošnou nálepkou ochrany zdravia nás uvrhli doslova do korona totality, v ktorej nie je dovolené slobodne premýšľať a vyjadrovať sa.

“Vakcína má byť slobodou” a to konkrétne čoho? Bez nej nám nedovolia vykonávať prácu, stretávať blízkych, ísť do obchodu, do divadla, na spoločenské podujatia, cestovať verejnou dopravou, či dokonca cestovať na dovolenku do iného okresu, či nebodaj iného štátu?!

Toto má byť sloboda, keď sú sústavne a na dennom poriadku likvidované základne princípy právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd?! Veď táto totalitná moc denne šíri strach, nenávisť, bezprávie, nabáda ľudí na udavačstvo, rozbíja sociálne väzby a núti ľudí robiť šialené neľudské cynické a asociálne zvrátenosti!

Vakcína nanútená zvrátenou propagandou, či nebodaj podmienená stratou základných práv a slobôd, rozhodne nemôže byť ani slobodou, ani zdravím.

V zmysle našich garantovaných základných ľudských práv a slobôd podľa Európskeho dohovoru pre ľudské práva a aj v zmysle pravidiel Norimberského kódexu, NEMOŽNO NIKOHO DONÚTIŤ, aby sa podrobil nijakému lekárskemu zákroku, aby nechal na sebe bez prejavenia jasnej a slobodnej vôle vykonávať akékoľvek lekárske testy a experimenty a to navyše bez riadneho informovaného súhlasu.

Rovnako nemožno nikoho nútiť povinnou, či podmienenou účasťou na Covid testovaní (či na sofistikovane nazvanom "celoplošnom Covid skríningu"), o čom už viacero advokátov napísalo odborné články a čo si dovolila zo všetkých štátov jedine vláda SR, navyše sa podľa dostupných zdrojov jednalo pri celoplošnom testovaní na Covid o opakovaný lekársky výskum na celej populácii SR, ktorý bol financovaný a metodicky usmernený zo zahraničia!

https://akw.sk/covid-19/ucastnici-dobrovolneho-testovania-maju-pravo-na-odmenu-za-ucast-na-vedeckom-experimente/

Musí byť VÝLUČNE na slobodnej vôli každého jednotlivca, či sa zaočkuje akoukoľvek vakcínou, vrátane experimentálnych dostatočne klinicky nepreverených a iba podmienečne registrovaných Covid vakcín, avšak aj takáto vôľa jednotlivca musí podliehať dôslednej ochrane a prísnemu schvaľovaciemu postupu zo strany príslušných orgánov, ako sú Európska lieková agentúra a u nás Štátny ústav pre kontrolu liečiv, pričom každý jednotlivec by mal byt dostatočne a objektívne informovaný o všetkých rizikách a následkoch takejto vakcíny a mala by miesto chorej a jednostrannej propagandy prebehnúť riadna širokospektrálna odborná diskusia!

Zdroj: Facebook Advokát Ivor

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti