Zuzana Čaputová nosí rúško nielen na tvári, ale aj na sivých bunkách

13.05.2021 | 14:08
  9
Prezidentka Zuzana Čaputová s obľubou ostentatívne nosí rúško. Zrejme netuší, aké je to symbolické. Jej ústavné a politické rozhodnutia dokazujú, že intelekt a právne vedomie hlavy štátu sú zastreté rúškom ideologickej a ignorantskej plesne. Proti tomu nepomôže ani Savo, iba politická (nie fyzická) defenestrácia.

Počas koronakrízy alebo inak povedané aj korona-stavu sa podarilo petičnému výboru zozbierať vyše 580.000 podpisov. Podpisov občanov, ktorí vyjadrili vôľu, aby sa konalo referendum. V takomto prípade je viac než nepodstatné, že sa referendum týka konania predčasných volieb. Pani prezidentka sklamala už neraz. Výkon Zuzany Čaputovej  ide od jej vymenovania dolu kopcom. Strmhlav.

 

Zuzana Čaputová v predvolebnej kampani vyhlásila, že nebude vyvíjať žiadnu iniciatívu zameranú na rozšírenie kompetencií prezidenta, keďže podľa Ústavy SR ich má dosť. V tomto s ňou súhlasím. Má ich viac než dosť. Problém s úradujúcou prezidentkou napriek právnickému vzdelaniu je ten, že vôbec sa neriadi tým, čo ústava hovorí a nevyužíva kompetencie hlavy štátu vôbec. Správa sa čisto alibisticky. Mnohým to pripadá tak, že si svojou „nekonfliktnosťou“ kupuje druhé volebné obdobie. Spôsob, akým sa správa, ma presviedča iba o jednej veci: Zuzana Čaputová nemá čo robiť v prezidentskom paláci už teraz, nieto ešte druhé volebné obdobie.

 

Referendum je nástrojom priamej demokracie. Prostredníctvom neho môžu občania odpovedať na rôzne dôležité otázky a vyjadrovať priamo svoju vôľu. Ich vyjadrenie v referende je pre štát a jeho orgány záväzné. Slová „referendum“ a „plebiscit“ nie sú synonymá. Plebiscit je iba konzultácia, ktorej výsledok nie je záväzný. Vysvetlenie Zuzany Čaputovej, ktorým zdôvodnila svoje rozhodnutie obrátiť sa na Ústavný súd SR, je chabé. Jej rozhodnutie neobstojí z pozície prezidenta SR, a už vôbec nie z pozície osoby s právnickým vzdelaním.

 

Pani prezidentka, inokedy rovnako „vnímavá“ ako jej právnická kolegyňa v súčasnej vláde, pani ministerka „vnímaná“ spravodlivosti Kolíková tentokrát nevníma okrem alibizmu nič. Podľa Čaputovej slov je potrebné predísť ústavnoprávnym pochybnostiam ešte pred vyhlásením referenda. Vraj existujú sporné otázky hlavne v odbornej verejnosti. Vyjadrila sa takto:

„Nie je teda jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnuté o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky.“

Možno, naozaj iba možno, ak by použila iný argument, chápala by som jej dilemu. Avšak v tomto prípade mám pre ňu odkaz ja, keďže z jej argumentácie vyplynulo presne toto:

„Nie je teda jasné, či v prípade, ak prezidentský kandidát o sebe tvrdí, že má právnické vzdelanie a bola mu predložená petícia za vypísanie referenda o predčasných voľbách, o vyhlásení ktorého by mal rozhodnúť už ako prezident a prezident by vôľu 580.000 občanov posunul na posúdenie Ústavnému súdu, znamenalo by to, že PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY NEVIE ČÍTAŤ!“

Vážená pani prezidentka SR, poprosím vás, nabudúce, kým stihnete seba samú blamovať, skúste sa predtým, ako prečítate nejaký príhovor pripravený niekým iným, zoznámiť s jeho obsahom a buďte taká dobrá, konfrontujte obsah predloženého textu s Ústavou SR. Tá totiž, na rozdiel od vás a vašich kaviarenských poradcov, hovorí jasne:

 

Článok 98 Ústavy SR

„(1) Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

 

(2) Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“

 

Takže, pani prezidentka, ak „sú výsledky referenda platné“ za predpokladu splnenia predpísanej účasti, chcete nám povedať, že o jeho výsledku môžu podľa vás ešte rozhodovať poslanci?! Vôľa ľudu vám nič nehovorí?! Prečo ste rovnako nenástojili na tom, aby o vašom prezidentskom mandáte ešte hlasovali poslanci NR SR?! Pani prezidentka, referendum nie je plebiscit! A viete vy vôbec, čo znamená druhý odsek tohto článku? Ak ľud v referende niečo prijme, v ňom prijatý výsledok musí NR SR vyhlásiť ako zákon! Výsledok sa zverejní v Zbierke zákonov, ako sa to robí s prijatými zákonmi! Nič viac a nič menej. Na pochopenie tohto triviálneho faktu nie je potrebné ani právne vzdelanie. Postačuje ovládanie zručnosti čítania s porozumením. Prinajmenšom to by sme od hlavy štátu mohli očakávať. Takže hlasovanie personálneho substrátu NR SR nie je v tomto prípade dôležité! Toto sú iba technikálie ako dostať výsledok referenda do Zbierky zákonov. Mimochodom, v nej nie je ani nemôže vyť zverejnené žiadne z opatrení hlavného hygienika, ktorého protiústavnú činnosť podporujete aj vy nosením rúška!

 

Vaša nevzdelanosť neteší nikoho! Zato vaše vzdanie sa funkcie, na ktorú zjavne intelektuálne nestačíte, by potešilo mnohých. Hlavne z odbornej verejnosti, ktorou sa tak rada oháňate!

Autor: Mgr. Judita Laššáková


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti