„Z konšpirácie pravdepodobná teória. SARS-Cov-2 mohol uniknúť z laboratória vo Wu-chane,“ píše trhový analytik a zástupca šéfredaktora Trendu Ronald Ižip

20.12.2021 | 10:50
  3
Štiepiace miesto furínu je dôvod infekčnosti vírusu a obáv, že vírus bol vytvorený umelo, tvrdí britským poslancom kanadská vedkyňa.

Už dva roky sa diskutuje o pôvode nového koronavírusu SARS-Cov-2, ktorý sa koncom roka 2019 objavil v čínskom meste Wu-chan. Podľa oficiálnej verzie sa preniesol zo zvieraťa na človeka na domácom trhu so zvieratami.

Táto teória mala však od začiatku mnoho slabých miest. Viac o nej písal TREND v článku Ako vírus SARS-CoV-2 (ne)unikol z čínskeho laboratória.

Oficiálna teória má problém

Sporné boli najmä tri body. Po prvé, vírus sa objavil v blízkosti laboratóriá Wuchanského inštitútu virológie, ktoré sa zaoberalo skúmaním koronavírusov. Ide pritom o najväčšie laboratórium na svete s najvyššou úrovňou biobezpečnosti. Cieľom výskumu prebiehajúceho v laboratóriu bolo zvýšiť funkčnosť koronavírusov.

Druhým problémom bola snaha čínskej vlády ututlať šírenie a pôvod vírusu. Prvotné dve vedecké štúdie, ktoré odhaľovali sekvencie vírusu, boli na dlhú dobu stiahnuté. A ani vyšetrovanie pôvodu vírusu Svetovou zdravotníckou organizáciou nedospelo k relevantným záverom kvôli nezáujmu Číny poskytnúť vedcom dostatočné informácie.

Tretím dôvodom sa stala skutočnosť, že ani po dvoch rokoch sa nepodarilo vypátrať živočíšny pôvod nového koronavírusu. Pritom pôvod SARSu sa zistil do dvoch mesiacoch od vzniku epidémie a pôvod MERSu bol známy tiež za pár mesiacov.

Silný konflikt záujmov

Hlavný dôvod, ktorý v očiach odbornej verejnosti znehodnotil teóriu o uniknutom víruse, sa stal článok Petra Daszaka v prestížnom časopise Lancet. Ten túto teóriu označil za „konšpiratívnu“ a na dlho ukončil diskusiu o pôvode vírusu.  

Problémom však bolo, že Peter Daszak, ako šéf neziskovej organizácie EcoHealth Alliance, sám smeroval stovky tisíc dolárov v podobe grantov do laboratórií vo Wu-chane s cieľom podporiť výskum zvýšenia infekčnosti a smrteľnosti patogénov.

Článok v Lancete bol vo výraznom konflikte záujmov. Editorovi časopisu, Richardovi Hortonovi, trvalo 16 mesiacov, kým primäl Daszaka zverejniť konflikt. V súčasnosti editor Lancetu priznáva, že hypotéza o uniknutom víruse „by sa mala brať vážne a potrebuje ďalšie prešetrovanie“.

Britskí poslanci načúvajú

V stredu 15. decembra sa v britskom parlamente konalo vypočúvanie výboru pre vedu a technológiu týkajúciu sa vzniku nového koronavírusu. Hlavné svedectvo predniesla Alina Chanová, kanadská molekulárna biologička špecializujúca sa na génovú terapiu a bunkové inžinierstvo pracujúca na MIT a Harvarde.

A. Chanová zdôraznila, že existuje riziko, že SARS-Cov-2 bol umelo vytvorený. Podľa nej je laboratórny pôvod vírusu dokonca pravdepodobnejší ako nie, píše britský Telegraph.

Hlavný dôvod jej tvrdenia sa zakladá na skutočnosti, že vírus obsahuje štiepiace miesto proteínu furín. Bez neho by epidémia zďaleka nemohla získať také obrovské rozmery, ako získala, tvrdí vedkyňa.

Práve EcoHealth Aliance a Wuchanský inštitút virológie sa snažili vytvoriť spôsob, ako do RNA vírusu vložiť štiepiace miesto furínu. Podľa uniknutej komunikácie začiatkom roka 2018 písali „že idú dať koňom rohy“.

„A na konci roka 2019 sa zrazu vo Wu-chane objaví jednorožec...,“ dodáva A. Chanová.

Vedecký konsenzus neexistuje

Napriek jasnému stanovisku A. Chanovej mnoho vedcov jej teóriu odmieta. Dôvodov je viacero. Napríklad, že jej práca ešte nevyšla v žiadnom rešpektovanom vedeckom časopise. Z pohľadu vedeckej komunity je iba juniorom v oblasti a nie je preto považovaná za relevantnú autoritu, písal v lete NY Times

„Alina Chan si zaslúži uznanie za odmietnutie existujúceho naratívu“, povedala Akiko Isawaki, imunologička na Yale University. „Skutočnosťou je, že presne nevieme, odkiaľ vírus prišiel, bodka. A na to je potrebné poukázať,“ dodáva A. Isawaki.

Autor: Ronald Ižip - trhový analytik & zástupca šéfredaktora TRENDu

Zdroj: trend.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti