Výzva Matovičovej vláde od občanov Slovenska milujúcich svoju vlasť: Žarty skončili. Hra je pred koncom. Pravda zvíťazí!

10.02.2021 | 21:32
  27
Občania Slovenskej republiky pripomínajú Matovičovej vláde, že nesie plnú trestno-právnu zodpovednosť za svoje činy, šikanovanie, zločinný teror a napáchané škody, aké od novembra 1989 nemajú obdobu.

Vážený pán premiér Mgr. Igor Matovič, vážení členovia vlády Slovenskej republiky Ing. Richard Sulík, Mgr. art. Veronika Remišová, Mgr. Štefan Holý, Ing. Roman Mikulec, Ing. Eduard Heger, PhDr. Jaroslav Naď, PhD., MUDr. Marek Krajčí, Mgr. Natália Milanová, Ján Budaj, Ing. Ján Mičovský, CSc., Ing. Andrej Doležal, Bc. Milan Krajniak, Mgr. Branislav Gröhling, Ing. Ivan Korčok, Mgr. Mária Kolíková!

My, občania Slovenskej republiky, vedomí si svojich práv, rovní pred zákonom i Bohom, s vami i medzi sebou, slobodne vyjadrujeme svoj postoj rešpektujúc právne zásady i princípy, ktoré stále stoja v Ústave Slovenskej republiky, platné zákony a normy, ako i Vyšší Princíp, ktorý odnepamäti stojí nad všetkými právnymi zákonmi a zákonmi morálky tvoriac alfu a omegu nášho bytia a našej opory v časoch najťažších.

My, vedomí si závažnosti spoločenskej situácie a okolností vytvárajúcich náš každodenný život, vyjadrujeme svoju pochybnosť a hlboké znepokojenie nad vývojom stavu spoločnosti a smerovania, ktoré naša krajina nabrala. Je nad slnko jasné, že kvalita života v našej vlasti dramaticky klesá. Jej vývoj poukazuje na chladnokrvné kalkuly sociálneho inžinierstva.

Umožnili ste, aby svetové udalosti vplývajúce na našu spoločnosť sa prejavili v našich pomeroch veľmi negatívne. Opatrenia, často kolidujúce s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, s Ústavou Slovenskej republiky, morálnymi princípmi a zdravým rozumom, vytvárajú napätie, výsledkom čoho je ich destabilizujúci a deštruktívny dopad na život jednotlivca, rodiny, spoločnosti, ekonomiky a medzinárodných vzťahov.

My, hrdí občania Slovenskej republiky, priamo poukazujeme, pripomíname a zdôrazňujeme, že zodpovednosť za tento neblahý stav našej republiky nesiete predovšetkým vy.

My, zodpovední a vedomí si našej zodpovednosti, spolu s ostatnými spoluobčanmi nesúcimi na svojich pleciach jarmo vašich rozhodnutí, vedomí si svojich práv a povinností pred zákonom i Bohom, nemôžeme ľahostajne mlčať a akceptovať váš "demokratizačný" postup, v ktorom opačný názor zosmiešňujete a v mene vami vykladanej demokracie nastoľujete diktatúru, akú Slovensko ešte nikdy vo svojej histórii nezažilo.

My, zdravým rozumom obdarení, vidíme, že ohýbanie práva je spôsob, ktorým omotávate občana nepreniknuteľnou pavučinou predpisov, vyhlášok a nariadení a neštítite sa pri tom zmeniť záväzné normy, predpisy a zákony neopodstatneným skráteným legislatívnym konaním v NR. Naivne sa domnievate, že svojou takzvanou väčšinou v parlamente môžete meniť aj smer točenia zemegule, neprezieravo pri tom zneužívajúc bezradnosť a submisívnosť svojich poslancov.

Váš mandát stojí na vratkej kryhe pôvodu víťazstva naozaj obyčajných ľudí v parlamentných voľbách a je bezočivou ukážkou arogantnosti a zneužitia slovenskej povahy, túžiacej pri každých voľbách po zmene.

Váš mandát nesie neblahé znaky parazitovania a uchvátenia Slovenska cudzou mocou. Ujali ste sa svojich rolí ako príliš ambiciózni herci. Výsledkom sú zbúrané kulisy, improvizácia bez pravidiel, neprehliadnuteľný krik despotického režiséra v pozadí a vaša bezradnosť. Stále zreteľnejšie z vás vyžaruje pocit, o ktorom už aj vrabce čvirikajú: "My už jednoducho nemôžeme cúvnuť. Dali sme sľub. (Vy viete komu.) Sme nepostihnuteľní, sme pod ochranou. (Vy viete čiou.)"

My, spravodliví a nezmieriteľní s klamstvom, podvodom a lžou, však vieme, že pred zodpovednosťou sa utiecť nedá. Môžete sa hrať s presúvaním kľúčových figúrok prokuratúry a súdnictva, môžete čarovať a lobovať v rôznych oblastiach ekonomiky, podnikať a hutníčiť v zdravotníctve, tupírovať a "onlajnovať" školstvo...

Môžete sa tváriť, že trafika na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka či ministerstve životného prostredia je nezaujímavá maličkosť, pretože s pôdou sú predsa "iné" plány a les rastie sám od seba, preto ho treba rúbať...

Vidiek je pre vás okrem volebného obdobia nezaujímavý. Kultúra je pre vás zopár kričiacich hercov vo vašej Mekke, a keď nemáte dosť, vymyslíte si ďalšie ministerstvo. Ste majstri. Podobáte sa na svojho tútora a vodcu. Podobáte sa na postavy z desivého hororu, na tmavé fľaky na stene, ktoré sa nedajú premaľovať. A je tu ešte ministerstvo obrany (obrany voči občanom) a ministerstvo s heslom: Pomáhať a chrániť. Nevieme však, ako je to teraz myslené. Kedysi sme vedeli...

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.

Ste tí, ktorí, podľa vašich slov, vstúpia do dejín.

Máte pravdu. Vstúpite.

My, ľudia neľahostajní k sebe a svojim blížnym, vieme, že právnymi prostriedkami nemožno bojovať proti bezpráviu.

My, vojaci, poddôstojníci, práporčíci a dôstojníci v zálohe, sme neprisahali NATO, ale našej vlasti!

My, spravodliví, majúc na pamäti slávnu históriu našej krajiny, vážiac si našich šľachetných predkov a činy, vďaka ktorým tu stále žijeme, pripomíname vám, nezrelej vláde, že sociálny experiment sa skončil.

Okrem skladania účtov pred cudzinou ich budete skladať aj u nás doma. Je to tiež súčasťou dejín.

A preto vás, ako priamych a zodpovedných

vyzývame

na okamžité zrušenie všetkých reštrikcií a nariadení, ktoré ste vydali od prvého dňa vášho pokusu o vládnutie. Krajinu ste priviedli na pokraj bankrotu, rodiny na pokraj zúfalstva, školstvo do doby kamennej, obmedzením fungovania nemocníc ste mnohých vystavili riziku úmrtia a svojimi chybnými opatreniami a rozhodnutiami ste spôsobili a naďalej spôsobujete dotknutým ľuďom smrť.

Vyzývame vás, aby ste okamžite vrátili situáciu na Slovensku po stránke spoločenskej, legislatívnej a ústavnoprávnej do stavu pred vaším nástupom. Vyzývame vás, aby ste po tomto malom reparáte odstúpili.

Berte na vedomie,

že už nie sme ochotní nechať sa poučovať vašimi pochybnými odborníkmi, ktorí svojimi výrokmi popierajú základné znalosti biológie, medicíny, matematiky a logiky. Odmietate varovné hlasy skutočných odborníkov.

Pýtame sa: V mene čích záujmov obetujete náš národ? Záujmy farmakologických koncernov a nadnárodných spoločností sú pre vás viac ako vaša prísaha vlasti? Je služba vašim pánom tým, čo má poznačiť vaše životy naveky?

Už nestrpíme šikanovanie vašou šialenou, slepou hyperaktivitou a nepodarenou kreativitou, bezohľadným zločinným terorom, ktorými spôsobujete škody a straty na našom hospodárstve, zdraví a našich životoch, aké od novembra 1989 nemajú obdobu. S pomocou zradných a verejnoprávnych médií, ktoré si občan povinne platí, ste vytvorili dennodenné dávkovanie strachu a psychoteroru. Rovnako však vieme, že tento model ste nevymysleli vy... Vy ho ale denne živíte a stupňujete.

Strach je viditeľný na vašich nekompetentných rozhodnutiach. Váš strach je dôsledkom neznalosti, malosti, obmedzeného poznania, hlúposti a emocionálnej nezrelosti.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

naliehavo vás vyzývame a žiadame

plošne zabezpečiť obyvateľstvu overenú účinnú liečbu v mnohých štátoch schválenými lekárskymi postupmi a medikamentmi ako ivermektín, isoprinosine, C + D3 + zinok, CLO2..., ako aj objektívne o tom informovať v médiách, a to bezodkladne.

Odmietame

robiť pokusných králikov v rámci vám, ktovie odkiaľ a kým nariadeného prieskumu, podliehajúc neustálemu kolotoču povinného testovania ako projektu sociálneho inžinierstva bez dodržania zákonných ustanovení o zákrokoch podobného typu, vrátane informovaného súhlasu, ako aj skúšobnému overovaniu (klinickému testu) nebezpečnej vakcíny od farmakologických firiem Pfizer, Moderna a ďalších v našej krajine v sprievode mediálnej masáže o jej potrebnosti, spolu s televíznymi inscenáciami "O očkovaní prominenta" a predajných sloganov typu "Očkovaním k slobode".

Vedzte, že neustále plošné testovania, vakcinácia a lockdowny budú situáciu len zhoršovať, počty nakazených a mŕtvych rásť a vyburcovaná nenávisť voči vám hrozí zopakovaním dávnych dramatických historických udalostí...

Nesiete plnú trestno-právnu zodpovednosť pred občanmi Slovenskej republiky!

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády Slovenskej republiky.

Žarty skončili.

Karty sú rozdané.

Hra je pred koncom.

Situácia je nanajvýš kritická.

Týmto otvoreným listom a výzvou vás

my, ako uvedomelí občania Slovenskej republiky, vyzývame, aby ste sa spamätali.

My, občania SR, sme vám dali mandát.

Nám, občanom SR, ste zaviazaní a zodpovedáte sa!

My, občania SR, máme právo plnohodnotne žiť podľa našich predstáv, v súlade s morálkou. Neboli sme a nie sme vašimi rukojemníkmi. Vaše sny o NWO sú pre nás snom chorých, ale to ste počuli na svoju adresu už mnohokrát.

Pravda zvíťazí!

Mor ho!

Toto je naša vôľa!

Za všetkých občanov Slovenska, ktorí milujú svoju krajinu:

Ing. Oskár Cvengrosch - technik a spisovateľ
Ing. Peter Kohút, CSc. - vedec a publicista
Mgr. Vlado Bálint - spisovateľ, hudobný skladateľ
Ing. Jozef Vrlík - vynálezca a podnikateľ
Peter Bendík - fotograf a podnikateľ
Peter Bahník - dôchodca
Peter Sabolčík - elektrotechnik
Ing. Juraj Ladányi - technik
Patrik Mago, Bratislava
Ing. Jalal Suleiman, PhD. - strojný inžinier a prekladateľ
JUDr. Lukáš Machala - advokát
Ivan Štubňa - psychológ, bloger
Peter Grečo
Mgr. Marián Kapolka - spisovateľ popularizačných tém z dejín Zeme a Slovanstva
MVDr. Marie Kapolková - dôchodkyňa
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Ing. Branislav Čech, Bratislava
Jozef Drobňák - zodpovedný občan
Marián Harčár, Košice
Ing. Ján Bába - dôchodca, programátor
Tatiana Vráblová - slobodný človek, elektrotechnička, informatička
JUDr. Marian Preisinger - odporca dehonestácie slovenského národa
Ing. Mária Ebergényiová - dôchodkyňa, čakajúca na operáciu bedrového kĺbu
Anton Vizváry - dôchodca
Miroslav Adamčík - dôchodca
Robert Luptak - podnikateľ
Ing. Marcela Kullmanová
Katarína Okapalová - pracovníčka železnice
Mária Vaškorová - bývalá učiteľka MŠ
Bronislava Jankovičová - matka samoživiteľka
Veronika Schlenkerová
Ing. Andrea Gašparová Bajziková
J. Hericová
Dagmar Weissabelová - aktivistka
Renáta Kuklišová
Ján Valovčin
Iveta Oroszová
Zuzana Hagarová
Lucia Nudliová
Zuzana Jacková
Ruženka Budayová
Linda Knézelová
Ing. Marianna Cabanová - dôchodkyňa
Ing. Ondrej Caban - dôchodca
Erika Masiarová - živnostníčka
Beáta Kováčová - učiteľka ZŠ
Daniela Johaniková
Lenka Ferleťáková - zdravotná sestra, dobrovoľne nezamestnaná
Ing. Miroslav Kochan - elektronik
Blanka Wallner
Gabriela Vavrová
Ladislav Lacko - dôchodca
Ing. Ľubomír Varga - slobodný občan
Ing. František Suba
Katarína Kissová, Komárno
Rastislav Magera - elektrikár
Mária Puchlová - SZČO, ktorá momentálne nesmie pracovať
Mgr. Oľga Macejková
Miriam Ištóková - zdravotná sestra
prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
Eva Zelenayová - publicistka
Zuzana Habrunová - dôchodkyňa
RNDr. Zuzana Zajacová - chemička
RNDr. Marian Zajac - chemik
Daniela Sceranková - dôchodkyňa
Jozef Uhrovčík - dôchodca, konštruktér
Otto Bodor
Stanislav Pacera
Pavel Silak
Zuzana Bellová
Peter Brezina- živnostník
Silvia Kováčová
Mgr. Silvia Blahušiaková, Martin
Mgr. Judita Glucková, Košice - masérka
Radoslav Pastierovič
Miroslav Komár, so slobodným duchom až do úspešného konca, Bože pomáhaj!
Zbyšek Horský st. - živnostník
Miroslav Mišo - pracujúci dôchodca, metrológ, otec siedmich detí
Zuzana Tomečková
Zuzana Kramárová
Ing. Mária Sysková, Prešov
Edita Juríková - dôchodkyňa
Peter Kulišek - vojak ČSĽA v zálohe
Pavol Dubnička - zatiaľ pracujúci programátor
Jozef Duračka - dôchodca
Monika Janechová
Eva Svitanová - prepustená z práce z organizačných dôvodov lebo Covid19
Milan Kľučár - SZČO
Alena Poláková - dôchodkyňa
Janka Fecková
Anton Strycek ml., Čierne pri Čadci
Vojtech Borisz
Mariana Kredatusová
Katarína Tomečková, Bratislava
Ľubica Zámečníková
Václav Kadnár, Bratislava - dôchodca
Michal Csader
Bc. Albín Michalica - podnikateľ
Anna Boďová
Kristína Hlistová, Trenčín - učiteľka
Lýdia Lukáčová, Slovenský Grob
Monika K. Tomiová
Pavol Mišenčík - technik
Vlasta Kučová - dôchodkyňa
Jana Tomázyová
Helena Popovičová, Prešov
Anna Zacharová, Bratislava
Rudolf Hanák - dôchodca
Jana Bodorová, Ohrady
Mgr. Radovan Hrádek - advokát
Viera Vašková
Mgr. Elena Chobotová - SZČO bez možnosti pracovať
Pavol Buco - výsluhový dôchodca
Mgr. Marta Felberová - pedagogička, dôchodkyňa
Martin Lipták - stolár
Ľubomír Felber DiS. art. - pedagóg hudby, dôchodca
Mgr. Mária Šatková, Lipt. Mikuláš - dôchodkyňa
Ivan Sabol - suverénna bytosť
Daniel Homola - občan
Rozeta Budošová
Roland Navrátil
Ing. Sergej Azor - dôchodca, IT
Karin Vargová - živnostníčka
Martin Kamensky
Vojtech Šášik
Emília Šášiková
Stanislav Hájiček - už dôchodca
Ing. arch. Anton Barták
Jozefa Klobučniková
Margita Ivánková
Miroslav Krošlák - konateľ spoločnosti
Ing. Stanislav Peťovský - technik
Ing. Bohumil Šťastný - dôchodca
Anna Drobňáková, Košice
Eugen Polák
Jaroslava Nevláčilová - dôchodkyňa, pracovníčka v štátnej a verejnej správe
Bibiána Konkoľová - zamestnaná
Jolana Božeková
Mária Skukálková
Martin Kupka - práca v gastre, zrejme už nikdy
Stanislav Holpit
Dušan Cillik
Bc. Andrea Kollárová
Emil Petrík - slobodný človek
Sandra Miklosová
Viera Bulantová
Iveta Plesková
Lenka Židiková - zdravotná sestra
Tatiana Vargová - slobodný občan, invalidný dôchodca
Jana Ružovičová, Svodín
Peter Žilinský, Svodín
Mgr. Vilma Bohunická - pracovala v médiách
Alena Barteková, Rajecká Lesná
Ľudmila Košičarová - opatrovateľka
Dana Ježová - účtovníčka
Marcel Prikryl - hrdý a slobodný obyvateľ krásnej vlasti
Viktor Ježo - strojár
Jozef Juriček - živnostník
Viktoriya Kadarová, Stupava
Miroslava Konfalová
Jarmila Petrusková, Poprad - ekonómka
Alexandra Kalivodová, Trnávka
Jarmila Sebőková
Maria Stevenson - dôchodkyňa
Anna Gubalová - opatrovateľka
Elena Sennesová
Jana Čierňavová
Kamila Hantuchová
MUDr. Milan Zaduban
Boris Brossmann - bývalý podnikateľ, teraz dôchodca
Elena Šťastná
Peter Ferencik
prof. Dušan Húska - emeritný profesor SPU Nitra
Miloš Hricovíni
Peter Židik - ešte pracujúci
Mgr. Alena Kočnerová, Bratislava - sociálna pracovníčka
Renata Hollá, Bratislava - matka dvoch detí
Lenka Švecová
Veronika Horná - hrdá Slovenka
Andrea Havettová - hrdá Slovenka
Jacqueline Korbelová, Bratislava
Štefan Hollý - technik
Dagmar Mištinová
Mgr. Daniela Rowland - učiteľka
Andrea Furtáková - slobodný človek stvorený Bohom
Jana Mariniaková - dôchodkyňa
Igor Mariniak - dôchodca
Miroslav Mariniak - sklamaný volič
Ľubica Mariniaková - zúfalý SZČO
Jozef Spišák
Anna Hrúzová - dôchodkyňa
Soňa Kompasová
Milan Horný
Barbora Horná
Andrej Kotiers - lektor SNM Bratislava
Gábor Szombath, Bátorove Kosihy - občan, ktorý má rád svoje deti
Anna Balazová - občianka SR
Peter Švec - živnostník
Elena Kralová - materská dovolenka
Peter Mikula - pracujem vo výrobe nábytku
Štefan Možutík - vojak v zálohe, prisahal som ČSĽA
Gabriel Slavik - strojár
Daniel Chleban
Viera Hamdi
Valéria Hribiková , B. Bystrica - obyčajná robotníčka
Ing. Ján Chudy - IT expert, Slovensko v srdci, pre naše deti budúcnosť
Terezia Albrechtová - dúfam v návrat normálnej vlády
Melánia Rabinová Ružičková - dôchodkyňa
Štefan Možutík - živnostník
Ing. Mária Schultzová - ekonómka
Ing. Ľuboš Danko - výsluhový dôchodca
Ján Závadský st. - robotník
Helmut Schneider, Černina
Michal Uhrin - živnostník
Anna Barteková, Rajecká Lesná - dôchodkyňa
Bc. Štefan Feješ - obyč. človek rodinne založený, regionálny patriot pre Spiš, vlastenec
Martin Kriško - prijímací technik a nespokojný občan
Alica Horňáková, Košice - som štekajúci pes za plotom
Roman Hanes - výsluhový dôchodca
Vladimir Trojak
Anna Tatíková - dôchodkyňa
Ľubica Erriu - predavačka
Ivan Maringa - slobodný občan
Renata Maringová - dôchodkyňa
Beata Gejdošová - matka
Zdenka Prokesová - nespokojná pracujúca dôchodkyňa
Felix Prokes - nahnevaný dôchodca
Laco Biacsko
Stanislav Jesenský - slobodný človek
Vladimír Bobiš st. - celý život poctivo pracujúci
Bernard Gregor - elektrotechnik, pilot Slov-airu, dôstojník v zálohe, prisahal som ČSĽA
doc. ing. Igor Hantuch, CSc.
Otilia Galová Oprchalová - dôchodkyňa
Ingrid Uhrovcikova - účtovníčka
Ing. Stanislav Jesenský - slobodný človek
Milan Štajniger - SZČO
Jaroslava Nigutová
Ing. Vladislav Hrnčár - slobodný človek
Ondrej Halamcak - dôchodca
Demovič Ivan - dôchodca, živnostník
Juraj Kukla
Zuzana Hučková - informatička
Dirnfeld Ivan - občan SR
Lucia Bodžárová
Monika Galon, M. A. - web dizajnérka, marketérka
Dana Moravčíková
Eva Boteková - mama 2 krásnych bytostí
Peter Halecký, Lučenec
Viera Feketeová - pedagogický pracovník
Ing. Jaroslav Hronček - manažér, školiteľ, fotograf, novinár, nespokojný dôchodca
Iveta Gáková - opatrovateľka
Ing. František Severa
Zuzana Plešková - hrdá Slovenka a matka
Peter Sykora - slobodník v zálohe ČSĽA
Marcela Nedeliaková - zatiaľ zamestnaná samoživiteľka rodiny
Ľubor Graham Lietava
Teo Kia
Mária Hrušková, Hlohovec
Peter Strnad - elektrotechnik
Mgr. Adriana Kráľová - aktivistka #SlusneSebavedomo za rodiny a deti
Miroslav Bielik - prijímací technik
RNDr. Erika Sýkorová - stredoškolská učiteľka, slobodná občianka
Zuzana Mikušová, Bratislava - nedobrovoľne nezamestnaná, admin. pracovníčka
Monika Homolová
Stanislav Gajdoš - stavebný pracovník (tesár)
Iveta Graziano - ex podnikateľka
Štefan Velcický
Mgr. Mária Nesnadná - učiteľka
Božena Plachá - účtovníčka, podnikateľka
Andrea Pasqualon - matka, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Simone Pasqualon - otec, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Simon Pasqualon - študent (16 rokov) so zdravým rozumom
Mariana Dašková - dôchodkyňa, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Ingrid Viskupová - učiteľka, matka, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
František Viskup - otec, slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k SR
Lucia Hubináková - slobodný človek so zdravým rozumom a s láskou k Slovensku
Alžbeta Némethová, Bratislava
Stanislava Feňáková - Slovenka, milujúca Pravdu, živnostníčka
Mária Píryová - živnostníčka
Ing. Milan Nechala, Prievidza - dôchodca
Ing. Emilia Nechalová - dôchodkyňa
Ján Bohunický - invalidný dôchodca
J. Brida
Martin Michálek, Považská Bystrica - podnikateľ
Miroslav Vavrek
Alexandra Spurná - podnikateľka
Iveta Jurečková - slobodná, milujúca mama a babka, odporkyňa akéhokoľvek zla
Peter Chlepko - zodpovedný človek, dôstojník v zálohe, prisahal som ČSĽA
Martin Koššuth - veriaci v Boha a jeho spravodlivosť...
Ing. Eva Tkáčová
Janka Tkáčiková - SZČO
Ján Ducár, Prešov
Márta Mészáros - matka a babička
Ján Fabricius - dôchodca
Martina Nemsilajová, Bratislava
Ing. Frantisek Smolko - dôchodca
Vlasta Slobodová - dôchodkyňa
K. Ivanecká Luknarová
Ing. Vojtech Doro - bývalý podnikateľ, teraz dôchodca
Brigita Žůrek - matka, manželka, dcéra
Jana Masrnová
Ing. Slávka Frajtová, Žilina - dôchodkyňa
Ing. František Kardoš, PhD. - dôchodca
Jozef Jakubik - dôchodca
Blažena Mindošová
Alexandra Štefunková - matka 4 detí, bývalá SZČO, nespokojná so situáciou v SR
Tatiana Fleková, Kuchyňa
Drahomíra Antolová - milujem Slovensko
Jozef Truchlík
Miroslav Karas - slobodný občan
Mgr. Ján Spirčák - otec, učiteľ a poslanec mestského zastupiteľstva
Ing. Viktor Bodnár - SZČO na dôchodku
MUDr. Sylvia Stražanová - lekárka
Emil Šmelko
PhDr. Dana Rúrová - veriaca Slovenka
Emília Ághová - dôchodkyňa
Ingrid Verešová - nespokojná občianka
Juraj Vereš - občan, nespokojný so spôsobom boja tejto vlády proti pandémii zvanej Corona
Martin Púčik - SZČO
Jaroslava Šimkovičová
Ing. Ľuboš Filo - slobodný občan
Karin Dubná - nezamestnaná matka, samoživiteľka
Mariana Kozlová - dôchodkyňa

Výzva je zároveň Petíciou proti plošnému testovaniu a povinnosti očkovania proti COVID 19, za dobrovoľnosť pri medicínskych zákrokoch a ochranu ľudských práv aj do budúcnosti.

Podpísať ju môžete TU.

Zdroj: longinus78.webnode.sk / zemavek.sk / InfoVojna / peticie.com


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti