Výsledky vyšetrovania výbuchu plynovodu Nord stream sú tak závažné, že samotná nemecká vláda ich nemôže poskytnúť poslancom Bundestagu z dôvodu národnej bezpečnosti, vyplýva z odpovedi Scholzovej vlády poslankyni Wagenknechtovej

18.10.2022 | 19:15
  10
Prípadná odpoveď by tiež „zahŕňala zverejnenie informácií, ktoré by mali osobitný vplyv na blaho štátu“, píše spolkové ministerstvo zahraničných vecí.

Čo sa stalo s plynovodmi Nord Stream, ktoré mali prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka cez Baltské more? Kto vykonal útok? Vyšetrovanie napreduje, ale je neuveriteľné, že zainteresované krajiny odmietajú zverejniť, čo sa zistilo prostredníctvom ich vlastných vyšetrovaní.

Vyšetrovaní, z ktorých bola vylúčená druhá dotknutá krajina, Rusko.

Švédsko najprv odmietlo zverejniť výsledky svojich vyšetrovaní utajením informácií. Teraz prišlo na rad Nemecko.

Sahra Wagenknechtová, členka ľavicovej opozície v Spolkovom sneme, sa spýtala nemeckej vlády na útok na plynovody a dostala túto odpoveď, alebo skôr neodpoveď: Z dôvodov štátneho záujmu nebudú poskytnuté žiadne ďalšie informácie. Po starostlivom zvážení dospela federálna vláda k záveru, že nie je možné poskytnúť ďalšie informácie – dokonca ani v utajovanej forme. Dôvodom je „pravidlo tretín“ pre medzinárodnú spoluprácu tajných služieb.

Podľa tohto pravidla medzinárodná výmena poznatkov podlieha mimoriadne prísnym požiadavkám na utajenie.

„Požadované informácie sa preto dotýkajú záujmov dôvernosti, ktoré si vyžadujú ochranu, že raison d’état prevažuje nad právom parlamentu na informácie a právo poslancov parlamentu klásť otázky musí výnimočne podľahnúť záujmom o dôvernosť federálnej vlády.“

Jednoducho povedané: Pravdepodobne existujú výsledky, ktoré poslanci Spolkového snemu nemôžu poznať.

Z tohto dôvodu nemecká vláda neodpovedá na Wagenknechtovu otázku „ktoré lode a jednotky NATO“ boli v oblastiach, kde došlo k škodám po pozastavení dodávok plynu zo strany Nord Stream 1 a ktoré ruské lode a jednotky boli počas tohto obdobia spozorované.

Prípadná odpoveď by tiež „zahŕňala zverejnenie informácií, ktoré by mali osobitný vplyv na blaho štátu“,  píše spolkové ministerstvo zahraničných vecí. Preto ani klasifikácia a podanie požadovaných informácií neprichádza do úvahy, „pretože nie je možné akceptovať ani nízke riziko, ktoré bude známe“.

V skutočnosti nám spolková vláda hovorí, že niečo vie, ale z dôvodov  štátneho záujmu na to nemôže upozorniť ani poslancov kancelárie nemeckého Spolkového snemu,“ povedalo oznámené berlínskemu Zeitungu.

Možno len špekulovať, aké objavy o autorstve útokov by mohli mať taký existenčný vplyv na nemecký národný blahobyt, že je absolútne nevyhnutné ich udržať v tajnosti. V každom prípade táto manipulácia znemožňuje akúkoľvek kontrolu a kritiku federálnej vlády zo strany opozície.

Je zrejmé, že tí, ktorí vykonali útoky a tí, ktorí si ich objednali, sú takí mocní, že zastrašujú berlínsku vládu, ktorá sa rozhodla udržať výsledky svojho vyšetrovania v tajnosti.

Zdroj: lantidiplomatico.it
Prelklad: Dana Bystrická & veci-verejne.sk


Tipy a rady


 

Zaujímavosti