Výroba megaprocesov vraždy a zmeniek na objednávku

26.04.2020 | 17:16
  1
Motivácia a úloha Petra Tótha na spomínaných konaniach sa odvíja a vo veľkej miere súvisí s jeho minulosťou a vzťahmi s vplyvnými ľuďmi.

Vymyslený príbeh o antedatovaní zmeniek

V trestnej veci zmeniek Pavla Ruska, nebol Peter Tóth vypočutý v zmysle trestnoprávnej legislatívy v prípravnom konaní, ale v rozpore so zákonom až po podaní obžaloby- v rámci konania pred súdom,  na hlavných pojednávaniach v dňoch 09. 09. 2019 a 10. 10. 2019.

Návrh na vypočutie Petra Tótha podal opäť  v rozpore s trestnoprávnou legislatívou prokurátor JUDr. Šanta po podaní obžaloby. Návrh o vypočutie pred súdom podložil zápisnicou o výsluchu svedka z prípravného konania v „inej trestnej veci“, kde sa zmieňoval Peter Tóth o zmenkách. Tóth ako  svedok vypovedal, že s Mariánom Kočnerom sa pozná od roku 1995, keď sa ako novinár zaoberal niektorými prípadmi súvisiacimi s jeho osobou a vytvoril sa medzi nimi  priateľský vzťah. Peter Tóth v rámci svedeckých výpovedí na pojednávaniach vyprodukoval celý rad pochybných tvrdení, ktoré boli v konflikte s realitou.

V trestnej veci zmeniek Tóth uviedol, že v júli 2017 na jachte, mal povedať Kočner, že Pavol Rusko podpísal nejaké zmenky, na základe ktorých si spolu so Štefanom Aghom môžu uplatňovať nejaké nároky voči Markíze, resp. voči CME.

Podľa vyjadrenia Tótha, Kočner spomínal, že „zmenky sú nepriestrelné, pretože boli vyrobené tak, že si zadovážil papier z príslušného roku, tlačiareň aj toner, ktoré by zodpovedali obdobiu údajného vzniku týchto zmeniek, a vraj aj nejaké pero s atramentom.“

Neskôr uviedol, že Marián Kočner ho údajne  požiadal, či by nemohol ako bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby osloviť bývalých nadriadených, aby za úplatu 300.000,- € potvrdili, že už v rokoch 2001, 2002 priniesol do služby spravodajskú informáciu týkajúcu sa existencie  zmeniek. Vtedy mal podozrenie, že jeho výrok z roku 2017 mohol byť pravdivý.

V skutočnosti však Tóth vedel o tom, že súčasťou spisu Pavla Ruska vedeného SIS boli  správy o  zmenkách už v roku 2000, nakoľko ako novinár SME dňa 4. 7.2000 uverejnil článok o ukončení sporu Markíza ! Samozrejme vtedy nezabudol zdôrazniť, že Markíze už nehrozí odňatie licencie.

Tóth svoje výpovede okorenil vymyslenými príbehmi, ktoré sú nielen v objektívnom rozpore so skutočnosťami, ktoré vyplývajú z autentických písomných dôkazov tej doby, ale aj v rozpore s jeho textami publikovanými v júli 2000.

Následne Tóth počas výsluchu na súde k svojim tvrdeniam na doplňujúce otázky prokurátora uvádzal, že Dučák st, tvrdil, že Kočner ho zatiahol do výroby antedatovaných zmeniek televízie Markíza, zháňal papier a iné príslušenstvo. Kočner vraj Tóthovi nespomínal detaily výroby zmeniek a o počte zmeniek nikdy nebola reč. Popisoval ako sa stretol s Dučákom a Šabíkom pod Starým mostom v Bratislave, na petržalskej strane. Tóth na súde  nevedel povedať, kedy boli zmenky vyrobené, ale Kočner o zmenkách začal hovoriť okolo roku 2016, 2017. Povedal mu, že už nie je majiteľom pohľadávky voči Pavlovi Ruskovi a spomenul ľudí, ktorí mu priložili k rebrám pištoľ, devinu. Tóth opisoval aj väzby Pavla Ruska na bratislavské podsvetie. Tvrdil, že Marián Kočner často hovoril o tom, že do veci zatiahne Ernesta Valka, pretože už je mŕtvy. Dobové dokumenty však ukazujú, že Ernest Valko skutočne pripravil obchod sa vystavenie zmeniek, za čo mu mala byť vyplatená odmena.

Odovzdanie Kočnerových materiálov Petrom Tóthom

Tóth v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej vystupoval pred políciou ako utajený svedok a odovzdal postupne niekoľko USB kľúčov, mobilné telefóny a iné vlastníctvo Mariána Kočnera s  úmyslom použiť ich ako usvedčujúci dôkaz proti Mariánovi Kočnerovi. Prokurátor zápisnice a obsah dôkazov prebral do zmenkového konania a použil ich. V tejto súvislosti je značná pochybnosť o zákonnosti tohto konania, pretože v týchto dvoch konaniach –  zmenky a vražda nie sú totožní účastníci konania, čiže účastníci v konaní o zmenkách sa nemohli zúčastniť a vyjadriť k úkonom vykonávaných v prípade vraždy a naopak. Tóth sa vyjadril aj k manipulácii s telefónmi Mariána Kočnera, prostredníctvom ktorých niekoľko mesiacov kontroloval pohyby na účte, prípadne vyťažoval databázu.

V konaní o zmenkách Pavla Ruska  v prípravnom konaní nebol Peter Tóth vypočutý v pozícii svedka, čiže nebolo vykonávané žiadne dokazovanie na základe jeho výpovedí.  Senát ŠTS v rozpore so zákonom preberal výstupy z konania o vražde. Celý priebeh komunikácie z aplikácie Threema, bez preverenia vzal ako nespochybniteľnú časť dôkazov, napriek vedomosti, že Peter Tóth mal obrovský priestor na manipuláciu s mobilnými telefónmi. Pred niekoľkými dňami, na pojednávaní vo veci zadržania sudcov v rámci akcie „ Búrka“, Marián Kočner uviedol, že jeho dvomi telefónmi Tóth nielenže manipuloval, ale  obsah komunikácie v aplikácii Signál veľmi fundovane celkom vymazal.

Výroba komunikácie v aplikácii Threema … na objednávku

Tým, že Tóth mal k dispozícii mobilné telefóny a prístupové heslá štyri mesiace, skutočne mohol podľa potreby bez problémov upravovať ich obsah upravovať.

Kto sa spolu podieľal na úpravách je síce otázne, avšak podľa vyjadrenia Mariána Kočnera bol Peter Tóth v manipulácii s technikou a telefónmi veľmi zručný. Tóth zrejme urobil veľmi výhodný obchod s informáciami, nakoľko pred samotným odovzdaním aj iných informácií nesúvisiacich s vecou, niekoľkokrát sa stretol mimo budovu polície so šéfom NAKA a zjednával okolnosti a podmienky ako dôjde k samotnému odovzdaniu vecí patriacich Mariánovi Kočnerovi. Ak k týmto okolnostiam pripočítame obchodný a konšpiračný talent Petra Tótha, ťažiť a rozdúchavať politické konflikty, prípadne prezentovať seba ako mienkotvornú osobu, zistíme, že vlastne jeho fabulácie, polopravdy, či klamstvá je veľmi problematické konfrontovať a odhaliť.

Príbeh utajeného svedka

Tóth vypovedal v pozícii  utajeného svedka v prípade vraždy, po konzultácii so šéfom NAKA, Zurianom, . Štyri mesiace mal u seba dokumenty a techniku, včítane mobilných telefónov, ktoré odovzdal pri svojich výsluchoch 9.10.2018 a 26.11.2018. Po zverejnení informácie o jeho špeciálnom postavení v trestnom konaní, bol dňa 25.3.2019 vypočutý  ako svedok. Informácie z aplikácie Treema a USB kľúčov, ktoré odovzdal polícii mali usvedčovať Mariána Kočnera zo zadania sledovania Jána Kuciaka cez Petra Tótha a objednávky vraždy Jána Kuciaka cez Zsuzsovú. K vražde Jána Kuciak vypovedal na hlavných pojednávaniach v dňoch 09. 09 . 2019 a 10. 10. 2019 v trestnej veci zmenky.

Legenda o sledovaní Kuciaka

Tóthom starostlivo vymyslený príbeh k priebehu a objednávania sledovania vzbudil podozrenie, keď na výsluchu 25.3.2019 odovzdal vzťahového pavúka okolo Jána Kuciaka.

Po odovzdaní materiálu bolo zrejmé, že sa nejedná o výstup aktivít sledovacieho tímu, ktorý mal údajne objednať Tóth, ale o obsah z oficiálnych policajných a spravodajských spisov.

Tóthovým podaním zámerne vznikla zjednodušená verzia objednania sledovania Jána Kuciaka, ktorú si absolútne povrchne, bez preverenia a bez konfrontovania jednotlivých častí svedeckých výpovedí, osvojila nielen prokuratúra, ale aj súd  a to aj vďaka účelne zavádzajúcim tvrdeniam sledovačov.

Podľa spisu, od samého začiatku konania, prioritným cieľom a prvotným zadaním skupiny, zostavenej z profesionálov bezpečnostných zložiek bola drogová stopa v bare Next Apach.

Príbeh o sledovaní Jána Kuciaka

Príbeh o sledovaní, podľa ktorého Tóth na Kočnerov pokyn zadal a zaplatil za dodanie materiálov má množstvo rozporov. Poľutovania hodnou je skutočnosť, že na klamstvách participovali príslušníci bezpečnostných zborov.  Rozprávka o 5-6 záberoch a vymyslené fantázie v textoch bolo možné akceptovať do chvíle, kým sa nezačal zverejňovať časti obsahu spisu zo sledovania a rozpočtu akcie. Alarmujúca je najmä skutočnosť, že senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku ako aj prokurátori nezaregistrovali, alebo možno zámerne doposiaľ neriešili, nepravdivé tvrdenia svedkov Kriaka, Mlynarčíka a Škrípa, ktorí vypovedali pred súdom v zhode s Tóthom podľa zosúladenej verzie príbehu.

Ján Kuciak bol v skutočnosti sledovaný 14-16 hodín denne po dobu 15 dní. Sledovanie zamerané na získanie detailných poznatkov o jeho zvyklostiach a pohybe, nezodpovedá takému štýlu zadania a rozpočtu ako udával aj Tóth a členovia sledovacieho tímu,ale angažovanosti pri podozrení z ťažkého zločinu. Pri sledovaní Jána Kuciaka, sledovacie komando neplnilo zadanie Mariána Kočnera. Takýto vážne prešľap a nedostatočné preverenie faktov, by malo okamžite zmobilizovať aj sudkyňu Szabovú, aj prokurátorov, pretože ak v rámci sporu neurobili nejaký obchod pre urýchlenie konania,tak zjavne naleteli na precízne pripravený podvod.

Špionáž Petra Tótha na úrade podpredsedu, v neskoršom období predsedu parlamentu Petra Pellegríniho

Z telefónu patriacemu Tóthovi boli do vyšetrovacieho spisu zaradené aj výstupy, ktoré sú veľmi zaujímavé nielen preto, že v zozname figurujú mená Marián Kočner, Martin Danko a Igor Grošaft, alebo Štefan Agh. V prepise komunikácie z 1.októbra 10.2018  nachádzame informácie o možnosti a spôsobe haknutia ako aj získania dokumentov zo serveru podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho.

Keď budeš mať možnosť pozri. Cez tlačiareň sa vieš hacknut do PC, je to reklama nie realne postavená. Dal mi to jeden kamoš čo sa vyzná. Naviac u nás vo firme máme kurevský problém.

Nasledujúca komunikácia potvrdzuje, že došlo ku krádeži údajov zo servera predsedu parlamentu Petra Pellegríniho!

-Kurva. Práve som to všetko ujebal.

-Nemám taký veľký USB kľúč. Piče. Po kokot dokumentov, zmlúv a neviem čoho.

-Čo ti jebe? Listy od Rašiho, exekúcie, súkromné veci ľudí, zmluvy, osobné listy, je toho po kokot, hodnotenia ľudí, atď atď. Fuuha. Fakt peklo.

-Chceme to? Ak áno potrebujem 8 GB USB. Kurva aj občianske preukazy atď. Písomnosti ofiko, citlivé audit správy, zmluvy atd.

-Tak kúp pár klúčov. Preplatím a potom uvídime.

Ako vidíme, skutočne došlo ku krádeži dát, ktoré následne niekto posunul Petrovi Tóthovi. Na aký účel? Prečo uvedené okolnosti neboli skúmané v rámci dokazovania?

Na tento záznam z Threemy, nadväzuje ďalší záznam o skúmaní USB kľúča č.3, ktorý pravdepodobne súvisí s vecou. O tom, že aké údaje mohli byť odcudzené hovorí obsah spomenutého USB nosiča a následné dokumenty, ktoré sú presne uvedené v úradnom zázname zo dňa 22.2.2018. Ako dátum vytvorenia je uvedený od 27.4.2018 až  24.6.2018, kedy údaje boli nakopírované na skúmaný USB kľúč:

Okrem mailovej komunikácie Tódovej s Radičovou, predsedu parlamentu s Tódovou, prípadne s inými s politikmi, kľúč  obsahuje informácie výhradne súkromného charakteru ako  kópie dokladov, jej pracovnú zmluvu aj informácie o osobných vzťahoch.

V tejto úradnej správe sa však nachádza aj analýza fotografií a mailov k trestnému stíhaniu Ladislava Baštrnáka a k možným spôsobom úniku informácii.:

Ak si uvedomíme, s akými informáciami Tóth disponoval, kedy a akým spôsobom odovzdával polícii rôzne dôkazy, vidíme, že bol mimoriadne aktívny pri získavaní kompromitujúcich informácií aj v dobe, keď s jeho aktivitami Marián Kočner nemohol mať nič spoločné ani teoreticky, pretože bol vo väzbe.

Peter Tóth telefonicky komunikoval s Kočnerom, ktorý bol vo väzbe  ešte niekoľko dní pred  odovzdaním týchto materiálov. Predstieraním priateľstva snažil sa ho vyťažovať, v snahe získať prístupy k dôkazom, ktoré následne predložil v upravenej alebo v neupravenej forme polícii. Skúmanie týchto digitálnych stôp a metadát však potvrdzuje, že došlo k ich reprodukovaniu, prepisu alebo k inej úprave. Údajné prepisy prepisy Kočnerovej komunikácie v aplikácii Threema, sú podvodom, na ktorý naletela nielen slovenská verejnosť, ale aj prokuratúra, dokonca aj súdy. Štyri mesiace pripravovaná a následne pre potreby obžaloby upravená verzia,  bola čiastočne vymazaná a s veľkou pravdepodobnosťou aj doplnená o kompromitujúci obsah. Europol už neskôr, respektíve po úprave, skúmal a vyťažoval predložené zariadenia s upraveným obsahom Threema.

Kľúčová úloha Petra Tótha v predkladaní dôkazov

Motivácia a úloha Petra Tótha na spomínaných konaniach sa odvíja a vo veľkej miere súvisí s jeho minulosťou a vzťahmi s vplyvnými ľuďmi. Hodnotenie jeho svedectva závisí na motivácii, kvalifikovanosti, ochote a splnení si povinností sudcov a prokurátorov v týchto veciach. Nerozumejú mnohým technickým prostriedkom, preto  budú musieť značne zvýšiť svoju gramotnosť v digitálnych oblastiach, aby vedeli vyhodnotiť pravosť dôkazov a najmä  musia pozornejšie čítať a logicky dedukovať z výpovedí a faktov, porovnávaním možného a nemožného.

Obžalobný spis k vražde má 55 zväzkov a 25 346 strán. Obsahuje mnoho desiatok hodín zvukových záznamov. Jednoduchým výpočtom zistíme, že čo i len náhľadové prečítanie spisu pri rekordnej rýchlosti 400 slov za minútu( čo je podľa metodiky pre rýchlo čítanie, jedna bežná strana), vyžaduje približne 422 hodín plynulého čítania. V reáli to znamená, asi  52 dní súvislého čistého času, v režime ak niekto nič iné nerobí a dokonca ani nespí. Pri pracovných návykoch a povinnostiach  sudcov nepočítajme viac ako 4 hodiny denne v rámci reálnej možnosti ktoréhokoľvek sudcu, čo znamená, že na preštudovanie spisu by si mal sudca určiť asi 105 dní bez sviatkov a víkendov.

Následne je potrebné ešte precizovať, detailne čítať a porovnávať niektoré významné časti, pripraviť otázky na pojednávanie, čo vyžaduje ešte podstatne viac času. 2 mesiace všetkým členom senátu na to nemôžu stačiť.

Kto z prokurátorov alebo sudcov má detailne naštudovaný trestný spis vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?

Ani jeden.

V tejto trestnej veci musí zohrať dôležitú úlohu práve zásada bezprostrednosti konania, keď na hlavných pojednávaniach  sa k predloženým dôkazom môžu vyjadriť všetci účastníci konania, v tomto konaní by mali mať všetci účastníci možnosť klásť otázky, navrhovať  konfrontáciu, alebo vykonanie, či doplnenie dokazovania.

Z tohto dôvodu môžeme očakávať, že na mnohé sporné otázky počas najbližších pojednávaní budú opakovane, pod prísahou vypovedať mnohí svedkovia, ktorým to v prípravnom konaní nebolo umožnené a prokuratúra návrh obhajoby na týchto svedkov v prípravnom konaní zamietla. V neposlednom rade, súd by mal opätovne vypočuť svedkov, ktorí si doteraz robili z vážnosti poučenia o krivej výpovedi doslova posmech.

V prípade vraždy Jána Kuciaka sme registrovali nielen obrovský morálny posun spoločnosti,  ale aj mediálny lynč na vopred vytypované osoby, u ktorých sú dôkazy o ich vine postavené na veľmi pochybných až bezvýznamných tvrdeniach alebo na fabuláciách a klamstvách svedkov, ktoré sú v rozporoch s profesionálnou prácou spravodajských zložiek a klasického vyhodnotenia dôkazov obvyklými kriminalistickými metódami, logickou dedukciou, analýzou príčinnej súvislosti a dokonca  vierohodnosti, alebo možnej reálnej informovanosti svedkov priamou účasťou a nie reprodukovaním zverejnených  informácií.

Je tu priestor, aby justícia predviedla svoju nestrannosť a profesionalitu a vytvorila priestor na objektívne dokazovanie, vysporiadala sa s evidentne krivými svedeckými výpoveďami a vykonala rázny krok v smere vyhodnotenia množstva dôkazov, ktoré nie sú výsledkom priameho svedectva alebo dôkazov, ktoré v digitálnej forme nie sú originálom, ale iba upravenou reprodukciou.

Poriadok je potrebné urobiť aj s kajúcnikmi, ktorí vo vidine nízkeho trestu prednášali svedectvá postavené na postupných medializovaných informáciách,vďaka aktívnej spolupráci s obžalobou, alebo pracovníkmi operatívnych pracovníkov sľubujúcich im mimoriadne nízke tresty, o čom tom svedčia svedecké výpovede aj vyjadrenia svedkov pred súdnymi znalcami.

Senáty súdov, ktoré budú rozhodovať v týchto konaniach čaká tá najťažšia úloha – zachovať objektívnosť, nestrannosť, profesionalitu a poskytnúť stranám vyčerpávajúci priestor na dokazovanie. Túto povinnosť majú nielen zo zákona, ale aj kvôli obetiam vraždy, ich rodín a práva verejnosti poznať pravdu a dôverovať v spravodlivý postup.

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti