VIDEO: Zadržaná maloletá Laura bez rúška držaná 2,5 hodiny na policajnej stanici

10.12.2020 | 22:20
  12
Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 6. decembra 2020 na základe bonzovania nákupného centra Kaufland maloletú Lauru s jej matkou z dôvodu nenasadenia si rúška.

Skutočne „profesionáli“ v policajnej uniforme : „…Ja môžem byť kde ja chcem…“

Polícia v Spišskej Novej Vsi dňa 6.12.2020, na základe „hlásenia“ nákupného centra Kaufland, zadržala  maloletú Lauru s jej matkou, z dôvodu nenasadenia si rúška. … A následne Lauru s jej mamou vyprevádzali z policajnej stanice asi desiati…

POLICAJTI v „hlavnej úlohe“:  

312 314 Ľuboš Oravec


304 579 Marek Valigura

312 911 Richard Remiáš


311 360 Erik Bobko

… to sú prví, ktorí boli v Kauflande

VIDEONAHRÁVKA z incidentu v Kauflande a na polícii:

Prepis TU.

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA z polície po zadržaní Laury je tu (a je pripojená v predchádzajúcej časti tohto článku):

Dávam do pozornosti dve zo základných právnych otázok !!!!

Policajt Valigura:  Dobre. Keby ste mali to rúško, nemuseli by sme tu byť ani my ani SBS-kár.

Mama:  A Vy, Vy riešite toto protizákonne.

Policajt Valigura:  Dobre, dobre, ale nariadenia sú platné.


Mama:  Nariadenia koho?


Policajt Oravec:  Nariadenia vlády.


Policajt Valigura: No, nariadenia vlády. No tak koho ?!

(Iba detail: ta teda keho, chlope ?! bo práveže ňijaké nariadenia vlády nemáme, čo by ši mal znac ty ! i podachktoré sudcove ňelem zo Spišskej ale i z Košicoch)!

Ideme ďalej… bo to veru ňe šicko:

Policajt Oravec:  Takže odmietate, nezaplatíte, dobre. Tým pádom pôjdete s nami naobvodné oddelenie za účelom podania vysvetlenia priestupku, ktorého ste  sa dopustili…
Policajt Oravec:   Takže pôjdete s nami na obvodné oddelenie, budete predvedená za účelom podania vysvetlenia ku priestupku.
Policajt Oravec:  Nie, teraz pôjdete s nami za účelom vysvetlenia podania ku priestupku. 

§§§

Policajti sa pri „kontrole“ „rúšok“ dopúšťajú zneužívania právomoci verejného činiteľa, kde sa stavajú do polohy policajného orgánu prejednávajúceho priestupok.

V SKUTOČNOSTI VŠAK policajt pri „riešení“ „rúška“ n e m á postavenie správneho orgánu prejednávajúceho priestupok. Má iba postavenie policajta konajúceho v blokovom konaní.  Nemá tu miesto žiadne prejednávanie „rúška“ ani  mentorovanie nad „priestupcom“ !

Blokové konanie je samostatnou a osobitnou časťou Zákona o policajnom zbore, kedy policajt nevykonáva prejednávanie veci, ale iba konštatuje (ak je o tom právne správne presvedčený) dopustenie sa priestupku na úseku ochrany zdravia, podobne, ako to vykonáva policajt na úseku dopravy, keď je „skrytý za rohom“. Po nameraní prekročenia rýchlosti skonštatuje túto skutočnosť, vodičovi oznámi spáchaný priestupok poukazom na zákonné ustanovenie, poučí ho o zaplatení pokuty a následkoch nezaplatenia, kde pri odmietnutí mu za to pekne pozdraví, popraje šťastnú cestu, odporučí neprekračovať ďalej rýchlosť, a vec zašle na dopravný inšpektorát. Tu je bodka.

Policajt tu nevyťahuje vodiča z vozidla, nepredvádza ho na policajnú stanicu, nezadržiava ho, netára mu hlúposti o tom, že ako a prečo prekročil rýchlosť a ani sa mu „nevyhráža“ „nariadeniami vlády“. K tomu nemá právomoc, nakoľko konanie o priestupku nevybavuje on, ale správny orgán dopravného inšpektorátu. Nie teda policajt v blokovom konaní !!!
A rovnako, resp. obdobne je to tiež na úseku, v danom prípade ochrany verejného zdravia. Konajúcim orgánom je tu orgán verejného zdravia (Úrad verejného zdravotníctva), nie policajt. A tu je bodka.

Predvedenie „priestupcu“ policajtom konajúcim podľa § 84 a nasl. Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch na policajnú stanicu za účelom podania vysvetlenia priestupku, ako to učinil majster Oravec, navyše so zadržiavaním mal. osoby počas 2,5 hodín (!) bez jej zákonného zástupcu, dokonca dožadujúceho sa prítomnosti na tomto „úkone“ svojho dieťaťa, v prevedení majstra Oravca, je jeho ťažkým zneužitím právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. b), ods. 4 písm. c) Trestného zákona (a iné), za čo mu hrozí trest odňatia slobody na desať až dvadsať rokov. Sme v krízovom stave, pán Oravec, či… ? Sám o tom „predvádzate“ na stanicu !

Okrem toho, že majstri Ninja policajti sakra vážne prekročili svoje právomoci, a nielen majster Oravec, ich samotné amatérske a komunikačne plytké správanie pripomína dávno zabudnutých výpalníkov pri stánkoch na tržnici. 

Túto „kvalitu“ polície dokresľuje už iba jej FB-ový profil POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v spojení s profilom HOAXY A PODVODY – POLÍCIA SR pripomínajúci konšpiračný web a la „schudnite do 5 hodín„.  

POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY „POMÁHA A CHRÁNI“. Psychopatov, vakcinérov a sabotérov štátneho a právneho zriadenia.

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti