VIDEO: Válečný novoroční projev Vladimira Putina v kulisách členů ruských ozbrojených sil je signálem, že Rusko se v roce 2023 chystá na prohloubení válečného konfliktu na Ukrajině, kde se už nebojuje za republiky Donbasu, ale za udržení celistvosti Ruské federace v důsledku střetu s NATO a kolektivním Západem!

01.01.2023 | 17:36
  18
Ruské vojenské úsilí na Ukrajině je vzorem i pro další země světa v boji za ukotvení multipolárního světového zřízení a Západ celou dobu lhal o míru na Ukrajině, ale ve skutečnosti celých 8 let chystal válku proti Rusku!

Ruský prezident Vladimir Putin přednesl na Silvestra v předvečer nového roku pravidelný Novoroční projev, který měl ale tentokrát úplně jiný formát. V televizním studiu nebyl prezident sám, za jeho zády stáli příslušníci a zástupci všech vojskových útvarů ruských ozbrojených sil, kteří se účastnili speciální vojenské operace na Ukrajině a prezidentův projev byl zcela jiný od předchozích let. Novoroční projev měl ve všech ohledech spíše nádech válečného projevu k národu a obsah projevu, přestože zmínil i obligátní rámec rodiny a mezilidských vztahů, působil více jako válečný apel.

Vladimir Putin v projevu prohlásil, že Rusko bylo podvedeno Západem ohledně proklamací o mírovém uspořádání konfliktu na Donbasu, protože jak už prozradila a dokonce i zopakovala bývalá německá kancléřka Angela Merkel, cílem podpisu Minských dohod nebylo mírové urovnání občanské války na Ukrajině, ale poskytnutí času na modernizaci, vyzbrojení a výcvik ukrajinské armády, aby mohla konflikt na Donbasu a odtržení Krymu vyřešit silově a vojensky.

Vladimir Putin rovněž zdůraznil, že přestože sankce byly na Rusko uvaleny již v roce 2014 za odtržení Krymu od Ukrajiny, tak ve skutečnosti teprve až letos po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině rozpoutal kolektivní Západ proti Rusku zcela otevřenou a nepokrytou sankční válku, které ale Rusko odolalo, nicméně na Ukrajině se konflikt, spočívající v obraně ruského etnika v regionech, změnil na přímý konflikt s NATO a s kolektivním Západem, kterému vůbec nejde o Ukrajinu, ale o zneužití Ukrajiny a ukrajinského lidu k válce proti Rusku a k rozbití Ruska.

A právě o tom Vladimir Putin v projevu hovořil, že nyní Rusko vede boj už ne o Ukrajinu, ale o zachování své integrity a celistvosti, protože konflikt na Ukrajině odhalil v Rusku nejen hrdiny, ale i zbabělost. Bylo doslova možné cítit, že Vladimir Putin chtěl říct “zbabělce a zrádce“, ale nakonec mluvil jen o “zbabělosti a zradě” v obecné rovině, a to ani nemusel, protože to vyplynulo samo a z kontextu toho, o čem, nebo spíš o kom hovořil. Připravil jsem pro vás překlad a titulkované video nahoře, pokud ale nemáte na video čas, tak tady níže je přepis.

Novoroční projev Vladimira Putina k novému roku 2023 ve válečném formátu

Vážení občané Ruska! Vážení přátelé!

Rok 2022 se blíží ke konci. Byl to rok obtížných rozhodnutí, zásadních kroků na cestě k plné suverenitě Ruska a mocenské konsolidaci naší společnosti. Byl to rok, který mnohé objasnil, který jasně rozlišil mezi odvahou a hrdinstvím a zradou a zbabělostí, ukázal, že není větší síly než láska k blízkým, věrnost přátelům a spolubojovníkům a oddanost vlasti. Byl to rok skutečně zásadních událostí. Staly se milníkem, který položil základy naší společné budoucnosti, naší skutečné nezávislosti. Právě za to dnes bojujeme, bráníme svůj lid na vlastních historických územích v nových územních celcích Ruské federace. Společně budujeme a tvoříme. Hlavní je osud Ruska.

Obrana vlasti je naší svatou povinností vůči našim předkům a potomkům. Morální a historická spravedlnost je na naší straně. Uplynulý rok přinesl velké a zásadní změny pro naši zemi i pro celý svět. Byl plný starostí, úzkostí a smutku. Ale náš mnohonárodnostní lid, jako tomu bylo v každém těžkém období ruských dějin, projevil odvahu a důstojnost, slovem i činy podpořil obránce vlasti, naše vojáky a důstojníky a všechny účastníky speciální vojenské operace. Vždy jsme věděli a dnes jsme znovu přesvědčeni, že suverénní, nezávislá a bezpečná budoucnost Ruska závisí jen na nás, na naší síle a vůli. Západní elity nás po léta pokrytecky ujišťovaly o svých mírových záměrech, včetně řešení obtížného konfliktu na Donbasu.

Ve skutečnosti plně podporovali neonacisty, kteří pokračovali ve vojenských a zjevně teroristických akcích proti mírumilovným občanům donbaských lidových republik. Západ lhal o míru, ale připravoval se na agresi a dnes to otevřeně přiznává, že cynicky využívá Ukrajinu a její obyvatele k oslabení a rozdělení Ruska. Nikdy jsme to nikomu nedovolili a nedovolíme. Ruští vojáci, milicionáři a dobrovolníci nyní bojují za svou rodnou zemi, za pravdu a spravedlnost, za záruky míru a bezpečnosti pro Rusko. Všichni jsou našimi hrdiny. Právě teď to mají nejtěžší.

Srdečně zdravím všechny účastníky speciální vojenské operace, ty, kteří jsou zde nyní se mnou, ty, kteří jsou na frontě a v předních liniích, ty, kteří se ve výcvikových střediscích připravují na pozdější boj, ty, kteří jsou v nemocnicích nebo se po splnění své povinnosti již vrátili domů, všechny, kteří jsou v bojové službě ve strategických jednotkách, všechen personál ozbrojených sil! Soudruzi, děkujeme vám za vaši statečnou službu! Celý náš národ je hrdý na vaši statečnost, vytrvalost a odvahu. Miliony lidí jsou srdcem i duší s vámi a určitě si na vaši počest připijeme u novoročního stolu.

Děkujeme všem, kteří podporují válečné úsilí: řidičům a železničářům, kteří zásobují frontové linie, lékařům, zdravotníkům a zdravotním sestrám, kteří bojují o životy vojáků a ošetřují zraněné civilisty. Děkuji dělníkům a inženýrům našich vojenských a dalších závodů, kteří dnes tvrdě pracují, stavbařům, kteří budují civilní objekty a obranná opevnění a pomáhají obnovovat zničená města a vesnice na Donbasu a v Novorusku.

Vážení přátelé!

Od roku 2014, po událostech na Krymu, žije Rusko pod sankcemi, ale letos nám byla vyhlášena skutečná sankční válka. Ti, kdo ji zahájili, očekávali totální zničení našeho průmyslu, financí a dopravy. To se nestalo, protože jsme všichni vytvořili solidní bezpečnostní rezervu. To, co jsme v této oblasti udělali a děláme, se týká posílení naší suverenity v nejdůležitější oblasti – v hospodářství. A náš boj za sebe, za své zájmy a za svou budoucnost je jistě inspirativním příkladem pro ostatní státy v jejich úsilí o spravedlivé multipolární uspořádání světa. Považuji za důležité, že v odcházejícím roce se projevily v našem lidu takové vlastnosti, jako je milosrdenství, solidarita a aktivní reakce. Stále více lidí cítí potřebu pomáhat druhým. Sjednocují se sami od sebe, bez jakýchkoli formálních pokynů.

Chci vám poděkovat za vaši citlivost, zodpovědnost a dobrosrdečnost, za to, že se vy, lidé všech věkových kategorií a příjmů, aktivně podílíte na této společné věci, organizujete sklady a dopravu, abyste doručili balíčky našim bojovníkům ve válečné zóně, postiženým obyvatelům měst a venkova, a že posíláte děti z nových subjektů Federace na prázdniny. Vy, moji drazí, poskytujete obrovskou podporu rodinám našich padlých vojáků. Položili své životy při obraně životů ostatních. Chápu, jak těžké je to teď, na Silvestra, pro jejich manželky, syny, dcery, jejich rodiče, kteří vychovali skutečné hrdiny. Uděláme vše pro to, abychom pomohli rodinám našich padlých spolubojovníků vychovat jejich děti, dát jim slušné vzdělání a profesi. Z celého srdce sdílím vaši bolest a prosím o upřímná slova podpory.

Vážení přátelé!

Nový rok se v naší zemi slavil vždy, i v těch nejhorších dobách. Byl a je to milovaný svátek, který má kouzelný dar probouzet v lidech to nejlepší, znásobovat význam tradičních rodinných hodnot a energii štědrosti a důvěry. S blížícím se Novým rokem se všichni snažíme udělat radost svým blízkým, zahřát je pozorností a vřelostí srdce, dát jim to, o čem snili, vidět radost v dětských očích, cítit dojemnou vděčnost za naši pozornost od rodičů a starší generace – ti umějí tyto jiskřičky štěstí ocenit.

Milí přátelé, nyní je nejlepší čas zanechat všech osobních urážek a nedorozumění, říci svým nejdražším lidem o svých něžných citech, o lásce, o tom, jak je důležité se o sebe navzájem starat – vždy a za všech okolností. Kéž nám všem tato upřímná slova a ušlechtilé pocity dodají sílu mysli a důvěru, že společně překonáme všechny těžkosti a udržíme naši zemi velkou a nezávislou. Jděme vpřed a zvítězme v zájmu našich rodin, v zájmu Ruska, v zájmu budoucnosti naší jediné, milované vlasti! Šťastný nový rok, milí přátelé! Šťastný nový rok 2023!

 

Co je na projevu rovněž zásadní, to je výrok o tom, že boj Ruska za nezávislost a za multipolární světové zřízení je inspirací i pro další země, čímž na prvním místě myslel samozřejmě Čínu. Ta se tento rok stane terčem agrese kolektivního Západu v čele s USA a dojde ke snaze rozpoutat válku na Taiwanu, do čehož bude Peking ze strany Západu tlačen a provokován, a to včetně právě odsouhlasených nových dodávek zbraní z USA na Taiwan. Americký systém Pax Americana už rezignoval na diplomacii a používá pouze silové prostředky řízení na 6. prioritě ve vztahu k ostatním zemím. V systémech řízení, které vychází z koncepce KSB, je ale malý drobný nedostatek, který je zřetelný právě teď. Existuje totiž jeden z velice silných procesů řízení, a to je priorita Korupce a vydírání.

Válka na Ukrajině a procesy v Evropě odhalily 7. prioritu procesů řízení

Tento systém řízení nezapadá v rámci Koncepce sociální bezpečnosti (KSB) ani do jedné z priorit řízení, přičemž právě pro Kolektivní Západ je tato řídící priorita klíčová, bez ní vlastně západ ani nedokáže fungovat. Tato hypotetická 7. priorita řízení je ještě na nižším stupni než priorita válečná. Když se procesy řízení propadnou postupně z vyšších priorit až na 6. prioritu, tedy válečnou, není to poslední proces řízení. Pod ním je ještě jeden, a právě ten nazývám Korupčně-extorční prioritou, kdy politické a globální procesy politiků, namířené dokonce proti vlastnímu lidu a zájmu vlastních lidí, jsou řízeny korupcí a extorcí, tedy vydíráním.

 

Ruská vojenská operace na Ukrajině se stabilizovala až po příchodu gen. Sergeje Surovikina do funkce velitele speciální operace

 

Politici v procesech řízení dostávají nasypáno nebo vyhrožováno, případně obojí, aby prováděli procesy řízení proti vlastním zájmům, proti zájmům lidu, proti zájmům vlastních konstituentů, tedy voličů. Korupce a extorce právě teď mění Německo na naprosto směšnou americkou kolonii, jejíž zkorumpovaná a současně vydíraná vláda (skrze Kanzlerakte), anebo skrze nasbírané odposlechy na politiky, likviduje Německo a jeho průmysl. To samé platí o české vládě, slovenské vládě, polské vládě, zkrátka ta korupce a extorce je tak viditelná, že to úplně bije do očí. A právě tato korupce a extorce řídících kádrů se nevyhnula ani Rusku. Ukazují to naprosto šokující problémy, nesmysly a doslova vlastizrádné procesy během speciální operace na Ukrajině, které se objevovaly až do příchodu generála Sergeje Surovikina do čela operace.

Národy lze řídit i tak, že vlády řídí procesy proti vlastnímu lidu, jako by vlastní lid byl nepřítel, v zájmu cizích zisků a cizích plánů

Korupce a extorce se tak staly nejpoužívanějším procesem řízení amerických a rovněž západních mocenských sil, které zcela rezignovaly na vyšší priority řízení, dokonce i na tu válečnou, protože západní země do války jít nechtějí, namísto toho skrze korupci posílají do války Ukrajince. To je v podstatě vrchol řízení na 7. prioritě, protože kolektivní Západ zjistil, že existuje-li dostatečně zkorumpovaná země řízená zkorumpovanými politiky, potom je možné takovou zemi a její lid vehnat do války proti Rusku na objednávku Západu, přičemž Západ to bude stát “jen” peníze a materiální náklady, ale nikoliv vlastní vojáky a nikoliv řízení na 6. prioritě, která je u obyvatelstva silně neoblíbené, pokud je obyvatelstvo do války zataženo.

 

Olaf Scholz jako německý kancléř je hrozivým ztělesněním procesů řízení na 7. prioritě proti vlastnímu národu, proti ekonomice, proti lidu

 

Sedmá priorita tak de facto obchází 6. prioritu, na které bylo Rusko vždycky silné, ale na 7. prioritě bylo bohužel Rusko často zranitelné. Náchylnost ke zkorumpování sice není v Rusku tak značná a rozvinutá jako na Ukrajině, ale Rusko není proti těmto procesům imunní. Není vyloučeno, že Rusko si toto uvědomí a bude se snažit proces řízení na Ukrajině zvrátit a přesunout zpátky na 6. prioritu, což by znamenalo otevřené zatažení NATO do války s Ruskem na Ukrajině. Dokud bude kolektivní Západ ovládán na 7. prioritě korupcí a extorcí, ke konci války na Ukrajině jen tak nedojde. Proto Putinův projev zasazený do válečných kulis měl mnohem hrozivější obsah, než co oficiálně zaznělo. Zásadnější bylo totiž to, co bylo projevem jen naznačeno.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti