VIDEO: Prípad ako chrapúni z polície a riaditeľka školy šikanujú kvôli rúšku študenta

07.06.2021 | 19:36
  18
Advokátka JUDr. Adriana Krajníková približuje šokujúci incident protizákonného správania sa príslušníkov Policajného zboru SR voči študentovi odmietajúceho sa podvoliť korona-fašistickým metódam.

NASAĎ SI RÚŠKO, INAK ŤA ODVEDIE POLÍCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY…!

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, riaditeľka školy Mgr. Mária Hančinská: ak nechceš rúško, DAJ ŽIADOSŤ O INDIVIUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN a potom pôjdeš na komisionálne skúšky. Ale tam si musíš dať rúško!

Tak si vyber študent…

Polícia SR v Trenčíne odviedla žiaka zo školy, pretože nemal prekryté dýchacie cesty… a riaditeľka školy Mária Hančinská ho odviesť dala…,

Michal, žiak prvého ročníka nadstavbového štúdia Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín, si odmieta prekrývať dýchacie cesty. Považuje to za nedôstojné a škodlivé jeho zdraviu. Navyše takáto „skutočnosť“ nie je povinnosť určená v zákone SR.

Dňa 21.5.2021 som o tomto uverejnila článok:

Dňa 21.5.2021 som v relácii „Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou“ na www.slobodnyvysielac.sk informovala o tejto téme, kde hosťom bol Michal. Vypočuli sme si komunikáciu medzi ním a riaditeľkou Hančinskou, ako aj medzi ním a jeho ošetrujúcou lekárkou. …mráz z toho behal po chrbte!

Dňa 24.5.2021 som riaditeľke školy Hančinskej zaslala list so žiadosťou o označenie právnej povinnosti prekrytia dýchacích ciesto zdržanie sa nezákonného konania voči Michalovi. Požiadala som ju o zabezpečenie jeho štúdia bez kladenia mu nezákonných podmienok, ktoré nie sú ako povinnosť určené v zákone SR.

Dňa 27.5.2021 bol Michal vpustený do školy a na vyučovanie bez prekrytia dýchacích ciest.

Dňa 28.5.2021 bol Michal rovnako vpustený do školy a na vyučovanie bez prekrytia dýchacích ciest. Tešil sa, že veci sa dostali do normálu.

Dňa 28.5.2021, počas jeho prítomnosti v škole bez rúška, vysielala som na www.slobodnyvysielac.sk ďalšiu reláciu „Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou„, kde som o tom stručne informovala, že zatiaľ je všetko v poriadku.

Po skončení vysielania som tesne po 15.00 hod. prijala od Michala telefonát, že práve ho prepustili z polície…

Polícia SR počas vysielania relácie nabehla do školy a odviedla ho na výsluch z dôvodu, že nemal prekryté dýchacie cesty. Povedali mu, že zásah vykonali z dôvodu anonymného oznamu, že je v škole bez rúška. Na polícii ho podrobili 2-hodinovému výsluchu! Veď ide o ťažký zločin proti ideológii pharma priemyslu!

Nezúčastňuje sa manévrov na nasadzovanie rekvizít pri zavádzaní tupej poslušnosti a totálnej kontroly. Ktorej policajti, riaditeľka Hančinská a všetci „zodpovední“ sú ich súčasťou. Vlastnej dehonestácii ešte aj tlieskajú.

Pre tento pharma priemysel a „svetový reset“ pracuje slovenská vláda, prezidentka, a popritom si sledujú vlastné mocenské a finančné záujmy. A tupí ľudia pre nich pod rúškom, respirátorom, testami a vakcínami robia otrokov. Nevadí mi to, nič iné si nezaslúžia, ak si sami seba nevážia, problém začína tam, že tieto menévre nebudú nariaďovať mne. Ani Michalovi, ani všetkým vám, ktorí máte svoju dôstojnosť. Toto jediné je celý problém. Takže kľudne rúška, respirátory, vakcíny, a plno všetkého…, tupcov je dosť, iba to nenúniť tomu, kto to nechce. Veci sa aj tak otočia, a zodpovednosť padne. A hlavne karma ich doženie…

Dňa 2.6.2021 bol Michal na „pohovore“ s riaditeľkou školy, a žiadal o riešenie situácie jeho ukončenia školského roka (ďalšia nehoráznosť zo strany riaditeľky školy je na nahrávke nižšie). Okrem iných nezmyslov z nej vyšlo to, že spolupracuje s políciou pri udávaní Michala… (ale o tom dole v článku).

Pán Anonym sa akosi podobá na samotnú riaditeľku pani Hančinskú…

A takto to vyzeralo v realite na chodbe pred triedou, 28.5.2021:

Policajt 314 263, Adam Senčík: Občiansky preukaz máte?
Policajt: Prečo si odmietate nasadiť rúško, prekryť dýchacie cesty?
Michal: Prečo by som mal…?
Policajt: Lebo Vám to nariaďuje vyhláška …a dopúšťate sa priestupku, keď nemáte nasadené rúško
Michal: …a kde máte vaše čísla, …a odznak, máte?
Policajt: Aký odznak? rybársky…?!
Policajt: Ešte raz sa Vás pýtam, prečo nemáte prekryté horné dýchacie cesty respirátorom keď ste v exteriéri?
Michal: v interiéri …, musím mať, z akého dôvodu?
Policajt: v interiéri…, šak je nariadenie vlády…, vyhláška, pokiaľ nemáte prekryté dýchacie cesty tak ste sa dopustili priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f) Zák. č. 355/2007 Z.z., a porušili ste § 51 ods. 1 pís. a) toho zákona
Michal: …neviem kto vás zavolal..
Policajt: nám povedali, že nejaký anonymný podnet že nemáte rúško…
Policajt: teraz ja Vás vyzývam aby ste si prekryli dýchacie cesty
Michal: ..ale ja nemám rúško
Policajt: takže nerešpektujete výzvy, áno?
Michal: tak asi áno…
Policajt: pokutu za to, že nemáte rúško chcete zaplatiť, alebo nie?
Michal: Nie…
Policajt: takže nerešpektujete našu výzvy, to je tiež priestupok, chcete sa k tomu obhájiť, …zaplatiť pokutu?
Michal: ja nebudem platiť žiadnu pokutu…
Policajt: nie ste si vedomý páchania priestupku, že ste nerešpektovali moju výzvu, kde ja som Vás vyzval, aby ste si prekryli horné dýchacie cesty?
Michal: …no
Policajt: čo no…, tak ano abo neni ste si vedomý? …dobre, dobre (tupá arogancia)
Michal: dobre…
Policajt: nakoľko sa dopúšťate priestupku a stále v tom pokračujete, tak budete zaistený podľa § 19 ods. 1 písm. b) Zák. o policajnom zbore, dobre…?
Michal: budem zaistený?
Policajt: no už ste! Pozrite (vyťahujúc telefón) …koľko je času 13:04 …13:04 ste zaistený, dajte si veci pred seba…

 

 

Po tomto nasledovalo uchopenie Michalových rúk, násilné odňatie jeho telefónu, príkaz na vybratie všetkých vecí z vrecák, opretie o stenu, kontrola tela ohmataním. Policajti mu z triedy zobrali školskú tašku s osobnými vecami, túto si ponechali u seba, následne prikázali Michalovi odchod k policajnému autu, tam mu z tašky vybrali peňaženku s otázkou na obnos peňazí, ktorý nevedel uviesť, po čom peňaženku otvorili a prerátali peniaze, následne mu prikázali nasadnúť do policajného auta a odviezli ho na policajnú stanicu. …

Pripojená videonahrávka bola zaznamenaná na Michalovom telefóne, ktorý mu policajti odňali a túto nahrávku vymazali. Avšak „experti“ nedomysleli, že každý vymazaný záznam je vratný… (na to sú iní, a to skutoční experti). Preto si všetci tí, ktorí páchate tieto zločiny buďte istí, že všetky dôkazy o vašej nezákonnej činnosti sú zaznamenané, aj keď sa domnievate, že ste to vymazali… (a sú aj iné zdroje, na ktoré to ľudia natáčajú, takže nebuďte si ničím istí…). No a pri tomto si „expert“ policajt odfotil svoje nohy… Je tak dôkaz, že manipuloval s Michalovým telefónom… (alebo akú rozprávku tu vymyslí…, šup šup vymýšľať, lebo sami sa zodpovednosti boja, dokážu „súdiť“ iba iného).

Sú to zlodeji, pokrytci, zločinci, …nie policajti, ak konajú v rozpore so zákonom. Je skutočne za čiarou, aby polícia svojvoľne manipulovala s vecami zaistených ľudí (nevraviac o nezákonnom zaistení, čo je osobitná otázka). Robia tak zo strachu o vlastnú zodpovednosť. Iných „chytajú“ za porušenie zákona – priestupok, pritom sami pri tom páchajú trestnú činnosť. Čo musí mať človek v hlave, aby to dokázal robiť ? Ako poslední zbabelci a podliaci. Ten arogantný kývajúci postoj policajta Adama Senčíka je v skutočnosti obraz jeho neistoty v seba samého… V policajnej uniforme a s kolegom po boku dokáže byť frajerom…!

Analýza konania policajta Adama Senčíka:

1. Pri vyzvaní Michala „na občiansky preukaz“ neoznačil právny dôvod plnenej služobnej úlohy kontroly identity (že pácha ten a ten trestný čin alebo priestupok) .
2. Na otázku Michala, ako kontrolovanej osoby, čoho sa dopustil, policajt mu odpovedal, že priestupku podľa vyhlášky, pretože nemá nasadené rúško… (vyhláška neobsahuje priestupky, obsahuje ich iba zákon, a toto Senčíkovi hovorí priamo zákon o priestupkoch). Zapamätajte si zároveň slovo rúško…
3. Michal nepáchal žiadny priestupok, pretože prekrytie dýchacích nie je za priestupok výslovne označené v žiadnom zákone, vrátane ani nie v § 48 ods. 4 písm. r) Zák. č. 355/2007 z.z. o ochrane verejného zdravia. Vyhláška neukladá povinnosti a zákon o priestupkoch neumožňuje porušiť vyhlášku. V žiadnom zákone neexistuje priestupok „prekrytie dýchacích ciest“. A vyhláška nie je zákon. Celé nezmysel, pán Senčík…
Nabiflite sa toto a potom k tomu aj uvažujte: § 2 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone (takže paragraf zákona, nie vyhlášky, Senčík).
4. K poľovníckemu odznaku: kontrolovaná osoba má právo poznať identitu policajta a policajt koná v rozpore so zákonom ak robí zo seba dementa, aký odznak by mal mať na uniforme, či poľovnícky alebo iný…?
5. Policajt pri opakovanej výzve na Michala, že nemá prekryté dýchacie cesty respirátorom (takže už nie rúško, ale respirátor) keď je v exteriéri, dal o sebe informáciu, že vôbec nerozumie skutku, ktorý „objasňuje“. Nerozlišuje rúško, respirátor, ale nerozlišuje ani interiér, exteriér, a to je už problém úrovne inteligenčného kvocientu. Iba sám „páchateľ“ musel Senčíka upozorniť, že skutok má páchať v interiéri. Pretože ak nemal rúško či respirátor v exteriéri, policajt tam už vôbec nemal čo robiť. Takže Senčík nabehol preto, že Michal nemal rúško v exteriéri, pritom malo ísť o respirátor v interiéri, a až v polovici „objasňovania“ od páchateľa zistil, že ho má nemať v interiéri. Ten nešťastník Senčík nevedel, kde sa nachádza a čo robí… (prepáčte, ale títo dementi zaisťujú ľudí a odvádzajú ich na políciu!)
6.
Pri tej opakovanej „výčitke“, že Michal nemá respirátor policajt poukázal na nariadenie vlády a vyhlášku…, opakujem, nariadenie vlády!!!! Tieto nezmysly sa už skutočne komentovať nedajú…
7. Veľmi podstatná je tá skutočnosť (odhliadnuc od toho, že neexistuje priestupok neprekrytia dýchacích ciest) – ale to už bude vysoká liga pre Senčíka, že s poukazom na § 56 ods. 4, ods. 5 Zákona č. 355/2007 Z.z., § 86 Zákona o priestupkoch, policajt Senčík nemohol objasňovať priestupok, teda konať ten heroicky výkon so založenými rukami na chodbe školy, vypočúvať Michala a ukladať mu výzvy na nasadenie rúška, a ešte ho po „neuposlúchnutí“ zaistiť, ale vo veci priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f) cit. zákona – na ktorý sa sám odvolal (pričom nerozumel tomu, čo povedal), môže policajt i b a uložiť blokovú pokutu. Nie objasňovať priestupok, PREBOHA SENČÍK!!!!!

Objasňovanie priestupku policajtom – vypočúvanie, prejednávanie a pod. (§ 58 Zák. o priestupkoch) je vo veciach ochrany verejného zdravia podľa Zák. č. 355/2007 Z.z. nemožné. Objasňovanie priestupkov policajným orgánom je totižto možné iba vo vzťahu k priestupkom podľa časti II., Osobitná časť Zákona o priestupkoch, t.j. pri Priestupkoch proti poriadku v správe! Nie pri priestupkoch pri ohrození verejného zdravia! Senčík je ako policajt VECNE NEPRÍSLUŠNÝ na OBJASŇOVANIE PRIESTUPKOV podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.

Ako vecne nepríslušný orgán, ale s rukami statočne založenými ako „šerif of America“ vypočúval „priestupcu“, prejednával, vyťažoval, prikazoval, vyzýval… niečo k čomu nemal ale že žiadnu právomoc, nakoniec ho víťazne zaistil (s vytasením telefónu o čase zaistenia) a „posunul“ do policajného auta. Vzal mu veci, prepočítal peniaze, a nakoniec aj vymazal záznam z jeho telefónu. Popri tom si do neho odfotil svoje nohy… Dement… Pardón, na konanie tohto individua iný termín nie je.

Svoju nezákonnú činnosť si odfotil do „zaisteného“ telefónu, do ktorého nemal inak žiaden zákonný prístup!!!

 

Nielenže neexistuje skutok, ale na toto Senčíkovo predstavenie neexistovala jeho právomoc. …Zneužil ju až sa práši….

Prečo toto chlapci robíte… ? To vám skutočne stojí za vašu „stoličku“ za „minimálnu mzdu“? To naozaj nič iné robiť neviete? Nerozumiete tomu, čo robíte, ale prečo si pri tom zaťažujete vlastnú karmu… ? Ten „ščot“ života raz príde…

 Pohovor Michala s riaditeľkou školy, 2.6.2021:

Dňa 2.6.2021 bol Michal na „pohovore“ u riaditeľky školy, a žiadal o riešenie situácie jeho ukončenia školského roka.

Riaditeľka Hančinská ho najprv vyzvala, aby si nasadil rúško, inak ohrozuje… Toto mentorovanie „hygienickou“ hrozbou zo strany Michala bolo už trápnou ideologickou nadprácou. Čo ale bolo veľmi zaujímavé bola argumentácia, z ktorej vyšlo, že spolupracuje s políciou pri udávaní Michala… A nielen to, ale aj amatérska zákernosť, ako si so žiakom vybavuje účty….

Už v predchádzajúcom článku som písala, že ak by žila v dobe minulej, sama by žiakov počítala do vagónov. …A potom sa jej dotýka, že sa musí hanbiť pred celým Slovenskom. V ideologickej poslušnosti však nevidí, však, že problém je ona sama, nie písanie o jej fašistických praktikách… „Nasaďte si rúško … inak spolupracujem s políciou!, …ja mám možnosť zaujať tvrdé stanovisko…“


…otrasné! A toto je osobitne „výpovedné“:

Hančinská: ja mám možnosť zaujať tvrdé stanovisko…, áno čiže môžem vám schváliť individuálny…, nariadiť vám komisionálne skúšky ale vás nepustia do budovy školy bez pre krytia horných dýchacích ciest ,čo získate?
Michal: tak potom ako má preskúšajú?
Hančinská: no však ale to je váš problém že odmietate rešpektovať súčasne platné predpisy.
Michal: takže Vy by ste mi aj dali individuálny…
Hančinská: preto sa chcem s vami rozprávať.
Michal: hej aj ja
Hančinská: Že ako si to predstavuje Vy si zo mňa robíte srandu, Vy ste ma znemožnil pred celým Slovenskom, Vy ste mi strašne ublížil, úplne príšerne ste mi ublížil, …ehm, a Vy chcete aby ja som Vám vychádzala v ústrety a robila všetko, ja neviem čo…?
Michal: tak aby ste na mňa volali každý deň policajtov, to je tiež ako neni…, na vlastných žiakov.
Hančinská: už nevolám ja, vzhľadom na to že ste aj ich tak zúfalo strápnil tak sa oni informujú či ste v škole a podobne, takže to nie je už len ako na môj podnet, …ehm lebo oni majú právo robiť tieto kontroly…

Hančinskú netrápi nezákonné konanie voči Michalovi, ale trápi ju jej vlastný „imidž“. JEJ „prestíž“. Títo bez-empatickí egocentrici ignoranti a sociopati koristia na vašej tuposti. Akonáhle sa im postavíte, šíria okolo síru… Sú v jednom živočíšnom reťazci, kde väčšia ryba požiera menšiu a tá menšiu a tá menšiu…. Kde slovenská „vrchnosť“, požieraná zahraničnou, požiera Hančinskú, táto ďalšie trasúce sa ryby pod sebou, tieto ešte menšie trasúce sa ryby pod sebou, tieto ešte menšie zúfalky… …a takto žije duchovne a intelektovo nízka kasta požierajúcich sa zastrašených jedincov. Žijú preto, aby sa požierali… Nie každý však prijal túto hru slaboduchých a nesvojprávnych jedincov…

Správanie Hančinskej ako riaditeľky školy prekročilo medze „poslania“ pedagóga. Je to zákerná žena, ktorá si so žiakom vybavuje účty cez jeho vydieranie ho prístupom k základnému právu na vzdelanie.

A tak na zopakovanie pre HANČINSKÚ:

MICHAL NEMÁ ŽIADNU PRÁVNU POVINNOSŤ PREKRYTIA DÝCHACÍCH CIEST. Jej konanie nátlaku a už aj vybavovania si „účtov“ je trestnou činnosťou.


Čl. 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie: Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom.

Čl. 7 ods. 2 druhá veta Ústavy SR: Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. 

Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR: Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Čl. 13 ods. 2 Ústavy SR: Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.

Čl. 51 ods. 2 Ústavy SR: Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon.

Čl. 72 Ústavy SR: Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

§ 4 ods. 3 Zák. č. 400/2015 Z. z.: vykonávacím právnym predpisom nemožno ukladať povinnosti, meniť alebo dopĺňať právnu úpravu nad rámec zákona alebo upravovať spoločenské vzťahy v zákone neupravené. 

*** *** ***

Pani Hančinská, pán Senčík a ostatní, … prekrytie dýchacích ciest nie je povinnosť určená žiadnym zákonom. Viem, že tomu nerozumiete, avšak s poukazom na čl. 15 Zák. č. 400/2015 Z.z. rozumieť musíte.

Toto celé bude mať každopádne dohru v trestnom konaní a nárokoch Michala na náhradu škody.

Slovensko sa musí posunúť z tejto žumpy amaterizmu a teroru.

K téme bude relácia v piatok 4.6.2021 o 12.00 hod.
www.slobodnyvysielac.sk
Hosť relácie: Michal  

Vyberám z komentov na FB:

 

§ OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD §

Ak budete mať záujem podporiť tento môj (náš) projekt na ochranu vašich základných práv a slobôd, môžete naň prispieť a prispievať ľubovoľnou sumou. 1, 2,…, 10, 20, 50, 500, milión … EUR.   

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti