VIDEO: Poslanec Ševčík z pohľadu bývalého policajného vyšetrovateľa o dôvodoch, prečo opozícia odvoláva ministra vnútra Šutaja Eštoka a ako v polícii vyčíňali čurillovci: „Všetko to vzniklo po kauze Kovařík, keď vyplávala na povrch aj správa SIS, že je manipulované trestné konanie. Kauza bývalého policajného prezidenta otvorila celú túto aféru a poukázala, čo sa deje v Policajnom zbore. Oni si vymysleli skutok a na základe toho už potom dopasovali svedkov a ich výpovede. Príkladom je, keď písali uznesenie voči Diane Santusovej“

28.11.2023 | 18:00
  4
Bývalý riaditeľ ÚBOK-u, exšéf policajnej inšpekcie generál Ivan Ševčík, ktorý sa v septembrových parlamentných voľbách prekrúžkoval do parlamentu na kandidátke SNS, vo svojom parlamentnom vystúpení reagoval na pokus opozície na čele s Progresívnym Slovenskom odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z funkcie.

Viac vo videu:

 

Prepis vystúpenia poslanca Ivana Ševčíka:

 

Vážené dámy, vážení páni, ix hodín už rozprávame o tom, prečo áno, prečo nie a vyzerá to tak, že ešte ix hodín budeme zase rozprávať o tom, prečo áno a preč nie. Ja vám podám teraz pohľad bývalého vyšetrovateľa policajta, ktorý mal aj personálnu právomoc a rozhodoval tiež o osude mnohých policajtov.

Všetko to vzniklo viac-menej po kauze Kovařík, keď vyplávala na povrch aj správa zo Slovenskej informačnej služby, že je manipulované trestné konanie. Kauza Kovařík otvorila celú túto, celú túto aféru a poukázala, čo sa deje v Policajnom zbore.

V histórii Policajného zboru sa nestalo to, aby minister zastavil cestou policajného prezidenta akciu, ktorú riadi inšpekcia. Tieto dva útvary nie sú ani v podradenosti, ani v nadradenosti, sú to dva rovnocenné útvary, a to znamená, že policajný prezident nemal absolútne žiadne právo zasiahnuť do činnosti inšpekcie. Inšpekcia si konala svoju prácu podľa zákona, bola zmarená a teraz je otázka prečo? Čo sa báli, kto sa bál, kto to zastavil, alebo kto dal podnet na to zastavenie? Kto bol tam na mieste, ktorý dobre pozná formy, metódy práce Policajného zboru, hlavne čo sa týka sledovania? Pretože tam musel byť človek, ktorý viac-menej videl, čo sa tam deje, dostal strach a zavolal. Takže toto je tiež veľmi závažná otázka, čo sa tu, čo sa tu v tejto spoločnosti deje.

Ministra odvolávame, ja to považujem za právny názor, pretože je tu veľa okolností, ktoré sa dajú polemizovať, päť právnikov - sedem právnych názorov, a kde je skutočná pravda, dajme tomu by mali rozhodnúť súdy. Ale poďme sa pozrieť, prečo je odvolávaný pán minister.

Je mu vytýkané odvolanie pána Hamrana. Pán Hamran nemal čo robiť na funkcii Policajného prezidenta, pretože jeho profesný životopis ani nepredurčoval túto osobu, aby vykonával takúto funkciu, pretože nemal dostatočné skúsenosti z riadiacej a organizátorskej práce, a to aj pri svojej činnosti aj preukázal. Podľa mojich informácií napríklad nevykonal ani porady s krajskými riaditeľmi. Bol tam dosť dlho na to, aby každú, v nejakej periodicite vykonával porady s krajskými riaditeľmi, čo nevykonával, a teda ani nevedel, čo sa deje v Policajnom zbore a aké sú potreby policajtov na tých najnižších stupňoch, to znamená na obvodných oddeleniach.

Pán Hamran sa stal politikom, ktorý vymetal všetky možné denníky, možné televízie, kde viac-menej politizoval, pretože sa vyjadroval k politickým otázkam, hodnotil výroky politikov, kritizoval ich, no a potom ďalej obhajoval svojich chlapcov, ako ich nazval, čurillovcov, kedy vyťahoval spisy, teda zo živého spisu konkrétne informácie, ktoré prezentoval na verejnosti.

Je neprípustné teda, aby sa prezident Policajného zboru vyjadroval napríklad k spisu, ktorý mala pod rukou inšpekcia, a tento spis nejakým spôsobom hodnotil. Veľmi často sa oháňal rozhodnutiami krajského súdu, čo sa týka väzby a zákonnosti alebo nezákonnosti stíhania týchto čurillovcov. Sú mnohé právne názory hlavne od odborníkov, že krajský súd pri vzatí do väzby rozhoduje len o materiálnej stránke veci, to znamená dôvody vzatia do väzby, či existujú, alebo neexistujú. K dôvodnosti trestného konania sa vyjadruje prokuratúra, pretože prokuratúra je pánom trestného konania a oni dohliadajú na zákonnosť.

Za normálnych okolností sa takéto veci dejú tak, že vyšetrovateľ vznesie obvinenie, vypočuje obvineného, ktorý dá sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia a keď ide dávať návrh na vzatie do väzby, upozorní prokurátora, že je tam sťažnosť a prokurátor ešte pred podaním návrhu na vzatie do väzby rozhodne o tom, či je táto, či je táto, čo, táto sťažnosť dôvodná, alebo nie je dôvodná. Lenže tu sa nerozhodovalo o takýchto sťažnostiach takýmto spôsobom preto, aby tu bola, aby tu bolo pole manipulácie so spisom a znemožnenie napríklad podať § 363.

Paragraf 363 tiež bol veľmi, veľmi tuto spomínaný, či sa, či sa jednalo či zákonne, alebo nezákonne. Paragraf 363 nijakým spôsobom nezastavuje alebo neznehodnocuje trestné konanie. Ak bol porušený zákon, paragraf, teda v tomto rozhodnutí generálneho prokurátora sa poukazuje na nezákonnosti, ktoré spáchal nielen vyšetrovať, aj prokurátor, pretože za normálnych okolností keď vyšetrovateľ pochybí, tak prokurátor zasiahne, ale v týchto prípadoch evidentne nadriadený prokurátor nezasiahol, tak musela zasiahnuť generálna prokuratúra. Ja dokonca hovorím, že toto rozhodnutie podľa § 363 je určité vodítko pre vyšetrovateľa, aby sa vyhol chybám, ktoré urobil, aby napravil tieto chyby a nedopúšťal sa nezákonnosti.

Polemizovalo sa aj o § 363, či tam má byť vôbec v trestnom poriadku. Ja vám poviem ako sa ho dá zbaviť, konajte zákonne. To znamená, vyšetrovatelia nech konajú podľa zákona, vyrazíte tým tento argument z rúk generálneho prokurátora a generálny prokurátor ho nebude musieť môcť vôbec použiť, lebo konáte zákonne. Teda myslím ohľadom policajtov.

Čurillovci, postavenie mimo výkon služby. Možno mali byť postavení ihneď ako sa za mojej činnosti generálneho riaditeľa sekcie Kontrola inšpekčnej služby sa bola bežná prax, že policajt sa hneď prepúšťal. To znamená, začalo sa konanie o prepustení. Tu sa, tu sa nekonalo a teraz ten dôležitý záujem služby. Dôležitý záujem služby bol ohrozený a napadnutý, pretože dobre vieme čo sa dialo potom. To znamená, chceli vidieť utajovanú prílohu na súde bratislavskom. Prečo? Dajme si otázku, čo ich tam vyrušovalo? Čo chceli vedieť z tej utajovanej prílohy, čo ako ich to mohlo ohroziť. Potom ďalej, na OŠČ, to je Odbor špeciálnych činností na inšpekcii. Obsadili si inšpekciu svojimi ľuďmi, ktorí mali dosah na určité veci, ktorí majú prístup ku kriminálnym informáciám, ako som už v minulosti hovoril, pretože inšpekcia zbiera nielen trestné konania, ale teda má aj nejaký poznatkový fond o možnej trestnej činnosti policajtov. Tieto kriminálne informácie sa naďalej preverujú zákonným spôsobom, či je to preverovací spis alebo sa začne nejaké trestné konanie vo veci. Takže toto, toto bolo ďalšie ohrozenie dôležitého výkonu služby a samozrejme títo Čurillovci mali takisto prístup k rôznym evidenciám ku ktorým majú ako policajti prístup.

Uznesenia ktoré vydávali, vydávali títo naši chlapci ako bolo povedané, v mnohých prípadoch boli neurčité. Mali sme možnosť niekoľko čítať, napríklad aj keď mal vznesené pán generál Gašpar, a keď som toto uznesenie dal prečítať učňovi, teda tak volám mladých vyšetrovateľov na okrese, tak mi povedali, že pod takúto vec by sa v živote nepodpísali. Pretože mnoho tých z týchto uznesení bolo tak neurčito napísaných, že sa tam dalo všetko.

Prepáč pán generál, zoberiem si ťa do úst. Mohli, mohli sme napísať, presne v nezistenom časa na presne nezistenom mieste presne nestotožnená osoba podala generálovi Gašparovi presne nezistený obnos za presne nezistení úlohu alebo nejaký počin. Takýchto prípadoch toto bolo takýmto spôsobom robené. Z nahrávok je, je jasné, že tieto rozhodnutia, uznesenia sa písali skôr ako mali nejaký vyšetrovací spis. Oni si vymysleli skutok a na základe tohoto potom už dopasovali svedkov a ich výpovede. Je to evidentné, napríklad, keď písali uznesenie, ktorý, ktoré pasovali na Dianu Santusovú, a keď ešte vymýšľali, že tam dajú organizovanú skupinu alebo zločineckú skupinu, aby tam bola príslušnosť ich prokuratúry spriaznenej, a to špeciálnej prokuratúry. Mnohí to označili, že sú to chlapské reči pri práci. Ja vám poviem ako sa to normálne robí, robil som to roky. Vy si sadnete do kancelárie, zoberiete vyšetrovací spis, kde máte množstvo dôkazov, na základe týchto dôkazov ktoré zanalyzujete vypracujete uznesenie, napríklad o vznesení obvinenia a to znamená, že toto uznesenie je zákonné a podložené dôkazmi v spise. Nie tak, že najskôr napíšeme uznesenie a ešte sa šteklia tam, že ešte tam napíš toto alebo toto a potom s týmto vyjdeme na svetlo sveta a pripásujeme si k tomu kajúcnikov.

Dávam dôkaz, že sa to tak dialo. Následne vykonávali akcie voči zadržaným osobám, bol to určitý psychologický nátlak na osoby, ktoré išli zadržiavať. Ranná hodina, kukláči, krik, vyrazené dvere, zdržaná osoba doma za prítomnosti a rodiny, následne vyvádzanie von za prítomnosti médií, nejaký fototermín pre médiá, potom predvádzanie na prezídium a takisto Cépezetka návrh na vzatie do väzby, väzba pokiaľ možno čo najďalej, napríklad v Prešove, a potom napríklad nejaká návšteva nejakých operatívcov, ktorých prídu nejakým spôsobom ponúkať niečo nejakú dohodu. Vypovedaj, ak bude to takto alebo takto. Takže tu vidíme, tu vidíme tú zákernosť tohto, tohto konania.

Ďalej čo ma zaráža ako bývalého policajta, je dĺžka konania. Je nemysliteľné, aby bol chlap vo väzbe štyri mesiace a za štyri mesiace sa nevykonala ani čiarka. Tu už mal dozorujúci prokurátor biť na poplach a poprípade zač, zahájiť nejaké konanie voči tomu vyšetrovateľovi, pretože porušil zákon. Pri kolúznej väzbe sa koná promptne a rýchlo. Zase vám poviem príklad. Na okrese zoberiete chlapa do kolúznej väzby v pondelok a v stredu napíše prokurátor, aby ste mu podali správu, či dôvody väzby trvajú, to znamená, vy musíte konať rýchlo, pretože tu dochádza teda maximálnemu náporušeniu ľudských práv obmedzeniu slobody a vy musíte konať rýchlo a zákonne.

No, aby som prešiel k tomu nejakému dôkazu ako sa to konalo, tak neviem, či si pamätáte vyšetrovateľ Emmel napísal úradný záznam po telefonáte s prokurátorom, ktorý mu povedal, že mu dohodí svedka, ktorý bude vypovedať, tak on sa s ním spojil vyšetrovateľ, a potom napísal úradný záznam. Na konci je napísané, na moju otázku, čo teda v mojom spise chcete vypovedať, uviedol, že on chce vlastne ujebať v in Béďa, Béďu, to je osobu Bernarda Slobodníka, pretože tento ho natrel v inom konaní, a preto sa dohodol s prokurátorom Dr. Repom z Úradu špeciálnej prokuratúry, že ak bude vypovedať v mojom konaní a ešte aj ohľadom ČESMAD-u, kde mal údajne vypaľovať túto spoločnosť Béďo a Zurian, tak mu dá Repa pokoj a nebude ho riešiť za jeho veci. Ďalej sa mi vyjadrili, že v pondelok sa skontaktujeme a musíme sa stretnúť, kde si dohodneme veci tak, že on bude vypovedať ako mu ja poviem, pretože on si potrebuje vyriešiť hlavne seba a aby som bol ja spokojný. Prosím vás, toto čo je? Takto sa trestné konanie nerobí. Ja nebudem vypovedať svedka tak ako ja potrebujem, aby som ja bol spokojný.

Čo sa stalo po tomto úradnom zázname. Vypočuli Bernarda Slobodníka ako svedka, kajúcnika, potom následne o nejaký čas Emmelovi vyrazili dvere, zobrali ho vzniesli mu obvinenie, ktoré bolo nezákonné, pretože § 363 to neskôr bolo zrušené, ale po tom vznesení obvinenia teda podal sťažnosť, podal 363. Generálna prokuratúra, no ešte, ešte nebudeme. Hneď po vznesení obvinenia mu Ján Čurilla obvinená osoba dal návrh na postavenie mimo výkon služby. Vidíte tie paradoxy? Obvinená osoba dá podnet na postavenie mimo výkon služby svojho vyšetrovateľa, ktorý napísal tento úradný záznam. Emmel išiel domov, kontrolovali ho často niekoľkokrát denne, pretože podľa zákona musel byť počas pracovnej doby doma sa zdržovať, samozrejme posmešné poznámky, že radšej nech si dá žiadosť do civilu, nevydržal ten psychický nátlak preto aj finančne, pretože normálny poctivý vyšetrovateľ berie plat len pätnásteho a odišiel do civilu.

Podľa § 363 to bolo zrušené, ale ešte sa pýtam, prečo on nedostal ochranu oznamovateľa protiprávnej činnosti. Toto je big, veľká protiprávna činnosť, ktorú spáchali či už prokurátor alebo ostatní vyšetrovatelia, keď spolupracovali s takýmto svedkom, ktorý povie to, čo vy potrebujete do spisu. Následne teda odišiel do civilu a čuduj sa svete, pred niekoľkými dňami vyšetrovateľovi Emmelovi znovu vzniesli obvinenie znovu za tú istú trestnú vec, či keď som sa ho pýtal, či tam bolo niečo spravené, tak povedal, že boli dopočutí traja svedkovia, ktorí k veci nič nepovedali, viac menej sa pridržiavali tej svojej pôvodnej výpovede, ale mal vznesené obvinenie znovu. Takže vyšetrovatelia vôbec nedbali na to, čo je tam napísané v tom rozhodnutí generálnej prokuratúry, pretože tam sú, tam je výpočet všetkých tých porušení zákona, kto, ktoré, ktoré porušili a ktorých sa majú vystríhať a viac menej ich odstrániť. Takže toto je, toto je činnosť tej skupinky, hej, ktorá sa objavila na NAKE, ja to nevolám vojna policajtov, to bola svojvôľa skupiny vyšetrovateľov, ktorá slúžila niekomu za niečo a pre niečo. Dobre teraz vidíte, vyšlo vyplávalo na povrch aké mali platy. Osobne som dostal informáciu, že minister im podpisoval nadlimit, lebo to má právo na to nad, tak nad určitý limit majúc okolo tisíc eur osobného, pričom vyšetrovateľ na okrese má nejakých dvesto eur, ale títo mali vyššie a nechcem hovoriť o odmenách pán minister, dúfam, že nám niekedy poviete akú počas tejto činnosti dostávali odmeny. A ešte vám poviem o jednom zdroji finančných prostriedkov, ale to len medzi nami si povieme, pretože nechcel by som vyzrádzať to, čo nemám. Takže toto, toto je priame korumpovanie platmi, peniazmi týchto ľudí. Samozrejme, že mali k dispozícií neobmedzene aj tie služobné motorové vozidlá.

Vy sa tu niektorí pozastavujete nad tým, ako bol zastavený vyšetrovateľ Kotek. My sme to robili tiež a hlavne napríklad, keď policajt ho mal požil alkoholické nápoje, vedeli sme, tak sme ho zastavili na ceste hliadkou Policajného zboru, pretože keď zastavili Koteka, tak museli preukázať, že išiel z domu, že používa služobné vozidlo, nariadenia prezidenta a ministra vnútra majú jasné pravidlá čo sa týka používania služobných motorových vozidiel. Jazda sa pred jazdou schvaľuje, hej, a nieže sa auto benevolentne používa na súk, aj na súkromné účely. Neviem či tam bola alebo nebolo dieťa alebo bola alebo bola alebo nebola manželka, takže aj tu by som povedal, že predpisy striktne zakazujú voziť v služobných motorových vozidlách civilné osoby. Takže toto, toto napríklad na margo toho, toho Koteka.

Akcia HRANICA, vyčítate pánovi ministrovi, že spravil na hranici cirkus, že urobil divadlo, ja sa len opýtam z vás niekoho, ktorí ho kritizujete, či ste niekedy riadili bezpečnostnú akciu. Možno pán generál Gašpar. Keď riadite bezpečnostnú akciu, tak musíte vychádzať z operatívnych poznatkov, zo, zo bezpečnostnej situácie a v takomto prípade napríklad aj od informácií od partnerských služieb, to znamená z Maďarska. Ak sa na území Maďarska pohybovali veľké skupiny takýchto osôb, tak je logické, že postavím také sily a prostriedky, aby som prípadný zákrok zvládol. Vy sa musíte pripraviť tak, aby ste zákrok zvládli a nie potom riešili, že prečo sa zákrok nezvládol. Takže na margo toho toľkoto. Neviem či ste sa pána ministra pýtali, že či mal vyhodnotenú alebo nemal nejako vyhodnotené bezpečnostnú situáciu, a preto riadiaci tejto akcie pripravil takéto sily a prostriedky.

Takže teraz, teraz od, od čo sa týka postaveniu nie mimo výkon služby, ale teda vzhľadom na ochranu oznamovateľa protispoločenskej činnosti, tak tu sú dva zákony. Jeden zákon o služobnom pomere, ktorý hovorí, že takýto policajt sa postaví mimo výkon služby, na druhý deň, na druhej strane zákon o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Teraz neviem či sú tam nejaké ustanovenia, aby sa napríklad dostal jeden zákon do podradenosti druhého.

Nie som právnik, aby som takéto veci vyhodnocoval, ale tu je zase otázne, prečo len Čurillovci boli postavení alebo teda mali ten tú ochranu, a prečo sa to takýmto spôsobom spravilo. Prečo neochraňovali Emmela, ktorý bol oznamovateľ protiprávnej, proti alebo protispoločenskej činnosti, prečo Čurillovcov. Prečo ich nemôžeme postaviť mimo výkon služby za to, že krivili zákon, ovplyvňovali svedkov, ovplyvňovali, ovplyvňovali istých kajúcnikov, učili ich ako majú vypovedať, prečo, prečo práve ich musíme takýmto spôsobom hystericky chrániť. Pre mňa, pre mňa ako funkcionára bývalého sú škodná. Takýchto ľudí sa treba zbaviť. Vy s nimi, vy s nimi by ste nechceli robiť. Vy ako poviem vám na rovinu, na základe toho čo poznáme vy by ste sa im ani nechceli chrbtom otočiť. Takže takéto veci sa mali riešiť v zárodku, to znamená po vznesení obvinenia týmto, týmto ľuďom a nie to teraz riešiť v parlamente na úkor iných vecí, ktoré sú dôležitejšie pre spoločnosť. Ľudia ma na ulici zastavujú, prečo sa tu teraz x dní bavíme o Blahovi, bavíme o, o Čurillovcoch, o pánovi ministrovi, ľudí to nezaujíma. Ľudí zaujíma niečo iné, čo sú vonku.

Ešte k tomu Zurianovi. Zurian je normálny policajt kariérny, ktorý mal vždy dôveru aj moju, ja som s ním spolupracoval takisto, robil u mňa v špecializovaných tímoch na organizovanom zločine, ako sa povie, že vlastnému bratovi toľko nedôverujem ako jemu a poviem vám, že takéhoto človeka by ste chceli mať, ako som hovoril, za chrbtom, s ním spolupracovať, pretože keď som bol ja v ohrození života, keď sa mi ako vyhrážali smrťou, tak Braňo Zurian bol ten, ktorý ako sa hovorí, že mi spával pred dverami na rohožke. Takýchto policajtov si treba vážiť a nie takých, ktorí porušujú zákon, zakrývajú sa nejakou politickou mocou a de facto si robia čo chcú. Ale ešte aby sme sa teda vrátili k tomu, čomu ešte sa môžme teda baviť napríklad po odvolávaní pána ministra, v akom stave je Policajný zbor. Pretože nikto sa k tomu Policajnému zboru nevenoval, pretože Hamran si riešil len politické úlohy, politické zákazky, politické diskusie, ale aký bol skutočný život napríklad na okresoch, na obvodných oddeleniach, to asi nikoho nezaujímalo.

Poviem vám príklad. Prievidza 290 tabuliek, 20 im počas tejto vlády zobrali. Normálne. Odišiel policajt do civilu, z obvodného oddelenia zablokovali tabuľku, ktorá sa neskôr presystemizovala. Systém služieb sa ohrozil tak, že jedna hliadka pokrýva dve, tri obvodné oddelenia. Dve, tri obvodné oddelenia to je niekedy 40, 50 kilometrov, aby hliadka chodila z jedného zákroku na druhý. Takisto stále služby čo sú poverení príslušníci, ktorí dokumentujú trestné činy, ktorí vykonávajú obhliadky. To isté. Policajti majú problém alebo riadiaci funkcionári majú problém postaviť služby cez víkend, kedy je, ako sa hovorí najveselšie po obciach a po mestách, kedy sú diskotéky a zábavy. Vtedy majú problém postaviť služby. Následne vznikol ďalší problém, ktorý asi sa ním tiež nikto nezaoberal. Policajti nám odchádzajú k armáde. Teraz bude mať Prievidza podstav 45, 40 ľudí z 270. Takže totálne oslabený je výkon Policajného zboru.

Ľudí, obyvateľov NAKA nezaujíma. Ľudí, obyvateľov Čurillovci nezaujímajú, ich zaujíma bezpečnostná situácia v regióne, kde žijú. Toto je najpodstatnejšia úloha pre policajtov. Takže toto sa musí napraviť, pán minister asi bude musieť vstúpiť do jednania s pánom ministrom Kaliňákom, pretože policajti, poviem to na rovinu, odchádzajú za väčší peniaz majú za menej roboty. Jeden generál z armády ma za to veľmi kritizoval, ale poviem to znovu, väčší peniaz za menej roboty. Keď sa opýtate funkcionárov, čo tam robia u tej armády, tak vám povedia, že sú v sklade. Keď sa ich opýtate, čo tam robia, povedia vám, sú v sklade a keď sa ešte raz opýtate, že akú majú pracovnú náplň, sú v sklade.

To znamená, nie sú tak zaťažení ako by boli zaťažení napríklad priamo vo výkone služby, kde ten policajt alebo tá hliadka behá zo zákroku na zákrok a riešia dennodenne nejaké problémy. Takže toto sú problémy, ktoré, ktoré treba riešiť a nie nejakých Čurillovcov, aby sme naplnili policajné stavy, aby sme zatraktívnili toto povolenie takým spôsobom, aby sme mohli naplniť tie tabuľky voľné, porozprávať sa s okresnými riaditeľmi, aké majú potreby, kde treba navýšiť, na ktorom oddelení, oddelení tabuľky. Takže vznikli na základe týchto tabuliek, ktoré sa presystemizovali na kraj, teda na prezídium, vznikli zase ďalšie veľké útvary, aj teraz bol výjazd v okrese Prievidza v Kľačne, kde medvedica napadla poľovníka, tak samozrejme predtým to riešilo okresné riaditeľstvo takéto niečo, teraz prišiel výjazd z Trenčína hej, takže sa enviropolícia previezla, zdokumentovala to, predtým to mohol zdokumentovať okres, urobila nejaké úkony a odišli preč. Čo je pre mňa zarážajúce, mám to od toho poľovníka, od tých poľovníkov, čo boli na mieste, že dokonca zakázali dohľadávať toho medveďa, neviem prečo, keď bol postrelený. Takže tu sú také neodborné zásahy do činnosti polície alebo teda činnosti iných organizácií nevyškolenými alebo nevycvičenými policajtami, že človeku sa, človeku sa rozum nad tým zastavuje.

Ešte čo sa týka, čo sa týka tohoto toho výkonu väzby. Prešov. Prečo Prešov? 400 kilometrov z Bratislavy do Prešova. To znamená, advokát, keď chce pred nejakým úkonom sa porozprávať s klientom, nejakú taktiku o výsluchu, prejde 400 kilometrov tam, 400 kilometrov naspäť, potom ide na úkon a po úkone zase by mal ísť informovať, ako dopadol úkon. Takže takýmto spôsobom sťažili, sťažili výkon práva na obhajobu a samozrejme tie podmienky vo väzbe, ktoré popripravovali, aj generál Gašpar to, to spomínal, to znamená, nesmeli dostávať listy, nesmeli telefonovať, nesmeli mať návštevy a ešte som čítal v spise generála Lučanského, že dokonca tam boli zvláštne bezpečnostné opatrenia na predvádzanie a manipuláciu s týmito osobami. Garantujem vám, že s masovými vrahmi takto nezaobchádzali tak, ako zaobchádzali s generálom Lučanským, generálom Gašparom a inými týmito prominentnými väzňami, ktorí sa, ktorí sa dostali do väzby a ako vidíme, teraz sa všetko rúca, pretože keď sa v spise nekoná x rokov, lebo tie konania trvajú už niekoľko rokov, tak je tam nejaký problém.

Spomínali ste predrečníci niektorí aj obete, ktoré tu boli. Vám poviem, že keď hľadali toho svedka v Čechách, jak sa volal no Matovič, tak sa mi zdá, vedeli o ňom, vedeli ho dostať, len povedali tie kompetentné osoby, že teraz ho nepotrebujú, pravdepodobne si vypočítali, kedy má ktorý sudca alebo prokurátor službu, aby teda to dostal ten správny sudca, takže tú osobu nedotiahli na Slovensko a zrazu záhadne zomrela. Česká republika túto smrť vedie ako vraždu. Takže toto je, prosím pekne, ďalšia obeť z tohoto, z tohoto chlievika týchto ľudí.

Ešte sa tu nespomenula smrť ešte dávnejšie predtým doktora Almášiho. Takisto zomrel za záhadných okolností a mal dočinenia s osobami z tohto prostredia od týchto Čurillovcov. Takisto táto smrť nie je doteraz, doteraz vyšetrená vyše roka, aj keď manželka ako poškodená predložila prokurátorovi nejaké podklady, indície k tomu, aby sa tam začalo napríklad konať vo veci úkladnej vraždy. Doposiaľ sa vo veci nespravilo nič. Čím dlhšie takéto veci budú trvať, že sa to bude odkladať, že sa nebude vo veci konať, tým horšie bude objasňovanie takýchto skutkov, ktoré sa tu spáchali pod pláštikom určitých, určitých ľudí. Takže myslím si, že odvolanie, odvolanie alebo postavenie mimo výkon služby Čurillovcov je vec právneho názoru pána ministra, je právnik a ho rešpektujem a poviem vám na rovinu, že ja by som to neurobil ináč, pretože takýchto ľudí by ste ako funkcionár nechceli mať vedľa seba alebo za sebou. Ďakujem za pozornosť.


Zdroj: YouTube / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti