VIDEO: Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu Eliáš o exkomunikaci Lžipapeže Františka Bergoglia za prosazování vakcinačního mRNA antievangelia

15.01.2022 | 10:15
  10
Lžipapež František Bergoglio za opakované hlásání covidového antievangelia sám na sebe stáhl už mnohonásobnou Boží anathemu (prokletí). Vyloučil se tak z církve. Boží slovo varuje: „Kdo by hlásal jiné evangelium, anathema sit – budiž proklet – vyloučen.“ (Gal 1,8-9).

Covidové antievangelium prosazuje experimentální mRNA vakcinaci a tím i zločiny proti podstatným pravdám věrouky a morálky.

8.ledna 2022 ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké, zveřejňuji Boží anathemu na lžipapeže Františka Bergoglia.

Podřizovat se lžipapeži, který se veřejně postavil proti Ježíši Kristu a Jeho evangeliu, je překážkou ke spáse.

Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio, všechno, co exkomunikovaný lžipapež konal a bude konat, je v duchovní oblasti neplatné. Exkomunikovaný je povinen nejvyšší církevní úřad opustit.

Katolíci jsou pod těžkým hříchem ve svědomí zavázáni se od arcikacíře a apostaty Bergoglia i od jeho apostaze oddělit.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, 8. 1. 2022

Odůvodnění exkomunikace

Lžipapež František Bergoglio zneužil církevní autoritu k oklamání veřejnosti s cílem prosazení experimentální mRNA vakcinace.

1) mRNA vakcína mění genom člověka, tím jde o vzpouru proti Bohu Stvořiteli.

2) mRNA vakcína je součástí procesu čipizace lidstva, což je z duchovního hlediska apostaze a satanizace.

3) mRNA vakcinace je součástí redukce – genocidy lidstva – což je zločin proti Bohu a lidstvu.

4) Přijetí očkování mRNA vakcínou znamená satanský antikřest, neboť tato vakcína je spojena se sadistickým odebráním tkáně z živého dítěte, převážně po císařském řezu. Dítě je následně zavražděno.

Lžipapež ale o vakcinačním zločinu stupidně tvrdí, že je prý projevem lásky. Navíc všechny k zločinné vakcinaci nutí pod hesly: „Vakcíny pro všechny!“, „Musí se to udělat!“, „Teď se musíme nechat naočkovat!“ Skutečné odborníky v medicíně a lidi, kteří se rovněž drží pozice pravdy, lživě ocejchoval jako nezodpovědné a ohrožující tzv. společné dobro. Dopustil se hrubé manipulace a zneužití nejvyšší církevní autority k nejtěžším zločinům proti Bohu a lidstvu.

Více ve videu:

Zdroj: Byzantský katolický patriarchát / rumble.com

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti