VIDEO: Matovič vstupuje do ľudských práv a okliešťuje ich

21.10.2020 | 16:30
  42
Ľudské práva tu nie sú na to, aby ste ich vy porušovali ako sa vám to páči! Tie sú tu na našu ochranu a vám dávajú mantinely, v ktorých sa môžete pohybovať, pán premiér!

MATOVIČ AKO SUDCA NÁRODA

Právo na súdnu a inú právnu ochranu je obsahom článku 46 Ústavy SR a celá Siedma hlava delená na dva oddiely je venovaná súdnej moci.

Základom pre slobodu je ustanovenie v článku 17 Ústavy SR:

• ods. 1 „Osobná sloboda sa zaručuje.“

• ods. 2 „Nikoho nemožno stíhať alebo POZBAVIŤ slobody inak, ako z dôvodov a
spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.“

Igor Matovič vyhlásil – citujem:

„Tu bude každý jeden mudrovať o tom, že to asi neni fér. Tým ľuďom, ktorí ignorujú pravidlá, to nie je fér im povedať, aby oni museli zostať doma v karanténe?! Lebo to by sme stúpili do ich ľudských práv.“

Áno, pán Matovič, takýmto a týmto podobným vyhláseniam vstupujete do ľudských práv a okliešťujete ich. Na toto vám nikto nedal mandát! Vašou úlohou je viesť štát podľa a v medziach Ústavy SR a v súlade s platným právnym poriadkom. Ak už aj existuje krízová situácia, vy a všetci členovia vašej vlády sú povinní dodržiavať zákony. A ak je vyhlásený núdzový stav podľa ústavou daných podmienok (čo tiež vyvoláva pochybnosti!!!), je vašou úlohou viesť štát tak, aby ste čo najmenej zasahovali do ľudských práv nás občanov.

Ľudské práva tu nie sú na to, aby ste ich vy porušovali ako sa vám to páči! Tie sú tu na našu ochranu a vám dávajú mantinely, v ktorých sa môžete pohybovať!

Viesť štát bez dodržiavania elementárnych pravidiel a porušovaním ľudských práv každý deň – to vie každý!

Pardon: mýlim sa! Vie každý, okrem vás, pán Matovič! Lebo vy ani len to neviete!

A TERAZ K ÚSTAVE A VYŠŠIE UVEDENÝM ČLÁNKOM

Ústava Slovenskej republiky ale aj medzinárodné dohovory nám garantujú ľudské práva! Ich dôležitosť je zvýraznená zaradením ľudských práv do Druhej hlavy Ústavy SR. Nikto, opakujem nikto nemôže nikoho pozbaviť osobnej slobody!

• Pozbavenie osobnej slobody je trestný čin! (§ 182 zákona 300/2005 Z. z. – trestný zákon)

• Pozbaviť niekoho osobnej slobody je v materiálnom právnom štáte možné iba na základe zákona!

• Pozbaviť niekoho osobnej slobody v materiálnom právnom štáte môže výlučne iba súd!

Ak je niečo dobrovoľné, nesmie to byť sankcionované! Sankcia je totiž trest! A ak si pozriete „druhy trestov“ (§ 32 písm. b) zákona 300/2005 Z. z.), „trest domáceho väzenia“ je hneď druhý! Lebo zásah do slobody pohybu je jedným z najväčších trestov.

Neviem, ako chce predseda vlády SR „sfunkčniť“ tento svoj nový výstrelok. Pretože tak pohŕdavo, ako on hovorí o Ústave SR, sa nevyjadroval snáď nikto! Ak to bude chcieť buď on, alebo niekto s väčšou schopnosťou vnímať právnu a politickú realitu v jeho okolí dať do súladu s ústavou, budú musieť meniť zákon! A to bez súčinnosti s Národnou radou SR, ktorá jediná má na to mandát, nepôjde. Budem bedlivo pozorovať, ako v takomto prípade budú hlasovať poslanci! A zapamätám si to! Možno nikto iný, ale ja áno!

Môžete si všetci „vychutnať“, ako sa predseda vlády SR, ktorý dostal od prezidentky SR menovací dekrét na to, aby spravoval pre Slovensko a chránil ho (nie občanov!!! – to majú poslanci), vyjadruje k nášmu najvyššiemu zákonu! Je na každom, aké závery si z tohto poľutovaniahodného prístupu pre seba vyvodí.

PS: Avšak teší ma, že pán predseda vlády SR priznal, že je z hľadiska chodu štátu absolútne nepotrebným! Vypočujte si ho ešte raz a zistíte, že to povedal!

PS2: Nie, nemyslím si, že COVID-19 neexistuje!

PS3: Tak lockdown od 01.11.2020? A testy sa kupovali na čo?!

Autor: Judita L.

Celú tlačovú besedu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) si môžete pozrieť v článku TU.

Zdroj: InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Tipy a rady


 

Zaujímavosti