VIDEO: Krajský súd dal za pravdu šéfovi rezortu vnútra Šutajovi Eštokovi. Čurilla a Magula sa nemôžu vrátiť do práce. Obaja vyšetrovatelia NAKA čelia obvineniu v kauze manipulácií v trestnom konaní

06.02.2024 | 12:00
  3
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu.

Krajský súd v Bratislave potvrdil zamietnutie návrhu na neodkladné opatrenie v prípade policajta Róberta Magulu, ktorý bol postavený mimo služby. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

Senát krajského súdu svojím rozhodnutím z 25. januára potvrdil predošlé uznesenie Mestského súdu Bratislava IV. "Veríme, že aj v ostatných obdobných prípadoch budú rozhodnutia v prospech MV SR a bude zachovaný princíp právnej istoty," dodali z rezortu vnútra.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po utorkovom rokovaní vlády priblížil, že bratislavský krajský súd rovnako rozhodol aj v prípade vyšetrovateľa Jána Čurillu.

Šutaj Eštok zdôraznil, že postavenie niekoľkých príslušníkov Policajného zboru mimo služby nemalo žiadnu súvislosť s poskytnutím statusu chráneného oznamovateľa.

"Krajský súd Bratislava tiež konštatoval, že zákonnosť personálneho rozkazu, ktorý bol vydaný ministerstvom vnútra, nie je možné riešiť v civilnom sporovom konaní, pretože by išlo o neprípustný zásah do výkonu právomoci orgánov výkonnej moci," podotkol.

Viac vo videu:


Právny zástupca oboch policajtov Peter Kubina rozhodnutia súdu rešpektuje, ale nesúhlasí s nimi. "Preto proti týmto rozhodnutiam v najbližších dňoch podáme dovolanie. Toto dovolanie bude odôvodnené porušením práva na spravodlivý proces, konkrétne vo forme odopretia súdnej ochrany," ozrejmil na sociálnej sieti.

Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) je napriek rozhodnutiu krajského súdu presvedčený, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) konal v prípade postavenia vyšetrovateľov mimo služby v rozpore so zákonom.

"Nasvedčujú tomu aj ďalšie neodkladné rozhodnutia, ktoré zas dali za pravdu iným vyšetrovateľom," skonštatoval v súvislosti s rozhodnutiami krajského súdu v prípade dvoch vyšetrovateľov.

Zároveň hovorí o zarážajúcej situácii, keď v polovici prípadov rozhodol súd v prospech tých, ktorí sa obrátili na súd, a druhej polovici v neprospech. Pýta sa, kde je princíp právnej istoty.

Šutaj Eštok začal po nástupe do funkcie robiť poriadky v polícii

Nový minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) koncom októbra 2023 rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Medzi nimi aj vyšetrovateľa NAKA Jána Čurilllu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich.

Rozhodnutie ministra vnútra vzbudilo rozhorčenie nielen advokáta obvinených policajtov a redaktorov korporátnych médií na čele s triom tzv. červených denníčkov (Denník N, Aktuality.sk a denník SME), ale aj predstaviteľov bývalej vládnej koalície, ktorá políciu zneužívala na politický boj. Obvinení policajti vraj mali poskytnutú ochranu v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a preto vraj mohol minister vnútra takto postupovať voči nim len v prípade, ak by mal na tento svoj postup súhlas úradu na ochranu oznamovateľov v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov.

Podľa názoru mnohých právnikov však postup ministra vnútra bol plne v súlade so zákonom a na obvinených policajtov dopadajú úplne iné ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov než na ktoré poukazoval advokát obvinených policajtov a ktoré citovali aj médiá bývalého hlavného prúdu.

Viac TU a TU.

Bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková napríklad uviedla, že minister vnútra Šutaj Eštok pozbavením výkonu štátnej služby šiestich obvinených policajtov postupoval v súlade s Ústavou SR a šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov pripomína, že vzhľadom na jej predchádzajúce pôsobenie na ESĽP by mala vedieť, čo znamená nezávislosť vyšetrovania.

Viac v článku TU.

Členka Súdnej rady SR a sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Dana Jelinková Dudzíková sa vo svojom nedávnom článku pod názvom "Mystifikácia súvisiaca s Úradom na ochranu oznamovateľov" venovala postaveniu a právomoci Úradu na ochranu oznamovateľov, ako aj vplyvu jeho právomocí na rozhodovanie v administratívnom konaní v personálnych otázkach príslušníkov Policajného zboru.

Okrem už medializovaných šiestich policajtov rozhodol Šutaj Eštok v stredu (22. 11.) o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby ďalších 20 policajtov, ktorým bolo vznesené obvinenie pre úmyselný trestný čin. Vo štvrtok (23. 11.) vydal personálne rozkazy ďalším šiestim policajtom, pričom účinnosť opatrenia sa skončí právoplatným skončením trestného konania.

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci Jána Čurillu zamietol mestský súd Bratislava IV koncom novembra 2023.

Viac v článku TU.

Šutaj Eštok v novembri 2023 podal trestné oznámenie pre okolnosti poskytnutia ochrany tzv. čurillovcom. Myslí si, že poskytnutá ochrana je nezákonná a došlo k spáchaniu trestného činu.

Viac v článku TU.Zdroj: tvnoviny.sk / bleskovky.sk / YouTube / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti