VIDEO: Komisár pre deti vyzýva na reguláciu smartfónov na základných a stredných školách. Český neurológ, pedagóg a primár neurológie na Univerzite v Yale Martin MUDr. Martin Jan Stránský na konferencii zorganizovanej ÚKPD prehovoril o negatívnom vplyve digitálnych technológií na ľudský mozog

08.02.2024 | 09:10
  3
V súčasnosti na Slovensku neplatia plošné pravidlá záväzné pre všetky školy a jednotlivé školy si môžu zvoliť vlastné pravidlá vrátane povolenia alebo zákazu používania mobilných zariadení.

Slovenský komisár pre deti Jozef Mikloško aktuálne opäť vyzval na potrebu regulácie používania mobilných zariadení na základných a stredných školách.

Komisár tak spravil pri príležitosti včerajšieho tzv. Svetového dňa bez mobilov, pričom na webe Úradu komisára pre deti (ÚKPD),sa dá pripojiť k výzve na reguláciu mobilov na školách.

Komisár tému verejne otvoril minimálne v októbri minulého roka, keď usporiadal konferenciu "Mobily v škole - pomoc alebo hrozba?" na tému používania mobilných zariadení v školách.

Hlavným rečníkom konferencie bol český neurológ, pedagóg a primár neurológie na Univerzite v Yale Martin Jan Stránský, ktorý sa aktuálne venuje neurologickým dopadom modernej technológie na ľudský mozog a ľudskú budúcnosť.

„Napriek tomu, že 87% ľudí v EÚ vlastní mobilný telefón a 92% má prístup k internetu, zaznamenávame pokles IQ, klesajú výsledky všetkých štandardizovaných testov. Navyše za posledných 10 rokov sme zaznamenali nárast depresie až o 33%,“ vysvetľuje známy neurológ.

Ďalej uvádza, že mobilné telefóny vytvárajú v mozgu závislosť a menia spôsob fungovania mysle: „Digitálne technológie menia spôsob ako mozog preberá a procesuje informácie, čo mení neurochemické procesy a trasy v mozgu a tým podkopáva evolučné schopnosti mozgu a prirodzený proces, ako sa mozog učí a myslí. Mobilné telefóny nazývam digitálnym heroínom.“

MUDr. Martin Jan Stránský o vplyve digitálnych technológií na ľudský mozog:

Vo Francúzsku funguje zákaz používania mobilných zariadení v školskom prostredí od roku 2018. Na konferencii predstavili konkrétne zavedenie zákazu atašé pre vzdelávaciu spoluprácu Louis Marandet zastupujúci Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku a tiež Bertrand Vial z École Française Internationale de Bratislava.

„V čase kedy sme zaviedli zákaz smartfónov na školách každý žiak II. stupňa na ňom trávil priemerne 7 hodín a 48 minút denne. Zákaz vo Francúzsku platí počas celého vyučovacieho dňa, v celom areáli školy. V zákaze sú samozrejme výnimky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí zariadenia nevyhnutne potrebujú. Výnimky taktiež určujú konkrétne miesta a okolnosti vo vyučovacom procese, kedy je možné používať mobilné zariadenia. Praktické podmienky  určuje školský poriadok jednotlivých škôl,“  vysvetľuje Louis Marandet. Dodáva, že pri zavedení zákona, bolo potrebné zistiť názory rodičov detí: „Pred zavedením zákazu mobilov na školách prebehol výskum medzi rodičmi. Rok pred schválením zákona súhlasilo so zákazom mobilov na školách 67% rodičov. Rok po zavedení zákazu tento počet stúpol na 82%.“

V súčasnosti na Slovensku neplatia plošné pravidlá záväzné pre všetky školy a jednotlivé školy si môžu zvoliť vlastné pravidlá vrátane povolenia alebo zákazu používania mobilných zariadení.

Komisár verejne neprezentuje konkrétnu podobu navrhovanej regulácie, poukazuje ale na negatívne dopady vysokej miery používania mobilných zariadení deťmi aj v školách a evidentne samozrejme od regulácie očakáva minimálne zníženie miery využívania mobilných zariadení v školách.

"Prax nám ukazuje, že mobily sa často stávajú v školskom prostredí nástrojom na šikanovanie. Odvádzajú pozornosť od výchovno-vzdelávacieho procesu, znižujú kognitívne schopnosti, vedú k osamelosti dieťaťa a v neposlednom rade ovplyvňujú jeho zdravý duševný vývoj," uviedol komisár napríklad minulý rok.

Komisár pre deti Jozef Mikloško na záver konferencie vyzval k riešeniu tejto problematiky: „Vyzývam k širokej odbornej diskusii, z ktorej vyplynú konkrétne závery, ktoré identifikujú najvhodnejšie jednotné formy a spôsoby regulácie mobilných zariadení na školách so záväznosťou pre celé územie Slovenska. Osobitne výzvam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR k prijatiu opatrení smerujúcich k podpore regulácie používania mobilných zariadení na základných a stredných školách."

Úrad komisára pre deti v tlačovej správe k minuloročnej konferencii zároveň poukazuje na príklady krajín, kde sa mobilné zariadenia v školách už zakázali, na odporúčania ich zakázať a na upozornenia na negatívne dopady vysokej miery používania mobilných zariadení.

Pridajte sa podpisom k výzve za reguláciu mobilov na školách v článku TU.


Zdroj: dsl.sk / komisarpredeti.sk / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti