VIDEO: Klaus Schwab na Světovém vládním summitu: „Historie je v bodě obratu. Zatím neznáme plný rozsah a systémové a strukturální změny, ke kterým dojde. Globální energetické a potravinové systémy budou hluboce ovlivněny“

01.04.2022 | 13:30
  0
Šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab krátkém projevu, který přednesl virtuálně na Světovém vládním summitu v Dubaji v úterý 29.3. 2022, řekl, že dojde k systémovým a strukturálním změnám, a že globální dodavatelské řetězce, energetické a potravinové systémy budou hluboce ovlivněny.

Nyní se již ani globalisté netají svojí agendou na přeměnu světa. Kdo stále nevěří tomu, že právě dochází k záměrné a dlouhá desetiletí plánované změně geopolitického systému na tzv. Nový světový řád, pak by si měl poslechnout třeba Klause Schwaba nebo nedávno Bidena, který se sám přiznal k tomu, že jsme právě v období zrodu Nového světového řádu.

Právě tento měsíc pořádal vládní summit Klaus Schwab, který je „stvořitelem“ základní osnovy Nového světového řádu svým „Velkým resetem,“ který nabízí svět, kde plebs nic nevlastní a elity jsou šťastné. Jak jistě víte, tak není nijak podstatné sledovat vyjádření řadových politiků, skutečná globální politika je plně v rukou nikým nevolených elit, zatímco volené loutky jen konají tak, jak jim jejich loutkovodiči nadiktují.

I proto je velmi důležitý každý proslov Klause Schwaba, Billa Gatese či Sorose (mladšího nebo staršího), neboť tak získáme indicie k tomu, co se chystá v nejbližší budoucnosti.
Ať už se jedná o válku, kybernetickou pandemii nebo součást agendy Velkého resetu, Schwab je přesvědčen, že systémové a strukturální změny přijdou do potravinových, energetických a globálních dodavatelských řetězců.

Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab na Světovém vládním summitu řekl: „Historie je skutečně v bodě obratu, s ekonomickou nestabilitou, konflikty mezi hlavními světovými mocnostmi a nadcházející čtvrtou průmyslovou revolucí.“

V krátkém projevu, který přednesl virtuálně na Světovém vládním summitu v Dubaji v úterý, Schwab řekl, že dojde k systémovým a strukturálním změnám, a že globální dodavatelské řetězce, energetické a potravinové systémy budou hluboce ovlivněny.

„Příběh je opravdu ve zlomovém bodě. Zatím neznáme plný rozsah a systémové a strukturální změny, ke kterým dojde“ – Klaus Schwab, Světový vládní summit, březen 2022

„Svět musí nejen překonat škody, které COVID-19 způsobil naší ekonomice a společnosti, ale musí se také vypořádat s dopady nebezpečného střetu mezi hlavními světovými mocnostmi,“ řekl Schwab na setkání Our World Today: Why Governments Must Act Now.

„Historie skutečně dosáhla bodu obratu. Dosud neznáme plný rozsah a systémové a strukturální změny, ke kterým dojde. Víme však, že globální energetické systémy, potravinové systémy a dodavatelské řetězce budou vážně postiženy,“ dodal.

„Všichni známe hororový scénář rozsáhlého kybernetického útoku, který by zastavil dodávky energie, dopravu, nemocniční péči, naši společnost jako celek, ale stále mu věnujeme příliš málo pozornosti,“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

Klaus Schwab na Světovém vládním summitu 2022:

„Pokud nebudou kybernetické hrozby potlačeny, vlády budou i nadále provádět odvetná opatření proti (skutečným nebo údajným) pachatelům, což povede k otevřené kybernetické válce, dalšímu narušení společnosti a ztrátě důvěry ve schopnost vlád jednat jako digitální správci“ – zpráva WEF o globálních rizicích 2022

Ve svém úvodním projevu na Cyber Polygon Cybersecurity Exercise, které se konalo v Rusku v červenci 2021, Schwab vysvětlil strůjcům kybernetické pandemie, že „nedostatek kybernetické bezpečnosti se stal jasnou a bezprostřední hrozbou pro naši společnost“ v důsledku kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu, jako jsou energetické a potravinové systémy.

21. března 2022 vydal Bílý dům varování, že „Rusko by se mohlo zapojit do škodlivých kybernetických aktivit proti kritické americké infrastruktuře v reakci na bezprecedentní ekonomické náklady, které jsme uvalili na Rusko spolu s našimi spojenci a partnery“.

Ve zdánlivě prorocké zprávě vydané v lednu zpráva WEF Global Risks Report 2022 varovala, že odveta proti kybernetickým hrozbám – ať už skutečným nebo vnímaným – by mohla vést k otevřené kybernetické válce, která by měla zničující účinky na společnost.

„Pokud kybernetické hrozby nebudou potlačeny, vlády budou i nadále napadat (skutečné nebo údajné) pachatele, což povede k otevřené kybernetické válce, dalšímu narušení společnosti a ztrátě důvěry ve schopnost vlád jednat jako digitální správci,“ uvádí zpráva WEF.

Ať už se jedná o válku, kybernetický útok nebo součást agendy Velkého resetu, Schwab je přesvědčen, že systémové a strukturální změny v potravinách, energetice a globálních dodavatelských řetězcích jsou na spadnutí.

„Se všemi aktuálními otázkami na našem programu často zapomínáme, že jsme uprostřed čtvrté průmyslové revoluce,“ – Klaus Schwab, Světový vládní summit, březen 2022

Ve svém úterním projevu v Dubaji Schwab poděkoval SAE za to, že v listopadu uspořádaly své „Velké narativní setkání“ a pochválil zemi za zřízení centra pro čtvrtou průmyslovou revoluci (4IR).

„Se všemi současnými otázkami v naší agendě máme tendenci zapomínat, že jsme uprostřed čtvrté průmyslové revoluce, která urychluje globální změny mnohem širším a rychlejším způsobem než tři předchozí revoluce,“ řekl Schwab.

„Jsem hrdý na to, že dubajská vláda hledí tak dopředu a ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem zřídila centrum pro čtvrtou průmyslovou revoluci,“ dodal.

„V dobách krize je role vlád důležitější a důležitější než kdy jindy,“ – Klaus Schwab, Světový vládní summit, březen 2022

Podle Schwaba je cílem centra v Dubaji „rychle rozpoznat potenciál nových technologií a vyvinout nezbytné etické a politické rámce pro tyto nové technologie, aby bylo zajištěno, že tyto technologie budou zaměřeny na lidi a společnost“.

Nevolený globalista ve svých poznámkách uvítal světový vládní summit  jako místo, kde vlády „jdou nad rámec krizového řízení“ a dodal: „V době krize je role vlád důležitější a relevantnější než kdy jindy.“

S odkazem na trvalou krizi ohledně změny klimatu Schwab řekl, že globálně propojené výzvy vyžadují globální reakce.

„Musíme být ochotni se změnit na mikroúrovni a mít dostatek nezištnosti k přijetí nových strategií (v nejširším slova smyslu) na makroúrovni,“ – Velký příběh, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Loni v listopadu byl Schwab v Dubaji, aby odhalil knihu „Velký příběh“ jako pokračování své agendy velkého resetu, kterou formálně oznámil v červnu 2020.

Velké vyprávění, které propojuje technologii, společnost, ekonomiku, geopolitiku a přírodu, je příběh vymyšlený nevolenými globalisty, aby legitimizovali jejich technokratickou transformaci společnosti a světové ekonomiky, přičemž tvrdí, že to vše dělají pro „dobro lidstva“.

Sprint k technokracii a následným sociálním kreditním systémům bude urychlen čtvrtou průmyslovou revolucí a cílovou čárou bude „sloučení naší fyzické, digitální a biologické identity“, jak Schwab při mnoha příležitostech řekl — 4. průmyslová revoluce nemění jen to, co děláme, ale také to, kým jsme.

Lidé jsou nyní hackovatelná zvířata

„Hacknutelný“ člověk je na obzoru, pokud už náhodou na této úrovni dávno nejsme, aniž bychom si toho byli plně vědomi…

„Lidé jsou nyní hackovatelná zvířata,“ prohlásil transhumanista Yuval Noah Harari, nejvyšší poradce Klause Schwaba a Světového ekonomického fóra na meetingu WEF v roce 2020. "Lidé by si měli zvyknout na myšlenku, že už nejsme tajemné duše. Svobodná vůle...s tím je teď konec."

Zdroj: necenzurovanapravda.cz / rumble.com

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti