VIDEO: Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou, hovorí vo svojom príhovore veriacim arcibiskup Carlo Maria Viganò

20.01.2022 | 11:30
  8
Pokiaľ dokážete pevne a pokojne brániť svoje neodňateľné práva, môžete si tento deň zapamätať, až to raz všetko skončí. Preto vás vyzývam, aby ste nepodľahli provokáciám tých, ktorí čakajú iba na to, aby násilím potlačili váš nesúhlas.

Drahí bratia a sestry, dovoľte mi, aby som vás všetkých oslovil ako pastier, ktorému leží na srdci predovšetkým spása vašich duší. Moje slová sú pre každého z vás: pre tých, kto majú milosť byť kresťanmi, i pre tých, ktorí sú ešte ďaleko od Boha; pre tých, ktorí pochopili duchovný rozmer tohto zápasu i pre tých, ktorí veria, že ide iba o útok na občianske slobody.

Pre tých, ktorí si uvedomujú antikristický matrix toho, čo sa deje, i pre tých, ktorí sú podráždení absurdnými obmedzeniami zavedenými vládami zotročenými veľkým resetom.

Váš protest sa pripája k protestu miliónov ďalších ľudí. Odvážny protest, ktoré je zdieľaním niektorých základných princípov, ako je právo a prirodzené slobody, na slobodnú voľbu liečby a rešpekt k vlastnému presvedčeniu v zdravotných a občianskych veciach.


 

Pokiaľ dokážete pevne a pokojne brániť svoje neodňateľné práva, môžete si tento deň zapamätať, až to raz všetko skončí. Preto vás vyzývam, aby ste nepodľahli provokáciám tých, ktorí čakajú iba na to, aby násilím potlačili váš nesúhlas.

Tento boj nemôže a nesmie byť obmedzený len na požiadavku práv a slobody bez ohľadu na Božiu Pravdu a Spravodlivosť. Ako som už povedal pri iných príležitostiach, sloboda je slobodou iba vtedy, ak je uskutočňovaná v medziach Dobra, teda Boha. Tí, ktorí vás dnes diskriminujú, tí, ktorí vám bránia pracovať, chodiť do školy, cestovať a ísť do reštaurácií i obchodov, sú tiež aj takí ľudia, ktorí vám už celé desaťročia hovoria, že máte „slobodu“ urážať Boha, porušovať jeho prikázania, máte slobodu rozviesť sa, slobodu zabiť deti v lone matky, zabiť starých a chorých na nemocničných lôžkach, že sa slobodne môžete rozhodnúť, kedy žiť a kedy zomrieť, rozhodnúť sa, čo je správne a čo je zlé, že môžete poprieť svoju minulosť, svoju kresťanskú civilizáciu, svoju identitu ako katolíkov a Talianov.

To všetko zodpovedá ideológii smrti, hriechu a neresti, ktorá inšpiruje ich konanie. Ale toto nie je sloboda! Sloboda, o ktorú sa musíme usilovať, drahí bratia a sestry, je založená na našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý povedal: „Pravda vás oslobodí“ (Jn 8, 32), a keď o sebe hovorí „Ja som Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14, 6).

Vráťte sa k Bohu! Nechajte ho kraľovať predovšetkým vo vašich srdciach a on vás zachová vo svojej milosti prostredníctvom modlitby a sviatostí.
Nechajte ho vládnuť vo vašich rodinách, kde manželská vernosť, výchova detí, starostlivosť o starých a slabých vytvára mocnú obranu proti tím, ktorí chcú zničiť sociálnu štruktúru.

Nechajte ho vládnuť v občianskej spoločnosti, prispôsobte zákony štátu zákonu Božiemu, konajte vždy si s rešpektom k posvätnosti života a spoločnému dobru. Nechajte ho vládnuť v súdnych sieňach, v škole, na univerzite, na oddeleniach nemocníc.

Pokiaľ veríte, že sa môžete iba vlastnou silou oslobodiť z reťazí tejto tyranie, mýlite sa, pretože práve tým, že odložíte Pána nabok, sa odsudzujete k neúspechu každého svojho, hoci aj chvályhodného činu.

Miesto toho majte odvahu hrdo sa hlásiť ku svojej identite, svedčiť o svojej viere, presadzovať svoje kresťanské práva. A predovšetkým, drahí bratia a sestry, majte odvahu postaviť sa pod ochranu Ježiša Krista. „Ja som premohol svet“ (Jn 16, 33), povedal Pán. Ak bude váš duchovný boj pod zástavou Krista Kráľa, víťazstvo je isté a služobníci tejto pekelnej diktatúry ustúpia, lebo Satan nemôže premôcť toho, kto svojou obeťou zničil jeho moc, a táto moc Božím rozhodnutím rozdrví jeho hlavu.

Prosím, prosím vás, skryte sa pod Kristov kríž a odovzdajte sa všetci pod ochranu Najsvätejšej Panny. Nespasí vás ústava, ani Deklarácia ľudských práv, ale viera. Viera, ktorá urobila Európu veľkou, ktorá vybudovala kresťanskú civilizáciu, vďaka ktorej sa vzmáhalo umenie a veda.

Viera, ktorá nás vedie k tomu, aby sme pomáhali chudobným, poskytovali útechu chorým a umierajúcim, aby sme v láske posilňovali putá bratstva, ktoré dnes vidíme zničené a popierané ideológiou, ktorá všetko pripúšťa, všetko toleruje, okrem dobra.

Vyzývam aj tých, ktorí si začínajú uvedomovať podvody a klamstvá, ktoré odsudzujeme už dva roky: majte odvahu k hrdosti, silu k poctivosti a cti!

Vy, lekári a záchranári, nemlčte tvárou tvár tomu, čo sa deje v nemocniciach, v rozpore s prísahou, ktorú ste zložili.

Vy, sudcovia a strážcovia zákona, nestaňte sa spoluvinníkmi zradcov a korupčníkov, ktorí poslúchajú globalistickú oligarchiu, aby zničili národ a zotročili občanov.

Vy, politici a predstavitelia inštitúcií, odsudzujte zasahovanie mocných, ktorých nikto nevolil a ktoré sa vzbúrili proti národom. Vy novinári, bráňte pravdu a nezmierte sa s mocou založenou na klamstve a zločine .

Vy obchodníci, prevádzkovatelia reštaurácii: otvorte svoje obchody a s prestaňte podliehať delíriu autority, ktorá sa legitimizuje iba použitím sily a zastrašovaním.

A vy, kňazi, farári a biskupi, vždy pripravení prijímať migrantov a ilegálnych migrantov: pamätajte, že Pán prikázal milovať nášho blížneho, teda toho, kto je nám najbližšie, nesúhlaste s príbehom o pandémii, nezatvárajte svoje kostoly pred veriacimi! Pamätajte predovšetkým, že je to náš Pán Ježiš Kristus, kto zachraňuje ľudí, a nie experimentálne sérum vyrobené s potratených detí!

Každý z vás dnes na tomto námestí i v celom Taliansku nech nájde ľudskosť, ktorú tieto mesiace kolektívneho šialenstva skompromitovali. Diskriminácia, dúfam, že končí a s ňou aj nenávistné odsúvanie zdravých na okraj spoločnosti, getoizácia odporcov, kriminalizácia tých, ktorí do včera boli našimi bratmi, a dnes sa ocitli bez práce a prostriedkov na živobytie.

V mene Boha, prosím, vystúpme z tohto klamstva!
Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou. Vaše deti vám poďakujú za to, čo robíte, za predpokladu, že vaše konanie bude osvietené vierou zapálenou láskou.

Pokiaľ sa len chcete vrátiť ku „slobode“ urážať Boha a porušovať jeho zákony, nikdy sa z tejto pekelnej krátkozrakosti nedostanete.

Keď prosíme Pána „chlieb náš každodenný daj nám dnes“ pred týmito hmotnou žiadosťou predsa hovoríme: „Príď Kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja“. Lebo tam, kde vládne Kristus, je spravodlivosť, mier, harmónia, prosperita.

Preto vás všetkých pozývam, aby ste vierou a so synovskou dôverou v Božiu pomoc odriekali modlitbu, ktorú nás naučil Pán: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.“

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

Zdroj: alianciazanedelu.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti