VIDEO: JUDr. Krajníková o neplatnosti núdzoveho stavu a pilotnom projekte otvárania gastro prevádzok

02.12.2020 | 19:23
  15
Stretnutie advokátky Krajníkovej s klientmi, priateľmi a verejnosťou sa konalo 28. novembra 2020 na Hlavnej ulici v Košiciach.

A znova sme si vysvetlili, že na Slovensku nemáme núdzový stav. To preto, že uznesenie vlády SR č. 587 zo dňa 30.9.2020 NEMÁ s poukazom na § 1 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov všeobecne právnu záväznosť. No nemá ju… A všetky, na jeho základe prijaté uznesenia, nariadenia a vyhlášky sú nulitné, v prvom rade z dôvodu nedostatku tohto právneho základu, ako aj vlastných právnych deformácií.

Navyše, núdzový stav nemožno predĺžiť, z ktorého osobitného dôvodu tu núdzový stav ku dnešnému dňu nie je (keby aj bol, ale nebol), A PADAJÚ VŠETKY „DEKRÉTY“ VYHLÁSENÉ NA JEHO ZÁKLADE.

Nález Ústavného súdu, na ktorý sa poukazuje ako „oporu“ v tom, že núdzový stav je OK, až tak OK nie je, teda nevypovedá o podstate. Vypovedá o tom, že núdzový stav je vyhlásený v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a čl. 1 ods. 1-4, čl. 5 ods. 1-3 Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, t.j. vypovedá o tom, že núdzový stav je vyhlásený v súlade s týmto zákonom podľa čl. 5 ods. 3. To však nikto, ani ja nerozporujem.

Nález ústavného súdu ale nerieši otázku formy právneho predpisu, či je núdzový stav v súlade s čl. 1 ods. 1 Zák. č. 400/2015 Z.z., kde uznesenie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom. A toto rozporujem JA !

Nález Ústavného súdu nestojí nad zákonom...

Teda JA popieram to, resp. vravím to, že núdzový stav tu nie je, bez ohľadu na to, že je vyhlásený v súlade so zákonom podľa jeho čl. 5 ods. 3. Aj na jedálnom lístku môžete vydať vodičké oprávnenie v súlade so znením paragrafového znenia zákona, avšak vodičké oprávnenie bude nulitné vzhľadom k forme vydania na jedálnom lístku. UZNESENÍM Okresného súdu tiež nemôžete rozviesť manželstvo, aj keď dokument bude obsahovať všetky formálne a materiálne náležitosti rozvodu. Na platný rozvod musíte vydať ROZSUDOK.

Takže UZNESENÍM vlády NIE JE možné vyhlásiť núdzový stav. A tu je problém, vážení ! A veľký PROBLÉM.

Môj právny názor je tu SPRÁVNY. A od kritikov, najmä od ADMINA fejsbúkoveho „časopisu“ prevádzakovaného za peniaze daňových poplatníkov „Polícia Slovenskej republiky„, čakám právne opakujem právne argumenty k uvedenému ! Ak teda nemám pravdu JA.

Otváranie gastro prevádzok

Na pódiu vystúpili p. Jaroslav s manželkou Silviou, ktorí v Prešove otvorili prevádzku Moto pub, uzavretú titulom nulitných „dekrétov“ Matovičovej vlády. Viac vo videu…

Navštívili ma tiež klienti z Martina, a po dohode o právnej pomoci sa tam otvára 5 prevádzok.

Po tomto som obdržala ďalšie žiadosti majiteľov prevádzok o právnu pomoc pri ich otváraní …

Takže otvárame nezákonne a nezmyselne zatvorené prevádzky, aby Slovenská republika nepadla na kolená a z ľudí sa nestali „bezduché zaočkované trosky„.

Ľudia potrebujú jesť, pracovať, vzdelávať sa, zabávať sa…, nie sedieť doma, a medzitým si nechať špárať v nose výtery a na ulicu vychádzať v maskách prekážajúcich dýchaniu.

Autor: JUDr. Adriana Krajníková - advokátka

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti