VIDEO: G7 podle Číny jedná proti celosvětovému trendu mírového rozvoje: „Skupina sedmi největších a nejvyspělejších ekonomik světa reprezentuje jen 10% světové populace, dohromady všech 7 zemí nedosahuje ekonomického výkonu Číny. Skupina se stává politickým nástrojem k udržení nadvlády USA a Západu“

19.06.2024 | 23:40
  44
G7 je jediná skutečně zodpovědná za ekonomický nátlak, protože pokračuje v politizaci a weaponizaci obchodu, což je zvrat v našem globalizovaném světě, kde jsou zájmy zemí již hluboce integrovány. Takové chování se nakonec obrátí proti samotné skupině G7, konstatoval mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien.

Viac vo videu:


Prepis videa

Komuniké vedoucích představitelů G7 opět použilo problémy související s Čínou k hanění a útokům na Čínu, které se uchylují ke stejným starým falešným obviněním, která nemají žádný faktický, právní ani morální základ a jsou plná arogancí, zaujatosti a lží. Skupina G7 nereprezentuje svět.

Těchto sedm zemí představuje pouze 10% světové populace. Rok od roku jejich podíl v globálních ekonomikách neustále klesá. I všechny země G7 dohromady přispívají k celosvětovému hospodářskému růstu méně než samotná Čína a jejich ekonomický agregát v paritě kupní síly již byl překonán zeměmi BRICS. Skupina G7 se již dávno vzdálila svému původnímu účelu koordinovat stabilitu globálního ekonomického prostředí a stále více se stává politickým nástrojem k udržení nadvlády USA a Západu. Své vlastní předpisy a rozhodnutí staví nad cíle a zásady Charty OSN a mezinárodního práva, a ztratila schopnost reprezentovat svět a důvěryhodnost v mezinárodním společenství.

Skupina G7 jedná proti celosvětovému trendu mírového rozvoje. G7 sice tvrdí, že chrání světový mír, ale přitom stále vymezuje hranice podle rozdílů v ideologii a v hodnotách, vytváří falešný příběh demokracie versus autokracie, vytváří výlučná uskupení a podněcuje blokovou konfrontaci, rozdmýchává plameny a vyhýbá se odpovědnosti v regionálních konfliktech, vysílá vojenská plavidla a letadla do asijsko-pacifického regionu s cílem vyvolat napětí a vyzbrojuje Tchaj-wan s cílem ohrozit mír a stabilitu v Tchajwanské úžině.

Tyto protiprávní kroky, které narušují mezinárodní pořádek a poškozují mír a bezpečnost, jsou stále více opovrhovány a odmítány silami dobra ve světě. Skupina G7 již není na správné cestě oboustranně výhodné spolupráce. V posledních letech USA opakovaně překračují pojem národní bezpečnosti a zneužívají opatření pro kontrolu vývozu, zaváděly jednostranné sankce, tvrdě pronásledovaly čínské společnosti a povzbuzovaly své spojence ke stejným chybným krokům.

To vážně porušuje zásady tržního hospodářství a spravedlivé hospodářské soutěže a narušuje mezinárodní hospodářský a obchodní řád. Tvrzení G7 o “nadměrné čínské kapacitě” není podloženo fakty ani ekonomickými zákony. Je to jen záminka k protekcionismu a podkopává celosvětové úsilí o ekologický a nízkouhlíkový přechod a spolupráci v oblasti klimatu. G7 je jediná skutečně zodpovědná za ekonomický nátlak, protože pokračuje v politizaci a weaponizaci obchodu, což je zvrat v našem globalizovaném světě, kde jsou zájmy zemí již hluboce integrovány. Takové chování se nakonec obrátí proti samotné skupině G7.

 

Zdroj: Rumble AENews / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti