VIDEO: Dr. Fleming o zločinoch proti ľudskosti a o podaní na súd v Haagu vo veci vakcinácie a vynucovania očkovania: „Sudcovia v nacistickom Nemecku si mysleli, že sú imúnni voči trestnému stíhaniu a že nebudú niesť zodpovednosť. Mýlili sa. Sudcovia, ktorí rozhodujú dnes, budú niesť zodpovednosť!“

21.10.2021 | 20:00
  13
Pred pár týždňami vystúpil Dr. Richard Fleming v programe Info Wars. Jedna z tém, ktorým sa venoval, boli zjednotené podania na súd v Haagu.

Prepis videa:

Fleming: Po trestnom stíhaní týchto kriminálnikov, ktorí viedli nacistické Nemecko, a lekárov, ktorí prevádzali experimenty a zverstvá na ľuďoch v Nemecku a v iných krajinách, boli súdení sudcovia, ktorí umožnili, aby sa tieto zverstvá objavili v nacistickom Nemecku. Sudcovia v nacistickom Nemecku si mysleli, že sú imúnni voči trestnému stíhaniu a že nebudú niesť zodpovednosť. Mýlili sa. Sudcovia, ktorí rozhodujú dnes, budú niesť zodpovednosť. A rovnako tak lekári a vedúci politici. Nebudú ich brať na zodpovednosť iba ľudia a verejná mienka, deti a vnuci, ale aj medzinárodné právo, či už na Medzinárodnom trestnom súde, alebo na inom súde, ktorý bude vytvorený, ak by to bolo nevyhnutné.

Toto sú sudcovia, ktorí boli súdení v Norimberských procesoch. Zločiny sprisahania, zločiny proti mieru, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti – toto sú obvinenia proti ľuďom, ktorí vyvinuli túto biologickú zbraň, ktorí zabraňovali lekárom liečiť ľudí liekmi, ktoré boli overené, za vytvorenie týchto biologických vakcín a vynucovanie očkovania. Ľudia, ktorí boli očkovaní – ja tomu úplne rozumiem. Toto nie je jednoduchá téma. Vám povedali, že hrozba, ktorú predstavujete pre tých, ktorých milujete, pre deti, starých rodičov, pre pani s rakovinou, ktorá býva na vašej ulici, pre pána s rakovinou prostaty, ktorý býva na vašej ulici, alebo pre ľudí, ktorým nechcete ublížiť, keď s nimi prídete do kontaktu. Povedali vám, že toto je nevyhnutné, aby ste vy ako občania chránili týchto ľudí. Tak ste to vykonali. Urobili ste, čo vám povedali. Ale tieto informácie, ako ste videli, nie sú potvrdené dokumentmi pre núdzovú autorizáciu. Nepotvrdzuje ich dokonca ani doktor Fauci. Keď sa ho jeden komik opýtal v marci 2021, či tieto vakcíny zabraňujú infekcii, povedal, že nezabraňujú a dokonca nezabraňujú ani prenosu. Sú navrhnuté, aby minimalizovali symptómy, keď ste infikovaní. Toto pri vakcínach platilo vždy a platí to aj naďalej pri týchto vakcínach. Tieto priestupky – bránenie praktizovaniu medicíny, bránenie lekárom liečiť vás – porušujú Norimberský kódex z roku 1947, Helsinskú deklaráciu z roku 1964, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1976, etický kódex Americkej lekárskej asociácie a etické kódexy v iných krajinách.

Začiatkom tohto roka podali štyri krajiny spoločný podnet požiadali o spojenie podania na Medzinárodnom trestnom súde, aby sa ich prípady posúdili spolu. Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Slovensko a Česká republika. Je mi cťou povedať, že som sa pridal k doktorovi Kevinovi McKernanovi a Lucovi Montagnierovi, keď som poskytol dôkazné prísažné vyhlásenie, v ktorom som podporil obvinenie zo zločinov proti ľudskosti. Pred niekoľkými týždňami, 20. septembra, „My za ľudskosť“, skupina ľudí, ktorí prežili nacistické koncentračné tábory, osobne odovzdala tento list Medzinárodnému trestnému súdu, v ktorom žiadala tento súd, aby prijal tento spoločný podnet, aby sa začalo vyšetrovanie týchto páchateľov.

Na stránke flemingmethod.com nájdete v záložke „Horúce“, ak pôjdete dole, dokument, ktorý som zverejnil 29. septembra, v ktorom som všetkých požiadal, aby podpísali petíciu, ktorá sa odovzdá Medzinárodnému trestnému súdu aby nasledovala po žiadosti, aby súd spojil tieto prípady, aby začal vyšetrovanie a trestné stíhanie týchto ľudí, aby prevzal prísažné vyhlásenia, ktoré sme Montagner, McKernan a ja poskytli, a list od ľudí, ktorí prežili nacistické koncentračné tábory. Vyzývame vás, ja vás vyzývam, aby ste podpísali tento dokument – je to v elektronickej podobe -, aby sme ho mohli dať súdu ako podnet na to, aby bral tento prípad vážne. Toto nie je problém, ktorý zmizne. Niet žiadnej kavalérie – vy ste kavaléria.

Váš podpis sa pridá k hlasom, ktoré volajú po spravodlivosti na Medzinárodnom trestnom súde, aby boli títo ľudia braní na zodpovednosť. A každý, kto rozmýšľa, či možno brať na zodpovednosť amerických občanov, sa nepozrel, ako to bolo s nacistickým Nemeckom. Nemecká nacistická vláda, lekári a sudcovia si mysleli, že sú imúnni, keď nesúhlasili so svojou účasťou na tomto. História dokázala, že sa mýlili a história dokáže, že sa mýlia aj títo kriminálnici. Príklad sudcu, o ktorom by sa mohlo rozhodovať. Tento sudca vyžadoval od ľudí, ktorí mali byť súdení, aby boli očkovaní. Toto je nútená vakcinácia týchto ľudí. Toto je niečo, o čom sa bude rozhodovať v týchto kriminálnych procesoch. „Strata osobných slobôd, príjmu…“ Svet bol ovplyvnený ohromným spôsobom. Ešte stále sme v niečom podobnom lock-downu.

Ešte stále sme v stave, keď sa ľudia boja. Ešte stále nás nazývajú kriminálnikmi za to, že nám záleží na našej krajine a na tom, aby ľudia mali právo na svoje osobné slobody a mohli sa sami rozhodovať v lekárskych otázkach. V štáte Missouri sa vyskytol spor s ministerstvom zdravotníctva, keď Najvyšší súd USA vyhlásil, že americký občan nesmie byť nútený k liečbe. To je rozhodnutie Najvyššieho súdu USA. Nútená vakcína porušuje to, čo vyhlásil Najvyšší súd. A tu je zoznam porušených dohôd.

Toto sú čísla zo spoločného podania pre Spojené kráľovstvo, Slovensko, Francúzsko a Českú republiku, pričom ďalšie krajiny nám povedali, že majú záujem zúčastniť sa tohto súdu. A toto je konkrétny dokument, ktorý som poskytol ja. Môžete vidieť, ktorých ľudí som menoval, aby boli jednotlivo vyšetrovaní a trestne stíhaní v dokumentoch, ktoré som poskytol súdu a toto určite nie je kompletný zoznam všetkých zainteresovaných.

Toto je ten list od ľudí, ktorí prežili nacistické koncentračné tábory. Chcem, aby ste rozumeli závažnosti toho, s čím sa tu zaoberáme. Títo traja odvážni ľudia prežilinacistický koncentračný tábor. Majú kolegov, ktorí chceli podpísať tento dokument, ale báli sa odvety, keby ho podpísali. Bol medzi nimi aj osobný priateľ Anny Frankovej. Povedať, že na tejto planéte je všetko v poriadku, keď ľudia, ktorí prežili nacistický koncentračný tábor, sa boja vystúpiť, to veľa napovedá o tom, čo sa skutočne deje okolo tohto vírusu. A my sme to možno neratifikovali, ale to neznamená, že ľudia v USA nemôžu byť braní na zodpovednosť týmto súdom a že sa nič nedá urobiť, aby boli potrestaní za svoje zločiny.

Spoločne dokážeme, že Hermann Wilhelm Göring sa mýlil. Dokážeme našim deťom, že nám záležalo na tom, akú budúcnosť zanecháme im a ich deťom. Ako sme videli na predchádzajúcom slajde:

Ak ste niekedy rozmýšľali, čo by ste vy urobili v Nemecku v 30. rokoch, chcem, aby ste iba zhodnotili, ako sa rozhodujete, čo ste ochotní urobiť, a čo urobili iní, a potom budete vedieť, čo by ste urobili v Nemecku v 30. a 40. rokoch.

„Na víťazstvo nie je potrebná väčšina…“ Nepotrebujeme všetkých. „…ale skôr neúnavná nahnevaná menšina, ktorá túži zapáliť požiar v mysliach ľudí.“

Takto civilizovaná spoločnosť, inteligentne vzdelaná, s faktami diskutuje o veciach. V otvorenej a slobodnej spoločnosti sa diskutuje o veciach. Sloboda slova je diskusia. V medicíne a vede sa vždy vymieňali názory. Nikdy to bolo jednostranné. Výmena názorov a informácií je dôležitá na pochopenie problému a určenie, kto spôsobuje problém, a na vyriešenie problému.

Zdroj: freeworldnews.tv
Preklad: odbornakomisia.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti