VIDEO: Ďalší Matovičov nezmysel, ktorý už treba definitívne zastaviť!

23.11.2020 | 20:22
  6
MUDr. Igor Bukovský, PhD. reaguje na úvahy opakovania celoplošných celoslovenských testov v decembri 2020.

MUDr. Igor Bukovský, PhD. reaguje na úvahy opakovania celoplošných celoslovenských testov v decembri 2020:

Z vôle terajšieho predsedu vlády SR stáli státisíce ľudí poslušne v novembrových radoch na testy. Stáli tam tí, ktorí sa tešili a nadšene tlieskali, hoci nerozumeli absurdite, ktorej sa zúčasťňujú aj tí, ktorí vnútorne zúrili alebo sa hanbili sami pred sebou..

Z vôle predsedu vlády a v rozpore s názorom drvivej väčšiny lekárov, vedcov a inej odbornej verejnosti aj v rozpore so zdravým rozumom sa u nás udiala politická akcia najväčšia svojimi rozmermi od čias spartakiád a povinných prvomájových sprievodov.

Čo už. To je minulosť.

V tej istej hlave sa však objavili úvahy o opakovaní celoplošného testovania aj v decembri. A to je dôvod, prečo už treba povedať tieto dve dôležité dve veci! Jednu premiérovi a jednu nám ostatným:

1) Pán premiér, ste morálnym a faktickým dlžníkom všetkým tým, ktorých ste do novembrového testovania vmanévrovali, vrátane samosprávy, armády, zdravotníkov a celej verejnosti. A ak chcete, aby verejnosť akceptovala Vaše úvahy o novom decembrovom celoplošnom testovaní, ste morálne, aj zo zákona a na základe dobrých mravov povinný predložiť celej verejnosti dve veci

a. Odpočet novembrového testovania: Ako vlastne dopadlo predošlé testovanie? Koľko to skutočne stálo? Aké nové informácie sme sa dozvedeli a aký to malo reálny vplyv na našu situáciu a opatrenia v našej krajine? Aký to vlastne malo pri všetkých nedostatkoch antigénového testovania vlastne zmysel?

- Nič z toho ste zatiaľ ako najvyšší volený výkonný funkcionár štátu neposkytli

b. Predložte verejnosti menný zoznam členov Pandemickej komisie a Krízového štábu a ich písomné súhlasné stanovisko alebo odporúčanie realizovať celoplošné testovanie spôsobom, ako ho predstavujete Vy.

2) Vám, nám, sebe: Ak terajší premiér nepredloží tieto informácie, ak nás napríklad nedokáže presvedčiť relevantnými výsledkami o zmysle a pozitívnom efekte predošlého testovania a o tom, že jeho predstavy majú podporu lekárov a inej odbornej verejnosti, máme právo považovať jeho konanie za netransparentné a pochybovať o dobrých úmysloch a konaní v záujme CELEJ spoločnosti.

a. Z toho je následne možné urobiť iba jeden záver: Vláda a je predseda urobili zo zdravotnej situácie politickú a prezentačnú záležitosť a chcú túto zdravotnú situáciu riešiť politickými rozhodnutiami.

b. V tom prípade platí toto: Ak je teda možné medicínsku situáciu riešiť čisto politickými krokmi, nie je už nanajvýš potrebné uvažovať o tom, či konanie a kroky vlády a jej predsedu (politické konanie a spoločenský hazard, ktorý predvádza vláda a jej predseda), nie je potrebné konečne riešiť medicínskymi rozhodnutiami a prístupmi?

Ak predseda vlády verejne nepredloží dostatočne presvedčivé výsledky a fakty o novembrovom celoplošnom testovaní, ostane vo vzduchu visieť iba tá predošlá absurdita, ktorú sme všetci zažili. Napríklad také to predĺženie platnosti negatívneho výsledku testu o týždeň...

Za týchto okolností nedáva opakovanie celoplošného alebo iným spôsobom masového testovania v decembri žiadny zmysel.

Jediné správne konanie v takej situácií je odmietnuť a ignorovať zamýšľané celoplošné testovanie.

Okrem iných rizík a škôd, predstavuje totiž také obrovské mrhanie finančnými a ľudskými zdrojmi ako aj lojalitou a dôverou verejnosti, aké si v súčasnej situácií naozaj nemôže dovoliť žiadna krajina!

Zdroj: YouTube Dr. Igor Bukovský – AKV


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti