VIDEO: Covidkon: Molekulárna genetička MUDr. Soňa Peková, Ph.D.: NGS analýza cirkulujících kmenů SARS-CoV-2

30.01.2022 | 15:25
  8
1. Česko-Slovenská konference Covid-19. Špičkoví vědci, kliničtí lékaři a právníci z ČR a Slovenska se scházejí, aby sdíleli aktuální poznatky o Covid-19 a jeho medicínských a společenských dopadech.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. prezentuje na 1. ČS konferenci covid-19 laboratorní data o viru SARS-CoV-2, který je z pohledu těchto dat bezprecedentně proměnlivý v krátkém čase. Vrací se k otázkám původu viru a popisuje nestandardní chování viru, kdy jednotlivé vlny následující po sobě na uzavřeném území ztrácí mutace předchozí vlny. Osvětluje principy syntetické genomiky a otazníky, které tyto vyvolávají v kontextu epidemie covid-19, jakož i obecná rizika a etické otázky spojené se syntetickými zásahy do genomů.

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.:


Soňa Peková vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ale už během studia jí to táhlo do laboratoře a po studiích si dále doplňovala vzdělání a začala se naplno věnovat mikrobiologii a molekulární genetice. V letech 1998 až 2009 působila postupně v několika ústavech Akademie věd a v letech 2005 až 2009 také v Laboratoři klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice na Homolce. Mezi lety 2009 a 2019 působila jako vedoucí laboratoří molekulární diagnostiky – humánní i veterinární –  v soukromém sektoru.

Letité zkušenosti z vědy, výzkumu a laboratorní praxe v současnosti uplatňuje ve své soukromé laboratoři. Její laboratoř Tilia Laboratories byla na jaře 2020 první nestátní institucí, která vyvinula účinnou metodu testování na SARS-CoV-2 a provedla testy v době, kdy se v ČR objevily první případy nákazy covidem. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných článků a publikací.

Celá konferencia TU.

Zdroj: Nadační fond Svědomí národa


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti