VIDEO: Chazarský Golem (prednáška profesora Šafina o tajomných dejinách Chazarov s presahom do aktuálneho geopolitického diania)

19.04.2024 | 18:00
  11
Záznam z verejnej prednášky pravoslávneho kňaza, bývalého dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity, súčasného šéfa Katedry cirkevných dejín a byzantológie PBF PU Prof. ThDr. Jána Šafina, PhD. zo dňa 13. apríla 2024 na podujatí „Nedeľná škola Slavice“ organizovaného spolkom Slavica.

Chazarská téma bez náležitého vysvetlenia aj naďalej zostáva tajuplnou pre širokú verejnosť. To však nezabránilo faktu, že „chazarská otázka“ nielenže nezmizla zo scény dejín, ale naopak, dnes o to viac silnie. Osobitnú kapitolu pri štúdiu chazarskej otázky predstavujú vzťahy medzi Chazarským kaganátom, Byzanciou a Kyjevskou Rusou.

Prof. Ján Šafin porozprával o dvoch svojich knihách, ktoré sa tejto téme venujú.

1. časť prednášky:

2. časť prednášky:


Knihu prof. Šafina „Chazarský Golem I“ a „Chazarský Golem II“ si môžete zakúpiť v internetovom obchode InfoVojna TU a TU.


Zdroj: YouTube TV Slavica / InfoVojna

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti