VIDEO: Apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku vyzval v Nitre na Cyrilo-metodskej púti Slovákov na súdržnosť a zjednotenie. Prezident Pellegrini pripomenul, že svätí Cyril a Metod položili základný kameň našej kultúry

05.07.2024 | 15:51
  11
„Nech sa vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta,“ pridal sa pápež František svojím pozdravom adresovaným prezidentovi SR Petrovi Pellegrinim pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda.

Slávnostnou svätou omšou na Svätoplukovom námestí v Nitre sa začali trojdňové oslavy Nitra, milá Nitra, ktorých súčasťou je celonárodná Cyrilo-metodská púť. Omšu celebroval arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku.

Arcibiskup Girasoli pripomenul, že potrebujeme byť jednotným národom, rešpektujúcim naše rozdielnosti, myšlienky, správanie a kultúrne postoje. "Rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty, naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje. Ani v parkoch nie sú všetky kvety rovnakej farby a vône. Ak by boli, bolo by to veľmi smutné," povedal vo svojej kázni.

Pripomenul, že jednota znamená kráčať spolu a rešpektovať sa, nie však byť rovnakí. "Cyril a Metod prišli na naše územie z veľkej diaľky a stretli sa tu s kultúrou, ktorá bola veľmi odlišná od tej ich. Prišli sem hlásať, nie nanucovať evanjelium," poukázal na odkaz solúnskych bratov.

Slová apoštolského nuncia o potrebe jednoty a súdržnosti národa ocenil aj prezident SR Peter Pellegrini.

Podľa slov Girasoliho rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty, naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje. S jeho odkazom sa stotožňujú aj emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka i nitriansky biskup Viliam Judák.

Prezident SR je podľa vlastných slov nesmierne vďačný za výzvu apoštolského nuncia urobiť prvý krok k jednote a bratstvu. "Byť jednotní neznamená potierať rozdielne názory, neznamená to, že sa musíme všetci na seba podobať a byť rovnakí. Naopak, byť jednotní, ale v rozmanitosti, je najsprávnejšia cesta, aby sa situácia na Slovensku upokojila, aby sme ďalšie roky hrdo a sebavedomo kráčali k lepšej budúcnosti," povedal Pellegrini.

Kardinál Duka doplnil, že okrem jednoty a súdržnosti potrebujeme aj vnútornú reformu srdca. "To nám musí povedať, že bez skutočnej lásky nie je cesta do budúcnosti."

Biskup Judák ocenil, že slová arcibiskupa Girasoliho vliali ľuďom nádej a odvahu, aby urobili nielen prvý krok, ale aj ďalšie k zmiereniu.

Viac vo videu:

Národná Cyrilo-metodská púť je súčasťou mestských slávností, ktorými si Nitra každoročne pripomína svoju slávnu históriu a v tomto roku aj 1161. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Pellegrini konštatoval, že pod vplyvom Cyrila a Metoda sa spoločenské elity vtedajšej doby dokázali zjednotiť a budovať prosperujúcu kultúrnu a vzdelanú spoločnosť.

"Nedali sa zlomiť nepriaznivými okolnosťami a svoju pravdu obhajovali pokojným a mierumilovným spôsobom, ktorý nikdy neznečistili krvou či nevraživosťou. Toto sú hodnoty, ktoré sú vysoko aktuálne aj dnes, a práve preto cyrilo-metodské dedičstvo patrí aj do slovenskej ústavy," zhodnotil prezident.

Viac vo videu:

 

Pápež František pozdravil pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda prezidenta SR Petra Pellegriniho.

„Nech sa vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta. Nech Slováci, vychádzajúc zo svojich evanjeliových koreňov, naďalej prispievajú k poskytovaniu úľavy najchudobnejším a najzraniteľnejším a pracujú pre spoločné dobro,“ uviedol pápež v liste.

Svätí Cyril a Metod položili základný kameň našej kultúry, viery a písma. Tým nás zaradili medzi moderné spoločnosti vtedajšieho sveta. Poukázal na to prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti v súvislosti s piatkovým sviatkom svätých Cyrila a Metoda.

Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v SR pripomína štátny sviatok

ríchod solúnskych bratov Cyrila (Konštantína) a Metoda na Veľkú Moravu sa datuje na leto roku 863. Tento rok uplynie od ich príchodu 1161 rokov. Slovenská republika (SR) si ho pripomína 5. júla ako štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a Metoda.

Slovanskí vierozvestovia sv. Cyril a Metod patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy. V histórii Slovanov a zvlášť Slovákov tvoria jednu z najdôležitejších kapitol, keď sa spomínajú aj v preambule Ústavy SR.

Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda je 5. júla štátnym sviatkom aj v Českej republike.

Cyril a Metod prišli na naše územie na pozvanie veľkomoravského panovníka Rastislava. Knieža Rastislav sa najskôr obrátil na pápeža, aby mu poslal misionárov, ktorí by uprednostňovali šírenie kresťanskej viery v reči, akou hovorí jeho ľud. Keďže jeho posolstvo nenašlo u pápeža odozvu, v roku 862 oslovil byzantského panovníka Michala III., ktorý reagoval kladne.

Michal III. vyslal na Veľkú Moravu dvoch vierozvestov, Konštantína a Metoda. Pochádzali zo Solúna, v okolí ktorého žila v tom čase početná slovanská menšina a jej jazyk obaja ovládali. Konštantín ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo, hlaholiku, prispôsobené na slovanskú reč a začal prekladať sväté knihy. Na Veľkú Moravu prišli v lete v roku 863.

Počas pôsobenia rozvinuli mnohostrannú vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť - založili cirkevné školy, veľké úsilie venovali najmä prekladom Svätého písma a liturgických kníh do jazyka Slovanov pomocou abecedy (hlaholika), ktorú na tento cieľ zostavili. Po viac ako trojročnej činnosti, keď sa im podarilo vyučiť prvých žiakov a vytvoriť preklady najdôležitejších bohoslužobných kníh, sa rozhodli v roku 867 Veľkú Moravu opustiť.

Na spiatočnej ceste do Byzancie ich zastihlo v Benátkach pozvanie pápeža Mikuláša I. do Ríma. Vo Večnom meste ich už však vítal nový pápež Hadrián II. Pred ním obhájili svoje dielo a dosiahli kodifikovanie slovanskej reči ako ďalšieho liturgického jazyka, v ktorom možno vykonávať kresťanské obrady. Chorľavý Konštantín ostal v Ríme, kde sa utiahol do kláštora a prijal mníšske meno Cyril. Zomrel 14. februára 869.

Krátko po Cyrilovej smrti prišla začiatkom roka 869 do Ríma žiadosť od slovanského kniežaťa v Panónii Koceľa, aby mu vyslali Metoda ako učiteľa. Pápež Metodove misijné poverenie rozšíril na celú Veľkú Moravu. Vymenoval ho za arcibiskupa a pápežského legáta pre územie ovládané Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom.

Počas cesty na Veľkú Moravu zajali Metoda Frankovia. Vo väzení strávil takmer tri roky. Prepustili ho až po intervencii pápeža Jána VIII. a žiadosti Svätopluka. V roku 873 sa Metod ujal správy cirkvi na Veľkej Morave. V roku 880 v Ríme opäť obhajoval svoje pôsobenie a uspel.

Po jeho smrti v roku 885 však postupne získaval rozhodujúci vplyv latinský klérus a Metodovi žiaci, ktorí obhajovali slovanskú liturgiu, museli z Veľkej Moravy odísť. Usadili sa najmä na území vtedajšej Bulharskej ríše.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil v decembri 1980 svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára.

Vierozvestom je na Slovensku zasvätených takmer 80 kostolov. Ich mená nesú dve verejné univerzity v Trnave a v Nitre, nemocnica v Bratislave, ako aj ďalšie inštitúcie. Stali sa témou početných umeleckých diel historického i náboženského charakteru.


Zdroj: topky.sk / interez.sk / pravda.sk / YouTube / InfoVojna

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti