Verejná kritika nezákonného postupu policajtov ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu voči policajtom v službe? Na Slovensku realita

14.05.2021 | 10:41
  10
Čo deň, to väčší prepad do žumpy. Právnej, morálnej, intelektovej, komentuje advokátka JUDr. Adriana Krajníková prípad, keď iniciatívna hliadka občanov SR v zastúpení predavačov privolala políciu na mamičku bez respirátora. 

Policajti sa pri plnení služobných povinností cítia urazení na cti, pretože ich verejnou kritikou vystavujete posmechu. TO NEVYMYSLÍŠ, TOTO JE na SLOVENSKU v réžii SLOVENSKÝCH POLICAJTOV A ÚRADNÍKOV, KTORÝCH VŠETCI PLATÍME!

Pred mená si píšu vysokoškolské tituly, používajú slová a pojmy náhodne vyberané z inak legitímnych rozhodnutí ústavného a najvyššieho súdu a aplikujú ich na situácie „mimo misu“. Ja mám pocit, že mám dočinenia s analfabetmi aj to v čase, keď sú práve zavretí v bláznici.

Keby Slovenská republika zaviedla do fyziky a fyzikálnych zákonov ten chaos, ktorý zaviedla v práve a v spoločenkých zákonoch, prestane fungovať gravitácia, teda gravitančná konštanta nebude 9,8 ale 20, lebo tak rozhodne úrad. 90 stupňový uhol bude od teraz 120 stupňový. Lebo 90 stupňový sa zakáže. A prikáže sa používať iba 120 stupňový. A hor sa do stavania domov. Taktiež sa v televízore vykričí, že prúdy prestanú tiecť po vodičoch… Prijme sa to uznesením vlády od 1.6.2021 a bude sa to predlžovať podľa potreby.

§§§

Iste si všetci pamätáte moju klientku mladú mamičku Janku, s ktorou sme úspešne zabojovali o to, aby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova č. 43 upustila od nátlaku na prekrytie jej dýchacích ciest, aby upustila od nátlaku na testovanie jej samej, ako aj bábätka, a aby upustila od vyhrážok odňatia jej dieťaťa po pôrode, pokiaľ sa nepodrobí testovaniu na Covid-19.

Dnes je mamička Janka, ako aj ja, jej advokátka, prešetrovaná kvôli tejto záležitosti políciou, a ja ešte aj advokátskou komorou. Zároveň voči mne začal konať na základe sťažnosti akéhosi JUDr. Juraja Kaščáka Trenčín, Úrad na ochranu osobných údajov, aby som mu pod hrozbou pokuty do 10 000 000 Eur preukázala dôvod a legitimitu zverejnenia nahrávky svojej klientky (opakujem, na podnet tretej osoby mám ja ako advokát preukazovať úradu súhlas svojej klientky…, a úrad o tejto hlúposti vážne právne koná) a zamestnancov nemocnice – mali asi na mysli tých, ktorí páchali na Janke trestnú činnosť, kde jej poskytnutie zdravotnej starostlivosti podmieňovali prekrytím dýchacích ciest a odberom jej, ako aj jej dieťaťa biologického materiálu za účelom testovania na Covid-19, z ktorého dôvodu privolali proti nej na pôrodnú sálu Políciu SR! A tak Úrad na ochranu osobných údajov namiesto šetrenia poletujúcich modrých papierov po uliciach Košíc s údajmi naivných a obyčajných ľudí, zjavne uvedených do omylu vypaseným hlavným hygienikom, rehotajúcim sa predsedom vlády, nezrozumiteľnou morbídnou prezidentkou a celou skupinou (ktorá vykazuje znaky zločineckej skupiny), „vyťažujú“ mamičku, ktorá nepáchala žiadnu protiprávnu činnosť a jej advokátku, ktorá legitímne a úspešne OBHÁJILA ZÁKLADNÉ PRÁVA MATKY A JEJ DIEŤAŤA… O tomto však budeme hovoriť inokedy, pretože veci sa vyvíjajú dosť „zaujímavo“, … ale teraz k inému.

Dňa 8.3.2021 chcela mamička Janka nakúpiť svojej malej dcérke jedlo. Skončilo to tým, že síce mala rúško, ale nemala respirátor. Ako aj v iných prípadoch, iniciatívna hliadka občanov SR v zastúpení predavačov na ňu privolala políciu SR. 

Privolaní policajti neriešili pomoc pre mamičku Janku a jej dieťa, nezabezpečili malému človiečikovi, malej Slovenke a jej matke možnosť nakŕmiť ho,… ale riešili matkin „priestupok“ bez respirátora, „úkoly“ na rozmach kapitálu zahraničných firiem. A sami práve pre tento „fenomén“ sú žobrákmi za minimálne a dehonestujúce mzdy… Ale nedochádza im, kde je „problém“, oni budú terorizovať slovenskú mamičku s malou Slovenkou.

Ešte stále nebliká dosť veľkému počtu ľudí kontrolka ? Najprv rúško na 2 týždne, potom rúško len dospelí, potom rúško aj deti, potom pravidelné výškraby z nosa najprv len dospelí, potom pravidelné výškraby z nosa aj deti, potom respirátor najprv len dospelí, potom respirátor aj deti, potom vakcíny najprv dospelí, potom vakcíny aj deti, do toho izolácia, k tomu neprístupnosť k základným právam a slobodám bez splnenia uvedených úchylných podmienok…, poškodení z vakcín, poškodení z testovaní, poškodení z rúšok, poškodení z respirátorov… Poškodená ekonomika…, Stále nič, Slováci..?  Experimentálna vzorka Euróspkej únie…? Hmmm…?! Nevadí…?

Mamička Janka to zverejnila na Facebooku.

Po tejtoj legálnej a legitímnej kritike sa členovia Polície SR:
stržm. Daniela Kučerová,
nstržm. Vladimír Bodnár
nstržm. Miroslav Konkoľ

nešli hanbiť a udať sa, ale išli udať Janku (neviem prečo nie aj dieťa, veď bolo „spolupáchateľom“). Za urážku na cti, pretože ich vystavila na posmech. A žiadajú sankciu… Nieže nejde o žiaden priestupok, ale títo idioti nie sú schopní elementárnej sebareflexie, že oni konali zlo!

Ďalší z radu „exprertov“ slovenského práva  Mgr. Filip Zeleňák – vedúci (!) odboru oddelenia priestupkov (!) to vážne právne stíha ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu!!!

Dokonca dokázal vytvoriť text s týmto znením: „...vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a) priestupkového zákona, ktorého ste sa mali dopustiť dňa 8.3.2021 v čase okolo 13.30 hod. tým, že na sociálnej sieti Facebook ste zverejnili fotografiu so zavádzajúcim popisom, čím ste mali uraziť na cti navrhovateľku stržm. Danielu Kučerovú, navrhovateľa nstržm. Vladimíra Bodnára a navrhovateľa nstržm. Miroslava Konkoľa, vydaním ich na posmech.“

Útok občana voči policajtovi pri výkone služobnej povinnosti, s plnou vážnosťou finančných nákladov zo štátneho rozpočtu na túto ober právnu stupidu, stíha VEDÚCI ÚRADU ODBORU PRIESTUPKOV Mgr. FILIP ZELEŇÁK ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu!!!

Okrem toho, že ide nedôvodné mrhanie štátnymi prostriedkami na zjavne neexistujúci priestupok, títo ľudia sú schopní Covidovú vec vybaviť do „pár dní“, pričom ostatné veci sa na úradoch a súdoch ťahajú roky… Táto Covidová agenda trpí „pozitívnou diskrimináciou“ pred inými právnymi vecami. A ty človek Mak drž náhubok na ústach, veď ide o teba… a tých Makov je tu hodne…

Takže ZVEREJNENÍM FOTOGRAFIE s opisom situácie, v danom prípade MENA VEREJNE ZVEREJNENÉHO NA VEREJNEJ ROVNOŠATE VEREJNE ČINNEJ OSOBY PRI PLNENÍ VEREJNÝCH ÚLOH NA VEREJNOSTI sa dospustíš priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

To nevymyslel (na prvé videnie) magor (podľa progresívneho slovníka slovenského jazykovedca ústavného súdu Kaššáka), ale VEDÚCI ÚRADU ODBORU PRIESTUPKOV OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE, Mgr. FILIP ZELEŇÁK. A všetci ho platia zo svojich peňazí. Mnohí z vydretých lebečných útrob…

Takže tu je priestupok proti občianskemu spolunažívaniu:

Korona-priestupok-policia-predvolanie-Sken

Netreba byť osobitne právne vzdelaný, aby bolo každému zrejmé, že priestupok proti občianskemu spolunažívaniu vyžaduje útok voči OBČANovi! Nie verejnému činiteľovi!

Tragédia tohto štátu je, že policajti, úradníci, sudcovia, ministri a vláda v arogantnej neznalosti zákona a nezákonnej arogancii ignorujú ZÁKONY a občanom to nevadí … Ja neviem, či sa smiať, alebo ľutovať tých „zodpovedných“ občanov, ktorí plnia z televízora vyhlásené pokyny…

Obyčajným občanom Slovenska (a je ich obrovská masa) nevadí, že úradníci ignorujú zákony, napriek tomu nosia náhubky, ktoré im svojvoľne prikážu. Postavia sa do radov na výškraby lebiek, lebo im to úradníci svojvoľne prikážu. Postavia do radov na výškraby svoje deti, nasadia im náhubky na 10 hodín denne, a dusiac sa idú aj oni do práce. Rok a pol dusenia a podávania pliesní deťom už majú za sebou, …lebo úradníci im to prikážu! …A nazvú to vyhlášky.

Vyhlášky sú dnes zákony a v televízore prikázané veci sú zákonné povinnosti.

Je mi jedno, čo títo ľudia robia zo sebou, pretože pomôcť môžeš iba tomu, kto pomôcť chce. A ten si zvyčajne aj pomôcť vie sám. Ale ťahajú so sebou celé Slovensko, a toto mne, ani slobodným príčetným Slovákom jedno už nie je.PRÁVNY STAV

z podania za klientku…:

Podľa § 49 ods. 1 písm. a) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch: Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu: Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.

Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty priestupku – subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, žeby čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemožno hovoriť o priestupku.   

Už z označenia poškodených služobnou hodnosťou, ako aj z fotografie viditeľných verejných označení mien na služobnej uniforme vyplýva, že verbálny prejav vo vzťahu k týmto policajtom, ako verejným činiteľom pri výkone ich činnosti, nepatrí do sféry súkromného práva. Rovnako ich mená verejne zverejnené na verejnej rovnošate verejného činiteľa nepodliehajú ochrane GDPR.

Objektom, t.j. chráneným spoločenským vzťahom je občianske spolunažívanie, ktoré nie je výkonom verejnej moci.

Z judikatúry SR:

Z pojmu občianske spolunažívanie vyplýva, že musí ísť o vzťah medzi občanmi. Poškodení v tomto prípade nevystupovali ako občania, ale ako verejní činitelia. Je nesporné, že k namietanému konaniu voči nim došlo pri výkone služby a nie ako voči občanom. Verejný činiteľ nie je subjektom mieneným zákonodarcom pod pojmom „iným“, ktorému má byť ublížené na cti.

Ak sa jedná o výkon právomoci verejného činiteľa a zodpovednosť s tým spojenú, nepožíva verejný činiteľ ochranu poskytovanú ust. § 49 ods. 1 písm. a) ani d) Zákona o priestupkoch. V posudzovanej veci v čase, keď malo dôjsť k spáchaniu skutku mali poškodení postavenie verejného činiteľa, čo má správny orgán preukázané z vykonaného dokazovania. Z toho je nutné vyvodiť, že v posudzovanom prípade absentuje objekt ako jeden z obligatórnych znakov skutkovej podstaty priestupku, a preto treba vysloviť záver, že prejednávaný skutok nie je priestupkom. 

…a X ďalších.

Iba stržm. Daniela Kučerová, nstržm. Vladimír Bodnár, nstržm. Miroslav Konkoľ a vedúci úradu odboru priestupkov Okresného úradu Košice Mgr. FILIP ZELEŇÁK to nevedia. Sú to presne tí byrokrati a tých „kvalít“, ktorí vás naháňajú a stíhajú naprieč celým Slovenskom. S ich právnym názorom ukladania povinnosti vyhláškou a obmedzovania práv a slobôd uznesením vlády je to rovnaká „kvalita“ ako to s tým priestupkom voči občianskemu spolunažívaniu proti policajtom v službe. O nehumánnej aktivite týchto úderiek aj voči deťom ani nevravím…

MORÁLNO – SPOLOČENSKÝ STAV

Došli sme do štádia, keď normálne sa už nedá odlíšiť od nenormálneho, a dobro sa nedá odlíšiť od zla. Pretože dnes sa zlo označuje pojmami dobra a dobro pojmami zla, a človek si to už ani neuvedomuje.

Právnici na úradoch a v štátnych pozíciách študovali právo. Títo ľudia však nerozumejú právu. Sú mentálne neschopní chcieť porozumieťČlovek sa zmenil vo svojej kvalite.

Oni sa učili, a majú z toho skúšku, dokonca štátnicu, že povinnosti sa ukladajú zákonom schváleným národou radou, že základné práva a povinnosti možno obmedziť iba zákonom schváleným národou radou, že vyhláškou nemožno ukladať povinnosti (je to právne nemožné, podobne, ako súdy rozhodujú o vzniku a zániku práv a povinnosti rozsudkom sudcu, nie uznesením sudcu a ani nie pokynom vedúcej civilnej kancelárie), títo úradníci so štátnouz skúškou, že povinnosti sa ukladajú zákonom vás dnes stíhajú za povinnosti uložené vyhláškou, ktoré neurčuje žiaden zákon. Učili sa, že vláda môže vykonať zákon iba nariadením, bodka. A dnes vám bez mihnutia oka vystavia pokutu za porušenie zákazu vychádzania určeného uznesením vlády. Analógia, akoby vás sudca rozviedol, alebo odsúdil uznesením, nie rozsudkom.

Podobne aj lekári sa učili, že vírus je maličký niekoľko „nanomilimetrov“, a dnes sú súčasťou propagandy „ochrany“ pred vírusom v pletenom šále. Keď pokyn zhora zosilnie, tak šál vymenia za respirátor. Dívajú sa na dusenie a infikovanie svojich aj detských pacientov, a popierajú zákony biológie. Dokonca do karty odmietajú zapísať skutočný stav veci, že zdravotné obtiaže súvisia s infikovaním pod rúškom. Akoby že spadnete z bicykla a zlomíte si ruku a lekár vám odmietne napísať, že spadli ste z bicykla, lebo je to ideologicky nekorektné.

Tu už nie je problème v tom, že úradníci nepoznajú právo. Väčší problém je v tom, že mentálne sú neschopní vôbec chcieť porozumieťČlovek sa zmenil vo svojej kvalite.

Čumí do obrazovky televízora, displejov počítačov, telefónov, Ipadov…, a konzumuje pojmy, ktoré sa mu servírujú. Spoločenská debata nie je o realite, ale o dodaných témach s podsunutým konštruktom názoru, ktorý si treba osvojiť. Dokonca osvojiť si strach a obavy… A skúste myslieť alebo konať opačne..! Skúste voľne dýchať…! Nedostanete sa ani do potravín kúpiť jedlo dieťaťu.

A potom člen súdnej rady (človek si povie, že mal by snáď vedieť a poznať) na margo odporu zdravo uvažujúceho človeka, sudcu odmietajúceho sa dusiť v maske, vysloví, že pocit utrpenia pod maskou je iba jeho subjektívnym pocitom. Takže to nie je podstatné, pretože ide iba o subjektívny pocit trpiaceho. Avšak práve ten subjektívny pocit duševného a telesného utrpenia a poníženia je podľa trestného práva a medzinárodných dohovorov o zákaze mučenia objektívnou stránkou trestného činu mučenia a neľudského a krutého zaobchádzania.

Je notoricky známou skutočnosťou, že dýchanie človeka je na prvej priorite jeho biologických potrieb. Dokazovať útrapy obmedzením dýchania a vydychovania splodín nie je potrebné. Danosťou nevyhnutnosti riadneho dýchania a vydychovania je to notoricky známa skutočnosť.

Ale skrz „právnych expertov“ vyrábanou propagandou sa mení obraz dobra a zla na ich opačné významy… A normálne je zakrývať človeku dýchacie cesty a nenormálne je chcieť voľne dýchať. A ak máš s tým problém, dokáž útrapy. My ťa budeme pozorovať a rozhodneme, či sa dusíš veľmi, alebo iba v súlade s legitímnym očakávaním demokratickej spoločnostii pri plnení jej pozitívneho záväzku voči občanovi (povedala by Čaputová svojimi nacičenými floskulami).

Už dávno hovorím, že o potrebe voľného dýchania nemôžeme diskutovať. Pretože to je parketa pre blázninec. A túto hru ak začneme, ťažko z nej vyjdeme… Potom už iba dokazovať, že vôbec život je prirodzenou súčasťou života. A vlastne to už robíme, iba si to nevieme správne pomenovať.

Máme dočinenia so psychopatmi… Čo dodať?! Je to celé na nás… Iba na nás!

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk


Tipy a rady


 

Zaujímavosti