Totalitné kádre zhromaždené v militantnej SaS chcú ľudí trestne stíhať za používanie symbolu „Z“. Hegerov banderovský pozdrav „Sláva Ukrajine“ je zrejme v pohode

09.03.2022 | 10:35
  0
Liberálni extrémisti sústredení v koaličnej strane SaS pokračujú vo svojom úsilí postupne nastoliť na Slovensku názorovú totalitu, v ktorej sú na jednej strane nacistické symboly banderovského režimu na Ukrajine prijateľné a na strane bude zobrazovanie symbolu Z označený za extrémizmus.

Koaličná strana SaS považuje písmeno "Z" za extrémistický symbol, ktorý symbolizuje vojnu Ruska proti Ukrajine. Prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní preto vyzýva, aby trestne stíhali šírenie tohto symbolu. Generálna prokuratúra (GP) SR upozorňuje, že policajt alebo prokurátor musí vždy na individuálnej báze posúdiť, či je daný symbol extrémistickým materiálom.

SaS hovorí v tejto súvislosti o trestnom čine rozširovania extrémistického materiálu. "Považujem za nesmierne dôležité, aby prokuratúra začala okamžite konať. Pri dokázaní viny hrozí odňatie slobody až na dva roky. Zastavme vojnu a aj jej akúkoľvek podporu," vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Žiak (SaS).

"Ak má ktokoľvek poznatok o spáchaní takého skutku, je potrebné vo veci podať trestné oznámenie s popisom skutku, teda kedy, kde, za akých okolností a kto ho spáchal, respektíve je z jeho spáchania podozrivý," uviedol pre TASR hovorca GP SR Dalibor Skladan. Prokurátor musí podľa jeho slov najskôr vedieť, o aký skutok ide a či sa ho dopustila osoba, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť slovenského Trestného zákona.

"Či je daný symbol ("Z") extrémistickým materiálom, je právna otázka, ktorú posúdi policajt alebo prokurátor v individuálnej - konkrétnej veci. V zmysle zákona nie je možné vopred k veci poskytovať konkrétne právne stanoviská," dodal Skladan s tým, že Úrad špeciálnej prokuratúry koná a bude konať o každom trestnom oznámení, ktoré je v jeho pôsobnosti podané.

Frontálny a brutálny útok na slobodu prejavu

Liberálni extrémisti sústredení v koaličnej strane SaS pokračujú vo svojom úsilí postupne nastoliť na Slovensku názorovú totalitu, v ktorej sú na jednej strane nacistické symboly banderovského režimu na Ukrajine prijateľné a na strane druhej bude zobrazovanie symbolu "Z" označené za extrémizmus.

Sprievodným javom pôsobenia predstaviteľov súčasného zločineckého režimu na Slovensku je, že od marca roku 2020 sa v mene pandémie koronavírusu a najnovšie už aj kvôli vojenskej eskalácii konfliktu na Ukrajine pokračuje frontálnym útokom na slobodu prejavu, ktorý nemá obdobu. Pohlavári a predstavitelia súčasného režimu na Slovensku využívajú každý vhodný okamih na boj proti vlastným občanom, predovšetkým voči tým, ktorí nie sú stotožnení s ich totalitným zmýšľaním a pohľadom na svet cez optiku politických predstaviteľov Západu, ktorou sú občania dennodenne masírovaní prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov korporátnych a štátnych médií. Pokračujúcim brutálnym útokom na slobodu prejavu sa snažia zakázať šíriť nepohodlné názory, označujú ich za hoaxy, dezinformácie a ruskú propagandu a sústavne porušujú Ústavou SR garantované právo na informácie a názory.

Hegerov banderovský pokrik "Sláva Ukrajine!" je v pohode

Doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. z Katedry filozofie UKF Nitra poukázal na šokujúce pokrik predsedu vlády SR Eduarda Heger (OĽaNO), ktorý minulý týždeň vo verejnoprávnej televízii RTVS hlásal heslo militantných prívržencov Stepana Banderu, vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá spolupracovala s nacistickým Nemeckom - "Sláva Ukrajine!".

„Pri sledovaní včerajších televíznych novín na RTVS som ostal veľmi prekvapený, keď naši politici na čele s premiérom Hegerom ukončili svoj príhovor zvolaním : Sláva Ukrajine! Pre informáciu je potrebné povedať, že pozdrav "Sláva Ukrajine!" je časťou sloganu oficiálne používaného banderovcami. Jeho druhou časťou bol pozdrav "Hrdinom sláva!" Vo vystúpení prezidenta Zelenského ma uvedený pozdrav neprekvapil, pretože od roku 2018, kedy bol deň narodenia S. Banderu, ukrajinského fašistu vyhlásený za oficiálny štátny sviatok Ukrajiny sa následne stal aj oficiálnym pozdravom v ukrajinskej armáde. Ale u našich politikov ma to prekvapilo. Buď nepoznajú historické súvislosti daného pozdravu alebo ich poznajú, ale ich nepriateľský postoj voči Rusku ich zahnal tak ďaleko, že sa dostali až na platformu banderovcov. Inak len pre osvieženie pamäti, keď sa prezident Juščenko v roku 2010 pokúsil vyhlásiť S. Banderu za národného hrdinu, tak parlament EÚ to odmietol. Ale ako vidno svet sa mení a dnes už sa ani parlament EÚ nestavia proti oživovaniu fašizmu v EÚ,“ uviedol filozof doc. Manda.

Podľa Ústavy SR je cenzúra zakázaná

K slobode prejavu, jej obmedzeniu a CENZÚRE sa vo svojom článku vyjadrila aj advokátka JUDr. Adriana Krajníková:

ČL. 10 ODS. 1 DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD: Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.

ČL. 10 ODS. 2 DOHOVORU O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD: Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.

Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR:  Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Čl. 13 ods. 3 Ústavy SR: Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.

Čl. 13 ods. 4 Ústavy SR: Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.

Čl. 26 ods. 1 Ústavy SR: Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Čl. 26 ods. 2 Ústavy SR: Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.
Čl. 26 ods. 3 Ústavy SR: Cenzúra sa zakazuje.

Čl. 26 ods. 4 Ústavy SR: Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

S poukazom na danú situáciu („agresia Ruska“) obmedzenie slobody prejavu podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy SR je mienené (najskôr) z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu. Mimochodom predseda vlády Heger opakovane tvrdí, že Slovensko nie je v ohrození. V každom prípade pre obmedzenie tejto slobody sú dané ďalšie ústavné pravidlá (osobitne nevyhnutnosť v demokratickej spoločnosti), pričom tu už absentuje ohrozenie bezpečnosti štátu.

Pokiaľ sa prijíma zákon slúžiaci na obmedzenie slobody prejavu, parlament musí prihliadať na podmienky uvedené v čl. 13 ods. 3 Ústavy SR, že „zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky“

To znamená, ak sa obmedzuje sloboda prejavu, nemôže sa obmedzovať z dôvodu propagovania „jednej strany sporu“, je potrebné ju obmedziť aj pri propagovaní „druhej strany sporu“. Propaganda však ktorejkoľvek strany sporu nie je dôvodom na obmedzenie slobody prejavu vôbec, pretože s poukazom na čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenská republika nie je viazaná na žiadnu ideológiu, a s výlukou skutkových podstát Trestného zákona nemožno zo slobody prejavu vylúčiť ideológiu žiadnu. Navyše za situácie, že Slovenská republika s tou „ideológiou“ vedie aktívne obchodné vzťahy týkajúce sa aj komodít bezpečnosti štátu. To potom ide o fašistickú CENZÚRU zmätených politických hláv, ktorým je plechovo jedno, čo v práci robia ráno a čo po obede.

Viac v článku TU.

Zdroj: ta3.com / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti