Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie požaduje ponuku eticky prijateľných vakcín, úctu k človeku a jeho dôstojnosti, rešpektovanie výhrady svedomia a dôvody jednotlivcov vylučujúce možnosť očkovania

19.11.2021 | 08:40
  4
Mýli sa Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie alebo Konferencia biskupov Slovenska?

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie vydala zásadné vyhlásenie, ktoré prinášame v plnom znení: „JE VAKCÍNA PROTI COVID-19 MORÁLNE PRIJATEĽNÁ?!“

Aj keď sa pri niekoľkých príležitostiach hovorilo o vakcíne proti Covid-19, zdá sa, že je vhodné povedať niekoľko vecí znova a znova. Uvedomujúc si predovšetkým nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pandémia Covid 19, ako aj súčasný stav spoločnosti, vyzývame veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sa zamysleli a konštruktívne spolupracovali v súčasných podmienkach pre spoločné dobro jednotlivcov a spoločnosti.

Týmto krátkym vyhlásením v duchu Ježišovho príkazu „byť soľou zeme a svetlom sveta“ chceme poskytnúť svetlo evanjelia v tejto náročnej spoločenskej chvíli:

1. Keď Kongregácia pre náuku viery 21. decembra 2020 zverejnila poznámku o používaní určitých vakcín proti Covid-19, naznačila, že je „morálne prijateľné dostať vakcíny proti Covid-19“ (č. 2). Okrem toho podporila „výrobu, schválenie, distribúciu a ponuku eticky prijateľných vakcín, ktoré nevytvárajú konflikt svedomia medzi zdravotníkmi a medzi tými, ktorí budú očkovaní“. (č. 4).

Očkovanie teda zostáva prostriedkom na zabránenie a potlačenie prenosu infekčného agensu, ale na základe uznesenia kongregácie „musí byť dobrovoľné!“ (č. 5).

2. V posledných dňoch sa vytvorila atmosféra tlakov na osoby, ktoré prejavili výhrady vlastného svedomia. Tematizovanie straty zamestnania a spoločenského postavenia kvôli tomu, že sa niektorí nedali zaočkovať, to dodatočne zaťažilo spoločenskú klímu a otriaslo dôverou národa. Majúc na zreteli, že základom spoločenského poriadku je úcta k človeku a jeho dôstojnosti, považujeme za potrebné brať do úvahy argumenty a dôvody jednotlivcov, ktorí z opodstatnených dôvodov vylučujú možnosť očkovania. V tejto súvislosti všetky opatrenia a rozhodnutia na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusom by mali byť bez nátlaku a podmienenosti, ako zdôraznila kongregácia, najmä pokiaľ ide o právo na prácu, na služby a účasť na spoločenskom živote. Odporúča sa aj použitie neinvazívnych metód a iných foriem testovania.

3. Majúc pred sebou človeka a jeho dôstojnosť, vyzývame veriacich a občanov, organizátorov spoločenských podujatí, nositeľov zodpovedných služieb v spoločnosti, ako aj zamestnancov médií, aby svojim osobným vkladom prispeli k vytváraniu zdravej medziľudskej klímy. Pri prevencii nákazy koronavírusom by mali dbať na ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, aby nedochádzalo k diskriminácii v spoločnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať starším ľuďom a chudobným, ktorým by mala byť poskytnutá zdravotná a iná starostlivosť, aby sa cítili chránení a „ako doma“.

Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie

Otvorený list Patrika Mikulu KBS: Mýli sa Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie alebo KBS

Drahí otcovia biskupi, dnes (16. novembra 2021) ste vydali vyhlásenie na podporu očkovania kde zdôrazňujete starostlivosť o blížneho.

Pričom, Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie vydala 12.novembra 2021 vyhlásenie, kde požaduje ponuku eticky prijateľných vakcín, úctu k človeku a jeho dôstojnosti, rešpektovanie výhrady svedomia a dôvody jednotlivcov vylučujúce možnosť očkovania.

Tu si môžete pozrieť slovenský preklad pokiaľ vám nebude prekážať, že je to na webe, ktorý ste dávnejšie zaradili medzi dezinformačné.

Nakoľko táto záležitosť je nanajvýš závažná, prosím Vás o odpoveď, či sa mýli Stála rada Chorvátskej biskupskej konferencie alebo KBS.

S pozdravom a úctou

Patrik Mikula

Zdroj: alianciazanedelu.sk (1), (2) / ika.hkm.hr

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti