Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa rozhýbal a podal svoju prvú obžalobu na konateľov hotela CARLTON

14.07.2020 | 19:55
  0
Za posledné tri roky sa v kauze Carlton vedie vyše 30 súdnych sporov.

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej - Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd sa už viacej ako rok venujú kauze hotela Carlton a v tejto veci podali už 10 trestných oznámení, okrem iného aj na postup orgánov činných v trestnom konaní práve v prípade, v ktorom špeciálny prokurátor JUDr. Dušan Kováčik obžaloval konateľov spoločnosti Carlton Property Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzanu Kalmanovú za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. 

Pretože v pozadí prvej obžaloby podanej z pera špeciálneho prokurátora sa nachádza niekoľko veľkých otáznikov a ako je na Slovensku zvykom „mienkotvorné“ médiá ako Denník N, SME a im podobné o nich neinformovali, tak sa ich pokúsime objasniť. 

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik od kedy ho v máji 2004 zvolila Národná rada SR nepodal na Špecializovaný trestný súd žiadnu obžalobu, pričom v dôsledku jeho rozhodovania bolo zastavených 61 trestných stíhaní vo veciach verejného záujmu pri odhaľovaní najzávažnejších korupčných káuz politicky exponovaných osôb.

Napokon po veľkej mediálnej kritike, ktorej bol Dušan Kováčik pre svoje (ne)konanie vo funkcii špeciálneho prokurátora vystavený, sa v júni 2017 vyjadril, citujem: „určite do roku 2021 tak ako bol zvolený, vo funkcii nezostane“. Toto svoje vyjadrenie ešte niekoľkokrát zopakoval najmä v čase po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

To však ešte netušil, že bude musieť pomáhať oligarchom z ESETu Rudolfu Hrubému a Marošovi Grundovi k cielenej perzekúcii a obžalobe nevinných ľudí.

Postup JUDr. Dušana Kováčika v tejto veci je možné prinajmenšom nazvať neštandardným, nakoľko predmetnú trestnú vec, v ktorej podal dňa 21.05.2020 na Špecializovaný trestný súd svoju prvú obžalobu pôvodne dozoroval prokurátor JUDr. Vasil Špirko a neskôr prokurátor JUDr. Miroslav Ľalík. Súčasne je zarážajúci aj fakt, že obžaloba bola podaná v čase, kedy ešte ani nebolo riadnym a zákonným spôsobom ukončené vyšetrovanie týkajúce sa stíhania konateľov spoločnosti Carlton Property, a navyše v ňom boli zásadne porušované práva obvinených na obhajobu a orgány činné v trestnom konaní si neplnili a zanedbávali svoje povinnosti vyplývajúce z ich právomocí a zákona. Pri tejto obžalobe teda môžeme mať silné pochybnosti, či v tomto prípade ide o spravodlivosť alebo o pomoc vplyvným podnikateľom, ktorí sa rozhodli za každú cenu vyhrať obchodný spor o majetok v hodnote 60 miliónov.

Na tomto mieste je treba pripomenúť aj tlak, ktorý vytvoril „nezávislý“ DenníkN na JUDr. Dušana Kováčika, keď najprv dňa 15.02.2019 novinárka z DenníkaN Monika Tódová upozornila na vklad 204.000 euro, ktoré si špeciálny prokurátor JUDr. Dušan Kováčik vložil na svoj účet v Slovenskej sporiteľni v septembri 2017 a následne hneď dňa 19.02.2019 bola uverejnená informácia v DenníkuN o prenájme bytu vo vlastníctve bratislavskej mestskej časti Ružinov špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Dušanu Kováčikovi. Informácie o prenájme bytu poskytli DenníkuN ružinovský poslanci klubu Team Vallo. 

V dozornej rade DenníkuN pôsobia aj oligarchovia Maroš Grund a Rudolf Hrubý a Team Vallo je z veľkej časti financovaný spoločnosťou ESET, ktorej sú spolumajitelia taktiež Rudolf Hrubý a Maroš Grund. 

Na základe týchto medializovaných informácií v DenníkuN predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) uviedol, že požiada riaditeľa NBÚ Jozefa Magalu o otvorenie bezpečnostnej previerky špeciálneho prokurátora JUDr. Dušana Kováčika. 

Je pravdepodobné, že uverejnenie bankového tajomstva spoločne s ďalšími informáciami boli naplánované s úmyslom vytvorenia diskreditačnej kampane a nátlaku na osobu špeciálneho prokurátora JUDr. Dušana Kováčika zo strany oligarchov Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého, čo mohlo slúžiť k destabilizácii a ovplyvňovaniu vyšetrovania niektorých kriminálnych prípadov napríklad aj obžaloby Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej. 

O čo teda v tejto časti kauzy CARLTON ide?

Spoločnosť Carlton Property, ktorá vlastní samotný hotel CARLTON, bola na konci roku 2016, v úpadku a hrozil jej reálny konkurz. Ten jej mimochodom hrozí dodnes a povinnosti audítora si neplní medzinárodná spoločnosť Deloitte Audit, ktorá nad reálnym stavom v spoločnosti zatvára oči. Na svoje ozdravenie potrebovala spoločnosť Carlton Property zabezpečiť minimálne 43.000.000 EUR a súčasne mala po splatnosti aj úvery od svojej materskej spoločnosti ADS PROPERTY v celkovej výške 116.000.000 EUR, ktoré boli splatné ku koncu roka 2016. Preto v takejto pre spoločnosť vážnej situácii sa jej konatelia Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová snažili ozdraviť spoločnosť predajom časti majetku Carlton Property, tak ako im to mimochodom ukladá aj Obchodný zákonník. Rozhodne nie je možné konštatovať, bez ďalšieho dôkladného dokazovania, tak ako to v tomto prípade učinil vyšetrovateľ a prokurátor, že Mgr. Erik Mikurčík spolu s Ing. Zuzanou Kalmanovou úmyselne konali v rozpore s ich povinnosťou konať s odbornou starostlivosťou a so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, ako i to, že mali vedomosť, že kúpno-predajná cena prevádzaných nehnuteľností bola podľa zmluvy podhodnotená. 

Na to, aby mohli v tej dobe už bývalý spoločníci Mgr. Erika Mikurčíka - oligarchovia Rudolf Hrubý a Maroš Grund - vôbec podať trestné oznámenie ako konatelia údajne poškodenej spoločnosti Carlton Property musel im v tom pomoci bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava I JUDr. Vladimír Sklenka a ním poverené osoby súdnych úradníkov, ktoré dňa 18.07.2017 vykonali nezákonný zápis zmeny údajov v spoločnosti Carlton Property na obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, ktorým došlo k výmazu konateľov spoločnosti Carlton Property - Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej - a za nových konateľov boli na základe fiktívneho rozhodnutia jediného spoločníka zapísaní Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund. 

Táto zmena sa udiala aj napriek vydanému neodkladnému opatreniu Okresného súdu Bratislava V zo dňa 7.7.2017, ktoré prikazovalo osobám Rudolf Hrubý a Maroš Grunt povinnosť zdržať sa výkonu práv spoločníkov a členov štatutárneho orgánu v spoločnostiach Carlton Property a ADS PROPERTY.

V dôsledku nezákonného postupu pri prepisu konateľov spoločnosti Carlton Property mohli Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund následne už ako nový konatelia spoločnosti Carlton Property podať na Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzanu Kalmanovú trestné oznámenie. Táto skutočnosť má zásadný vplyv na posudzovanie zákonnosti celého trestného konania vedeného proti Mgr. Erikovi Mikurčíkovi a Ing. Zuzane Kalmanovej.

Rudolf Hrubý a Ing. Maroš Grund podali svoje prvé trestné oznámenie v júli 2017, lenže orgány činné v trestnom konaní na nej nijakým zásadným spôsobom nereagovali, preto v auguste 2017 svoje podanie zopakovali, a tentokrát však trestné oznámenie doručili priamo do kancelárie prezidenta PZ Tibora Gašpara, ktorý je v priamom rodinnom vzťahu s Norberom Bödorom. Následne bol vo veci vypovedať Rudolf Hrubý a po ňom aj Maroš Grund. V septembri 2017 si Dušan Kováčik na svoj účet v Slovenskej sporiteľni vložil hotovosť vo výške 204.000 EUR a v októbri 2017 podali  Rudolf Hrubý a Maroš Grund tretí trestné oznámenie v tej istej veci tentokrát už priamo do rúk JUDr. Dušana Kováčika. Pre istotu aj toto tretie trestné oznámenie v tej samej veci doručili aj do kancelárie prezidenta PZ Tibora Gašpara a po sedmi pracovných dňoch vzniesol vyšetrovateľ NAKA obvinenie Mgr. Eriku Mikurčíkovi MBA a Ing. Zuzane Kalmanovej za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Všetky tieto skutočnosti potvrdzujú aj informácie zo zákonne získanej komunikácie v aplikácie Threema Mariána Kočnera, ako aj z viacerých zákonne realizovaných výsluchov spolupracujúcich osôb pred orgánmi činnými v trestnom konaní.  

Základným problémom, s ktorým sa vyšetrovateľ a prokurátor v tomto prípade nevysporiadali pri posúdení možného protiprávneho konania Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej je otázka či ich konaním pri predaji majetku spoločnosti Carlton Property došlo k porušeniu ich zákonných povinností a či toto konanie bolo v súlade so záujmami dotknutej spoločnosti, v mene ktorej dnes už obžalovaní Mgr. Erik Mikurčík a Ing. Zuzana Kalmanová konali. Z obžaloby vôbec nevyplýva z čoho orgány činné v trestnom konaní vychádzajú pri posudzovaní otázky obchodného záujmu údajne poškodenej obchodnej spoločnosti Carlton Property, a to najmä preto, že definovať obchodný záujem akejkoľvek súkromnej obchodnej spoločnosti je plne v kompetencii jej vlastníkov alebo osôb konajúcich za túto spoločnosť a nie v kompetencii vyšetrovateľa alebo prokurátora. Súčasne je nutné posudzovať právny stav v tejto obchodnej spoločnosti v čase posudzovaných úkonov a celý rad ekonomických, majetkových a iných okolností včetne ohľadu na ďalšie zákonné povinnosti osôb v tom čase zákonne konajúcich za túto obchodnú spoločnosť. Preto konštatovanie orgánov činných v trestnom konaní, že pri normálnom behu vecí by sa majetok spoločnosti Carlton Property celkom určite navýšil je len nepodloženým tvrdením, ktoré nie je možné ani nijako preskúmať. Navyše je takýto výrok v hrubom rozpore s reálnou ekonomickou situáciou spoločnosti a zároveň vytvára ničím nepodložené prognózy a ekonomické úvahy o vývoji spoločnosti, ktoré porušujú podmienku riadne zisteného skutkového stavu. OČTK v tomto prípade len na základe svojich domnienok konštatovali, že konanie obvinených pri predaji majetku spoločnosti Carlton Property celkom zjavne neodrážalo záujmy tejto spoločnosti, pričom samotný obchodný záujem spoločnosti Carlton Property nie je nikým špecifikovaný. 

Súčasne je nutné, aby orgány činné v trestnom konaní presne špecifikovali výšku škody, ktorá bola údajným konaním Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej spôsobená. Pre stanovenie výšky škody nebol prizvaný znalec, resp. znalci najmä z odboru odhad hodnoty nehnuteľností a zároveň znalca ekonomika a riadenie podnikov, prípadne oceňovanie a hodnotenie podnikov. Pri posudzovaní výšky škody orgány činné v trestnom konaní opakovane ignorovali napríklad skutočnosť, že kupujúci sa v zmluve zaviazal uhradiť za spoločnosť Carlton Property záväzok voči banke VÚB, ktorá mala svoje pohľadávky zabezpečené záložným právom k prevádzaným nehnuteľnostiam.

V súvislosti s obchodným sporom o hotel CARLTON existuje dôvodné podozrenie, že osoby v súčasnosti vystupujúce v pozícii konateľov spoločnosti Carlton Property - Maroš Grund a Rudolf Hrubý - konali a konajú za túto spoločnosť v rozpore so skutočným právnym stavom a bez vyriešenia týchto základných otázok týkajúcich sa spoločníkov a konateľov spoločnosti Carlton Property a ADS PROPERTY nie je vôbec možné objektívne posúdiť obchodný záujem a výšku škody údajne poškodenej spoločnosti Carlton Property.

Za posledné tri roky sa v kauze Carlton vedie vyše 30 súdnych sporov, počas ktorých preukázateľne dochádzalo k masívnemu ovplyvňovaniu rozhodovania Okresného súdu Bratislava I ako aj Krajského súdu v Bratislave. Všetky tieto skutočnosti je možné vyvodiť nielen z odôvodnení jednotlivých súdnych rozhodnutí, ale predovšetkým z komunikácie prostredníctvom aplikácie Threema vedenej medzi Mgr. Marianom Kočnerom a JUDr. Vladimírom Sklenkom. Rovnako tieto okolnosti vyplývajú aj z uznesenia prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry o vznesení obvinenia viacerých osobám z justičného prostredia, ktoré je založené na výpovedi JUDr. Vladimíra Sklenku.

Členovia občianskeho združenia Prinášame nádej upozorňujú, že prípadné odsúdenie Mgr. Erika Mikurčíka a Ing. Zuzany Kalmanovej na základe obžaloby podanej špeciálnym prokurátorom JUDr. Dušanom Kováčikom by vznikol veľmi nebezpečný precedens, pretože v predmetnej trestnej veci chýba udržateľné dôkazné zdôvodnenie, že sa skutok, ktorý je kladený za vinu Mgr. Erikovi Mikurčíkovi a Ing. Zuzane Kalmanovej stal, tak ako to uvádza v obžalobe špeciálny prokurátor. A súčasne zo skutočností vyplýva, že si orgány súdnej moci a aj orgány činné v trestnom konaní v tomto prípade neplnia a zanedbávajú svoje povinnosti vyplývajúce z ich právomocí a zákona a dokonca vykonávali svoje právomoci spôsobom odporujúcim zákonu.

Členovia Občianskeho združenia Prinášame nádej Pavol Forisch, Stanislav Žiaran a Václav Nedvěd

Zdroj: OZ Prinášame nádej

Články súvisiace s tematikou:


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti