Smrť Lučanského ukázala, ako sa z túžby po spravodlivosti stal politický marketing

01.01.2021 | 19:47
  12
Politické zadania, nadpráca prokurátorov a strach sudcov. Takto právny štát nemôže fungovať: nezákonnýmii prostriedkami sa zákonnosť nastoliť nedá, píše vo svojom článku zástupca šéfredaktora postálu Trend Ronald Ižip.

Súčasní politici pri moci si prečiarkujú fotky tých, ktorí skončili v base. A pritom odrátavajú počet tých, ktorí v nej ešte skončia. Pri mnohých obvinených môžu mať pravdu. No pri niektorých sa nutne mýlia - nie sú totižto ani vyšetrovatelia ani sudcovia.

Sú politici. A ako takí manipulujú verejnú mienku. Svojimi obvineniami sú schopní zmeniť osud akéhokoľvek človeka. Všetko, čo stačí, je vyvolať dojem, že práve ten konkrétny jedinec má ísť do väzenia. 

Spolitizovanie súdov

Pod silným tlakom politikov a verejnosti budú aj prokurátori a sudcovia robiť ochotne nadprácu. Obvinených nebudú spravodlivo posudzovať a pošlú ich rovno do kolúznej väzby.

Presne takéto konanie potvrdil aj bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál pre Právne listy. Sudcovia sa jednoducho boja ísť proti verejnému tlaku.

A budú sa báť ešte viac. Nedávno prijatá súdna reforma výrazne oslabuje nezávislosť súdov. Len pred niekoľkými dňami Poradná rada európskych sudcov vydala k slovenskej reforme kritické stanovisko.

„Za­mýš­ľa­né opat­re­nie ne­vyh­nut­ne po­ve­die k spo­li­ti­zo­va­niu činnosti súd­nej ra­dy, pre­to­že jej čle­no­via bu­dú zá­vi­sieť od tých, kto­rí ich zvo­li­li ale­bo vy­me­no­va­li,“ hovorí sa v správe.  

Psychologický nátlak

Strata nezávislosti súdov je len jedna časť skladačky. Tou ďalšou sa stala kolúzna väzba - väzba s cieľom, aby obvinený neovplyvňoval svedkov. Kolúzna väzba sa na Slovensku zmenila na psychoteror s cieľom vynútiť si priznanie alebo bonzovať.

Cela do veľkosti piatich metrov štvorcových. Budenie každú polhodinu. Vychádzky do miestnosti o veľkosti 25 metrov štvorcových bez priameho svetla. Žiadne knihy, žiadna tlač, žiadne telefóny. Ani rodina, ani deti. S cieľom zlomiť človeka.

Najhoršie na tom je, že obvinený nevidí ani svetlo na konci tunela. Kým v právnych krajinách je kolúzna väzba obmedzená na nutnú dobu, kým sa nevypočujú svedkovia, ktorých by mohol obvinený ovplyvňovať, na Slovensku je doba nelimitovaná.

Človek môže byť v takýchto podmienkach zavretý mesiace či dokonca roky. V mnohých prípadoch polícia žiadnych svedkov nepredvoláva, taktizuje a umelo väzbu predlžuje. V Česku je limitovaná na tri mesiace, píše vo svojom stanovisku k nadužívaniu kolúznej väzby sudca Peter Šamko

„Z in­šti­tú­tu väz­by sa stal ne­zá­kon­ne nát­la­ko­vý pros­trie­dok v ru­kách orgánov činných v trestom konaní,“ dodáva G. Gál.

Bonzuj a si voľný

Poslednou časťou do skladačky je inštitút kajúcnika - obvinených, ktorí sa rozhodli spolupracovať s políciou. Je neuveriteľné, do akých obludných rozmerov sa udávanie ľudí na Slovensku dostalo.

Ste obvinený z trestného činu? Nevadí. Stačí, ak nabonzujete na ostatných a vaše obvinenie sa zastaví. Nielenže nemusíte ísť do väzby, ale z trestného činu sa môžete bez problémov vyvliecť.

Že nemáte priame dôkazy? Nevadí. Stačí, ak poviete, čo ste počuli, hoci aj z druhej ruky. Prokurátor to berie ako dôkaz, na základe ktorého podozrivých obviní. Často bez jediného priameho dôkazu.

Cieľ je jednoduchý – poslúchnuť dopyt politikov, médií a verejnosti a poslať do väzby čo najviac politicky obžalovaných ľudí. Pozatvárať ich na mesiace a veriť, že sa buď priznajú alebo nabonzujú ďalších. Nech je na sociálnych sieťach čo reklamovať.

Následkom je, že väzenské cely sa čoraz viac zapĺňajú ľuďmi, na ktorých stíhanie neexistujú zákonné dôvody. A čo je najhoršie, nemusia byť vinní. No trauma, ktorá im je spôsobená, môže viesť k celoživotným psychickým problémom.

Matovičova stigma

Nejasné a nevysvetlené okolnosti úrazov Milana Lučanského sú varovným prstom, že to so spravodlivosťou na Slovensku nejde správnym smerom. Jeho tragická smrť však môže pomôcť obrátiť na tento problém zrak verejnosti.  

Ak bývalá vládna garnitúra prižmurovala oči nad prerastajúcou korupciou v polícii, prokuratúre a súdoch, súčasná vládna garnitúra zašla v rozvrate právneho štátu ešte ďalej. Dopredu rozhodla, kto je vinný. Zbieranie dôkazov je len detail.

Prijatými legislatívnymi zmenami odbúrala ďalšiu časť poistiek právneho štátu, ktoré mali garantovať, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy ostali nezávislé. Vyvíjaný tlak je tak silný, že mnohé inštitúcie mu podľahnú.  

Na vrchole pyramídy sedí Igor Matovič – majster vo vytváraní nepriateľov. Ten viackrát ukázal, že právo je prekážka, ktorá mu bráni v presadzovaní vlastných zámerov. On sám vie najlepšie, čo je pre ľudí dobré.  

Táto ideológia podporovaná 95 poslancami parlamentu už nie je iba hrozbou pre právny štát. Začína si vyberať čoraz väčšiu daň aj na ľudských životoch.

Zdroj: trend.sk

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti