Skutočný objednávateľ vraždy Kuciaka sa neskutočne baví na tom, ako všetkých oklamal, vyhlásila Zsuzsová

02.08.2020 | 19:23
  0
Záverečné reči Aleny Zsuzsovej, Mariana Kočnera a Tomáša Szabóa na súdnom pojednávaní v kauze vražda Kuciaka.

Záverečná reč Mariána Kočnera

Kočner opakovane uvádza, že nikdy vraždu Jána Kuciaka neobjednal a nemal k tomu ani žiadny dôvod”.

Určite som ale človek, ktorý si tvrdo presadzuje svoj názor, keď som presvedčený, že mám pravdu. Je pravda, že v komunikácii často používam expresívne výrazy. Nie som svätec, ale nie som ani vrah. A určite nie som neinteligentný hlupák, aby Som si neuvedomoval, čo spôsobí vražda novinára.

Poukazuje na vyfabrikované tvrdenie, že mal poslať informácie o adrese Jána Kuciaka a ukazuje k tomu pavúka, na základe ktorého vraj adresu mal získať. Argumentuje práve pavúkom, ktorý bol vypracovaný na Jána Kuciaka.

“Je tam len Veľká Mača, Galanta. Kde tam vidíte 558?” pýta sa Kočner. Naráža na správu, ktorú mal poslať Petrovi Tóthovi s adresou Jána Kuciaka a aj so súpisným číslom. Táto správa mala byť v aplikácii Threema. Opakuje, že správy v aplikácii Threema boli vymazané a aj dopĺňané a to práve  v období, keď sa telefóny mali nachádzať práve u Tótha, pred tým ako ich odovzdal.

“S plným vedomím tu vyhlasujem, že kauza zmenky a kauza vraždy jedna druhú dopĺňajú”.

Tvrdí, že jeho meno sa systematicky poškodzovalo a vytrhávali sa z kontextu iba negatívne informácie k jeho osobe, ale neuvádzali sa aj tie objektívne:

“Nenájde sa jeden zamestnanec, jeden robotník, ktorému by som nevyplatil alebo ostal niečo dlžný. Dokonca som bol jeden z mála, ktorý platil faktúry pred splatnosťou.” 

“Ján Kuciak o mne napísal deväť článkov. Všetky ostatné boli o iných osobách, ale moje meno bolo v titulku, lebo moje meno predáva.” 

Odvoláva sa na vyčerpávajúcu záverečnú reč svojho obhajcu ku jednotlivým dôkazom, okolnostiam a tvrdeniam o jeho údajnej objednávke a motívu a uvádza, že nie je vinný, nič také neobjednal.

Záverečná reč Aleny Zsuzsovej: Ak nepoviem, že si Kočner objednal vraždu dostanem doživotie

Prokurátor a právni zástupcovia poškodených zamlčovali a klamali o podnikateľských aktivitách Andruskóa, hoci jeho rozsiahla trestná činnosť bola zdokumentovaná v konaniach vedených voči nemu.

V prvej časti sa Alena Zsuzsová vyjadrila k osobe, tzv. kľúčového svedka Zoltána Andruskóa, respektíve k jeho dlhodobej trestnej ekonomickej a násilnej trestnej činnosti, k jeho zadržaniu, o ktorom vede ako aj k jeho dohodám s orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré mu sľúbili nielenže neprimerane nízky trest, ale dokonca beztrestnosť.

Z výpovede Aleny Zsuzsovej, z jej popisu spolupráce Zoltána Andruskóa s orgánmi činnými v trestnom konaní, zdokumentovanej v spise jednoznačne vyplýva, že vyšetrovací tím nemal záujem zistiť a usvedčiť skutočného objednávateľa a sprostredkovateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale iba nátlakom získať krivé svedecké výpovede voči Mariánovi Kočnerovi, ktoré by ho usvedčovali z objednávky vraždy.

Alena Zsuzsová ďalej popísala zvrátené konanie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré jej ponúkali nielen beztrestnosť, novú identitu, či novú identitu a nový život v USA, ale aj vyhrážanie fyzickou likvidáciou jej dcéry, matky a v konečnom dôsledku jej vlastnom likvidáciou.

Zsuzsová: Sudkyňa odmietala vykonať podstatné dôkazy

V ďalšej časti záverečnej reči Alena Zsuzsová obnažila v plnej nahote spôsob akým policajti pod dozorom prokuratúry doslova formátovali jeho výpovede a dolaďovali podľa potrieb ako aj závažné rozpory v jeho výpovediach .

Alena Zsuzsová svojou argumentáciou ako aj komunikáciou zabezpečonou operátormi  dôverihodne preukázala komunikáciou s Andruskóom, že nikdy neriešila s ním žiadnu vraždu, ale pôžičku. V konečnom dôsledku všetky jej výpovede boli potvrdené výpisom operátora.

Pripomenula aj Andruskóovu reakciu na predchádzajúcom pojednávaní, keď po predložení komunikácie obvinil políciu z manipulácie dôkazu.

Vyvrátila aj tvrdenia, že sa Andruskóovi v minulosti vyhrážala, v komunikácii Andruskóovi iba vyčítala s meškaním splátok dlhu.

Alena Zsuzsová spoľahlivo vďaka záznamu sms komunikácie preukázala, že Andruskóovi skutočne požičala peniaze na prestavbu domu, že Andruskó dlh splácal do svojho zadržania,  ako aj fakt, že nikdy mu pôžičku neodpustila za vykonanie vraždy.

Alena Zsuzsová spoľahlivo vyvrátila tvrdenia súvisiace s laptopom, v ktorom mala lustračné záznamy takmer stopäťdesiat novinárov a podobné nezmysly produkované Andruskóom. Dala do pozornosti súdu, že laptop, ktorý v jej dome zadržala polícia, bol viac ako desať rokov nefunkčný, čo potvrdila polícia a stolový počítač isto nemohla prenášať Andruskóovi do auta.

Zadanie vraždy a sledovanie 

Vyjadrila sa aj ku sledovaniu Jána Kuciaka a kľúčovým textom. Ján Kuciak bol sledovaný niekoľkými skupinami. Ján Kuciak bol v marci 2017 na príkaz finančnej správy sledovaný SIS, dňa 22.8.2017 začalo druhé sledovanie Jána Kuciaka na príkaz finančnej správy kriminálneho úradu po výjdení textu o dotáciách v školstve, po ktorom musel odstúpiť minister školstva Plavčan, kľúčové texty Jána Kuciaka z decembra 2017, ktorých hovorili s Dušanom Kracinom a Boris Gatialom.  Andruskó dostal Kuciakove fotky od skutočného objednávateľa. Nejednalo sa o fotografie ani zo výstupov Tótha, a ani z výstupov sledovacieho tímu finančnej správy.

Poukázala aj na falšovanie spisu vyšetrovateľom. V  obvinení  Aleny Zsuzsovej zo dňa 29.9.2018 vyšetrovateľ NAKA uvádzal informácie, ktoré podľa spisu uvádzali svedkovia vypočutí v októbri 2017, čiže o niekoľko týždňov neskôr.  Zároveň rozobrala všetky Andruskóove tvrdenia súvisiace so zabezpečením fotografie a sledovaním.

Alena Zsuzsová vyvrátila a rozbila nielen vierohodnosť Andruskóovej výpovede vo všetkých bodoch obžaloby na prach, ale aj okolnosti ktorými ju spájali so skutkom.

“Počas celého konania mi nebolo umožnené sa vyjadriť k Treeme, iba k tým častiam, ktoré navrhovali splnomocnenci obžalovaných.”

Klamstvá prokurátora a právneho zástupcov poškodených

Upozornila na klamstvá prokurátora a splnomocnencov v záverečných rečiach. Zdôraznila skutočnosť, už to, že Treema, ktorú má senát sa podstatne líši od Treemy, ktorú majú k dispozícii obhajcovia z vyšetrovacieho spisu sa líši, je jasným dôkazom, že bola sfalšovaná.

Alena Zsuzsová upozornila na všetky návrhy na vykonanie dôkazov, ktoré súd odmietol vykonať. Alena Zsuzsová vyvrátila všetky nezmysly a klamstvá obžaloby a splnomocnencov, čítaním častí komunikácie v aplikácii Treema, ktorú sudkyňa odmietla prijať do konania ako dôkaz.

Andruskó je bezcitný chrapúň

Andruskó je podľa Zsuzsovej bezcitný chrapúň, ktorý ju krivo obvinil a svedčil kvôli vlastnému prospechu. Zsuzsová sa postupne vyjadrila k tomu,  aký bol na ňu vyvíjaný nátlak, aby vypovedala proti Kočnerovi podobne ako to urobil Andruskó. Navrhli jej:

„Nech kašlem na Kočnera, lebo on už je odpísaný a zhnije v base, a že ani Kočner nepozerá na mňa a určite nedovolí, aby som ho ohrozila, a preto si už objednal moje zabitie, ako aj zabitie mojej dcéry,“ vraví.

„A že ak nepoviem, že si tú vraždu objednal Kočner, tak dostanem doživotie a už nikdy neuvidím svoju dcéru, pretože už aj tak všetko je dokázané a zhnijem v base. Keď videli, že to nezabralo, tak mi začali nadávať, že som hlúpa, že mamu zobrala sanitka, a že keď ja nepomôžem im, tak ani oni nepomôžu mne. Keď pochopili, že pána Kočnera neobviním, zobrali ma domov a počkali, kým tam prídu všetky médiá.“

V tejto veci bolo podané aj trestné oznámenie.

Podľa nej Andruskó sa domáha úplnej beztrestnosti na základe dohody s OČTK o jeho krivej výpovedi a toto priamo uvádza v listoch, ktoré zaslal vládnym predstaviteľom, dokonca aj prezidentke Čaputovej.

Sťažuje sa, že nebolo jej umožnené v priebehu vyšetrovania a hlavného pojednávania sa vyjadrovať k dôkazom, ani vyjadreniam, ktoré na súde odzneli, bola prerušovaná a bolo jej odobraté slovo.

Alena Zsuzsová sa vyjadrila k Andruskóvi, ktorý bol rozhádzaný svojimi aktivitami, a mal veľmi vysoké ciele a široký záver rôznych aktivít, z ktorých chcel za každú cenu zbohatnúť, Väčšina týchto aktivít bola pochybná , za hranicou zákona a spásli ho s podsvetím, bielymi koňmi. Popisovala ich vzťah, ktorý bol položený na tom, že Andruskó sa cez ňu za každú cenu chcel dostať do ekonomického prostredia Kočnera a realizovať svoje plány s financovaním z jeho zdrojov. Týmto pokusom Zsuzsová bránila, pretože vedela, že Andruskó je inej mentality a s inými hodnotami ako Kočner. Vyjadrila sa aj k otázke ich vzájomných finančných vzťahov práve cez pôžičku, ktorú poskytla Andruskóvi, pričom táto správa, ktorá bola  Europolom tiež  zaistená z dátumu marca 2018 nebola pripustená do konania, do konca nebola súčasťou ani oficiálneho vyšetrovacieho spisu.

Podľa Zsuzsovej sa jedná o zámer, pretože táto komunikácia vyvracia vyšetrovaciu verziu ako aj obžalobu o tom, že o akých peniazoch spolu hovorili. Boli to peniaze z pôžičky pre Andruskóa a nie peniaze za vraždu.

Vyjadrila sa aj k obsahu Threemy a k takzvaným dešifrovaniam jej komunikácie s Kočnerom  o zuboch a podobne:

“Ani vo sne by mi nenapadlo, že budem musieť vysvetlovať, že sneh je sneh a nemám ho rada a šmýka sa. Že sen je sen a na svete sa sníva miliarde ľudí. Že svrbivka je choroba, že založiť politickú stranu niečo stojí. Nemala som problém predvolať robotníkov, ktorí prerábali dcére izbu, aby som dokázala, že to naozaj robili. Ale už aj tak som bola neustále okrikovaná predsedníčkou senátu a verím, že toto by mi neumožnila.”

Vyjadrila sa aj k Marčekovmu priznaniu, ktorý bol už osvedčený z vraždy Molnára:

“Preto, aby sa vyhol doživotiu, vyhodnotil situáciu tak, že jedna vražda či dve, matematika nepustí, keď sa prizná k tomu, čo nespáchal, tak dostane menej.”

Týmto vlastne sa vyjadila aj k vyšetrovacej verzii, kde Tomás Szabó od začiatku tvrdil, že  idú Kuciaka iba zbiť.

“Neverím tomu, že pán Szabó prijal nejakú objednávku na vraždu pána Kuciaka. Prijal objednávku na zbitie Kuciaka, od Andruskóa, ktorú posunul Marčekovi. Ale neverím tomu, že by prijal objednávku, že ho idú zabiť.”

Ohľadom samotnej vraždy sa vyjadrila, že má panickú poruchu potvrdenú aj znalcami a človek s touto diagnózou sa bojí a štíti všetkého, čo má spoločné so smrťou.Táto okolnosť vylučuje to, čo jej kladú za vinu a môže to potvrdiť každý odborník, či znalec.

Záver Zsuzosvej reči bol dramatický a emotívny.

“Skutočný objednávateľ je vonku, celý tento proces sleduje a neskutočne sa baví na tom, ako všetkých oklamal.”

“Je to len nenávisť voči pánovi Kočnerovi a snaha urobiť z pána Kočnera vraha. Nikto nechce ani len počuť o možnosti, že by to mohlo byť inak. Že ani motív ani objednávateľ nesúvisí s pánom Kočnerom. Mám pocit, že som snáď jediná, komu na tom záleží, aby sa objasnilo, čo sa tam v ten večer stalo. Keď sa tento akt pomsty dokoná a pán Kočner bude odsúdený za vraždu, ktorú nespáchal, budú všetci spokojní?”

Alena Zsuzsová v svojej záverečnej reči nielen obnažila zvrátenosť celého procesu, ale listinami a čítaním podstatných častí komunikácie, ktorá jej bola v priebehu konania upretá vyvrátila tvrdenia obžaloby aj poškodených.

Každý z nás by si mal spomenúť na to, že dnes na základe klamstiev jedného kriminálnika súdia Alenu Zsuzsovú a zajtra to môže byť ktokoľvek  z nás …

Záverečná reč Tomáša Szabóa

“Naďalej trvám na svojej nevine vo vzťahu k úkladným vraždám,” začal hovoriť Tomáš Szabó.

“V prvom rade si dovoľujem vyjadriť úprimnú ľútosť nad tým, čo sa stalo. Hoci v tomto konaní vystupujem ako obžalovaný, trvám na svojej nevine vo vzťahu k vraždám, ktoré sú mi kladené za vinu. Priznávam sa však k nedovolenému ozbrojovaniu.”

Uvádza, že celý život sa venoval ochrane ľudského života a nikdy by sa nenechal nahovoriť na vraždu alebo spoluúčasť na vražde.

“Na záver by som chcel uviesť, že mi je úprimne ľúto pozostalých a viem sa vcítiť do ich kože, pretože mi nedávno zomrel môj milovaný otec.”

Szabó je značne rozrušený, prerušuje svoju reč a rozplakal sa. Na záver sa vzdal posledného slova a požiadal o konanie v jeho neprítomnosti dňa 5.augusta.

O pojednávanie v neprítomnosti požiadala aj Zsuzsová.

Súd pojednávanie ukončil. Rozsudok v danej veci bude vynesený 5. augusta 2020.

 

Autor: Jana Teleki

Zdroj: eurorespekt.sk (1), (2) (3) / YouTube

Články súvisiace s tematikou:

 

 

 

 

 


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti