Rumunský generál otvorene o šokujúcich možnostiach geofyzikálnej vojny, deštrukčných schopnostiach zbrane HAARP, svete ovládanom tajnými mocenskými skupinami a progresivistických silách plniacich globalistickú agendu internacionalistického korporativizmu usilujúceho o zničenie identity národných štátov

18.03.2023 | 20:00
  3
Geozbrane alebo environmentálne zbrane sú bojové prostriedky používané na neutralizáciu alebo zničenie nepriateľa. Základom ich použitia sú techniky a technológie na modifikáciu životného prostredia (litosféry, hydrosféry a atmosféry) na vojenské účely, vysvetľuje v rozhovore rumunský generál Emil Strainu.

Téma geoinžinierstva a geovojny sa vždy stáva "horúcou" po veľkých "prírodných" katastrofách, ktoré z času na čas postihnú svet. Rumunská senátorka Diana Iovanović Șoșoacă je prvou političkou v Európe, ktorá upozornila na sériu podivných náhod, ktoré nasledovali po ničivých zemetraseniach v Turecku a Sýrii, pri ktorých zahynuli desaťtisíce ľudí.

Keď hovorila o podozreniach, že na Blízkom východe boli použité geozbrane, Iovanović Șoșoacă spomenula meno rumunského generála v zálohe Emila Strainu ako jedného z mála odborníkov, ktorí otvorene diskutujú o tejto téme.

Generál Strainu súhlasil s rozhovorom pre médiá v Srbsku s jednou podmienkou:  Skôr ako odpoviem, rád by som uviedol, že to, čo uvediem nižšie, sa netýka žiadnej štátnej alebo súkromnej inštitúcie.

Dragan Vujicic (DV): Čo sú to geozbrane a geoinžinierstvo?

Generál Emil Strainu (GES): Geozbrane alebo environmentálne zbrane sú bojové prostriedky používané na neutralizáciu alebo zničenie nepriateľa. Základom ich použitia sú techniky a technológie na modifikáciu životného prostredia (litosféry, hydrosféry a atmosféry) na vojenské účely.

Geoinžinierstvo sa vzťahuje na celý rad nových technológií na zásahy, ktoré môžu manipulovať s atmosférou, litosférou a hydrosférou s cieľom zmierniť účinky zmeny klímy alebo na vojenské účely.

V súčasnosti existujú tri hlavné smery geoinžinierstva: geoinžinierstvo, ktorého cieľom je odstrániť oxid uhličitý/biosféru z atmosféry, solárne geoinžinierstvo, ktorého cieľom je upraviť množstvo slnečného žiarenia absorbovaného a uvoľneného do zemskej atmosféry, a geoinžinierstvo, ktoré využíva technológie na úpravu životného prostredia na vojenské účely vo všetkých troch prostrediach - v pozemskom (litosféra), oceánskom (hydrosféra) a v zemskej atmosfére a ionosfére. Existujú odborné názory, ktoré tvrdia, že súčasné klimatické zmeny majú medzi svojimi príčinami aj niektoré vojenské geoinžinierske projekty (napr. projekt HAARP), z ktorých niektoré sa uskutočňujú už desaťročia v tajnosti.

Geoinžinierstvo môže planétu zachrániť, ale aj zničiť, v závislosti od toho, ako ho využijeme. existujú medzinárodné zmluvy, ktoré zakazujú využívanie kozmického priestoru na vojenské účely a zakazujú aktívne pôsobenie v atmosfére a využívanie technológií na modifikáciu životného prostredia na vojenské účely, ale v súčasnosti sa nedodržiavajú

DV: Čo sa všetky mocné krajiny snažia urobiť s našou klímou a atmosférou a aké nebezpečné sú tieto experimenty?

GES: V súčasnosti je na svete najmenej desať krajín, ktoré majú zariadenia typu HAARP. Najvýkonnejšie je v USA, na Aljaške v Gakone [v roku 2016 oficiálne presunuté na univerzitu vo Fairbanks na Aljaške]. Najnebezpečnejšia pre oblasť našej krajiny je inštalácia HAARP v Nórsku v oblasti Tromso, ktorá patrí Európskej únii.

Hoci nemáme žiadne dôkazy, zariadenia HAARP by sa potenciálne mohli využívať na ekonomickú vojnu, zmenu klímy a kontrolu obyvateľstva.

DV: Boli ste na Aljaške v centrále HAARP, kedy, čo sa tam robí, čo sa môže a čo nemôže spomínať?

GES: Bol som na Aljaške na University of Fairbanks, ktorú používa americká armáda a CIA ako krytie pre aktivity, ktoré sa odohrávajú v meste Gakona, kde sa na stovkách hektárov rozprestierajú zariadenia HAARP.

Zbraň HAARP môže byť použitá na tieto účely:

1. Nasmerovaná energetická zbraň;
2. Komunikačný systém pre ponorky;
3. Systém používaný na boj proti satelitom ich oslepením alebo zostrelením;
4. Vylepšená komunikácia s vlastnými satelitmi v podmienkach elektronického boja a slnečných erupcií;
5. röntgenový žiarič;
6. Prostriedky na samovoľné vytváranie miestnych, zónových alebo kontinentálnych výpadkov elektrického prúdu;
7. Elektronické bojové zbrane;
8. Vysokovýkonný bezdrôtový prenos energie metódou Nicola Tesla;
9. Prostriedky na zisťovanie cudzích predmetov a plavidiel vo vesmíre;
10. Prostriedky boja proti mimozemskému útoku z vesmíru;
11. Zariadenie schopné spôsobiť výbuchy porovnateľné s jadrovými výbuchmi;
12. Zbraň schopná modifikovať prostredie, ktoré sa už používa v geoklimatickej vojne;
13. Vytváranie hurikánov, tornád, búrkových smrští a cunami v oblastiach, ktoré nie sú špecifické pre tieto typy prírodných javov;
14. Vytváranie zemetrasení stimuláciou oblastí náchylných na takéto javy a aktiváciou sopiek;
15. Zbrane používané v psychotronickej vojne, ktoré môžu meniť mozgové vlny a kontrolovať myslenie a reakcie ľudí (napr. Havanský syndróm).
16. Štúdium a hodnotenie podzemných ložísk ropy, plynu a nerastných surovín vo vzdialenosti tisícok kilometrov;
17. Diaľkový prieskum a ničenie bunkrov, skladov a akýchkoľvek iných podzemných základní;

Rád by som uviedol, že tieto činnosti uvedené vyššie úzko súvisia s emisným výkonom a prevádzkovým režimom zariadení typu HAARP.

HAARP sa tiež nazýva konečná zbraň alebo zbraň apokalypsy.

DV:  Američania hovoria, že HAARP je odstavený a nefunguje?

GES: Systém HAARP je v prevádzke od roku 1993 a nielenže nebol nikdy odstavený, ale neustále sa modernizoval a zdokonaľoval, čím sa zvyšoval jeho výkon a rozsah úloh, ktoré môže vykonávať. Počet antén a vysielačov sa z roka na rok zvyšoval, pričom sa používa viac ako 180 antén a hlavných generátorov. V súčasnosti má HAARP najvyšší výkon vo svojej histórii a môže vykonávať vzdialené misie kdekoľvek na svete.

DV:  V priebehu jedného roka boli na vás spáchané tri pokusy o atentát. Kto sú títo ľudia?

GES: Bol som predsedom skutočnej nacionalistickej strany v Rumunsku, strany Veľké Rumunsko, po predčasnej smrti jej bývalého a zakladajúceho predsedu Cornelui Vadima Tudora.

V súčasnosti nepatrím k žiadnej politickej strane. Zúčastňoval som sa na zhromaždeniach a protestoch proti prehnaným opatreniam prijatým počas takzvanej pandémie Covid-19 a v tlači a televízii som vystupoval proti abnormalitám presadzovaným neoprogresívnym prúdom a globalizmu, pre Deepstate som bol považovaný za nebezpečného mienkotvorcu. Preto som bol odstavený a následne na mňa bol vyvíjaný veľký tlak, aby som prestal verejne vyjadrovať svoje názory a stanoviská. Po veľmi tvrdých vyhrážkach voči mne a mojej rodine som sa musel stiahnuť z politického života a následne voči mne zorganizovali neo-progresívne sily diskreditačnú a očierňovaciu kampaň.

DV:  Takže bežný človek nemá čo vedieť, pretože ho mocní potrestajú?

GES: Vo svete momentálne prebieha krutý boj medzi skupinou suverénnych štátov a skupinou štátov presadzujúcich neo-progresivizmus, takzvanú globalizáciu alebo inými slovami internacionalistický korporativizmus, ktorý neberie ohľad na národy a suverenitu štátov.

Poznanie ako fenomén, uchovávanie a využívanie informácií nie je nebezpečné, kým neprekročíte úroveň, ktorá vám bola pridelená v tejto oblasti a sociálnej hierarchii. Existujú tajné a diskrétne skupiny a hnutia, ktoré vládnu svetu.

DV:  Ako sa pozeráte na úsilie Srbov od roku 1991 až po dnešné pokusy Západu zobrať Srbsku Kosovo? Aký je na to váš názor?

GES: Západ chce monopolizovať východoeurópske štáty, najmä tie bývalé socialistické, a vytvárať malé štáty na etnicky vnútených princípoch, aby ich ľahšie ovládal a vykorisťoval. To je to, čo sa stalo bývalej Juhoslávii, ktorá bola rozdelená na malé štáty, ktoré sú s výnimkou Srbska všetky kontrolované Západom. Ďalším príkladom je rozpad bývalého Československa na dva malé štáty ľahko manipulovateľné Západom, najmä Nemeckom.

V súčasnosti pokračuje proces deštrukcie národných štátov zavádzaním tzv. euroregiónov, ktoré sú v skutočnosti jadrami budúcich malých štátov, ktoré vzniknú s požehnaním Západu, čím sa v niektorých národných štátoch vyostria určité problémy a vnútorné rozpory až do ich odtrhnutia.

Západ je hlavným motorom odštiepeneckých snáh vo východnej Európe.

Od roku 1991 Srbská republika vedie priamy boj o vlastnú štátnosť a zachovanie národnej identity srbského národa. Bývalá autonómna oblasť Kosovo v rámci bývalej Juhoslovanskej zväzovej republiky je neoddeliteľnou súčasťou Srbskej republiky, kolísky srbského národa. Kosovo musí byť integrálnou súčasťou územia a správy Srbska a v duchu medzinárodného práva musia byť miestne etické otázky riešené bez akéhokoľvek zasahovania zo zahraničia.

Západ posudzuje národy podľa dvojakého metra: Západ chce nezávislosť srbského Kosova, ale nechce nezávislosť Donbasu. Kosovo je historické územie Srbska a kolíska srbského národa!

S generálom Emil Strainu sa zhováral Dragan Vujicic

Rumunský generál v zálohe Emil Strainu je fyzik špecializovaný na rádiolokáciu. Vydal viac 50 kníh, tisícky publikácii, článkov a štúdií v oblasti výskumu vzdušného priestoru o radarových metódach, geofyzikálnych zbraniach, klimatológii, fenoméne UFO. V jeho životopise sa uvádza, že päťkrát prekročil polárny kruh (Aljaška, Grónsko, Špicbergy, severne od Murmanska a Kamčatky) a južný polárny kruh.

Zúčastnil sa expedícií a ciest v oblastiach ako: Aljaška, Sibír, Tibet, Veľkonočné ostrovy, Grónsko, Island, Svalbard, Himaláje, jazero Bajkal, Kamčatka, Beringov prieliv (Vladivostok-Rusko, Elena Kozebuse-USA). Generál, ktorý vstupuje do zakázaných oblastí, ako je Area 51, Gakom – HAARP alebo do nebezpečných oblastí ako sú púšte Nevada, Atacama, Nové Mexiko, Arizona, Mojave.

Zdroj: globalresearch.ca
Preklad: InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti