Prokurátor Remeta tvrdí, že dôkazy o zmanipulovaných výpovediach kajúcnika sú dostačujúce

27.07.2021 | 10:55
  1
Rastislav Remeta dodáva, že konaním policajného prezidenta Petra Kovaříka došlo k zmareniu zadržania dvoch obvinených.

Informácie o údajnom manipulovaní výpovedí (kajúcnikov) v prípadoch mali závažný charakter. Bolo našou povinnosťou ich preveriť, zdôraznil Rastislav Remeta, šéf Krajskej prokuratúry v Bratislave.

Remeta je priamym nadriadeným dozorového prokurátora v prípade údajných manipulácií vyšetrovaní, v ktorých ako svedkovia vystupujú kajúcnici. Rozhovor s ním priniesli Hospodárske noviny.

Závažný charakter

Podľa Remetu je predmetom vyšetrovania vedeného pod dozorom Krajskej prokuratúry v Bratislave prešetrenie možného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí niektorých svedkov (kajúcnikov). Trestné konanie malo byť začaté na základe viacerých podnetov, ktoré mali závažný charakter. Preto bolo povinnosťou prokurátora v súlade so zásadou legality konať a tieto podozrenia preveriť, uviedol.

Na otázku, o ktoré konkrétne prípady sa jedná, odpovedal, že má ísť o výpovede svedkov v trestných veciach, ktoré vzbudili ohlas verejnosti.

V prípade odvolania vedúcej (Santusovej) špecializovaného tímu, ktorý je tvorený vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ako aj vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v súčasnom štádiu trestného konania, považuje Remeta toto za zásadný zásah do priebehu ďalšieho vyšetrovania a za viac ako neštandardný postup. Z doterajšieho priebehu vyšetrovania totiž neboli zistené žiadne procesné pochybenia konajúcej vyšetrovateľky.

Je podľa neho nateraz ťažké predvídať, aký dosah môže mať odvolanie vedúcej skupiny na ďalšie fungovanie a rýchlosť trestného konania.

Snahy o ovplyvňovanie vyšetrovania?

Ako hovorí, vo väčšine prípadov sa stáva, že v priebehu vyšetrovania sú na konajúceho vyšetrovateľa podávané rôzne podania a podnety. Doteraz však nebolo praxou, aby mali za následok vylúčenie vyšetrovateľa z konania. Aj preto sa podľa neho nedá vylúčiť, že takouto formou môže byť vyšetrovanie ovplyvňované zo strany subjektov, ktoré nie sú oprávnené na vydávanie pokynov v konkrétnej vyšetrovanej trestnej veci.

Remeta ďalej naznačuje, že za odstavením vyšetrovateľky by mohla byť snaha o možné ovplyvňovanie tejto kauzy dosadením „vhodnejšieho“ vyšetrovateľa.

Prokurátor uvádza, že zloženie špecializovaného tímu z príslušníkov viacerých policajných zložiek (ÚIS, NAKA) umožňuje, aby v prípade, že v priebehu vyšetrovania bude podozrenie, že sa trestnej činnosti dopustili nielen príslušníci Policajného zboru, ale aj civilné osoby, mohlo byť obvinenie vznesené aj takýmto osobám. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) totiž nie je oprávnený vniesť obvinenie civilnej osobe, len policajtom.

Zaujímavé pritom je, že na šéfku špecializovaného tímu Santusovú sa sťažovali a podali podnety príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Boli to aj takí príslušníci, ktorí by mohli byť vo veci vypočutí, pričom nie je možné vyhodnotiť motiváciu týchto príslušníkov, prečo na Krajskú prokuratúru v Bratislave svoje podania zaslali. Títo príslušníci neboli stranou v konaní a v podstate ani oprávnenými osobami podať námietku zaujatosti. (ich konanie je teda veľmi zvláštne)

Prokurátor vykonávajúci dozor nad zákonnosťou konania sa musí zaoberať všetkými okolnosťami, ktoré by mohli mať vplyv na celý proces, preto preskúmal aj tieto podania. V súvislosti s podaniami voči vedúcej tímu zistil, že nezakladali dôvod na jej vylúčenie z trestného konania. O to vážnejšie je jej odvolanie, uviedol Remeta.

Prerušením zásahu mal policajný prezident zmariť zadržanie kajúcnikov

Čo sa týka prerušenia zásahu, Remeta uviedol, že vyšetrovateľka informovala dozorového prokurátora, že po tom, čo v ranných hodinách zadržali jedného z obvinených, v priebehu 15 minút jej bolo oznámené, že prebiehajúci zásah na zadržanie troch obvinených je zastavený a nemá sa v ňom pokračovať. Zhruba o hodinu neskôr malo byť vyšetrovateľke oznámené, že sa má v zásahu pokračovať.

V tejto súvislosti Remeta považoval za potrebné uviesť, že takýmto konaním, na ktoré, podľa informácií vyšetrovateľky, vydal pokyn priamo policajný prezident, došlo k zmareniu zadržania dvoch obvinených. Po tých je aktuálne vyhlásené pátranie. Prerušením zásahu mohlo dôjsť aj k ohrozeniu tých, ktorí mali podozrivé osoby zadržať, hovorí prokurátor.

Remeta si konanie policajného prezidenta Kovaříka nevie vysvetliť a zdôraznil, že týmto vysoko neštandardným zásahom došlo k zmareniu zaistenia dvoch podozrivých osôb. Ak aj boli podozrenia na postup vyšetrovateľky a bolo potrebné skúmať okolnosti žiadosti na nasadenie síl a prostriedkov, toto sa obvykle rieši po vykonaní zásahu, upozornil.

Dostačujúce dôkazy

Na otázku o dôkaznej situácii a či majú podozrenia z manipulácie výpovedí svedkov (kajúcnikov) reálny základ Remeta odpvovedal:

„Po tom, čo vyšetrovateľ špecializovaného tímu 20. júla vzniesol obvinenie trom civilným osobám pre zločin marenia spravodlivosti a zločin krivej výpovede a krivej prísahy, bol dozorovému prokurátorovi predložený vyšetrovací spis.

Po jeho preskúmaní, ako i po preskúmaní samotného uznesenia o vznesení obvinenia konštatoval zákonnosť a odôvodnenosť uznesenia. Predložený mu bol aj podnet vyšetrovateľa na podanie návrhu na väzbu obvineného a zadržaného Cs. D. (Csabu Dömötöra - pozn. IV).

Prokurátor zistil, že sú naplnené dôvody väzby útekovej, kolúznej a preventívnej a 21. júla vo večerných hodinách podal návrh na vzatie do väzby, ktorému sudca vyhovel.

Obvinený, ktorý bol vzatý do väzby, sa pri svojom výsluchu priznal k skutkom, ktoré sa mu kladú za vinu. Aj rozhodnutím sudcu o vzatí obvineného do väzby bola potvrdená dôvodnosť obvinení, ako aj zákonnosť dôkazov zabezpečených vyšetrovateľkou či jej doterajšieho konania.“

Zdroj: hlavnydennik.sk

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti