Príslušníci NAKA nazákonným, agresívnym a hrubým spôsobom zasahovali na bratislavskom okresnom súde a žiadali vydať utajovaný spis týkajúci sa prípadu kajúcnikov Makóa a Beňu

04.05.2022 | 10:20
  0
Z dokumentov, ktoré má redakcia Pravda k dispozícii, vyplýva, išlo o spis, ktorý na súd pôvodne predložil prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.

Predseda Okresného súdu Bratislava III, ktorého sudkyňa Iveta Halvoňová rozhodovala o väzbe pre kajúcnikov Ľudovíta Makóoa a Borisa Beňu, predložil Súdnej rade podnet na zaujatie stanoviska, podľa neho, k nezákonnému postupu orgánov činných v trestnom konaní.

V pondelok 25. apríla popoludní mali do budovy Okresného súdu Bratislava III prísť elitní policajti. Tí v trestnej kancelárii súdu žiadali od sudkyne Ivety Halvoňovej vydanie spisu, ktorý sa týka trestnej veci vedenej proti obvineným Ľudovítovi Makóovi a Borisovi Beňovi. Tí sú obvinení z krivej výpovede v kauze týkajúcej sa korupcie Vladimíra Pčolinského.

Policajti okrem toho mali žiadať aj utajovanú prílohu k prípadu, ktorá má stupeň utajenia "dôverné". 

Z dokumentov, ktoré má redakcia Pravda k dispozícii, vyplýva, išlo o spis, ktorý na súd pôvodne predložil prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.

Predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt sa obrátil so žiadosťou o zaujatie stanoviska k postupu elitných policajtov na Súdnu radu, ktorá by sa mala celou vecou zaoberať.

"Zákonná sudkyňa v súlade s ustanovením § 89a ods. 2 Tr. por. odmietla policajtom vydať požadovaný spis spolu s utajovanou prílohou, nakoľko opačným postupom by porušila zákon. Napriek tomu policajti trvali na vydaní spisu a budovu súdu opustili až po opakovaných vysvetleniach, že vydanie spisu nie je možné," píše v žiadosti adresovanej Súdnej rade predseda OS BA III. 

Policajti prišli aj večer

Policajtom Národnej kriminálnej agentúry zrejme toto vysvetlenie nestačilo, pretože podĺa Fitta prišli aj vo večerných hodinách. Podľa záznamu ich malo byť až sedem. Elitní muži zákona sa opätovne dostavili do budovy súdu a požiadali vrátnika, aby kontaktoval službukonajúceho sudcu pre prípravné konanie Karola Posúcha, aby sa dostavil na súd. Podľa Fitta nemali žiadne podanie, o ktorom by mal ako sudca rozhodovať.

"Službukonajúci sudca pre prípravné konanie sa dostavil do budovy súdu okolo 18.10h, ktorého policajti žiadali o vydanie veci, a to vyššie uvedeného spisu, pričom mu uviedli, že majú príkaz na prehliadku nebytových priestorov, a to budovy Okresného súdu Bratislava III. Zároveň uvádzali, že tento príkaz je podpísaný príslušným prokurátorom a majú ho pri sebe, ale zatiaľ chcú doručiť iba výzvu na vydanie veci – vyšetrovacieho spisu v konkrétnej veci. Výzvu službukonajúci sudca prevzal s ústnym aj písomným vyjadrením, že k predmetnému spisu nič nevie uviesť, nakoľko sa netýka prípravného konania a ani jeho oddelenia 46T, kde je zákonným sudcom," píše sa v žiadosti. 

Posúch tak kontaktoval predsedu Okresného súdu Bratislava III a oboznámil ho s tým, čo sa deje. Fitt mu povedal, že vec bude riešiť v pracovnom čase na druhý deň po začiatku riadnej pracovnej doby.

"Z uvedeného je zrejmé, že príslušníci NAKA týmto konaním chceli neprípustne obísť skutočnosť, že vyšetrovací spis im nebol vydaný, a to postupom v súlade so zákonom, zo strany zákonnej sudkyne JUDr. Ivety Halvoňovej, a preto oslovili iného sudcu, ktorý však nebol vôbec kompetentný na vydanie veci, čo príslušníci polície museli vedieť," dodáva Fitt. 

Boli hrubí a násilní

Žiadosť o zaujatie stanoviska Súdnej rady obsahuje aj niekoľko príloh, medzi ktorými je aj vyjadrenie sudkyne Halvoňovej, ale aj súdnej tajomníčky. Tá opísala správanie sa policajtov NAKA ako "hrubé a násilné. 

Súdna tajomníčka uviedla, že keď išla do trezora pre spomínaný vyšetrovací spis, ktorý mal byť vydaný pracovníčke Krajskej prokuratúry, policajti jej zabránili opustiť miestnosť s trezorom. "Vyhrážali sa mi, že buď im dám spis alebo ma nepustia z miestnosti s trezorom von. Medzitým prišla aj sudkyňa Halvoňová, na ktorú taktiež príslušníci PPZ NAKA Košice vyvíjali rečový nátlak. Opätovne chcem uviesť, že príslušníci NAKA boli hrubí a násilní," opísala súdna tajomníčka.

V prípade sme oslovili viaceré inštitúcie, medzi nimi aj Ministerstvo vnútra, Ministerstvo spravodlivosti, ale aj Prezídium policajného zboru. Odpoveď sme dostali len z Ministerstva spravodlivosti. "Nemáme vedomosť, že by k takejto situácii došlo," uviedol hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. 

Oslovili sme aj členku Súdnej rady Marcelu Kosovú. "V tejto veci prišiel všetkým členom Súdnej rady SR podnet od predsedu Okresného súdu Bratislava III. Podľa toho, čo som si stihla prečítať, nakoľko podnet prišiel aj s viacerými prílohami, tak to išlo s požiadavkou na zaujatie stanoviska celej Súdnej rady SR. Nerada by som preto predbiehala,“ uviedla s tým, že o spoločnom postoji budú hlasovať. Predseda Súdnej rady už podľa jej slov avizoval, že sa pripravujú podklady. 

"Ako trestná sudkyňa som si prebehla podnet predsedu OS BA III a osobne sa  neviem stotožniť s postupom a s tým, že takýmto spôsobom sa chce akákoľvek zložka OČTK alebo súdu dostať k spisu. Ja som takéto vyžiadanie spisu ešte nezažila. Pokiaľ niekto chcel spis, tak prišlo klasické dožiadanie a pokiaľ to nebol spis Krajského súdu v Bratislave, tak som to postúpila či už prokuratúre alebo okresnému súdu, ktorý týmto spisom môže disponovať," dodala Kosová. 

Čo je v utajovanej prílohe spisu o kajúcnikoch?

Predseda súdu Roman Fitt v liste, ktorý adresoval predsedovi Súdnej rady SR Jánovi Mazákovi, doslova píše: „Postup policajtov, ktorí žiadali vydať vyšetrovací spis (a dokonca aj jeho utajovanú prílohu), ktorý bol iba súdu zapožičaný prokurátorom k rozhodnutiu o jeho návrhu na vzatie obvineného do väzby a mal byť následne prokuratúre vrátený, bol preto zjavne v rozpore so zákonom a policajti si toho museli byť vedomí“.

Podľa Fittovho listu na druhý deň, teda 26. apríla, prišiel na súd približne o 8.45. Policajti ho tam čakakli už dve hodiny, teda od 6.45. Ako ďalej píše predseda súdu, policajti sa usadili pred dverami jeho kancleáie a pred miestnosťou s trezorom. Z tej dokonca nepustili ani súdnu tajomníčku. Približne o 9.05 policajti predsedovi súdu predložili príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov. Ako podotýka, bol vymedzený tak, že sa má prehľadať „priestor Okresného súdu Bratislava III“.

Fitt im odmietol vydať spis a utajovanú prílohu. Pred policajtmi telefonoval s krajským prokurátorom. Ten pripomenul, že vec už bola pridelená do dozoru košickej krajskej prokuratúry.

Keď sudkyňa okresného súdu 5. apríla nezobrala ani Makóa, ani Beňu do väzby, hovorca krajského súdu Pavol Adamčiak povedal, že podľa nej neboli naplnené materiálne podmienky väzby a najmä dôvodnosť obvinenia. Do väzby ich nevzal ani krajský súd.

Ešte v ten deň, teda 12. apríla, prvý námestník generálneho prokurátora rozhodol, že „v záujme garancie objektívnosti konania ďalší výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní nebude vykonávať prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave, ale prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach“.

Fitt preto kontaktoval košickú krajskú prokuratúru a prokurátor Gabriel Husár nedal súhlas na vydanie spisu iným orgánom.

„Napriek týmto udalostiam ma príslušníci NAKA – východ oboznámili s tým, že im ide hlavne o vydanie utajovanej prílohy predmetného vyšetrovacieho spisu,“ pokračuje Fitt v liste, ktorý je žiadosťou o zaujatie stanoviska Súdnej rady k tejto situácii.

Tvrdí, že sa mu policajti vyhrážali, že začnú prehľadávať všetky priestory súdu, a keď bude treba, „zavolajú zámočníka a vylomia trezor s tým, že ešte uvidia, čo všetko sa tam nájde“.

Ako ďalej píše predseda súdu, bezpečnostná pracovníčka policajtom vysvetlila, že utajovanú prílohu už odovzdala Krajskej prokuratúre Bratislava, keď tá ju predložila na súd. Zaujímavé je, že sa to stalo v ten deň, len o 8.10 hodine.

Nakoniec predseda súdu vydal policajtom aspoň spis. Išlo o tri zväzky, ktoré boli zapečatené. Sudcovi Fittovi sa nepozdáva, že príkaz na prehliadku bol koncipovaný veľmi široko – týkal sa celej budovy súdu. No najmä, na príkaze nebol podpis prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Matúša Harkabusa, ten mal súhlas udeliť telefonicky v pondelok 25. apríla o 13.41 hodine.

Súčasťou listu je aj príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov. Ide konkrétne o priestory Okresného súdu Bratislava III. Podľa neho NAKA – Východ vedie trestné konanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny už od 8. marca tohto roka.

Makó 8. apríla podal na Úrade špeciálnej prokuratúry trestné oznámenie „súvisiace s diskreditáciou jeho osoby v súvislosti s trestnými konaniami, v ktorých vypovedá ako svedok“. Podľa Makóa je cieľom zastrašiť ho, zabrániť mu vypovedať ako svedkovi či vytvárať nepravdivé listinné dôkazy.

Podľa príkazu na prehliadku vyšetrovateľ vedel, že spis bude 26. apríla vrátený na bratislavskú krajskú prokuratúru a potom poputuje do Košíc. A práve to bolo dôvodom príkazu na prehliadku – policajti vedeli, že spis a utajovaná príloha sú v priestoroch súdu. Len sudkyňa im ho odmietla vydať. Súčasťou príkazu je aj veta, že súhlas vydal prokurátor Harkabus telefonicky.

V úradnom zázname, ktorý spísala sudkyňa Halvoňová, sa hodnotí správanie policajtov ako „dosť agresívne“. „Musím podotknúť, že za 32 rokov svojej súdnej praxe som sa s podobným správaním polície ešte nestrela,“ dodáva.

Podľa ďalšieho úradného záznamu naozaj odovzdala utajovanú prílohu pracovníčke bratislavskej krajskej prokuratúry. V trezorovej miestnosti, ktorú strážili policajti, bol totiž len spis. Ako dodáva sudkyňa, bezpečnostná pracovníčka okresného súdu prílohu stihla vybrať ešte pred príchodom príslušníkov NAKA.

Zdroj: topky.sk / pravda.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti