Princ Charles a Velký Reset

05.03.2021 | 21:35
  30
Následník britského trůnu se nespokojí s rolí svatebního generála. Aby se mohl zaměřit na ovládnutí fantazie a vůle lidstva, bude se ucházet o roli vůdce v globálním projektu „Velkého resetu“.

„Je nezbytné podmanit si lidskou fantazii a vůli“

„Velký Reset“ - to samozřejmě není jen soukromá iniciativa švýcarského profesora Klause Schwaba. Chystá se důkladná přeměna světového pořádku.

V prosinci r. 2020 v New Yorku proběhla schůzka šéfky Koalice pro inkluzivní kapitalismus Lynn de Rothschild s papežem Františkem. Na setkání se dohodli o společném boji rodu Rothschildů a Vatikánu za inkluzivní kapitalismus. Byla vytvořena Rada pro inkluzivní kapitalismus s účastí Vatikánu (The Council for Inclusive Capitalism with the Vatican). Papež je jakýmsi praporem tohoto hnutí.

Existuje ještě jeden prapor a tento člověk má mnoho titulů. Je to Jeho královská Výsost princ Charles Philip Arthur George, princ z Walesu, polní maršál, admirál loďstva a maršál britského královského letectva, následník britského trůnu.

Princ Charles se narodil v r. 1948 jako nejstarší syn britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa, vévody z Edinburghu. Proslýchá se, že v r. 2021 Alžběta konečně předá královský trůn princi Charlesovi.

Otec našeho hrdiny, 99letý princ Philip se po mnoho desetiletí věnoval otázkám ochrany divoké přírody, odvrácení ekologické krize a boje proti globálnímu klimatickému oteplování. Je jedním ze zakladatelů (1961) Světového fondu na ochranu přírody, WWF. Od r. 1981 do r. 1996 byl v čele WWF a v r. 2011 řízení tohoto fondu předal princi Charlesovi.

Jak jsem už psal, WWF a mnohé další „zelené“ organizace jsou zástěrkami, které jsou využívány globální elitou pro řešení úkolů, které nemají s ochranou životního prostředí nic společného. WWF prakticky realizuje doporučení, vypracovaná Římským klubem, úzce spolupracuje s MMF, Světovou bankou, UNEP (Programem OSN pro životní prostředí), s organizací UNESCO (programem „Člověk a biosféra“), Sorosovou nadací, McArthurovou nadací, Hewlettovou nadací apod. WWF je svérázný štáb, který řídí armádu „ekologických partyzánů“ v různých zemích. „Partyzáni“ fungují pod vlajkami takových organizací jako „Přátelé Země“, „Ochránci duhy“, „Greenpeace“, „První Svět“, „Survival International“ a další. Při tom „záležitost ochrany divoké přírody“ mají v rukách členové panovnických rodin (princové, následníci trůnu), pradávných aristokratických rodů a také ředitelé nadnárodních korporací.

V r. 1986 princ Philip napsal knihu „If I Were an Animal“ (čes.: „Kdybych byl zvíře“), kde se zmínil o tom, že by chtěl založit Zvířecí organizaci proti lidem a bojovat za práva zvířat (přímo podle příběhu George Orwella „Farma zvířat“!). Pro postup svého „duchovního zdokonalování“ otec prince Charlese řekl, že v případě reinkarnace by se po smrti chtěl na Zemi vrátit jako… nejsmrtelnější virus, který by zlikvidoval co nejvíce lidí. To je ekologický kanibalismus 21. století! Princ Philip je určitě velmi spokojený, že se ve světě objevil virus COVID-19.

Princ Philip ovlivnil i svého syna. Princ Charles se nadchl pro problémy divoké přírody, ochrany životního prostředí a boje s klimatickou katastrofou. Celkem nedávno řekl, že ve světě jsou věci vážnější než COVID-19, a dokonce než jaderná válka. Jedná se o globální oteplování. A ačkoliv je teorie „skleníkového efektu“ (oteplení zemské atmosféry v důsledku spalování fosilního paliva a vypouštění skleníkových plynů) lživá, princ Charles dál straší lidstvo klimatickou apokalypsou. Je patronem asi 350 organizací – fondů, společností, klubů a dalších. Prince Charlese všude zvou něco otevřít, něčeho se zúčastnit, postavit se do čela něčeho, já však chci zůstat u jeho spolupráce s Klausem Schwabem.

V lednu r. 2020 na summitu Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu byl princ Charles centrem pozornosti. Jeho vystoupení na fóru bylo organizováno jako setkání se 17tiletou Gretou Thunbergovou. Princ hlásal svým obvyklým způsobem: „ ...změny klimatu a ničivá ztráta biologické rozmanitosti jsou největší hrozby, se kterými se kdy lidstvo setkalo.

Chceme se snad do dějin zapsat jako lidé, kteří neudělali nic pro to, aby vrátili mír? Musíme jednat a čas k jednání je právě teď“. Konkrétně Charles navrhoval zavedení uhlíkové daně, přechod letectví a dalších druhů dopravy na vodíkové palivo atd.

Ještě zvučnějším bylo jeho vystoupení na scéně WEF v červnu r. 2020 (v režimu online). Všude se už hovořilo o koronavirové „pandemii“, byla zavedena omezení pro ekonomickou činnost. Svět se pohroužil do virově-ekonomické krize. Při zahájení summitu WEF se princ Charles zmínil o plánu „Velkého resetu“ (The Great Reset). A po princi vystoupily další VIP osoby: Generální tajemník OSN António Guterres; výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgieva; generální tajemník Mezinárodní konfederace odborových svazů Bradford L. Smith; generální ředitel Mastercard Ajay S. Banda; generální ředitel British Petroleum Bernard Looney.

Téhož dne, 3. června 2020, byla na webu WEF založena stránka The Great Reset. Zde byly zveřejněny projevy britského prince a dalších účastníků virtuálního summitu.

Během popisu svého pojetí „Velkého resetu“ zdůraznil Charles následujících pět bodů.

• Za prvé, politici a byznys mají ovlivňovat veřejné mínění, „je nezbytné podmanit si lidskou fantazii a vůli“.
• Za druhé je nutné „vydat se na novou dráhu stabilní zaměstnanosti“.
• Za třetí je potřeba snažit se o takovou přestavbu ekonomiky, abychom dosáhli nulové úrovně úniku skleníkových plynů („dekarbonizace“).
• Za čtvrté je nutné přidat dodatečný impulz rozvoji vědy a techniky.
• Za páté je třeba zajistit stálý růst investic a zvláštní prvenství mají získat investice do „zelené“ekonomiky.

„Jestliže si máme vzít nějaké důležité ponaučení z této krize, pak je to povinnost postavit přírodu do centra veškerého dění. Už zkrátka nemáme čas na pouhé diskutování“, vysvětlil nezbytnost „Velkého resetu“ princ Charles.

10.-11. ledna 2021 proběhl pravidelný každoroční summit One Planet (začal se konat po Pařížské klimatické konferenci 2015). Ovšem, že vystoupení na tomto summitu opět řídil princ Charles. Předložil iniciativu pod názvem Terra Carta (čes. Charta Země). Ta představuje plán opatření do r. 2030, která mají zajistit stabilní rozvoj. Iniciativa je součástí širšího projektu „Iniciativa pro zajištění stability trhů“ (Sustainable Markets Initiative), vyhlášeného princem v Davosu v lednu r. 2020.

Projekt Terra Carta je velmi specifický a velmi finanční. Princ vyhlásil finanční sbírku ve výši 10 miliard dolarů na financování opatření pro ochranu životního prostředí. Je to politika člena královské rodiny pro sjednocení největšího byznysu pod krásnou vlajkou. Jde po stopách paní Lynn de Rothschild, která před několika lety založila Partnerství za inkluzivní kapitalismus, kam vstoupily mnohé nadnárodní korporace, banky a fondy (33 členů s celkovými aktivy 10,5 tril. dolarů a tržní kapitalizace 2,1 tril. dolarů). Princ Charles činí zatím v tomto směru první kroky. Na začátku února se mu podařilo posbírat 25 obchodních organizací. Mezi nimi jsou takové giganty, jako největší investiční fond na světě BlackRock, nadnárodní banky Bank of America a HSBC. A následník britského trůnu se nespokojí s rolí svatebního generála. Aby se mohl zaměřit na ovládnutí fantazie a vůle lidstva, bude se ucházet o roli vůdce v globálním projektu „Velkého resetu“.

Autor: Valentin Jurijevič Katasonov - pôsobil ako konzultant pri OSN, poradca MMF a posledné roky ako profesor na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov MGIMO.

Zdroj: fondsk.ru
Preklad: zvedavec.org

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti