Právnička Laššáková: Padol Fico pretože odmietal dohodu s USA, ktorá sa začala tvoriť v 2009 a Fico ju mohol dávno za 2 volebné obdobia prijať?

10.01.2022 | 10:30
  2
K návrhu obrannej dohody medzi Slovenskom a USA sa vo svojom statuse vyjadrila právnička Judita Laššáková.

KAM PATRIA AUTORI DOHODY S USA?

Ak sa nemýlim, obranná dohoda s USA začala naberať kontúry v rokoch 2009 až 2011. Čiže ku koncu prvej vlády Roberta Fica a po jej páde počas smiešneho kabinetu Ivety Radičovej. Ten vydržal niečo vyše dvoch rokov a do kresla predsedu vlády si opätovne sadol Robert Fico. Na tomto poste vydržal dve volebné obdobia.

Presnejšie dve volebné obdobia vydržal pri moci Smer-SD, Fico stratil kreslo predsedu vlády v roku 2018.

Na zmluve sa začalo opätovne intenzívne pracovať. Tým, samozrejme, nechcem povedať, že Fico prekážal a museli sa ho zbaviť. To by bola konšpirácia, ktorá by mohla vyznieť ako obhajoba Fica. Keďže mi už viacerí „oplieskali“ o hlavu, že som smeráčka, už sa tomu iba smejem. Minule mi šéfka povedala, že „veď ty si pravičiarka“. No to som skoro padla zo schodov...

Vráťme sa k zmluve. Podľa môjho skromného názoru neprejde. V rukách to majú aj europoslanci. Možno by sa toho mali chytiť. Asi len nevedia, „čo“ a „ako“. Počkám do piatku, potom zverejním návod.

I keď naozaj dúfam, že táto zmluva neprejde, situácia a realita na Slovensku môže byť iná. Môže sa stať, že ten, kto túto zmluvu „chce a naozaj potrebuje“, vie, že toto je jedinečná a neopakovateľná príležitosť. A svoje si presadí. Lenže po presadení tejto zmluvy, už nebude potrebovať figúrky, ktoré mu v jej uzavretí za každú cenu pomáhajú. A pre tých mám jeden pozdrav: Zbohom, pretože všetci skončíte na politickom smetisku s hanbou!

OHĽADOM DOHODY MEDZI SR A USA MÁM JEDNU OTÁZKU: POŽIADAL UŽ NIEKTO SÚDNY DVOR EÚ O STANOVISKO?

Vraj má pani prezidentka alebo „niekto“ ohľadne tejto dohody požiadať o stanovisko Ústavný súd SR. Keby som bola na poste navrhovateľa, požiadam Ústavný súd SR, aby sa obrátil na SD EÚ so žiadosťou o stanovisko k navrhovanej zmluve.

Po prvé preto, lebo v čl. 20 ods. 2 navrhovanej dohody medzi členským štátom EÚ, čo SR bezpochyby je, sa uvádza, že „colné kontroly podľa tejto Dohody sa vykonajú v súlade s postupmi vzájomne dohodnutými medzi príslušnými slovenskými orgánmi a ozbrojenými silami USA“. EÚ má 5, slovom päť vylúčených kompetencií. Jednou z nich je práve colná únia. Takže vo veciach cla musí, opakujem musí rozhodovať EÚ, nie členský štát. Zaujímalo by ma, čo na citované ustanovenie pripravovanej dohody hovorí Súdny dvor EÚ.

Po druhé preto, lebo Súdny dvor EÚ stanovil podmienky uzatvárania medzinárodných zmlúv členskými štátmi EÚ s tretími krajinami. Tu sú dve z nich:

- Únia disponuje právomocami, ktoré sa týkajú predmetu tejto medzinárodnej dohody.

- Členské štáty presunom právomocí na Úniu v oblasti predmetu medzinárodnej dohody prejavili vôľu zaviazať Úniu záväzkami vyplývajúcimi z tejto dohody pre členské štáty. (Áno, presne tento bod sa týka colnej únie).

Odporúčam v tejto veci prečítať si rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 1972 vo veci International Fruit.

A po tretie preto, lebo čl. 4 ods. 1 predkladanej dohody medzi Slovenskom a Spojenými štátmi ustanovuje, že „pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál (ďalej len ‚rozmiestnený materiál‘) v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú činnosti podľa tohto článku v potrebnom rozsahu“. Toto ustanovenie vlastne hovorí o tom, že na územie EÚ môžu USA priviezť akýkoľvek materiál, ktorý nemusí slovenská strana ani len kontrolovať.

Celkom by ma zaujímalo, ako sa k tomuto zneniu postaví napríklad Rakúsko ako susedný štát Slovenska.

Už dostatočne hlboko rozdelenú spoločnosť kvôli vakcinácii a otázkami s ňou spojenými ešte hlbšie rozoštvala táto dohoda. Opäť proti sebe stoja dva tábory. Tí, ktorí ju absolútne nekriticky obhajujú, a tí, ktorí sa snažia o rozumné argumenty.

Nech už bude záver akýkoľvek, prijatie takejto dohody medzi SR a USA môže skončiť aj tak, že SR ju prijme bez stanoviska SD EÚ. V takom prípade však všetky náklady spojené s pokutou a penále zo strany SD EÚ bude znášať Slovenská republika. To však nevadí, pretože „táto krajina“ je veľmi bohatá a môže si to dovoliť! Po skvelých dvoch rokoch vládnutia aktuálnej a predchádzajúcej Matovičovej vlády už nie je problém „prázdna špajza“, všakáno. Nehovoriac o tom, že ak na území Slovenska vojak USA spôsobí škodu na zdraví alebo majetku občanovi Rakúska, bude to platiť SR? Keďže vojaci USA sú na Slovensku trestnoprávne a občianskoprávne nepostihnuteľní...

P. S.: Zaujímalo by ma, aké iniciatívy podniknú v súvislosti s predkladanou dohodou slovenskí europoslanci. Máme ich v EP štrnásť.

Zdroj: veci-verejne.sk / Facebook Judita Laššáková

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti