Po očkovaní bude treba dodržiavať aj naďalej korona-opatrenia. Klamstvá o slobode, že po vakcíne sa vrátime do pôvodného stavu sú populizmus

27.12.2020 | 19:13
  21
Odpovede na otázky zodpovedané talianskou agentúrou pre lieky(AIFA), ktoré zaujímajú taliansku spoločnosť ohľadom očkovania vakcínou od spoločnosti Pfizer.

Dve dávky po troch týždňoch… Účinnosť vakcíny približne 9 mesiacov … a ďalšie podaktoré odpovede na otázky zodpovedané priamo talianskou agentúrou pre lieky(AIFA), ktoré zaujímajú taliansku spoločnosť ohľadom vakcinacie vakcínou od spoločnosti Pfizer.

Čo je to a na čo to slúži?

Vakcína COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) je vakcína určená na prevenciu koronavírusovej choroby COVID-19 u osôb vo veku 16 rokov a starších. Obsahuje molekulu nazývanú messenger RNA (mRNA) s pokynmi na výrobu proteínu na SARSCoV-2, víruse zodpovednom za COVID-19. Vakcína neobsahuje vírus a nemôže spôsobiť ochorenie.

Ako sa podáva?

Vakcína COVID-19 mRNA BNT162b2 (Comirnaty) sa podáva v dvoch injekciách, zvyčajne do svalu hornej časti ramena, s odstupom najmenej 21 dní. Čiže treba sa zaočkovať dva krát.

Je účinná ihneď?

Nie, účinnosť sa preukázala týždeň po druhej dávke.

Ako dlho trvá ochrana?

Trvanie ochrany ešte nie je s určitosťou definované, pretože pozorovacie obdobie bolo len niekoľko mesiacov, ale znalosti o iných druhoch koronavírusov naznačujú, že ochrana by mala byť minimálne 9 – 12 mesiacov.

Môže vakcína spôsobiť ochorenie COVID-19 alebo iné genetické zmeny?

Táto vakcína nepoužíva aktívne vírusy, ale iba genetickú zložku na vytvorili špecifickej protilátky. Neobsahuje celé ani živé vírusy, takže vakcína nemôže spôsobiť ochorenie.

Môžu zaočkovaní ľudia preniesť infekciu na ďalších ľudí?

Na získanie týchto údajov je potrebný dlhší čas, aby sa preukázalo, či môžu byť zaočkovaní asymptomaticky infikovaní a zároveň infikovať ďalších ľudí. Aj keď je pravdepodobné, že očkovanie je účinné na viac ako 90% a zaočkovaného chráni pred infekciou, zaočkovaní ľudia spolu s ostatnými, ktorí sú s nimi v kontakte, musia naďalej prijímať protikoronové opatrenia.

Ten kto si dal prvú dávku vakcíny, môže si urobiť druhú dávku od inej farmaceutickej spoločnosti?

Stále nie sú k dispozícii žiadne údaje o zameniteľnosti medzi rôznymi vakcínami, takže tí, ktorí podstúpia očkovanie pri prvej dávke vakcínou budú naďalej používať rovnakú vakcínu aj pri druhej dávke.

Aké závažné nežiaduce reakcie boli pozorované počas štúdie?

Jedinou závažnou nežiaducou reakciou, ktorá bolo bolo zväčšenie lymfatických žliaz. Je to ochorenie, ktoré sa vylieči samo. Systémové reakcie boli častejšie a výraznejšie po druhej dávke. V krajinách, kde sa už začalo s hromadným podávaním vakcíny, sa tiež začali hlásiť nežiaduce reakcie od najmenej závažných po najvýznamnejšie vrátane alergických reakcií. Všetky krajiny, ktoré budú iniciovať vakcinaciu budú zhromažďovať údaje o nežiaducich reakciách, ktorú dostane systém, aby bolo možné s presnosťou definovať typ rizikového profilu spojeného s očkovaním.

Bol objavený nový variant vírusu SARS-CoV-2. Bude vakcína účinná aj proti tomuto novému variantu?

RNA vírusy, ako je SARS-CoV-2, podliehajú častým mutáciám, z ktorých väčšina významne nemení štruktúru a zložky vírusu. V tomto roku bolo hlásených veľa variantov SARS-CoV-2, ale zatiaľ tieto varianty nezmenili prirodzené správanie vírusu. Variant uvádzaný v Anglicku je výsledkom série mutácií proteínov. Momentálne prebiehajú hodnotenia týkajúce sa účinkov, ktoré by mohli oplývať vývoj epidémie, ale pochybujem, že vakcína by bola proti tomuto variantu neúčinná.

Môže, alebo by sa mal zaočkovať aj ten, kto prekonal COVID-19?

Očkovanie nie je v kontraste s predchádzajúcou prekonanou pozitivitou COVID-19, skôr zvyšuje imunitnú pamäť.

Tieto osoby nemusia byť zahrnuté do prvej fázy očkovania, ale môžu byť zaočkované v druhej fáze.

Môžu sa dať očkovať aj ľudia s alergiami?

Ľudia s anamnézou závažných anafylaktických reakcií, alebo ťažkej alergie, alebo tí, ktorí vedia, že sú alergickí na niektorú zložky vakcíny, by sa mali pred očkovaním poradiť so svojím lekárom. Tak ako všetky vakcíny, aj táto sa musí podávať pod prísnym lekárskym dohľadom. Ľudia, ktorí po podaní prvej dávky vakcíny pocítia závažnú alergickú reakciu, by nemali dostať druhú dávku.

Môžu sa dať zaočkovať aj deti?

Táto vakcína sa v súčasnosti neodporúča pre deti mladšie ako 16 rokov. Európska agentúra pre lieky (EMA) sa s výrobcom dohodla na pláne testovania vakcíny u detí v neskoršej fáze.

Umožňuje očkovanie návrat do života ako predtým?

Aj keď je účinnosť vakcíny je veľmi vysoká (viac ako 90%), vždy bude očkovaná časť, u ktorej sa nevyvinie imunitná obrana. Navyše si nie sme ešte istý, či očkovanie iba zabraňuje prejavu choroba alebo dokonca zastaví prenos infekcie. To je dôvod, prečo očkovanie neposkytuje „Priepustku na slobodu“, a preto je potrebné pokračovať v opatreniach na potláčanie šírenie infekcie.

Takže aj po vakcinácii bude treba dodržiavať opatrenia aké máme dnes. Klamstvá o slobode, že po vakcinácii sa vrátime do pôvodného stavu sú len populistické reči ako s tými testami, ktoré budú nahradené vakcínami.

Zdroj: quotidianosanita.it
Preklad: Facebook Ľuboš Hrica

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti