Petíciu proti budovaniu 5G sietí na Slovensku podpísalo už viac ako 15-tisíc ľudí

30.06.2020 | 10:25
  21
Matovičova vláda chce do konca roka pokryť 5G sieťou jedno veľké mesto na Slovensku.

Petíciu s názvom Stop budovaniu 5G sieti na Slovensku podpísalo od jej spustenia 19. apríla tohto roku už viac ako 15 000 ľudí. Autori petície žiadajú pozastavenie vysielania 5G rádiofrekvenčných elektromagnetických polí, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že dané vysielanie je neškodné pre zdravie ľudí a pre životné prostredie.

Petícia tlačí aj na uprednostňovanie káblového digitálneho telekomunikačného pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení a taktiež lepšiu informovanosť ľudí o zdravotných rizikách daného vysielania.

Podporovatelia petície sa  u predstaviteľov vlády zatiaľ nestretli s veľkým pochopením. Predseda vlády Igor Matovič údajne označil negatívne vplyvy 5G vysielania za konšpirácie. Operátori na Slovensku už začali súťažiť o frekvencie na 5G siete.

Podobné petície boli spustené naprieč krajinami Európskej únie. Kým na Slovensku zatiaľ petícia veľa vody nenamútila, v Švajčiarsku a v Slovinsku sa budovanie 5G sieti údajne pozastavilo až do doby, kým sa dôsledne neprešetria všetky negatívne dopady na zdravie ľudí a životné prostredie.

Matovičova vláda chce do konca roka pokryť 5G sieťou jedno veľké mesto na Slovensku

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by chceli podporiť cieľ mať do konca roka 2020 pokryté jedno veľké mesto sieťou 5G.

Deklarujú to v informatívnom materiáli Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020 - 2025, ktorý predložili na prerokovanie vláde.

"Predložený materiál si kladie za cieľ prispieť k digitálnej transformácii Slovenska z pohľadu vybudovania modernej, funkčnej a bezpečnej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutným predpokladom nielen pre rozvoj moderných služieb pre občanov a podnikateľov, ale má umožniť prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a ich efektívne riadenie a dohľad," píše sa v materiáli z dielne MDV.

Na podporu rozvoja 5G sietí na Slovensku avizuje rezort aj ďalšie potenciálne opatrenia. Do konca júna by chcel uskutočniť elektronickú aukciu pre pridelenie frekvencií z pásma 700 MHz pre siete 5G, do konca roka 2021 avizuje reorganizáciu frekvenčného pásma 3,6 GHz a do roku 2024 sa pokúsia uvoľniť frekvenčné pásmo 26 GHz na základe dopytu na trhu.

Do roku 2025 by chceli pokryť všetky prevádzkové úseky diaľnic a rýchlostných ciest a prevádzkové úseky paneurópskych železničných koridorov na území SR. V rovnakom termíne by chceli pokryť sieťami 5G až 97 % obyvateľov krajských miest a 70 % obyvateľov SR. Do roku 2030 avizuje rezort pokrytie 95 % obyvateľov SR.

V kontexte legislatívy by chcelo MDV pripraviť nový zákon o elektronických komunikáciách, a to do 21. 12. 2020. Do začiatku roka 2021 by chceli aktualizovať nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.

Do budúceho roka by chcel rezort tiež vytvoriť platformu zo zástupcov orgánov štátnej správy, priemyslu, zdravotníctva či poľnohospodárstva a stanoviť smerovanie rozvoja 5G aplikácií kľúčových pre Slovensko.

V kontexte kybernetickej bezpečnosti by chcel rezort pripraviť a schváliť vyhlášku o bezpečnostných opatreniach v oblasti 5G, a to do konca júna. Priebežne by chcelo ministerstvo zabezpečiť aj monitorovanie a diskusiu odborníkov o vystavení verejnosti elektromagnetickým poliam pri zavádzaní technológie 5G.

Štát tvrdí že má informácie ohrozujúce účel výberového konania na 5G frekvencie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vydal 24. júna tlačovú správu, v ktorej sa snaží vyjadriť k dôvodu posunutia elektronických aukcií v rámci výberového konania najmä na 5G frekvencie pre mobilných operátorov.

Výberové konanie odštartovalo na konci marca, štát v ňom ponúka operátorom licencie najmä na zaujímavé frekvencie z pásma 700 MHz, získané po uvoľnení DVB-T kanálov 49 až 60.

Spolu je k dispozícii šesť blokov o šírke 2 x 5 MHz až do konca roku 2040. Jeden účastník môže získať maximálne tri bloky a teda 2 x 15 MHz, vyvolávacia cena je 16 miliónov eur za jeden blok.

Prideľovať sa bude ešte aj 2 x 4.2 MHz v pásme 900 MHz a 2 x 9 MHz v pásme 1800 MHz, na obdobie do konca roku 2025.

V druhej polovici mája uplynul termín na podávanie ponúk do výberového konania, pričom o frekvencie sa má súťažiť formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Prvá pre pásmo 1800 MHz bola naplánovaná na tento pondelok 22. júna, na konci minulého týždňa ale úrad oznámil posunutie tejto aukcie a zároveň aukcií na pásma 700 a 900 MHz na zatiaľ nešpecifikovaný termín.

Výberové konanie nebolo zrušené ani pozastavené, zatiaľ bol len posunutý termín elektronických aukcií.

Dnes sa úrad vyjadril k dôvodom svojho konania. "V tejto súvislosti úrad považuje za potrebné informovať, že uvedené rozhodnutie je výsledkom mu oznámených informácií, ktoré majú potenciál ohroziť účel predmetného výberového konania. Úrad preto podnikol všetky kroky potrebné pre riešenie vzniknutej situácie, čím začal proces vyvrátenia alebo potvrdenia ohrozenia účelu výberového konania," uvádza sa v dnešnej tlačovej správe.

Podľa výzvy na predloženie ponúk do výberového konania je účelom tohto výberového konania prideliť frekvencie tak, aby sa dosiahli tri ciele, podpora efektívnej hospodárskej súťaže, podpora efektívneho využívania frekvenčného spektra a podpora inovácií a rozvoja nových služieb. O potenciálne ohrozenie ktorého z týchto cieľov ide úrad neuvádza a odmieta poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie.

Zdroj: prehladsprav.sk / cas.sk / dsl.sk

Články súvisiace s tematikou:

 

 


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti