Pán Čentéš, ako je to s Vaším svedomím pokiaľ ide o kauzu CT Piešťany? 

24.11.2020 | 15:33
  4
Nemáte aj Vy niesť podiel zodpovednosti za nezákonný postup keďže ste bol vedúci predstaviteľ prokuratúry, ktorá vec riešila?

Prof. Jozef Čentéš, kandidát na funkciu generálneho prokurátora SR je zástupcom riaditeľa trestného odboru  Generálnej prokuratúry SR od roku 2004. Pred súčasným šéfom, jeho nadriadenou stala sa po roku 2013 jeho spolužiačka JUDr. Ľubica Chlpíková, čiže logicky sa všetky podstatné rozhodnutia týkajúce sa trestnoprávnej roviny  nemohli riešiť bez ich vedomia a súhlasu.

To sa týka aj  kauzy CT Piešťany, ktorá v roku 2016 zanechala v povedomí verejnosti značnú odozvu najmä pre spôsob akým bola zamietnutá pod koberec. Výkon  dozoru prokurátora vykonával trestný odbor generálnej prokuratúry pod patronátom oboch uvedených zodpovedných predstaviteľov odboru.

Spôsob ako došlo k vybaveniu tejto závažnej trestnej veci je natoľko zarážajúci, že  priamo diskvalifikuje kandidáta Jozefa Čentéša z možnosti byť vo výbere na funkciu šéfa rezortu prokuratúry.

Pri vrátení sa k širším súvislostiam tejto škandalóznej kauzy si pripomíname, že dňa   8.4.2016 došlo k zrušeniu obvinenia  voči všetkým deviatim obvineným. Uznesenie podpísal námestník pre civilné veci prokurátor JUDr. René Vanek.

Už táto skutočnosť navodzuje značné pochybnosti  o zákonnosti v postupu,  v ktorom  je  zjavná značná účelovosť  a poukazuje na pomery vo vedení prokuratúry. Javí sa akoby vo veci príslušný trestný námestník Šufliarsky neprejavil dostatočnú lojalitu k potrebe  priaznivého vyriešenia tejto závažnej trestnej veci „našich ľudí“.

Faktom však zostáva, že všetky podklady, vrátane dozoru nad vyšetrovaním a obstarávaním dôkazov vykonával trestný odbor vedený vyššie uvedeným tandemom Chlpíková – Čentéš, ktorý sa logicky aj musel podieľať  na spracovaní a zdôvodnení  konečného rozhodnutia.

V zverejnenom odôvodnení  je uvedené, že znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva  v Žiline, ktorý vyčíslil škodu v prebiehajúcom trestnom konaní je nepoužiteľný a bola spochybnená verzia ústavu o vypočítanej škode v sume vyše 470.000,- €, ktorá vznikla nemocnici pri kúpe prístroja.

Ako ukážkovo  nezákonne  pôsobí argumentácia o nemožnosti čiastkového doplnenia znaleckého posudku z dôvodu, že „posudok ako celok je nepoužiteľný“. Takto  aj napriek záveru posudku o zistenej škode priam výsmešne pôsobí aj výrok „nemožnosť ustálenia spôsobenej alebo hroziacej škody“ A preto nebolo preukázané, že trestný čin bol vôbec spáchaný.

Stál za týmito argumentami aj kandidát Čentéš?

Predsa z titulu svojho postavenia sa musel k veci postaviť, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle slova. Za výsledok, keď nezabránil tomu,  aby sa vec nezákonne „vybavila“  politicky objednaným spôsobom musí niesť plnú zodpovednosť.

Podľa ohlasu vtedajších poslancov za OĽaNo – Nova Igora Matoviča, Alojza Sucháneka a Daniela Lipšica sa pri zákonnom postupe prokuratúry mal doplniť znalecký posudok a takto sa pri zistení škody malo pokračovať v trestnom stíhaní, pričom JUDr. Lipšic vyslovil tézu, že v prípade podania obžaloby tu bolo veľké riziko, že obvinení začnú hovoriť o veľkých rybách v pozadí kauzy.

“Ak sa robí znalecké dokazovanie v trestných veciach a vznikne otázka, dokazovanie sa dopĺňa bez zrušenia obvinení. V tendri v roku 2012 sa prihlásili aj lacnejší dodávatelia, ale tender im zrušili, čo bolo jasné posolstvo, že ak chcú dodávať prístroje, tak jedine cez Medical Group. Každý tomu rozumie, okrem GP.”

Aj podľa poslanca za SaS Alojza Baránika sa za jedno z hlavných pochybení pri vyšetrovaní  označuje nedostatočné ustálenie výšky hroziacej škody a to vzhľadom na nepoužiteľnosť znaleckého posudku. To má byť žart?“ pýta sa.  „Upozorňujeme, že prokuratúra prostredníctvom príslušného dozorujúceho prokurátora mala od samého začiatku celé vyšetrovanie pod kontrolou. V tomto svetle tvrdenia o problémoch s ustálením výšky hroziacej škody a so znaleckým posudkom vyzerajú len ako trápna výhovorka,“ poznamenala SaS vo svojom stanovisku.

Posúdenie, či môže byť aj pri tak závažnom porušení zákona svedomie kandidáta na funkciu generálneho prokurátora SR Jozefa Čenteša čisté,  spĺňajúce morálne kritériá na post generálneho prokurátora  ponechávame na úvahu čitateľov.

Autor: Jana Teleki

Zásadná otázka pre Čentéša: Prečo ste sa neozvali proti vedeniu prokuratúry?

Zdroj: eurorespekt.sk / YouTube

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti