Otvorený list slovenským biskupom: Súčasné vakcíny a následné očkovanie sa stalo zlatým teľaťom. Otcovia biskupi, OTVORTE OČI!

24.08.2021 | 12:00
  5
Poslednou bodkou je návšteva súčasného pápeža Františka a podmienenie účasti povinným očkovaním, pričom v Maďarsku žiadne podmienky neexistujú, píše Dalibor Kovačič vo svojom rozhorčenom liste adresovanom Konferencii biskupov Slovenska (KBS).

Vážení otcovia biskupi,

pôvodne som vám chcel napísal obsiahly a vysvetľujúci list, avšak po zvážení vášho doterajšieho pôsobenia v súvislosti s riešením covid-otázky na Slovensku som prišiel k záveru, že je to zbytočné.

Hovorí sa, kto má uši, nech počúva a kto má rozum, nech uvažuje. Každopádne je však potrebné, aby ste si uvedomili, že kroky, ktoré ne/podnikáte k riešeniu situácie spojenej s covid-om predstavujú významný podiel na súčasnej polarizácii spoločnosti, vrátane spoločenstva veriacich. Pracujem v krajine, ktorá trpí dôsledkami občianskej vojny a bez nadsázky môžem napísať, že váš prístup, vaše stanoviská, vyjadrenia a celkovo vaše konanie významnou mierou prispieva k tomu, aby sa podobné nešťastie stalo na Slovensku.

Stačí spomenúť slová arcibiskupa Bobera, že ľudia, ktorí odmietajú súčasné pokusné chemikálie, (sú podľa jeho názoru mudrlanti a sebci… ) Nie je to náhodou naopak, že tí, ktorí používajú rozum a odmietajú tieto dočasne schválené chemikálie, podľa mnohých renomovaných a špičkových odborníkov predstavujúce riziko pre život a zdravie ľudí, že to sú práve tí zodpovední, ktorí nasledujú príkazy desatora? Súčasná liberálna totalita neumožňuje odbornú diskusiu expertov oboch strán. Je podsúvaná propaganda len jednej – tej „správnej“ – vakcinačnej strany.

Vážení otcovia biskupi,

o názory akých odborníkov sa opierate (obdobne ako arcibiskup Bober vo svojom vyjadrení o sebcoch a mudrlantoch odmietajúcich toto tzv. očkovanie), keď formulujete svoje stanoviská a vyjadrenia? Azda vám za vzor slúži ten bioetik Jozef Glasa, ktorý prirovnal (vakcíny k narodeniu Ježiša Krista. A nie je to náhodou bohorúhanie? )??? Nezaznamenal som jediné stanovisko KBS k tomuto modloslužobnému vyjadreniu, ktoré by uviedlo veci na správnu mieru…

Alebo profesor (Krčméry, ktorý mení názory zo dňa na deň ) a sám priznáva, že „funguje“ na polovičný výkon mozgu, (štvrtinový výkon pamäte a polovičný výkon zraku ) ( a ani sa necíti byť Slovákom)? Možno by stačilo dať si do súvisu len zopár nitiek, ktoré preukazujú prepojenia týchto (odborníkov“ a ich sponzorov) a pouvažovať, prečo je súčasná situácia okolo covid-u tak silno pretláčaná zo strany farmafiriem práve cestou očkovania.

Poslednou bodkou je návšteva súčasného pápeža Františka a podmienenie účasti povinným očkovaním, pričom (v Maďarsku žiadne podmienky neexistujú).

Súčasné vakcíny a následné očkovanie sa stalo zlatým teľaťom. Modlou, ktorej sa klaňajú mnohí, vrátane mnohých predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi. Keď som bol na Slovensku, chcel som si vykonať sv. spoveď, avšak dostal som odpoveď, že osobné stretnutie nie je v záujme iných členov farnosti, ktorí sa obávajú o svoje zdravie. Pokiaľ by sa Kristus bál ísť medzi malomocných, veľa nasledovníkov by asi nezískal.

Otcovia biskupi, OTVORTE OČI!!!

Rozum sme od Pána Boha dostali na to, aby sme ho používali. Vrelo odporúčam čerpať aj z iný zdrojov informácií ako sú tie, ktoré podsúvajú média hlavného prúdu. Na záver posielam link na neskutočné video, ktoré azda napomôže mnohým začať naozaj uvažovať. Je to svedectvo rabína – renomovaného lekára – pred Radou rabínov.

S vyprosovaním všetkého potrebného pre výkon vášho neľahkého, avšak len dočasného poslania na tejto zemi ostávam s pozdravom

Mgr. Dalibor Kovačič, PhD.

Zdroj: alianciazanedelu.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti