Ministerstvo zdravotníctvo chystá zákon o odškodnení obetí očkovania, štát však robí vo veľkom biznis s vakcinárskou loby

09.11.2019 | 11:38
  5
Za závažné nežiaduce účinky budú považované napríklad anafylaktický šok, poruchy vedomia alebo zápal nervov.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje zákon o odškodňovaní možnej ujmy na zdraví v dôsledku povinného očkovania. Upozornila na to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

"Predbežná informácia pre verejnosť k návrhu zákona, ktorý sa bude týkať odškodnenia preukázateľných závažných vedľajších reakcií, respektíve závažných následkov po očkovaní, je už pripravená na zverejnenie. Návrh vychádza z odbornej diskusie, za účasti širokého spektra odborníkov z rôznych oblastí," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

MZ SR a ÚVZ SR podľa svojich vyjadrení chápu obavy a strach rodičov, ktorí sa obávajú vedľajších reakcií očkovania u svojich detí. "Pripomíname, že ani dnes nepodceňujeme riziko vzniku reakcií po očkovaní," komentoval úrad.

Predkladatelia navrhujú, aby obsahom nároku na náhradu ujmy mohol byť nárok na náhradu za vytrpenú bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia a ďalšie nemajetkové ujmy. "Poškodený má mať nárok i na náhradu nákladov účelne vynaložených na starostlivosť o jeho osobu a zdravie. Za ujmu na zdraví spôsobenú povinným očkovaním sa budú považovať prípady, ktoré sú na základe známeho medicínskeho poznania možným následkom určeného povinného očkovania a nastanú v čase uvedenom vo vykonávacom predpise, na ktorom sa aktuálne pracuje," vysvetlil ÚVZ SR.

Podľa návrhu zákona bude môcť poškodený požiadať MZ SR o poskytnutie náhrady ujmy na zdraví, pričom nárok na náhradu ujmy bude posudzovať rezortom zriadená osobitná komisia.

Za závažné nežiaduce účinky budú považované napríklad anafylaktický šok, poruchy vedomia alebo zápal nervov. ÚVZ však zdôraznil, že závažné nežiaduce účinky sa po očkovaní vyskytujú veľmi zriedkavo a väčšinou sa zaznamenávajú u osôb s inými pridruženými závažnejšími ochoreniami alebo s doteraz nezistenými imunitnými poruchami.

Úrad verejného zdravotníctva: Neočkovať znamená poškodiť zdravie

"Pri diskusii o možných vedľajších účinkoch si však treba uvedomiť, že v prípade neočkovaného dieťaťa je tu vysoké riziko poškodenia zdravia, vzniku závažných komplikácií po prekonaní ochorenia, prípadne trvalého poškodenia zdravia najmä u detí, ktoré majú aj iné závažné diagnózy," uzavrel úrad.

Prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) Slovenskej lekárskej spoločnosti Zuzana Krištúfková už v minulosti poukázala na to, že v súčasnosti ľudia často naletia rôznym internetovým manipulátorom. "Niektorí stále veria, že očkovanie proti osýpkam spôsobuje autizmus, hoci seriózne štúdie to veľakrát vyvrátili," skonštatovala. Je rada, že na internete sa už šíria aj výzvy, aby sa ľudia správali zodpovedne a dali sa očkovať. "No žiaľ, máme aj prípady ochorení a ťažkých poškodení zdravia u detí, ktorých rodičia odmietli zaočkovať," dodala.

Sloboda v očkovaní upozorňuje na biznis vakcinárskej loby so štátom

Združenie Sloboda v očkovaní v súvislosti s vakcinárskou politikou ministerky Kalavskej upozornilo na obrovský balík peňazí, ktoré poputujú do vreciek farmaceutických firiem zo štátnych peňazí:

„Po nástupe súčasnej ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. do funkcie dostal odbyt vak­cín na Slovensku úplne nový spád. Už po 2 mesiacoch ministrovania (v máji 2018) začala pre­tlá­čať pl­nú úhradu vakcín proti ľudskému papilómovému vírusu (HPV) zdravotnou pois­ťovňou, čomu sa ešte v roku 2015 poisťovne úspešne bránili. Určite len čírou náhodou bola v ten is­tý mesiac spustená reklamná kampaň na očkovanie proti HPV výrobcu vakcín MSD (Merck Sharp & Doh­me) a v ten istý mesiac prebehol aj workshop o HPV pre poslancov NR SR.

Od začiatku tohto roka (2019) tak je očkovanie proti HPV aj na Slovensku plne hradené poisťov­ňoou. Ide pritom o vskutku veľký balík peňazí (rádovo desiatky miliónov €), pretože vakcí­ny proti HPV (Cervarix a Garda­sil/Sil­gard), ktoré — mimochodom — majú na svedomí stovky za­zna­me­na­ných úmrtí diev­čat, ale už i chlapcov.

Neho­vo­riac o desiatkach tisíc hlásených trvalých poškodení zdra­via, pričom ne­hlásených prípadov môže byť až 100x viac, a po ktorých zavedení došlo v Aus­trá­lii, Švédsku i inde k nárastu výskytu rakoviny krčka maternice — sú tými najdrahšími vakcí­nami na našom trhu. Za tieto peniaze by sme pritom mohli či už zaplatiť viac nedostatkových zdra­vot­ných sestier (alebo tie súčasné zaplatiť lepšie, aby nám neutekali do Rakúska), ale aj zre­kon­štruovať chá­trajúce nemocnič­né budovy či nakúpiť nové prístroje a zariadenia. Ale zisky farma­ceu­tických mo­lo­chov sú minister­ke zrejme prednej­šie.“

Kalavská obhajovala očkovanie a vysmievala sa Kotlebovcom

„Nie každý človek dokáže byť odborníkom vo všetkom. Bavia ma lietadlá, no nedokázala by som sa baviť s konštruktérom, koľko má mať lietadlo motorov len preto, že mám taký pocit,“ povedala ministerka ešte na septembrovej schôdzi parlamentu.

„Povinnosť očkovania je niekoľko rokov. My teraz reagujeme na to, že nám klesá kolektívna imunita pod 95 %. To už hrozí, že sa na Slovensku začnú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa doteraz nešírili. Máme regióny, kde sme mali niekoľko stovák prípadov osýpok. Máme tiež regióny, kde je očkovanosť menej ako 95 %.“
 


Ministerka hovorí, že sa to netýka len rómskych komunít, prípady sú aj v Bratislave. „Dámy čítajúce internet tiež odmietajú očkovať svoje deti,“ vraví Kalavská.

Ministerka ďalej argumentovala skúsenosťami. Ak by sme prestali očkovať na vážne choroby, vraj až vtedy by sme pochopili, za čo všetko vďačíme vakcínam. „Nám bežne každé druhé dieťa v Afrike umieralo na novorodenecký tetanus. Je to odporná smrť. Videla som niekoľkokrát umrieť človeka na besnotu,“ hovorí Kalavská a vyzýva poslancov, aby jej doniesli spoľahlivú štúdiu, ktorá potvrdzuje kauzálnu súvislosť očkovania a autizmu. „Veľmi pekne vás prosím, kolegovia, ak máte štúdiu, ktorá bola publikovaná v slušnom časopise, doneste mi ju.“
 


Kalavská ďalej porovnáva škandinávske krajiny so Slovenkom, kde povinné očkovanie nemajú, no podľa jej názoru je u nich kolektívna imunita vyššia. Dodáva, že parlament je povinný prijímať opatrenia, ktoré ochránia ľudí pred šírením infekčných chorôb. Očkovanie je podľa nej na vysoko odbornú debatu. „V Dánsku zverejnili štúdiu, 650 000 detí. Nepotvrdili súvis autizmu a MMR vakcíny,“ reagovala ministerka na tvrdenie o štúdii, ktorá tvrdí opak. Poslancom vysvetlila, že to bola zavádzajúca a zmanipulovaná štúdia, mužovi odobrali licenciu a zakázali mu publikovať. „Som pripravená na odbornú diskusiu, nie na dojmológiu,“ zakončila.

ĽSNS je za možnosť slobodne sa rozhodnúť

ĽS Naše Slovensko predložila minulý rok do NR SR návrh zákona, ktorého cieľom je dať občanom Slovenskej republiky právo a možnosť slobodne sa rozhodnúť, či dajú seba a svoje deti zaočkovať. V našom návrhu nešlo o zrušenie očkovania ani o to, že by sme niekoho nútili, aby svoje dieťa zaočkovať nedal.

„Našim cieľom bolo len zrušiť nezmyselné sankcie, ktorými sú rodičia trestaní za odmietnutie očkovania. Sme pevne presvedčení o tom, že tak, ako si môže každý človek slobodne vybrať, či postúpi akýkoľvek iný lekársky zákrok či operáciu, tak to isté musí platiť aj v prípade očkovania.

Je neprípustné aby bol v modernej demokratickej spoločnosti ktokoľvek nútený pod hrozbou pokuty k tomu, aby podstúpil akýkoľvek lekársky zákrok, s ktorým dobrovoľne nesúhlasí. Obzvlášť vtedy, ak dôvody na jeho odmietnutie spočívajú v drvivej väčšine prípadov v tom, že človek odmietajúci očkovanie má jednoducho len dôvodnú obavu o život a zdravie seba a svojich detí.

Vykonávanie lekárskych zákrokov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu je pritom v rozpore so základnými ľudskými právami, a preto je porušením medzinárodného práva, ktorým je Slovenská republika viazaná. Konkrétne ide o čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, o čl. 3 Charty základných práv Európskej únie a o body 4 a 5 Európskej charty práv pacientov,“ uviedla ĽSNS v novembri 2018.

Kotlebovci sa v tejto súvislosti odvolávajú na článok 5 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne sa výslovne uvádza, že: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.“ A podľa čl. 6 ods. 2 tohto dohovoru: „Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom.“

Viac v článku Odbornosť ministerky zdravotníctva Kalavskej, jej manžel a vakcinárska loby, kde sa dočítate aj ako farmaceutické firmy podvádzajú pri klinických štúdiách.

Zdroj: hlavne.sk / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti