Mengelové současnosti 2 – varianta Delta

24.06.2021 | 12:30
  6
Prozkoumejme britský vládní web, pomiňme různé předpoklady a odhady a podívejme se, co nám říkají konkrétní čísla a odkazované vědecké publikace. Co konkrétně víme o variantě Delta? Má cca 20x NIŽŠÍ SMRTNOST než varianta Covidu, kterou tu právě máme.

Temné mraky na obzoru. Švédsko varuje před variantou delta.

Švédsko děsí indická mutace koronaviru, která je o 60 procent nakažlivější než původní virus. Šéf Švédského úřadu veřejného zdraví Johan Carlson dokonce mluví o „temných mracích na obzoru“. Naléhavě žádá obyvatele země, aby se nechali očkovat, protože vakcinace by měla zabránit čtvrté vlně pandemie.

Slovensko kvůli mutacím delty opět zpřísní režim na hranicích.

Slovensko připravuje kvůli šíření delty, nakažlivější mutace koronaviru, zpřísnění pravidel vstupu do země pro lidi, kteří nebyli proti covidu-19 očkováni.

Podobné zprávy se na nás denně hrnou z médií.

Je to opravdu podivné.

Indie se ze stisku varianty Delta vymanila během jednoho měsíce s použitím široké profylaxe levného léku Ivermectin, který byl z rozhodnutí ministra zdravotnictví doručen všem občanům starším 18 let.

WHO proti tomuto rozhodnutí protestovala a několik indických států následně Ivermectin odmítlo.

Indická advokátní komora pak zažalovala WHO za šíření dezinformací o léku Ivermectin.

V indických státech, ve kterých probíhala profylaxe a léčení Ivermectinem, se během jednoho měsíce snížil výskyt varianty Delta o 80 i více procent.

Ve státech, které použití Ivermectinu odmítly, se nákaza naopak rozrostla.

Indie má naočkovaná pouhá 2% populace.

Británie vsadila na rozsáhlou vakcinaci a dosažení kolektivní imunity. Přesně tak, jak to doporučuje Světová zdravotnická organizace WHO.

V dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“ se na str.3 uvádí, že 79,1 % dospělé britské populace má protilátky proti Covid-19, z toho 14,8 % jsou protilátky získané proděláním nemoci, zbytek je získán vakcinací. A dále, že 98 % Britů starších 49 let má protilátky na Covid-19 získané proděláním nemoci či vakcinací.

A přesto má nyní Británie - nejproočkovanější z evropských zemí - největší problém s variantou Delta Covid-19. Denně se nakazí koronavirem 10.633 lidí, je to od minulého týdne nárůst o 37% a počty rostou již třetí týden v řadě.

Kam se nám poděla toužebně očekávaná kolektivní imunita, když má cca 80 % britské dospělé populace protilátky na Covid-19?

Británie má nejen nejvyšší počty případů Covid-19 v Evropě, ale vede i v počtu mutací viru Sars-Cov-2, které v Británii vznikly.

V Indii s 1,366 miliardou obyvatel vznikly tři mutace viru SARS-CoV-2. Podle tabulky 1 na str. 6-7 dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 15, 11 June 2021“ zápasí Británie v současnosti s 26 mutacemi viru Sars-Cov-2, z nichž pět vzniklo přímo v Británii.

Zdá se, že lékaři, kteří varují před masovým očkováním s tím, že způsobí nárůst mutací viru, mají pravdu. Ale možná je právě stálý nárůst mutací viru jedním z cílů, kterých má být dosaženo.

Každopádně však můžeme říci, že Británie má z evropských zemí nejvíce zkušeností s virem Delta.

Prozkoumejme tedy britský vládní web, pomiňme různé předpoklady a odhady a podívejme se, co nám říkají konkrétní čísla a odkazované vědecké publikace.

Co konkrétně víme o variantě Delta?

1. Je velmi nakažlivá, ale její smrtnost je 0,1 %. viz – tabulka 4 na str. 11 výše citovaného dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 15, 11 June 2021“.

Pro srovnání: Smrtnost varianty Alfa, která u nás od února a března 2021 převládá, je – podle téže tabulky - 1,9 %.

Varianta Delta má tedy cca 20x NIŽŠÍ SMRTNOST než varianta Covidu, kterou tu právě máme.

2. V dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“ odkazuje britská vláda na straně 6 dole na vědeckou publikaci „Effectiveness of COVID-19 vaccinesagainst the Delta variant“.

Tato publikace neprošla procesem peer-review, ale britská vláda se jí evidentně řídí.

Podle této publikace JE VARIANTA DELTA MÉNĚ NAKAŽLIVÁ PRO NEOČKOVANOU POPULACI – viz abstrakt, odstavec Results, poslední věta:

„Sequenced cases detected after 1 or 2 doses of vaccination had a higher odds of infection with B.1.617.2 compared to unvaccinated cases (OR 1.40; 95%CI: 1.13-1.75).“ (Sekvenované případy po první a po druhé dávce vakcíny jsou více náchylnější k nákaze variantou Delta než nevakcinované případy.)

Podívejme se na tabulku z této publikace:

Tabulka ukazuje podíl případů s variantou Delta (B.1.617.2) ve srovnání s hlavním cirkulující variantou Alfa (B.1.1.7) ve skupinách s různým stádiem očkování. Základním předpokladem bylo, že pokud je vakcína proti Deltě MÉNĚ ÚČINNÁ, dá se očekávat, že varianta Delta bude v různě očkovaných skupinách (více než tři týdny po očkování) ve srovnání s neočkovanými jedinci tvořit vyšší podíl případů a naopak.

V tabulce je vidět, že tomu tak opravdu je.

Sloupec „Number of cases“ je rozdělen na britskou variantu Alfa=B.1.1.7 (u nás převládající) a indickou variantu Delta=B.1.617.2. Čísla pod každou variantou znamenají její výskyt ve skupině.

Ve čtvrtém sloupci „ratio B.1.617.2 to B.1.1.7“ vidíme, že:

 • nejnižší podíl byl v nenaočkované skupině: 691/8268=0,084
 • nejvyšší podíl byl ve skupině lidí naočkovaných dvěma dávkami vakcíny (Astra nebo Pfizer): 25/81=0,309
 • v ostatních očkovaných skupinách byl podíl vždy vyšší než v nenaočkované skupině.

Závěr: Populace, naočkovaná vakcínami Pfizer/BioNTech nebo Astra Zeneca, je více náchylná k nákaze variantou Delta než nenaočkovaná populace.

Ale v Británii již neočkovaná populace téměř neexistuje. A proto Británii nezbývá, než očkovat a očkovat – a to dvěma dávkami vakcíny, ať již je to Astra Zeneca (ChAdOx1) nebo Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Jedna dávka má totiž proti Deltě pouze 30 % účinnost - viz tabulka 2 na straně 6 dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“.

3. Efektivita proti úmrtí.

Na straně 4 dokumentu „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“ se můžeme dočíst, že obě vakcíny mají po první dávce efektivitu proti úmrtí 75-80 % a po druhé dávce se efektivita zvýší na 95-99 %.

Ale je tomu skutečně tak?

Podívejme se na tabulku 6 na straně 15 dokumentu „SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical briefing 15, 11 June 2021

 • Ve druhém sloupci „TOTAL“ nahoře najdeme v modrém oválu celkový počet případů s variantou Delta od února 2021=33.206 případů.
 • Ve druhém sloupci „TOTAL dole najdeme v modrém oválu celkový počet úmrtí na variantu Delta od února 2021=42 úmrtí.
 • V pátém sloupci Unvaccinated nahoře v zeleném oválu najdeme, kolik lidí s Delta nebylo očkovaných=19.573.
 • V pátém sloupci Unvaccinated dole v zeleném oválu najdeme počet úmrtí ve výše uvedené skupině=23 úmrtí.
 • V sedmém sloupci „≥21 days post dose 1“ nahoře v oranžovém oválu najdeme počet očkovaných lidí, kteří onemocněli variantou Delta v době 21 a více dnů po očkování první dávkou=5.393 lidí.
 • V sedmém sloupci „≥21 days post dose 1“ dole v oranžovém oválu najdeme počet úmrtí ve výše uvedené skupině=7 úmrtí.
 • V posledním sloupci „≥14 days post dose 2“ nahoře v červeném oválu najdeme počet očkovaných lidí, kteří onemocněli variantou Delta v době 14 a více dnů po očkování druhou dávkou vakcíny=1.785 lidí.
 • V posledním sloupci „≥14 days post dose 2“ dole v červeném oválu najdeme počet úmrtí ve výše uvedené skupině=12 úmrtí.

Z této tabulky tedy vyplývá, že:

 • Z nakažené nenaočkované skupiny zemřel každý 19.573/23=851. člověk.
 • Z nakažené očkované skupiny, více jak 21 dní po první dávce, zemřel každý 5.393/7=770. člověk.
 • Z nakažené očkované skupiny, více jak 14 dní po druhé dávce, zemřel každý 1.785/12=149. člověk.

Závěr: Očkování zvyšuje úmrtnost na variantu Delta.

Zopakujme si znovu, co nám smutný příklad Británie potvrdil:

 1. Varianta Delta má cca 20x nižší smrtnost než varianta Covidu Alfa, kterou tu právě máme.
 2. Varianta Delta je méně nakažlivá pro nenaočkovanou populaci.
 3. Očkování zvyšuje úmrtnost na variantu Delta.
 4. Země, které masově naočkují celou populaci, budou produkovat mutace viru.
 5. Masově naočkovaná populace nebude mít před těmito mutacemi dostatečnou ochranu a bude se muset stále více a více očkovat.
 6. Čím více se bude populace očkovat, tím více bude na nákazu umírat.
 7. Profylaxí a léčením s pomocí levného léku Ivermectinu by se národy dostaly z „pandemie“ raz dva – ale přesto se tento lék přes jeho reálné úspěchy neustále zpochybňuje.

No, není to pro eugeniky a výrobce vakcín ideální?

Proč je tedy vyvíjen ten nelítostný tlak na naočkování celé populace včetně dětí? A to téměř ve všech zemích světa?

Proč je Delta záminkou pro další zvyšování nátlaku na očkování, i když se očkovaní lidé častěji Deltou nakazí a po očkování na ni více umírají?

Kromě hamižnosti a snahy o depopulaci země a Great Reset dávám ke zvážení ještě další důvod:

Pokud masovým očkováním zmizí srovnávací neočkovaná skupina, nebude s kým porovnávat.

Porovnávacími kritérii pak již nebudou fakta, např. že se v naočkované/nenaočkované skupině lidé častěji nakazili koronavirem nebo že v naočkované/nenaočkované skupině měli lidé lehčí průběh nemoci nebo že se určité nemoci a postižení projevili více v naočkované skupině.

Jediným měřitelným kritériem se pak stane hladina protilátek - tak, jak je tomu již nyní v Británii – str. 8 , dokument „COVID-19 vaccine surveillance report Week 24“.

Pokud masovým očkováním zmizí porovnávací neočkovaná skupina, pak již nikdo Mengelům nedokáže, že se očkováním dopustili zločinů proti lidskosti.

Budou z obliga.

Poznámka editora

V souvislosti s právě přečteným jak se postavit k článku, který vyšel na iDěs a má titulek Delta děsí Evropu. Státy přistupují k omezením, hlavně v cestování a píše se v něm:

Varianta koronaviru zvaná delta, která se objevila poprvé v Indii, vyvolává v Evropě značné obavy. Státy mají strach, že nestihnou proočkovat dostatek lidí předtím, než se varianta rozšíří. Někde už omezují cestování nebo zvažují další opatření.

Článek je v prémiové obsahu, ale nemusím ani mít přístup, abych věděl, co v něm bude: Nechte se rychle očkovat před tou strašnou variantou delta. Takže vedou čtenáře přesně obráceným směrem.

Kolik čtenářů iDěs má analytické schopnosti, čas a znalost angličtiny, aby prozkoumalo veřejné zdroje jako Maru a pochopilo tu lež? Obávám se, že málo.

Zdroj: zvedavec.org


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

 • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti