Matovičov valec schválil veľkú reformu ústavy, ktorá odstránila všetky brzdy a protiváhy. Vláda odstavila Ústavný súd na vedľajšiu koľaj

09.12.2020 | 13:40
  16
Súdna rada bude mať ústavne zakotvené pravidlo, podľa ktorého bude jej polovica tvorená nesudcami. Sudcov a generálneho prokurátora na väzobné stíhanie už nemá vydávať Ústavný súd.

Reformu zloženia Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov prináša reforma súdnictva, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady. Zmeny si vyžadujú aj úpravu Ústavy SR, ktorú poslanci tiež odobrili. Plénum zároveň schválilo niekoľko pozmeňujúcich návrhov.

Poslanci odobrili ústavné zmeny 91 hlasmi zo 141 prítomných, proti bolo 50 poslancov. Reformu súdnictva schválili poslanci 89 hlasmi zo 139 prítomných, proti bolo 18 poslancov.

Pozrite si ako hlasovali jednotliví poslanci TU.

Strana Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková k reforme súdnictva:

Za kľúčové v schválenej reforme súdnictva považuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zriadenie Najvyššieho správneho súdu, zadefinovanie fungovania a jasných kompetencií Súdnej rady SR, ktoré súvisia aj s previerkami sudcov.

Ministerka na stredajšej tlačovej konferencii dodala, že nemala záujem, aby sa prijímali pozmeňujúce návrhy v parlamente. Skonštatovala však, že o návrhoch sa dlho diskutovalo. Ocenila prípravu ústavných zmien a reformy, ktorá sa začala v lete.

Najvyšší správny súd má byť podľa Kolíkovej najvyššou súdnou inštanciou pre správne súdnictvo a tiež disciplinárnu právomoc voči sudcom, ale aj prokurátorom, notárom a exekútorom. „Debata bude určite aj smerom k advokátom,“ dodala v tejto súvislosti.

Čaputová: Jeden z najdôležitejších krokov vlády a ministerky Kolíkovej

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje schválenú reformu justície za jeden z najdôležitejších krokov ministerky spravodlivosti Kolíkovej i celej vlády. „Som rada, že striktné pravidlá pri kreovaní Súdnej rady, prísnejšie posudzovanie majetkových pomerov sudcov alebo zriadenie Najvyššieho správneho súdu, ktorý by sa mal stať disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov a ďalšie právnické profesie, dnes veľkou väčšinou schválili poslanci parlamentu“, uviedla prezidentka na sociálnej sieti.

Šikuta: Reforma súdnictva má ambíciu prispieť k posilneniu spravodlivosti

Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta verí, že schválená reforma súdnictva má ambíciu prispieť k posilneniu spravodlivosti a právnej istoty a v takom prípade má jeho plnú podporu. Zámer reformy, ktorú v stredu schválila NR SR, vychádzal podľa neho z dobrého úmyslu, za dôležité však považuje jeho zavedenie do praxe. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

„Predseda Najvyššieho súdu je preto pripravený pri otázkach, ktoré sa budú javiť ako sporné, urobiť všetko preto, aby boli vyriešené v prospech občana a efektívneho fungovania súdneho systému,“ poznamenala Važanová.

Advokátska komora víta plánovaný vznik Najvyššieho správneho súdu

Slovenská advokátska komora (SAK) víta plánovaný vznik Najvyššieho správneho súdu SR ako inštitúcie na preskúmanie kasačných sťažností, ktorý v stredu odsúhlasila NR SR. SAK dúfa, že bude konať rýchlo a efektívne, napríklad pri preskúmavaní kasačných sťažností voči druhostupňovým rozhodnutiam disciplinárnych senátov SAK. TASR o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

„Komora navrhla v legislatívnom procese presnejšie špecifikovanie nezávislosti a nestrannosti disciplinárnej právomoci advokátskej komory,“ uviedla Donevová s tým, že SAK bude naďalej pokračovať v rokovaniach s rezortom spravodlivosti o novele zákona o advokácii. Umožniť by mala transparentne informovať o disciplinárnych konaniach.

SAK pripomína, že nezávislosť a nestrannosť advokátskej komory je jednou z podstatných náležitostí právneho štátu. Inštitucionálne zabezpečenie nezávislosti orgánov komory je prostriedkom na zachovanie nezávislosti advokátov, ich nezávislosť je podmienkou pre nezaujaté poskytovanie právneho poradenstva a právneho zastúpenia občanov. Systémová úloha advokáta spočíva v tom, že je určitým „nárazníkom“ medzi jednotlivcami a štátom. Mal by byť nezávislý, či už politicky, ekonomicky, ale aj po intelektuálnej stránke.

Úlohou SAK je riešiť zlyhania advokátov v etickej rovine a rovine advokátskych predpisov. Komora upozorňuje, že si netreba zamieňať úlohu advokátskej komory a orgánov činných v trestnom konaní, teda polície a prokuratúry.

Reforma súdnictva

Súdna rada bude mať ústavne zakotvené pravidlo, podľa ktorého bude jej polovica tvorená nesudcami. Prezident, vláda a parlament budú môcť nominovať iba nesudcov. Okrem toho sa zavedie regionálny princíp pre členov volených sudcami rozdelením voľných miest na volebné obvody. Sudcovské rady budú môcť navrhovať kandidátov na členov Súdnej rady len v rámci svojho volebného obvodu. Zástupcovia z Najvyššieho súdu SR budú mať jeden volebný obvod.

Nová legislatíva rozširuje pôsobnosť Súdnej rady o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcov. Umožňuje jej aktívny dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu definuje ako obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.

Okrem toho sa zruší rozhodovacia imunita sudcov všeobecných súdov. Za právny názor bude možné sudcov stíhať len v prípadoch, ak by bol spáchaný trestný čin. Sudcov a generálneho prokurátora na väzobné stíhanie už nemá vydávať Ústavný súd.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí, že sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva sa bude môcť obrátiť na Súdnu radu, aby posúdila, či sú splnené podmienky na trestné stíhanie sudcu. Ak s tým Súdna rada vysloví nesúhlas, v trestnom stíhaní sa nebude pokračovať. Týkať sa to bude len trestného činu ohýbania práva. Má ísť o poistku pred zneužitím tohto trestného činu zo strany štátnej moci. Tento mechanizmus má byť dočasný, trvať má tri roky.

Ak prokurátor skončí vo funkcii a je voči nemu vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, odchodné sa mu vyplatí po právoplatnom skončení sa trestného stíhania. Odchodne však nezíska, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Ústavný zákon v oblasti justície ukotvuje aj vekový cenzus sudcov. Po novom budú z funkcie odchádzať sudcovia všeobecných súdov vo veku 67 rokov. V prípade sudcov Ústavného súdu to bude 72 rokov. Sudca sa bude môcť po novom verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam. Parlament tiež zakotvil v ústave hlave štátu právomoc odvolávať vysokoškolských profesorov.

Vzniknúť má aj Najvyšší správny súd SR, ktorý bude mať postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva a prejdú naň kompetencie na disciplinárne stíhanie sudcov a prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Najvyšší správny súd má sídliť v Bratislave a funkčný má byť od 1. augusta 2021. Prvým predsedom Najvyššieho správneho súdu bude môcť byť aj osoba, ktorá nie je sudcom. Uchádzač o tento post by však mal spĺňať rovnaké kritériá ako kandidát na ústavného sudcu.

Zákon taktiež nahrádza inštitút justičného čakateľa odbornou justičnou stážou. Stáž má umožniť absolvovanie odbornej prípravy na súde, ktorej cieľom je príprava na výberové konanie na voľné miesto sudcu. Stážista by mal byť v prípade úspechu vo výberovom konaní schopný vykonávať funkciu sudcu, bez nutnosti adaptovať sa na nové pracovné podmienky a postupy.

Reforma súdnictva a s ňou súvisiace ústavné zmeny majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021, pričom niekoľko ustanovení má nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2021 a ďalšie 1. januára 2025.

Reforma súdnictva prináša aj zmeny v rozhodovaní Ústavného súdu

Reforma súdnictva a súvisiace zmeny v Ústave SR, ktoré v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, prinášajú aj zmeny pri Ústavnom súde (ÚS) SR. Zmení sa nielen spôsob jeho rozhodovania, ale aj spôsob voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

Väčšiu právomoc má dostať prezidentka alebo prezident, ktorý by v prípade patovej situácie, keď parlament nepredloží kandidátov, vymenoval sudcov sám.

Zo schváleného pozmeňujúceho návrhu vyplýva, že na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu bude potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Ak by sa touto väčšinou nepodarilo kandidátov zvoliť ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe bude stačiť už len nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Upraví sa tiež funkčné obdobie sudcov ÚS, zabezpečiť má priebežnú obmenu sudcov a zamedziť, aby jedna vládna strana alebo koalícia svojimi nominantmi na sudcov ÚS obsadila väčšinu sudcov na tomto súde. Ak má funkčné obdobie sudcu presiahnuť 15 rokov, zaniknúť mu má uplynutím 12 rokov, na zvyšok funkčného obdobia sa vymenuje nový sudca ÚS.
Ústavný súd po novom nebude rozhodovať ani o súlade ústavného zákona s ústavou.

Blaha: Najčiernejší deň v novodobej slovenskej histórii. Otvorili ste Pandorinu skrinku a ono vás to zmetie

Toto je najčiernejší deň v novodobej slovenskej histórii. Vládny valec práve schválil veľkú reformu ústavy, ktorá odstránila všetky brzdy a protiváhy - ústavný súd je postavený mimo hru, Matovič si môže robiť, čo sa mu zachce.

1. Toto je koniec demokracie na Slovensku. Matovičovi "stláčači gombíkov" budú môcť teraz schváliť čokoľvek - môžu vám zobrať ľudské práva, môžu si predĺžiť funkčné obdobie, môžu Matoviča vyhlásiť za celoživotného diktátora.

2. Budú vás špajchlovať, budú vás očkovať, schvália si akékoľvek znásilnenie, schvália si akýkoľvek teror. A Matovič sa bude všetkým rehliť do tváre - tak ako dnes v parlamente. Ako šialený Caligula - vyžíva sa v tom, že môže ubližovať ľuďom.

3. A nie je štandardnej sily, ktorá by to to zvrátila. Zapamätajte si dátum 9.12. 2020 - je to oficiálny dátum vzniku diktatúry na Slovensku. Zatiaľ si len vytvorili legálny priestor na to, aby si totálne uzurpovali moc. Presne tak to začalo aj v roku 1933 - od dnes už nemajú žiadne obmedzenia.

4. Parlament premenili na zoologickú záhradu, kde majú namiesto vzdelaných a inteligentných poslancov 95 pročkov, ktorí si odhlasujú aj zánik Slovenska a ešte si k tomu aj zatlieskajú.

5. Dnešok to potvrdil - schválili pre slovenskú ekonomiku takú šialenú sekeru, že už sa z dlhu nikdy nevyhrabeme. A ešte si k tomu aj zatlieskali, zaburácali, nech žije zadlženie našich detí! Zotročení už navždy - radujme sa, veseľme sa!

6. Celé schvaľovanie štátneho rozpočtu sa kvôli premiérovi Matovičovi premenilo na frašku. Ani len nesedel na svojom mieste počas hlasovania - takúto neúctu voči parlamentu ešte žiaden predseda vlády neprejavil.

7. Matovičova vláda preberala štát s verejným dlhom na 48% a dnes predložila rozpočet, v ktorom plánuje jeho navýšenie cez 70%. Toto nie je "grécka cesta". To už aj tí Gréci budú varovať pred "slovenskou cestou". Toto je ekonomická samovražda.

8. Desí ma, s akou ľahkosťou likvidujú verejné financie aj demokraciu. Matovič urobil z parlamentu handru, jeho ministerka Kolíková pretláča ústavné zmeny ako v Tretej ríši v 30.rokoch, misionár Heger lusknutím prsta dvíha verejná dlh o ťažké miliardy eur - a do toho besný Pročko huláka nadávky po poslancoch opozície.

9. Najradšej by nás všetkých zavreli - neznesú oponentúru, neznesú iný názor. Oni sú Svedkovia Matovičovi a ústava je ich Strážna veža. Zvestujú nebeskú "pravdu", Matovič počuje hlasy, jeho sekta ho slepo nasleduje - sú ako v nejakom tranze. Toto je rozklad štátu v priamom prenose.

10. Zabúdajú, že historicky platí, že ak parlamentu, ústavnému súdu a ďalším zabehnutým demokratickým inštitúciám zoberiete možnosť efektívnej kontroly a protiváhy voči väčšinovému valcu, tak si vždy odpor nájde cestu cez ulicu, revoltu a ľudové vzbury. Tak nás učí história.

11. Ak konflikt eliminujete v parlamente, bude v uliciach. A ten bude vládu bolieť ďaleko viac. Matovič mal šancu počas ťažkých čias zmierňovať situáciu na Slovensku - no namiesto toho odštartoval kroky vedúce k diktatúre, rozosial nenávisť a zničiť život státisícom Slovákom.

12. Ak si myslí, že dnešné hlasovanie je jeho víťazstvo, je to jeho najväčší omyl. Dnes je začiatok jeho konca.

A bude to bolieť, pán premiér, bude to veľmi bolieť.

Otvorili ste Pandorinu skrinku a ono vás to zmetie. Otázka nie je, či skončíte, ale - ako skončíte.

SLOVENSKO PROTI MATOVIČOVI!

Smer sa obráti na Ústavný súd

V prípade vládneho ústavného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý dnes schválil parlament, sa opozičná strana Smer obráti na Ústavný súd SR. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.

„Predkladali sme pozmeňujúce návrhy k novele zákona, zúčastnili sme sa aj na diskusii v pléne, no koalícia naše námietky odignorovala. Neostáva nám teda nič iné než sa obrátiť na ústavný súd,” uviedol Fico.

Zdroj: pravda.sk / InfoVojna

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti