Matovič si s celoplošným testovaním zavaril. Premiér sa svojím konaním mohol dopustiť trestných činov

30.10.2020 | 14:17
  33
Certifikát o absolvovaní testu môže mať nulovú právnu relevanciu, píše vo svojom komentári zástupca šéfredaktora portálu Trend Ronald Ižip.

Myšlienka, že štát do volebných miestností naženie ľudí a nechá ich otestovať, znie jednoducho. Slovensko je však právny štát, zasadený vo fungujúcom právnom systéme. Problémom testovania nie je iba logistika s akciou súvisiaca, ale aj právny kontext celej akcie.

Podobné akcie sa preto pripravujú mesiace, aby sa doladili po všetkých stránkach, no najmä právnej, ktorá môže byť najkomplikovanejšia. Neznalosť právneho systému a ignorovanie názorov odborníkov sa ukazuje byť jedným z hlavných problémov nariadení súčasnej vlády.

Porušenie zákona

Vykonanie antigénového testu vrátane odberu biologického materiálu zo sliznice nosohltanu, jeho detekcia na prítomnosť častíc vírusu a vyhodnotenie výsledku testu je zdravotným výkonom. Ten nemôže poskytovať hocikto a hocikde. Podľa zákona o zdravotníckych zariadeniach ho môžu realizovať len zdravotnícki pracovníci v zdravotníckych zariadeniach so zodpovedajúcim materiálno-technickým vybavením, ktoré prevádzkujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Vláda schválila celoplošné testovanie na základe svojho rozhodnutia z polovice októbra. Na jeho základe zabezpečujú testovanie určené ministerstvá, a to mimo akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia.

Uznesenie vlády je však v princípe nižším právnym aktom ako platné zákony. Celoplošným testovaním sa vláda pravdepodobne dostala do rozporu so zákonmi. Podľa zákonov je poskytovanie zdravotnej starostlivosti - čím je nesporne aj odoberanie a vyhodnocovanie vzoriek biologického materiálu – kvalifikovanou osobitne regulovanou činnosťou.

Zdravotnú starostlivosť môžu poskytovať len osoby na to oprávnené (poskytovatelia zdravotnej starostlivosti) prostredníctvom kvalifikovaných osôb (zdravotníckych pracovníkov); pritom príslušné miesto výkonu musí spĺňať prísne zákonné podmienky na materiálno-technické vybavenie.

Štátne zložky tak nemôžu vykonávať a vyhodnocovať antigénové testy, viesť zdravotnú dokumentáciu, spracovávať súvisiace osobné údaje či vôbec vydávať „certifikáty ministerstva zdravotníctva“ o absolvovaní testu a jeho výsledku.

Takéto neoprávnené vykonávanie aktov zdravotnej starostlivosti môže byť sankcionované. Činnosť verejných činiteľov, ktorí sa podieľajú na organizácii tejto akcie, môže dokonca naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa; prípadne, čo je vecne závažnejšie, by mohol byť spáchaný aj trestný čin všeobecného ohrozenia.  

Neplatný certifikát

Certifikát o vykonaní antigénového testu je možné vyhodnotiť ako lekársky posudok či ako výpis zo zdravotnej dokumentácie. Na jeho vydávanie má opäť oprávnenie iba poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva nemá žiadne legálne oprávnenie takýto certifikát vydávať; je orgánom štátnej správy, nie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Vydanie potvrdenia o negativite antigénových testov preto môže byť právne bezvýznamný akt. Právna bezvýznamnosť sa týka aj akýchkoľvek pravidiel, zavádzaných vládou, viažucich sa na použitie tohto potvrdenia.

Ako sa to malo spraviť správne

Pokiaľ by vláda komunikovala, aj celoplošné testovanie by sa dalo spraviť v súlade so zákonom. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ponúkali svoje služby a chceli sa do testovania zapojiť. Vláda však ich snahy odmietla.

Stačilo pritom sa s nimi dohodnúť, odberové miesta zariadiť v prevádzkarňach poskytovateľov, na mobilných odberových miestach či v epidemiologických ambulanciách. Zriadenie epidemiologických ambulancií bolo už v lete zákonom umožnené, no štát ich nedokázal uviesť do praxe. Zároveň, pokiaľ by potvrdenia vydávali poskytovatelia, aj ich platnosť by bola právne uznateľná.

Štát sa však rozhodol, že všetko spraví sám. Ľudia neznalí problematiky, s minimálnymi skúsenosťami no veľkými plánmi sa rozhodli realizovať megalomanský projekt. Ukazuje sa, že tým vytvorili nielen chaos, ale ich konanie bude mať aj trestnoprávnu dohru.

Ronald Ižip - bývalý analytik Trim Broker (dnes Trim Alfa), v súčasnosti zástupca šéfredaktora portálu Trend

Zdroj: trend.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti