Manuál ako odmietnuť nasadenie si rúška po výzve polície, ale aj po výzve v obchode, v škole a inde

05.10.2020 | 19:59
  9
Advokátka JUDr. Adriana Krajníková napísala postup, čo majú robiť ľudia odmietajúci sa riadiť nulitnými nariadeniami v prípade nosenia rúšok.

Manuál ako odmietnúť „tú vec“ na prekrytie dýchacích ciest (ten nezmysel sa skutočne už ani napísať nedá…)

1. Právny stav na Slovensku je ten, že platí mimoriadna situácia (inak nazvaná úsek civilnej ochrany), titulom Uznesenia vlády SR, č. 111, z 11.3.2020 a súčasne s ňou platí núdzový stav titulom Uznesenia vlády SR, č. 587, z 30.9.2020.


2. Na základe uvedeného je právny stav ten, že za súčasnej mimoriadnej situácie, a v rámci nej teraz aj núdzového stavu, boli by právne záväzné iba opatrenia prijímané členmi vlády a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktorým ani jedným z týchto orgánov nie je hlavný hygienik SR, t.j. Úrad verejného zdravotníctva SR. Právne relevantnými opatreniami by boli buď opatrenia prijímané označenými orgánmi podľa 6 ods. 1 Zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane, a v núdzovom stave aj podľa Čl. 5 ods. 3 Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.


3. Právne irelevanté, teda nulitné, akoby neexistujúce, sú za stavu situácie v bode 1., teda súčasného stavu, všetky Opatrenia vydávané Úradom verejného zdravotníctva SR (ktoré sú prvého stupňa) pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 Zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nakoľko sa nenachádzame v tomto prvom stupni ohrozenia verejného zdravia, ale v druhom, kedy sa TENTO TYP OPATRENÍ NEVYDÁVA !!!!!!!! ale vydávajú sa opatrenia druhého stupňa ohrozenia, t.j. opatrenia civilnej ochrany. Napriek tomu je Úradom verejného zdravotníctva SR, ako nekompetentným orgánom na úseku civilnej ochrany, vydané ďalšie (nulitné) Opatrenie OLP/7852/2020, z 29.9.2020, ktoré ukladá (predlžuje) zákaz, inak povedané povinnosť prekrytia dýchacích ciest na verejnosti.!!!!!!

Mätúce pre občana, a tiež pre všetkých od policajtov až po učiteľov je to, že opatrenia sa vydávajú v prvom stupni ohrozenia - “opatrenie pri ohrozeni verejneho zdravia” (čo teda vyplyva už z ich názvu, kde nie je dovetok “II. stupňa”, ale aj z preambuly ustanovenia § 48 ods.4, ktorý patrí do Zákona 355/2007 o ochrane zdravia), ALE !!!!! - ODÔVODŇUJE a KOMUNIKUJE sa to Zakonom 42/1994 o civilnej ochrane (podľa ktorého by mali byť opatrenia vydané, teda namiesto § 48 ods. 4 Zak. 355/2007 by musel byť § 6 ods. 1 Zak. 42/1994 o civilnej ochrane, ale nie sú tak vydané, pričom súčasne - tieto opatrenia o civilnej ochrane nevydáva ÚVZ ale vláda a predsedovia ostatných ústredných orgánov ŠS, ktorym nie je Mikas hygienik !!!! Ťažká právna “schizofrénia”. Ako priestupok odôvodniť Trestným zákonom. Proste to nejde. Súd Vás rozvedie, vyšším súdnym úradníkom (nie sudcom) a odôvodní Zákonníkom prace,alebo týmto Zákonom o ochrane zdravia, veď Vám tým vlastne ochránil zdravie.

Verím, že fanatikovi na Ministerstve zdravotnictva by to dalo “právny” zmysel. A keď to takto ďalej pôjde, že do spoločnosti sa zavedie táto arbitrárnosť (hrubá svojvôľa), toto šialenstvo ako hra bláznov na psychiatrii o vydávanie zákonov, nevylučujem, že sa tak stane. ..Milí moji, tu sa naozaj vydávajú nezmysly a na základe nich sa šikanuje a reguluje celá (!!!!) spoločnosť.

A rovnako sú na tom aj opatrenia o karanténe, čo nie sú o karanténe, ale o izolácii, ktorú navyše nemozno nariadiť všetkým prichádzajúcim na územie SK, ale podľa zákona iba infekčne už chorým, čiže nulita tiež pre formu opatrenia aj obsah (ale to je už na inú tému, ktorú tiež časom rozoberieme).

VŠETKY OPATRENIA SÚ NULITNÉ !!!! .. a to sa tu nedotykam nezmyslu samotných výrokov opatrenia “bezrúška”, ktorá taká zákonná povinnosť NEEXISTUJE !!!!

Môj postup:

V prípade odopretia vstupu, predaja, služieb a pod., „bezrúška“, odídem preč, a tento subjekt pre mňa skončil (príde čas, keď obchodníci budú prosiť zákazníkov, aby k ním chodili...)

V prípade zavolania policajnej hliadky (ak ma zastihne, nakoľko by som ju určite na mieste nečakala, A JA UŽ SVOJU POKUTU MÁM, takže tu ideme už na vec, a obchodník alebo iná tretia osoba sa nemôže iného ani len prstom dotknúť, nieto ho kvôli priestupku „zadržať“), odmietnem blokovú pokutu, na základe čoho policajt postúpi vec na správne konanie. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte: Pokuta „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

V prípade odopretia vstupu do sociálnych zariadení, úradov a pod., požiadam potvrdenie o odmietnutí vstupu. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte: Odmietnutie vstupu do zariadení „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

V prípade odopretia vstupu žiakov do školy, požiadam potvrdenie o odmietnutí vstupu. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte:

Odmietnutie vstupu do školy „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

V prípade odopretia vstupu na pracovisko, vykázania alebo hocakých vyhrážok od zamestnávateľov, v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny „bezrúška“, požiadam o potvrdenie porušenia pracovnej disciplíny a označenia porušenia, príp. potvrdenia o vykázaní z pracoviska. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte: Porušenie pracovnej disciplíny „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

Nehádať sa, nevysvetľovať, nepresviedčať..., iba zachovať kľud a Manuál.

Milí moji klienti, a všetci priatelia, pripravujem už žaloby, a prosím o trpezlivosť

Dokedy sa veci rozpojednávajú, nejak to musíme spoločne zvládnuť... Takže úlohy máme rozdelené, a ideme na vec....

Príloha - skeny podkladov:

Harabin varoval policajtov, nech sa neopovážia ukladať pokuty za nenosenie rúšok, pretože budú niesť trestnoprávnu zodpovednosť

Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin upozornil policajtov, že udeľovaním pokuty za nenosenie rúšok sa na základe nulitnosti nariadenia budú trestnoprávne zodpovedať. Zároveň im pripomenul, že im v tejto súvislosti nepomôže odvolávanie sa na právne nulitné nariadenie Hlavného hygienika SR Jána Mikasa ani na tzv. protipandemické opatrenia vlády Igora Matoviča (OĽaNO).

Bývalý šéf Najvyššieho súdu v krátkosti upozornil aj na vytváranie atmosféry strachu v spoločnosti. Poukázal tiež na rozdiel medzi alternatívnymi médiami a tzv. alternatívnymi médiami, ktoré sa tvária ako opozične naladené voči korporátnym médiám, ale zo strachu pred systémom doteraz neinformovali o právnej analýze sudcu JUDr. Štefana Harabina a advokátky JUDr. Adriany Krajníkovej.

"Osoba nenakazená koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Uloženú pokutu nemusí zaplatiť. Nútenie zdravého človeka používať rúško je zjavne mučením, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd," tvrdí bývalý predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Štefan Harabin, ktorý podal trestné oznámenie na Hlavného hygienika SR Jána Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

Celú právnu analýzu JUDr. Harabina zo dňa 7.9. 2020 si môžete prečítať TU.

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková vo svojom liste predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi (OĽaNO) zo dňa 25.9.2020 upozornila na nulitnosť všetkých Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a súčasne vyzvala na okamžité zastavenie vydávania týchto paaktov, zastavenie ich  vykonávania (pokutovanie) a vymáhania pokút.

Celú právnu analýzu JUDr. Krajníkovej si môžete prečítať TU a TU.

Viac sa dozviete aj po vypočutí relácie na rádiu InfoVojna so sudcom JUDr. Harabinom a advokátkou JUDr. Krajníkovou TU.

Zdroj: Facebook JUDr. Adriana Krajníková / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Tipy a rady


 

Zaujímavosti