Laboratoře Lawrence Livermore a jejich elitní “Z Division” hlásily již v květnu 2020, že SARS-Cov-2 je produktem původně amerického výzkumu rekombinantních netopýřích virů a financovaný ve Wuhanu z amerických federálních grantů

09.06.2021 | 12:20
  16
Američané přesunuli z USA do Wuhanu v roce 2014 jejich výzkum rekombinantních virových zabijáků na příkaz Anthony Fauciho skrze grantový neziskový tunel!

Laboratoře Lawrence Livermore a jejich elitní “Z Division” hlásily již v květnu 2020, že SARS-Cov-2 je s pravděpodobností vyšší než 96% produktem původně amerického výzkumu rekombinantních netopýřích virů a financovaný ve Wuhanu z amerických federálních grantů! Američané tam v roce 2014 přesunuli z USA jejich výzkum na příkaz Anthony Fauciho skrze grantový neziskový tunel! Prezident Barack Obama výzkum rekombinantních virových zabijáků v USA pozastavil, ale Fauci jako šéf NIH výzkum přesunul do Wuhanu do laboratoří s certifikací BSL-4! Kdy přijdou mezinárodní sankce na USA za financování vývoje SARS-Cov-2 ve spojení s Číňany?

Situace okolo zjišťování původu virus SARS-Cov-2 dramaticky eskaluje a připomíná články Aeronetu, které minulý rok na jaře byly hojně českými korporátními médii označovány za konspirace. Americký list The Wall Street Journal v úterý publikoval odhalení, že Laboratoře Lawrence Livermore a jejich elitní “Z Division” hlásily již v květnu 2020 americkému prezidentu Trumpovi v přísně utajované zprávě, že SARS-Cov-2 je shodný s netopýřími viry z Wuhanu, které americké laboratoře do roku 2014 vyvíjely v rámci výzkumu rekombinantních virů v USA, ale po zásahu Baracka Obamy a po ukončení financování byl výzkum přesunut z USA do čínského Wuhanu, a to s veškerou americkou technologií a know-how.

Podle tajné zprávy Lawrence Livermore laboratoří je shoda SARS-Cov-2 s původním americkým výzkumem rekombinantních bojových virů z netopýrů na úrovni 96,2% shody. Tento tajný přesun nařídil Anthony Fauci, šéf Národního zdravotního institutu. Toto odhalení znamená, že s pravděpodobností více jak 96% je koronavirus produktem amerického výzkumu rekombinantních virů a Anthony Fauci nese přímou zodpovědnost za přesun do Číny a nepřímou za únik viru odtamtud, protože americké orgány už v roce 2018 prý zjistily, že wuhanské laboratoře jsou nezabezpečené a doslova životu nebezpečné.

Podle serveru Daily Caller [1] obnovila v roce 2017 NIH, v jejímž čele stojí Dr. Anthony Fauci, financování kontroverzního grantu na genetickou modifikaci netopýřích koronavirů v čínském Wuhanu bez souhlasu vládního kontrolního orgánu. V roce 2014 Obamova administrativa dočasně pozastavila federální financování výzkumu zaměřeného na manipulaci s netopýřími koronaviry, aby byly lépe přenosné na člověka. Čtyři měsíce před tímto rozhodnutím NIH fakticky přesunul tento výzkum na Wuhanský institut virologie (WIV) prostřednictvím grantu [2] neziskové skupině EcoHealth Alliance, v jejímž čele stojí Peter Daszak.

První splátka [3] ve výši 666 442 dolarů z grantu NIH ve výši 3,7 milionu dolarů byla organizaci EcoHealth vyplacena v červnu 2014, přičemž podobné roční platby [4] budou probíhat až do května 2019 v rámci projektu “Understanding The Risk Of Bat Coronavirus Emergence“. Pozoruhodné je, že WIV se “otevřeně podílel na výzkumu tzv. Gain of Function u těchto netopýřích virů ve spolupráci s americkými univerzitami a institucemi” po celá léta pod vedením Dr. Shi ‘Batwoman’ Zhengli, ” jak uvádí [5] Josh Rogin z Washington Post.

Fauci v podstatě zafinancoval vznik a výrobu SARS-Cov-2 ve Wuhanu

V roce 2017 však byl v rámci Ministerstva zdravotnictví a lidských služeb (HHS) vytvořen [6] “rámec pro kontrolu a dohled nad potenciálními pandemickými patogeny (P3CO)“, který měl za úkol vyhodnotit rizika spojená s posilováním nebezpečných patogenů a také to, zda jsou zavedena náležitá bezpečnostní opatření, než může být vydán grant na projekty modifikace virů s cílem získání nových smrtících či replikačních funkcí, tedy “gain-of-function” projektů nebo podobně orientované projekty rizikového výzkumu. Fauciho Národní institut pro alergie a infekční nemoci (NIAID) – dílčí agentura, která financovala EcoHealth – si nemyslel, že grant potřebuje přezkoumání, a obnovil své vztahy s Daszakem, aniž by je označil pro výbor P3CO, uvedl mluvčí NIH pro Caller.

Dr. Anthony Fauci

Jedná se o systémový problém,” říká profesor chemické biologie na Rutgersově univerzitě Richard H. Ebright a dodává, že NIAID a NIH systematicky mařily – vlastně systematicky znehodnocovaly – rámec HHS P3CO tím, že odmítaly označovat a předávat návrhy k přezkoumání. NIH však tvrdí, že grant nebyl označen k přezkoumání, protože “NIAID určil, že výzkum v rámci grantu není výzkumem zaměřeným na zvýšení funkčnosti netopýřích virů, protože nezahrnuje zvýšení patogenity nebo přenosnosti studovaných virů,” řekl mluvčí a dodal: “Nepředkládali jsme návrhy na výzkum, které by nesplňovaly definici, protože jinak bychom museli předložit všechno.”

Výzkum rekombinantních bojových virů byl tajně obnoven a přesunut z USA do Wuhanu

Budeme jim v tomto muset věřit, protože rámec P3CO nevyžadoval, aby se přezkumný výbor HHS znovu zabýval tvrzením NIAID, že grant EcoHealth nezahrnuje výzkum získání funkce. Wuhanský virologický institut (WIV) je v centru rozšířených spekulací, že COVID-19 mohl náhodně uniknout z laboratoře do lidské populace.

Grant společnosti EcoHealth na studium koronavirů na bázi netopýrů v Číně zahrnoval převod 600 000 USD do WIV. Kdyby byl grant společnosti EcoHealth podroben přezkumu P3CO, komise HHS by grant nezávisle posoudila a v případě potřeby by doporučila další opatření pro biologickou ochranu, aby se zabránilo možnému úniku z laboratoře – nebo by dokonce doporučila grant zcela zamítnout.

Peter Daszak, šéf EcoHealth

Laboratoř WIV je laboratoří s biologickou bezpečností úrovně 4 (BSL-4), což je nejvyšší stupeň certifikace biologické ochrany, ale představitelé amerického velvyslanectví vydali po návštěvě v roce 2018 dvě diplomatické nóty, v nichž varovali před nedostatečnou bezpečností laboratoře. Podle listu The Washington Post [7] jedna z depeší varovala, že práce laboratoře na koronavirech netopýrů představuje riziko nové pandemie podobné SARS.

Příloha [8] ke zprávě Světové zdravotnické organizace o původu COVID-19, která byla zveřejněna, popisuje práci WIV s využitím rekombinantních virů při testech s netopýřími koronaviry, které podle Ebrightové popisují výzkum se ziskem funkce. Doslova se uvádí, že z USA proudily peníze z grantu, zatímco ve Wuhanu spojovali dohromady nejděsivější viry dohromady pomocí technologie CRISPR a vytvářeli tak virové Frankensteiny, tedy rekombinantní viry, které nemají civilní, ale pouze a výhradně vojenské využití.

Američané pomocí technologie CRISPR lepili a spojovali dohromady ty nejděsivější viry, aby získaly nové a smrtící funkce. Metodě se říká gain-of-function, získání funkce. Obama to stopl, ale Fauci potají obnovil a přesunul do Wuhanu

Podle deníku The New York Times [9] americká vláda pozastavila financování výzkumu gain-of-function v roce 2014 poté, co byli pracovníci laboratoří Centra pro kontrolu nemocí CDC omylem vystaveni antraxu. Tento incident navázal na rozsáhlé pobouření vědců v roce 2011, kdy vyšlo najevo, že laboratoře ve Wisconsinu a Nizozemsku záměrně upravovaly virus ptačí chřipky H5N1 tak, aby mohl účinněji přeskakovat mezi fretkami.

Použily přitom rekombinaci několika virů, včetně sarkom-retrovirů způsobujících agresivní leukémie a sarkomy u drůbeže a ptáků. Federálně financovaný výzkum získávání virových funkcí byl obnoven v roce 2017 poté, co byly zavedeny nové postupy dohledu. Kontrolní rámec rozdělil odpovědnost za dohled mezi dvě skupiny – financující agenturu (v případě grantu EcoHealth to byl NIAID) a kontrolní výbor P3CO, mezioborovou skupinu svolanou HHS.

Zařízení Lawrence Livermore National Laboratory v Livermore v Kalifornii, kde probíhají experimenty v oblasti fyziky vysokých hustot energie a astrofyzikálních jevů (foto: Lawrence Livermore National Laboratory)

Mluvčí HHS sdělil DCNF, že výbor je zodpovědný za doporučení, zda výzkumný grant zahrnující zisk funkce musí obsahovat další opatření ke zmírnění rizik. Výbor však není informován o žádném grantu, dokud jej financující agentura neoznačí k přezkoumání. Rámec P3CO nevyžaduje, aby se kontrolní výbor HHS znovu zabýval rozhodnutím NIAID po jeho přezkoumání, že grant EcoHealth nezahrnuje výzkum se ziskem funkce. Mluvčí NIH uvedl, že by bylo zavádějící a nepřesné naznačovat, že NIAID byl povinen oznámit své rozhodnutí přezkumnému výboru HHS.

Fauci poskytl Wuhanu peníze na výzkum bojových rekombinantů skrze krycí tunel, americkou zdravotní neziskovku

Mluvčí HHS potvrdil, že kontrolní výbor ministerstva P3CO přezkoumává pouze výzkumné granty, které jsou označeny k dodatečnému přezkoumání financujícími agenturami, jako je NIAID. Na otázku, zda přezkumný výbor věděl o grantu EcoHealth, mluvčí neodpověděl. Společnost Ecohealth se v minulosti zabývala manipulací s koronaviry na bázi netopýrů.

Prezident skupiny Peter Daszak to uvedl [10] v podcastovém rozhovoru natočeném v Singapuru jen několik týdnů před prvními hlášenými případy COVID-19 ve Wuhanu v prosinci 2019.V laboratoři se s nimi dá manipulovat docela snadno,” řekl Daszak. “Protein Spike řídí mnoho z toho, co se s koronavirem děje. Zoonotické riziko. Takže můžete získat sekvenci, můžete vytvořit protein – a my na tom spolupracujeme s Ralphem Baricem z [Univerzity v Severní Karolíně] – a vložit do něj páteř jiného viru a provést nějakou práci v laboratoři.”

Vnitřní hala laboratoří Lawrence Livermore s fyzikálním zařízením

Ebright řekl DCNF, že NIAID se mýlil, když určil, že grant EcoHealth nezahrnuje zvýšení přenosnosti koronavirů na bázi čínských netopýrů. Uvedl [11], že abstrakt projektu pro fiskální rok 2019, který odkazoval na “in vitro a in vivo infekční experimenty” s koronaviry, jednoznačně vyžadoval přezkoumání rizik a přínosů podle rámce HHS P3CO. Jiní vědci uvedli, že práce společnosti EcoHealth financovaná NIH v Číně zahrnovala výzkum zisku funkce koronavirů na bázi netopýrů.Je těžké přeceňovat, že ústřední logikou tohoto grantu bylo testování pandemického potenciálu netopýřích koronavirů souvisejících se SARS vytvořením takových, které mají pandemický potenciál, a to buď prostřednictvím genetického inženýrství, nebo pasážování, nebo obojího,” napsali [12] v červnu doktoři Jonathan Latham a Allison Wilsonová.

Fauci lhal, až se mu od huby prášilo. Věděl celou dobu, že SARS-Cov-2 pochází původně z amerického výzkumu rekombinantních virů, který jeho organizace financuje ve Wuhanu

NIH ukončil grant EcoHealth v dubnu 2020. Náměstek ředitele NIH pro extramurální výzkum Michael Lauer skupině v dopise sdělil [13], že agentura “se nedomnívá, že současné výsledky projektu jsou v souladu s cíli programu a prioritami agentury“. Fauci během červnového slyšení před výborem Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod uvedl, že grant EcoHealth byl zrušen, “protože NIH bylo řečeno, aby jej zrušil“.Neznám důvod, ale bylo nám řečeno, abychom ho zrušili,” řekl Fauci. Fauci po slyšení řekl [14] serveru Politico, že Bílý dům bývalého prezidenta Donalda Trumpa nařídil NIH grant okamžitě zrušit.

Letecký snímek areálu laboratoří Lawrence Livermore v Kalifornii

Takže, zatímco Anthony Fauci většinu loňského roku tvrdil [15] veřejnosti, že COVID-19 nemohl pocházet z laboratoře ve Wuhanu, kterou jeho agentura přitom celou dobu financovala, zpravodajská složka Lawrence Livermore laboratoře, známá jako “Divize Z”, podle deníku Wall Street Journal [16], shledala teorii o úniku z wuhanské laboratoře jako docela pravděpodobnou a zasluhující si další zkoumání.

V utajované zprávě [17] ze dne 27. května 2020, na jejíž vyšetřování se americké ministerstvo zahraničí velmi spoléhalo (a kterou prezident Biden krátce po svém nástupu do funkce zrušil), vědci zkoumali genetickou strukturu viru SARS-CoV-2, což bylo “jedno z prvních úsilí americké vlády vážně prozkoumat hypotézu, že virus unikl z čínského Wuhanského virologického institutu, spolu s konkurenční hypotézou, že pandemie začala kontaktem lidí s nakaženými zvířaty“. Ocitujme si tuto pasáž z Wall Street Journal:

Jedna z osob, která dokument s datem 27. května 2020 četla, uvedla, že je silným argumentem pro další zkoumání možnosti, že virus unikl z laboratoře. Studie měla také zásadní vliv na šetření ministerstva zahraničí ohledně původu Covid-19. Podle časové osy úřadu pro kontrolu zbraní a ověřování, do níž nahlédl deník The Wall Street Journal, obdrželi úředníci ministerstva zahraničí studii koncem října 2020 a požádali o další informace. Studie byla důležitá, protože pocházela z uznávané národní laboratoře a lišila se od převládajícího názoru z jara 2020, že virus byl téměř jistě poprvé přenesen na člověka prostřednictvím nakaženého zvířete, uvedl bývalý úředník zapojený do vyšetřování ministerstva zahraničí. – Wall Street Journal

WIV byla domovem vědců mezinárodně známých genetickou modifikací virů COVID, aby lépe infikovaly člověka – možná včetně přechodného koronaviru podkovovitých netopýrů, který nasbírali v roce 2013 a který je z 96,2 % identický se SARS-CoV-2 [18]. Přitom víme, že podagentura NIH vedená Faucim financovala riskantní výzkum koronavirů v hodnotě milionů dolarů, které proudily přes neziskovou organizaci EcoHealth Alliance poté, co Obamova administrativa v roce 2014 přerušila financování výzkumu takzvaného “zisku funkce” u virů. Fauciho agentura navíc v roce 2017 obnovila financování rizikového výzkumu bez souhlasu vládního kontrolního orgánu. Za zmínku stojí, že podle Joshe Rogina z Washington Post se WIV otevřeně podílela na výzkumu “gain-of-function” ve spolupráci s americkými univerzitami a institucemi po celá léta pod vedením Dr. Shi “Batwoman” Zhengli [19].

Biden má nulový manévrovací prostor, protože nemůže obvinit Čínu, protože Čína by všechno práskla a obvinila USA. Když půjde dolů Peking, Washington by šel s ním. A proto… se začaly zametat stopy ve Wuhanu i ve Fort Detrick

Dne 26. května prezident Biden vyzval k novému, 90dennímu přezkoumání zpravodajských informací shromážděných o původu COVID-19. Ačkoli se přímo neodvolal na utajovanou zprávu Lawrence Livermore labů, uvedl, že americké národní laboratoře pod dohledem ministerstva energetiky rozšíří práci špionážních agentur. Několik hodin po Bidenově prohlášení deník New York Times informoval [20] o existenci řady dosud neprozkoumaných důkazů, které vyžadují další analýzu superpočítačem.

Jinými slovy, americká vláda seděla na velkém souboru zpravodajských informací v možná nejdůležitějším vyšetřování celosvětové pandemie, která ničí ekonomiku, protože Čína ničila důkazy [21] a odmítala spolupracovat s mezinárodními vyšetřovateli [22]. Podle zprávy byla Bidenova výzva k novému vyšetřování reakcí na “nové” důkazy, ale de facto Američanům teče do bot. Když půjde dolů Čína, půjdou USA spolu s ní jako spolupachatelé na vytvoření viru.

Wuhanský institut virologie

Podle zprávy spojenci USA poskytují důkazy od počátku pandemie. Austrálie, která je členem takzvaného Partnerství pěti očí (Five Eyes Initiative), což je sdružení tajných služeb 5 zemí, k nimž patří kromě USA také Velká Británie, Kanada a Nový Zéland, důrazně prosazovala teorii o úniku z laboratoře. A zatímco americké zpravodajské agentury se údajně sdružují kolem dvou pravděpodobných scénářů, bývalý úředník ministerstva zahraničí tvrdí, že důkazy na podporu teorie přirozeného původu prakticky neexistují.

Zjišťovali jsme, že navzdory tvrzením naší vědecké komunity, včetně Národního ústavu zdraví a organizace NIAID doktora Fauciho, neexistují téměř žádné důkazy, které by podporovaly přirozený, zoonotický vývoj nebo zdroj COVID-19,” uvedl bývalý úředník ministerstva zahraničí David Asher v prohlášení pro Fox News. “Při vyšetřování se neúměrně hromadily údaje, že pochází z laboratoře nebo z nějakého nadpřirozeného zdroje.”

Hlavně všechno ututlat a zakopnout pod koberec

Na Američany tak začíná vyplouvat zodpovědnost za vznik viru, postupně se začínají i v tomto případě naplňovat články Aeronetu z jara minulého roku. Postupně to začíná i v USA vylézat z jednotlivých tiskových agentur jako z chlupaté deky a ukazuje se, že jestli něco uniklo z laboratoří ve Wuhanu, tak to uniklo v rámci výzkumu rekombinantních bojových virů podle amerických dokumentací a v rámci finančního grantu od americké vlády, která takový výzkum od roku 2014 již nechtěla provádět na americké půdě, ale na té čínské úplně v pohodě a bez problému. Přijdou teď sankce na USA? Vystoupí někdo z českého zamini a obviní USA z financování výroby koronaviru ve Wuhanu? Kdepak, nic takového. Budou se snažit to zamést pod kovral.

Anthony Fauci a Donald Trump

Jediné, o co se teď hraje je, aby se to neprovalilo, že USA financovaly a platily Číňanům pokračování původně amerického výzkumu rekombinantních bojových virů na bázi koronavirů SARS z netopýrů ve spojení s dalšími přilepenými a pospojovanými viry do podoby rekombinantů. Covid-19 jako bojový virus! Před více jak rokem konspirace Aeronetu, dnes v podstatě americkými médii přiznaná realita.

A dokonce ani Trump si nedovolil utajovanou informaci vloni v květnu vypustit ven s detaily, protože věděl, že vina za vznik viru by spadla nejen na Čínu, ale právě i na USA. A když teď už Čína není pro Američany přítel a není v kurzu, dávejte pozor na Českou republiku, která se stane brzy centrem zájmu Američanů o přesun výzkumů amerických virů z čínských laboratoří do Evropy. V Česku je totiž rovněž jedna elitní BSL-4 laboratoř, a navíc jediná ve Střední Evropě. Když už Američané nemohou vyrábět rekombinantní viry v Číně, budou hledat nové partnery. Je to jen otázka času.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.cz

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti