Kotleba a činnosť agentov v parlamente, vo vláde a inde

08.11.2020 | 13:51
  40
Advokát a bývalý hovorca Kotlebovej ĽSNS Vladimír Gürtler na vlastnej skúsenosti ukazuje, ako Kotlebovci umožnili KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME.

Blog bude možno dlhší ale kvôli pochopeniu súvislosti a kontextu vecí je to dámy a páni asi nevyhnutné. Myslím si.

Ďakujem za pochopenie.

Tento blog je súčasťou mojich blogov (prečítajte si ICH – klik) a logicky súvisí najmä s blogmi: Agent Kyselica, agent Šťastný a 307 agentov s krycou legendou sudca a Infiltrácia agentov do parlamentu a súdnej rady. Kto pochybil?

Takže poďme k veci poslanca Kotlebu a spol. :

Úporná snaha bývalého župana BBSK a v súčasnosti poslanca NR SR Mariána Kotlebu stať sa predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je „zvláštna.“

Ako informuje včerajší Denník N „Poslanci opäť nezvolili Mariana Kotlebu za predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Z 95 poslancov hlasovalo za šéfa ĽSNS len 21.“

Prečo šéf politickej strany s názvom: Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (dalej aj „Kotlebovci“) opakovane tak túži získať túto funkciu predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva?

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predovšetkým:

• kontroluje dodržiavanie zákonnosti Vojenského spravodajstva a prerokúva návrhy, sťažnosti, podnety v oblasti Vojenského spravodajstva

• prerokúva Štatút Vojenského spravodajstva

• prerokúva interné predpisy upravujúce zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva, podmienky upravujúce používanie osobitných prostriedkov a spôsoby vedenia evidencií

• prerokúva správu o činnosti Vojenského spravodajstva za príslušný kalendárny rok

• prerokúva informáciu o plánovaní rozpočtu a čerpanie limitov z rozpočtu v rámci kapitoly Ministerstva obrany SR


Vojenské spravodajstvo je de facto a aj de iure TAJNÁ SLUŽBA. Tajnou službou je detto aj Slovenská informačná služba

a

v zmysle bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96 aj Národný bezpečnostný úrad je tajnou službou.

Na Slovensku teda máme svojím spôsobom 3 (slovom: TRI) TAJNÉ SLUŽBY.

Áno, minimálne až tri tajné služby vykonávajú na území Slovenskej republike svoju činnosť.

Každá z týchto tajných služieb by mala v zmysle zákona podliehať adekvátnej kontrole, či tieto tajné služby dodržiavajú zákony a tiež napríklad kontrole, či tieto tajné služby svojou ne/činnosťou namiesto ochrany demokratických hodnôt našej spoločnosti svojou ne/činnosťou demokratickú spoločnosť ne/rozkladajú a/alebo ne/deštruujú.

Kontrola tajných služieb v zmysle vyššie uvedených kritérií by mala byť vykonávaná svojim spôsobom v demokratickej spoločnosti troma kontrólnymi mechanizmami. Viz aj napr. opis v Legal Standards and Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies

Takže ak si to v podstate zhrnieme, tak existuje:

1. kontrola vnútorná, tzn. interná kontrola v rámci organizácie (na tú sa spoliehať veľmi na Slovensku asi nemôžme, lebo veď vidíme, príkladmo, čo sa dialo v POLÍCII a čo teraz/aj dnes vychádza na „Svetlo božie“).

Na základe čoho by bolo možné usudzovať, že v tajných službách nebol v minulosti stav obdobný stavu v polícii, kde „Vyšetrovateľ NAKA zadržaných obvinil pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa“ ?

– Viz napr. – Akcia Očistec. NAKA má v rukách Gašpara, Hraška i Slobodníka https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567858-naka-zasahuje-u-byvalych-spiciek-policie-gaspara-hraska-a-slobodnika/

2. kontrola súdnymi orgánmi (o tom viac nabudúce)

3. kontrola parlamentná

Pristavím sa zámerne pri kontrole TAJNÝCH služieb parlamentom.

Je to totiž kľúčový faktor, prečo niektoré veci sú tak alebo inak, resp. úplne naopak a prečo si dovolím tvrdiť, že slovenskú politiku infiltrovali agenti tajných služieb, ktorí spôsobili, že Slovensko je svojím spôsobom trojským koňom cudzej mocnosti v štruktúrach Európskej únie a NATO (bližšie a viac tiež niekedy nabudúce).

Kontrolu troch TAJNÝCH SLUŽIEB na Slovensku teda vykonáva:

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva

Mám osobnú skúsenosť s ne/činnosťou Osobitného kontrolneho výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=168 na čele ktorého je poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu kontroluje dodržiavanie zákonnosti Národného bezpečnostného úradu a prerokúva najmä: 

• rozpočet rozpočtovej kapitoly bezpečnostného úradu na nasledujúci kalendárny rok; 

• podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu bezpečnostného úradu; 

• správu o činnosti bezpečnostného úradu a jej výsledkoch; 

• návrhy, sťažnosti a podnety v oblasti Národného bezpečnostného úradu.


Dňa 14.09. 2020 som informoval Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a jeho poslancov o závažných informáciách, ktoré indikujú NEZÁKONNÝ ALEBO NESPRÁVNY POSTUP ALEBO NEZÁKONNÉ ROZHODNUTIA VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Viac v prílohe TU.

A požiadal som Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na čele ktorého stojí poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci, aby mi bolo umožnené sa rokovania Osobitného kontrolneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu dňa 23. septembra 2020 zúčastniť, kde som chcel predniesť okrem iného aj ďalšie informácie, ktoré nasvedčujú, že dochádzalo k „vypaľovaniu kandidátov na vymenovanie za sudcov“ prostredníctvom rôznych subjektov.

Viz. doklad verejnosti na prečítanie TU, TU a TU.

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci v súčinnosti ďalšími poslancami vec „stopil“ a oznámil mi aj toto:

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci, ktorý mal v minulosti a stále má „veľa rečí3“ boja proti súčasnému establišmentu a vyhlásení v štýle „Za Boha a za národ“ a pod. mal by ako šéf Osobitného kontrolneho výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu byť prvým, ktorý umožní, aby „KORUPČNÉ KONANIE A PÁCHANIE ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky na ktorom podľa všetkých okolností participovali aj tajné služby“ bolo odhalené a elimonované. 

Poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci však vec „stopil“ a oznámil mi ex post aj toto:

Následne, dňa 30.09.2020 na mňa šéf tajnej služby (riaditeľ NBÚ JUDr. Roman Konečný) podal na Slovenskú advokátsku komoru (som jej členom od 1.1.2004) „Sťažnosť na JUDr. Vladimíra Gürtlera pre podozrenie zporušenia zákona o advokácii a predpisov Slovenskej advokátskej komory“ – o veci píšem aj na blogu: Tajná služba zaútočila na advokáta. Zabijú ma, aby ma zastavili?

a okolo mojej osoby sa začali diať „zvláštne veci“.

Pýtam sa verejne: Splnil Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu na čele ktorého je poslanec Beluský z politickej strany Kotlebovci svoju povinnosť oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky akékoľvek porušenie zákona, ktoré zistí pri výkone svojich právomocí, podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky ?

Kvôli čomu tak túži Marián Kotleba (šéf politickej strany Kotlebovci) stať sa predsedom parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva? 

Činnosť agentov tajných služieb v slovenskom parlamente je tristnou záležitosťou, nemali by tam vôbec byť, ale sme na Slovensku a na Slovensku je to niekedy TAK.

Pokračovanie nabudúce. Snáď.

1. Demokratická zodpovednosť spravodajských služieb si vyžaduje exekutívnu kontrolu a parlamentný dohľad ako aj vstupy občianskej spoločnosti. Celkovým cieľom je izolácia bezpečnostných a spravodajských služieb od politického zneužitia bez izolácie od exekutívneho riadenia.7 Bezpečnostné a spravodajské služby musia reagovať na potreby ľudí prostredníctvom ich volených predstaviteľov, t.j., volených civilov v kabinete a parlamente, ktorí stelesňujú prevahu politickej kontroly nad bezpečnostnými a spravodajskými službami.

2. Každý činiteľ alebo inštitúcia dohľadu má svoju funkciu. Exekutíva kontroluje služby tým, že im stanovuje usmernenie, vrátane úloh, priorít a poskytuje dostupné zdroje. Okrem toho, parlament sa zameriava na dohľad, ktorý je zameraný skôr na všeobecné otázky a schvaľovanie rozpočtu. Parlament je aktívnejší pri ustanovovaní výborov na vyšetrenie škandálov. Súdnictvo má za úlohu monitorovať používanie špeciálnych právomocí (okrem adjudikovania nekalých praktík). Občianska spoločnosť, expertné skupiny (think-tanks) a občania môžu obmedziť fungovanie služieb poskytovaním alternatívnych názorov (think-tanks), odhaľovaním škandálov a kríz (médiá), alebo sťažnosťami týkajúcimi sa nekalých praktík (občania).

3. pozn. snáď pán poslanec znesie väčšiu mieru kritiky, keďže ako verejný činiteľ musí v zmysle stabilizovanej judikatúry ESĽP strpieť vyššiu (najvyššiu) mieru kritiky v porovnaní s inými fyzickými osobami

§1

(1) Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

§2

Úlohy Vojenského spravodajstva

(1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí zamerané na

a)  činnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,

b)  aktivity cudzích spravodajských služieb,

c)  terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,

d)  politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,

Kotleba a tajné služby. Príslušník odhalený? 

e)  škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske
zoskupenia profesionálnych vojakov,

f)  organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky,

g)  nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,1a) so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia,1b)

h)  aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore,1ba)

i)  nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,

j)  skutočnosti spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,

k)  ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutočnosti.1c)

§6

(1) Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, určuje počet členov, zloženie a spôsob práce tohto orgánu. 198/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve

Kotleba a tajné služby. Príslušník odhalený ?

Kotleba na súde tvrdí, že bývalý spevák a dnes poslanec Ondrej Ďurica mal už v roku 2004 previerku od NBÚ na stupeň dôverné, v roku 2006 dokonca na stupeň tajné. „Vydal by mu NBÚ takúto previerku, ak by bol neonacista?“ pýtal sa predseda ĽSNS.

Táto krátka správa v rubrike Minúta po minúte, rýchle správy Denníka N uverejnená 12.10.2020 o 17:00 hod. https://dennikn.sk/minuta/2084989/?ref=mwat akoby zanikla v „ošiali osláv“ nad neprávoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu prvého stupňa voči osobe: obž. Ing.Marian Kotleba, Spisová značka: PK-2T33/2019.

Verejne podaná vyššie uvedená informácia poslancom slovenského parlamentu Ing. Mgr. Marianom Kotlebom však neunikla môjmu pozornému oku a uchu. Túto informáciu som zachytili zmyslami nielen ja, ale určite ju zachytili aj iné, vec monitorujúce subjekty.

Táto informácia je mimoriadne dôležitá a domnievam sa, že je možno ešte dôležitejšia ako samotný rozsudok voči Marianovi Kotlebovi, ktorý vykonáva viac funkcií, okrem iných je menovaný aj predsedom politickej strany.

Takže poďme in medias res.

Kotleba pri svojej „obrane“ pred súdom sa odvolával aj na Ďuricu, NBÚ a veci s týmito osobami súvisiace.

Kto je Ďurica ?

Ďurica je spevácka ikona slovenskej nacionalistickej scény, ktorá vo svojich pesničkách „brojila a brojí proti režimu a systému,“ ktorý ho ako príslušníka de facto a podľa všetkých okolností aj de iure platil (resp. stále platí).

V súčasnosti je menovaný okrem iných funkcií aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Kto a čo je NBÚ ?

NBÚ je Národný bezpečnostný úrad a je tajnou službou.

To, že NBÚ je tajnou službou skonštatoval aj Ústavný Súd Slovenskej republiky v bodu 122 odôvodnenia NÁLEZU Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2019 PL. ÚS 21/2014-96:

NBÚ je formálnoprávne „nezávislý správny orgán,“ ktorý de facto je zákonom ustanovený tak, aby mal značný mocenský potenciál prameniaci z koncentrácie informácií osobného charakteru. Bez ohľadu na formálnoprávne začlenenie do systému orgánov verejnej správy je NBÚ tajnou službou. Charakteristickou črtou tajných služieb je získavanie informácií utajeným spôsobom, ktorý nespĺňa požiadavky transparentnosti.

Bepečnostnú previerku NBÚ nevykonáva táto tajná služba len tak pre nič za nič. Na vykonanie bezpečnostnej previerky musí byť dôvod a musia byť splnené zákonné náležitosti.

Aký bol dôvod, aby NBÚ vykonával a vykonal bezpečnostnú previerku speváka Ďuricu ? „Ďurica mal už v roku 2004 previerku od NBÚ na stupeň dôverné, v roku 2006 dokonca na stupeň tajné,“ tvrdil neprávoplatne odsúdený Kotleba pred súdom.

Je táto informácia ohľadom osoby Ďurica pravdivá alebo pred súdom obvinený Kotleba klamal?

Kotleba verejným oznámením vyššie uvedenej informácie o osobe Ďuricu a subjekte NBÚ povedal strašne veľa. A to bez ohľadu na to, či informácia je alebo nie je pravdivá, kedže je vysoký predpoklad, že príslušné osoby a tajné služby sa budú v prípade dopytovania sa na ňu odvolávať na „utajované skutočnosti“.

Kotleba sa na súde v Pezinku nesnažil utajiť isté veci, ako ich napriek mojej infožiadosti utajil a stále sa snaží utajovať jeho podriadený Beluský, vykonávajúci okrem iných funkcií aj funkciu predsedu Osobitného kontrolneho výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ.

Čakal som Marian, kedy niečo také, ako je vyššie uvedené povieš. Povedal si to na svoju „obranu“ pred súdom, takže isto ti nebude vadiť, ak v budúcnosti poviem isté informácie a skutočnosti na svoju obranu aj ja.

Od istého obdobia sa totiž musím brániť. Musím sa brániť a musím brániť osobu mne blízku, ktorú štátne orgány použili ako nátlak na moju osobu v snahe ma „vypaľovať“.

Vypaľovať, Marian, isto vieš, znamená, že od človeka niekto požaduje peniaze, za niečo. Niekto by to možno nazval, že to nie je „vypaľovanie“ ale, že ide o dar (väčšiu alebo menšiu službičku) za niečo.

S darmi zamestnancov BBSK na svoj súkromný účet máš však isto Marian mnoho skúseností aj sám osobne ako bývalý verejný funkcionár v pozícii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, takže nepochybne vieš, aký je rozdiel medzi finančným darom na „báger“ a finančnou korupciou za získanie funkcie sudkyne.

Ale nebudem ďalej osobný Marian, veď ani „Mňa to tiež nebaví, ale ja som si to nevymyslel.“ 

Musím sa brániť svojvôli štátnych orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky, ktorých súčasťou si aj Ty – Marian Kotleba, tvoj podriadený Beluský a ďalšie osoby.

Nespáchal som síce žiaden trestný čin a mne blízka osoba už vôbec nespravila nič, čo by ju diskvalifikovalo, aby sa mohla stať sudkyňou, ale aj vďaka osobám ako si Ty – Marian Kotleba, Tvoj podriadený Beluský a dalšie osoby je Slovenská republika v stave, v akom je.

Ja, JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER, disponujem totiž istym súborom informácií, ktoré nasvedčujú O NEZÁKONNOM ALEBO NESPRÁVNOM POSTUPE ALEBO NEZÁKONNOM ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky.

Veľkú úlohu v NEZÁKONNOM ALEBO NESPRÁVNOM POSTUPE ALEBO NEZÁKONNOM ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH ČINITEĽOV A ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI, KORUPČNOM KONANÍ A PÁCHANÍ ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI V JUSTIČNOM SYSTÉME Slovenskej republiky zohrával a nie je vylúčené, že stále zohráva aj subjekt, ktorý si pred súdom vyššie spomenul.

Aký je Tvoj vzťah Marian k vyššie uvedenému spomenutému subjektu ?

Od istého obdobia som bol okolnosťami donútený začať sa venovať investigatívnej činnosti a zistil som naozaj pozoruhodné veci.

Začína to už celé do seba zapadať a príslušníci o tom už vedia, že viem už.

Že Marian ? Že pán príslušník M.K. ?

Ja, JUDr. VLADIMÍR GÜRTLER poznám Ing. Mgr. Mariana Kotlebu osobne, takže k predmetnej veci sa viem vyjadrovať vecne, jasne, zrozumiteľne a odborne. V roku 2015 som totiž vykonával pracovnú pozíciu hovorcu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Po tom, čo na pokyn v tom čase predsedu BBSK Ing. Mgr. Mariana Kotlebu sa dňa 29.8.2015 (v deň štátneho sviatku SR – Výročie SNP) na priečelí budovy Banskobystrického samosprávneho kraja zjavila ČIERNA VLAJKA, som pracovný pomer na BBSK skončil podaním výpovede na znak nesúhlasu aj s touto „náhodnou symbolickou udalosťou.“

Nemám vedomosť, že by na znak nesúhlasu s vyvesením ČIERNEJ VLAJKY dňa 29.8.2015 (v deň štátneho sviatku SR – Výročie SNP) na priečelí budovy Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici podal výpoveď aj iný zamestnanec BBSK.

Mám však vedomosť, ktorá osoba okrem Kotlebu a mňa bola prítomná a čo hovorila, pri mojom nástupe do zamestnania na úrad BBSK.

K týmto a ďalším závažným skutočnostiam a informáciám na svoju obranu a obranu mne blízkej osoby vypovedať budem.

Kedy ?

Read my lips (blog) asap.

Poznámka JUDr. Vladimír Gürtler: pojem príslušník je všeobecný a bežný pojem. Môže ale nemusí znamenať funkciu príslušníka tajnej služby. Pojem príslušník sa totiž zvykne symbolicky používať aj pri iných funkciách, neznamená žiaden symbol ani symboliku, tak ako ani čierna vlajka alebo číslo 1488 nič neznamenajú a sú to len „bežné symboly a symboliky“.

Zdroj: gurtlervlado.blog.pravda.sk (1), (2)


Tipy a rady


 

Zaujímavosti