Kolíková schytala drsnú kritiku za súdnu mapu od bývalého straníckeho kolegu

13.10.2021 | 11:59
  1
Poslanec Tomáš Meravý (Za ľudí) označil návrh ministerky spravodlivosti na spájanie krajských súdov do súdov odvolacích za riadny galimatiáš.

Ešte donedávna sedel poslanec Tomáš Meravý (Za ľudí) s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou v jednej strane, dnes ju zahŕňa spŕškou kritiky. V jeho zornom poli sa ocitla reforma súdnej mapy, na ktorej Kolíková pracovala celé mesiace a mala byť jej veľkým úspechom.

Meravý pritom sám priznáva, že doteraz reforme súdnej mapy nevenoval detailnú pozornosť. Všetko sa však zmenilo potom, ako reforma začala vyvolávať rozpory medzi koaličnými partnermi a aj v odbornej verejnosti

"Dal som si tú námahu a napriek chrípke som si preštudoval najnovšiu komparatívnu analýzu Európskej komisie pre efektívnosť justície (CEPEJ) z roku 2020, ako aj o niečo staršiu analýzu OECD z roku 2013. V roku 2011 som ako analytik na MSSR za ministerky Lucie Žitňanskej pracoval so súdnymi štatistikami, takže v tejto oblasti nie som úplne nekompetentný," tvrdí.

Ako na prvé sa pozrel na zlučovanie okresných súdov v menších mestách. To by podľa neho dávalo zmysel ak by ich prílišná rozdrobenosť viedla k neefektivite. "Podľa analýzy CEPEJ však na Slovensku počet okresných súdov nie je problémom, rovnako nie je problémom ani ich celková vyťaženosť. Naopak, počet prvostupňových súdov v prepočte na 100-tisíc obyvateľov je na Slovensku relatívne nízky, dosahuje hodnotu iba 1,2," uviedol.

Dodal, že pre porovnanie rovnaké číslo dosahuje Nemecko. "V Česku je to 0,8, v Maďarsku 1,4, v Rakúsku 1,7, vo Francúzsku 2,4 a vo Švajčiarsku 4,1. Na Slovensku máme dnes 54 okresných súdov a 8 krajských súdov. V Rakúsku, ktorého súdnictvo má vynikajúcu povesť, je 116 okresných súdov, 20 krajinských súdov a 4 vrchné krajinské súdy. Takže tých súdov dnes nemáme na Slovensku v porovnaní s inými krajinami nijako extrémne veľa. Skôr naopak," myslí si.

Riadny galimatiáš

Zameral sa aj na otázku vyťaženosti okresných súdov. Tvrdí pritom, že v civilnej, obchodnej a trestnoprávnej agende sa prvostupňové súdy na Slovensku nijako nevymykajú európskemu mediánu, či už ide o nápad vecí, vybavovanie vecí alebo dĺžku konaní. "S výnimkou zlučovania súdov v Bratislave a Košiciach, ktoré vyzerá byť zmysluplné, nevidím dôvod, prečo by sme mali na Slovensku zlučovať, rušiť a premiestňovať okresné súdy," uviedol.

Navrhnutá radikálna reorganizácia súdnictva podľa neho zbytočne rozdeľuje spoločnosť, ale viedla by aj k narušeniu práce súdov a sudcov a k zhoršeniu dostupnosti súdov pre ľudí regiónoch. "Akým spôsobom sa majú touto reorganizáciou „pretrhať väzby“, mi vonkoncom nie je jasné. Chceme snáď povedať, že mafián nevie používať auto a telefón?," pýta sa.

"Návrh na spájanie krajských súdov do súdov odvolacích na mňa pôsobí podobným dojmom ako spájanie okresných súdov: ako riadny galimatiáš. Pokiaľ chceme skracovať celkovú dĺžku súdnych konaní, tak na základe čísel by som odporúčal skôr prehodnotiť možnosti odvolania sa na druhostupňový súd. Takýmto spôsobom totiž podľa analýz OECD na Slovensku končí extrémne vysoké percento súdnych prípadov na prvostupňových súdoch," uzavrel.

Námietky majú odborári aj Boris Kollár

Reforma súdnej mapy predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Počíta ntiež so vznikom troch správnych súdov.

Zmeny v súdnej mapy z dielne ministerky Márie Kolíkovej sa však stretávajú s výrazným nesúhlasom. Minulý týždeň proti nej protestovali priamo pred ministerstvom aj členovia Základnej organizácie Odborového zväzu zamestnancov justície pri Krajskom súde v Bratislave, ktorí požadujú zachovanie súčasného stavu.

Okrem toho sa stala tiež ďalším polienkom do ohňa v už aj tak napätej atmosfére v koalícii. Predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár ju v aktuálnej podobe odmieta podporiť. A to dokonca aj za cenu odchodu z koalície.

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave: Kolíková nerešpektuje legislatívne pravidlá tvorby zákona, nepostupuje pri tvorbe súdnej mapy transparentne a v rozpore so zákonom odignorovala hromadnú pripomienku z prvého pripomienkového konania

"Na procese tvorby novej súdnej mapy nemali zainteresované subjekty možnosť riadnej participácie a zo strany ministerstva neprebehla žiadna odborná diskusia a to ani po stiahnutí prvého zákona o súdnej mape z pripomienkového konania," upozorila v svojom článku sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Nadežda Wallnerová.

"Ako vyplýva z pripomienky splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, opätovné predloženie návrhu zákona do pripomienkového konania by pripadalo do úvahy až vtedy, keď sa návrh zákona po jeho stiahnutí za účasti odbornej verejnosti prepracuje v zmysle podaných pripomienok, čo sa nestalo. Do nového pripomienkového konania je obsahom predložený takmer totožný návrh súdnej mapy s tým rozdielom, že je zapracovaný do štyroch zákonov, namiesto pred tým jedného.

Ministerka spravodlivosti neuskutočnila povinné rozporové konanie ku hromadnej pripomienke podanej odbornou verejnosťou za všetky súdy v obvode Krajského súdu v Bratislave v prvom pripomienkovom konaní a  predkladá do nového pripomienkového konania v podstate tú istú súdnu mapu, v ktorej nie sú vôbec zohľadnené všetky výhrady hromadnej pripomienky.

Ministerka spravodlivosti preto zavádza verejnosť keď tvrdí, že riadne vyhodnotila podané pripomienky k prvému návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov, a že nové návrhy zákonov o súdnej mape reflektujú na hromadnú pripomienku.

Na procese tvorby novej súdnej mapy nemali zainteresované subjekty možnosť riadnej participácie a zo strany ministerstva neprebehla žiadna odborná diskusia a to ani po stiahnutí prvého zákona o súdnej mape z pripomienkového konania. Hodinové stretnutie ministersky na súde so sudcami, navyše v čase letných dovoleniek, na ktorom ministerka len presviedča o tom, že jej návrh je najlepší, nie je odbornou diskusiou.

Mám za to, že ministerka spravodlivosti nerešpektuje legislatívne pravidlá tvorby zákona, nepostupuje pri tvorbe súdnej mapy transparentne, ako sa v právnom štáte očakáva, keď v rozpore so zákonom odignorovala hromadnú pripomienku z prvého pripomienkového konania tým, že nebolo zo strany ministersky spravodlivosti vykonané k tejto pripomienke povinné rozporové konanie.

Rozporové konanie je pritom v demokratickej a občianskej spoločnosti dôležitým prvkom v procese tvorby právneho predpisu, keď predstavuje verejnú odbornú kontrolu návrhu zákona. Predkladateľ v rámci rozporového konania musí náležite odôvodniť prečo tú, ktorú pripomienku neakceptuje a keď aj po rozporovom konaní pripomienky nezapracuje do návrhu zákona, má to za následok sťaženie jeho pozície pri obhajovaní návrhu zákona v parlamente.

Predovšetkým od ministerky spravodlivosti verejnosť očakáva, že pôjde príkladom v dôslednom dodržiavaní zákona, namiesto toho ministerka spravodlivosti poskytla svojím postupom návod, ako pravidlá tvorby právneho predpisu obísť aj pri tvorbe iných predpisov a ako sa vyhnúť nepohodlným odborným výhradám k návrhu zákonov, pričom však len odborná výmena názorov pri tvorbe zákonov môže byť garanciou ich kvality."

Viac v článku TU.

Európska asociácia sudcov vyjadrila vo svojej rezolúcii vážne obavy ku Kolíkovej súdnej reforme, ktorá je v rozpore Európskymi štandardami nezávislosti súdnictva a súdnych rád

Európska asociácia sudcov vyjadrila ľútosť, že reformy súdneho systému na Slovensku obsahujú konkrétne prvky, ktoré sú krokmi späť v procese vytvorenia podmienok na ochranu súdnictva pred neprimeraným vplyvom a záruk jeho nezávislosti.

Viac v článku TU.

Sudcovia a advokáti sa v januári postavili proti Kolíkovej reforme. Šéf Súdnej rady Mazák podľa nich znižuje u občanov dôveryhodnosť k súdom

V januári sa takmer 300 sudcov a advokátov sa ohradilo voči vyjadreniam Kolíkovej, hovoria o znevažovaní. Ministerka svojim prístupom potvrdila potrebu obrátiť sa na európske inštitúcie.

Signatári upozorňujú, že návrh novej súdnej mapy je neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej. Sťažuje prístup občanov k súdom a porušuje záväzky Slovenska ako členského štátu EÚ v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti.

Schválením novej súdnej mapy sa vystavuje podľa sudcov spoločnosť riziku ďalekosiahlych negatívnych následkov, pre ktoré sa spomalí súdne konanie a sťaží sa prístup občanov k spravodlivosti.

Sudcovia v otvorenom liste zdôraznili, že mnohé odborné výhrady opakovane prezentovali ministerstvu spravodlivosti prostredníctvom stanovísk sudcovských rád a stanovísk predsedov súdov, avšak ministerstvo ich neakceptovalo, ba ich až znevažovalo.

Navrhli tiež, aby sa súčasný návrh zákona stiahol z legislatívneho procesu a pripravila sa zmena návrhu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie.

Takmer 300 sudcov, obhajcov a príslušníkov iných právnických profesií, podpísalo v januári 2021 výzvu Právnici spolu za právny štát. V súvislosti s vyjadreniami Kolíkovej na adresu kritikov súdnej mapy signatári uviedli, že ide o spochybňovanie kritikov súdnej mapy a nie ich oprávnenej kritiky, hoci ministerka tvrdí, že je pripravená o svojom návrhu novej súdnej mapy komunikovať.

„Nie je pravdou, že jej neboli predložené konkrétne návrhy. Dňa 2. decembra 2020 jej bol doručený materiál, ktorý obsahoval konkrétne návrhy rozloženia odvolacích súdov a správneho súdnictva. Týmto materiálom bolo reflektované na výzvu ministerky na predloženie konkrétnych návrhov. Do dnešného dna na tento materiál neprišla žiadna reakcia,“ vysvetľujú signatári.

„Je úplne neakceptovateľné populistické tvrdenie ministerky, že návrh novej súdnej mapy má sekundárny efekt boja proti korupcii a ministerka má dojem, že tohto sa niekto bojí. Týmto nepriamo označila všetkých signatárov za osoby, ktoré majú dôvod báť sa deklarovaného efektu boja proti korupcii. A to na základe jej dojmu,“ uviedli.

Viac v článku TU a TU.

Ďalšia sudkyňa o Kolíkovej reforme: My sa necítime ohrození, ohrozený je právny štát

Anna Križáková, predsedníčka Okresného súdu Bratislava V, je za nápravu v súdnictve, ale ohradzuje sa proti všeobecnému škandalizovaniu sudcovského stavu. Podľa nej nezlyháva systém, ale jednotlivci v ňom. Za cestu na zlepšenie stavu nepokladá reformy presadzované ministerstvom spravodlivosti, lebo tie budú viesť k ochromeniu, až paralyzovaniu súdnictva. A napokon k nabúraniu právneho štátu. Riešením je podľa nej očista súdov zvnútra.

Viac v článku TU.

Zdroj: topky.sk / InfoVojna


Tipy a rady

Zaujímavosti